English    Türkçe    فارسی   

6
1241-1250

 • زانک قدر مستمع آید نبا  ** بر قد خواجه برد درزی قبا 
 • Çünkü söz, dinleyene göre söylenir; terzi kaftanı adamın boyuna göre biçer.
 • صفت آن عجوز 
 • (BASLIK YOK)
 • چونک مجلس بی چنین پیغاره نیست  ** از حدیث پست نازل چاره نیست 
 • Mademki meclisteki dinleyenler aşağılık kişiler, aşağılık söz söylemeden başka çare yok.
 • واستان هین این سخن را از گرو  ** سوی افسانه‌ی عجوزه باز رو 
 • Bu sözü rehine koy da yine o kocakarının hikâyesine başla.
 • چون مسن گشت و درین ره نیست مرد  ** تو بنه نامش عجوز سال‌خورد 
 • Bir insan kocaldı da bu yolda er olmadı mı adını kocakarı takıver!
 • نه مرورا راس مال و پایه‌ای  ** نه پذیرای قبول مایه‌ای  1245
 • Ne sermayesi var, ne değeri, ne de bir sermaye kabul edecek kabiliyeti.
 • نه دهنده نی پذیرنده‌ی خوشی  ** نه درو معنی و نه معنی‌کشی 
 • Ne hoş ve güzel bir şey verir, ne alır. Ne manâsı var ne anlama liyakati.
 • نه زبان نه گوش نه عقل و بصر  ** نه هش و نه بیهشی و نه فکر 
 • Ne dili var ne kulağı, ne aklı var; ne gözü. Ne kendinde, ne kendinden geçmiş, ne de düşünceye sahip.
 • نه نیاز و نه جمالی بهر ناز  ** تو بتویش گنده مانند پیاز 
 • Ne niyazı var, ne nazlanacak güzelliği. Soğan gibi kat kat ve her katıda kokmuş!
 • نه رهی ببریده او نه پای راه  ** نه تبش آن قحبه را نه سوز و آه 
 • Ne bir yol varmış, ne yola gidecek ayağı kalmış. O kahpenin ne bir yanıklığı var, ne bir ah ve feryadı.
 • قصه‌ی درویشی کی از آن خانه هرچه می‌خواست می‌گفت نیست 
 • Bir yoksul,evin birinden ne istediyse “yok” cevabını aldı.
 • سایلی آمد به سوی خانه‌ای  ** خشک نانه خواست یا تر نانه‌ای  1250
 • Evin birine bir yoksul geldi. Kuru ekmek, yahut taze nane istedi.