English    Türkçe    فارسی   

6
2287-2311

 • خیز ای داود از خلقان نفیر  ** ترک آن کردی عوض از ما بگیر 
 • Ey halktan nefret eden Davut, kalk. Onları terk ettin, yerine bizi dinle, beraber çalalım der.
 • انابت آن طالب گنج به حق تعالی بعد از طلب بسیار و عجز و اضطرار کی ای ولی الاظهار تو کن این پنهان را آشکار 
 • O define isteyen yoksulun bir çok araştırmadan sonra âciz kalıp ey her şeyi meydana çıkaran, sen bu gizli sırrı meydana çıkar diye ulu Tanrı’ya yalvarması
 • گفت آن درویش ای دانای راز  ** از پی این گنج کردم یاوه‌تاز 
 • O derviş dedi ki: Ey sırları bilen, bu define için ömrümü zây ettim.
 • دیو حرص و آز و مستعجل تگی  ** نی تانی جست و نی آهستگی 
 • Hırs şeytanı, acele ettirdi, bana. Ne yavaşlığım kaldı, ne tedbirim, ne ihtiyatım.
 • من ز دیگی لقمه‌ای نندوختم  ** کف سیه کردم دهان را سوختم  2290
 • Tencereden bir lokma bile yemedim. Yalnız avucum siyahlandı, ağzım yandı.
 • خود نگفتم چون درین ناموقنم  ** زان گره‌زن این گره را حل کنم 
 • Bunu iyice bilmiyorum, bari bu düğümü bağlayana müracaat ederek çözeyim demedim.
 • قول حق را هم ز حق تفسیر جو  ** هین مگو ژاژ از گمان ای سخت‌رو 
 • Tanrı’nın sözünü de Tanrı sözü ile tefsire kalkış. Kendine gel de zannına uyup hezeyan etme a pek yüzlü!
 • آن گره کو زد همو بگشایدش  ** مهره کو انداخت او بربایدش 
 • Düğümü kim bağladıysa o çözer. Bu nükteleri, bu sırları, yine söyleyen açar.
 • گرچه آسانت نمود آن سان سخن  ** کی بود آسان رموز من لدن 
 • Sana o çeşit söz, kolay anlaşılır gibi gelir ama Tanrı remizleri kolay anlaşılır mı hiç?
 • گفت یا رب توبه کردم زین شتاب  ** چون تو در بستی تو کن هم فتح باب  2295
 • Adam yarabbi dedi, bu işten tövbe ettim. Kapıyı sen kapadın, yine sen aç!
 • بر سر خرقه شدن بار دگر  ** در دعا کردن بدم هم بی‌هنر 
 • Duada da bir hünerim yokmuş, yine başımı hırkaya çekiyor, sana yalvarıyorum.
 • کو هنر کو من کجا دل مستوی  ** این همه عکس توست و خود توی 
 • Hüner nerede, ben neredeyim, doğru bir gönül nerede? Bunların hepside senin aksin, hepsi de sensin.
 • هر شبی تدبیر و فرهنگم به خواب  ** هم‌چو کشتی غرقه می‌گردد ز آب 
 • Her gece rüyada bir tedbire girişmede, bir fikre düşmedeyim. Suda gark olan gemiye döndüm.
 • خود نه من می‌مانم و نه آن هنر  ** تن چو مرداری فتاده بی‌خبر 
 • Ne ben kalıyorum, ne hünerim kalıyor. Beden de bir leş gibi bihaber olarak bir tarafa düşüyor.
 • تا سحر جمله شب آن شاه علی  ** خود همی‌گوید الستی و بلی  2300
 • O yüce padişah, seher çağına kadar her gece “ Rabbiniz değil miyim?” diye sormada. “Evet” diye cevap vermede.
 • کو بلی‌گو جمله را سیلاب برد  ** یا نهنگی خورد کل را کرد و مرد 
 • Nerede “Evet, Rabbimizsin” diyen? Hepsini de uyku seli aldı götürdü. Yahut da bir timsah, hepsini paraladı, yedi.
 • صبح‌دم چون تیغ گوهردار خود  ** از نیام ظلمت شب بر کند 
 • Sabah çağı, karanlıklar kınından parlak kılıcını çekip de,
 • آفتاب شرق شب را طی کند  ** از نهنگ آن خورده‌ها را قی کند 
 • Doğu güneşi, geceyi dürünce bu timsah da yediklerini kusar.
 • رسته چون یونس ز معده‌ی آن نهنگ  ** منتشر گردیم اندر بو و رنگ 
 • Yunus gibi o timsahın midesinden kurtulur, koku ve renk âlemine yayılırız.
 • خلق چون یونس مسبح آمدند  ** کاندر آن ظلمات پر راحت شدند  2305
 • Halk, Yunus gibi Tanrıyı tesbih etti, o karanlıklar âleminde o yüzden rahat kaldı.
 • هر یکی گوید به هنگام سحر  ** چون ز بطن حوت شب آید به در 
 • Her biri seher vakti, gece balığının karnından çıkınca der ki:
 • کای کریمی که در آن لیل وحش  ** گنج رحمت بنهی و چندین چشش 
 • Yarabbi, ey kerem sahibi, o korkunç geceye rahmet definesini gömmüş, ona bunca tat vermişsin.
 • چشم تیز و گوش تازه تن سبک  ** از شب هم‌چون نهنگ ذوالحبک 
 • O üstü pul pul, yol yol olan ve bir timsaha benzeyen gece, gözlerimizi, kulaklarımızı kuvvetlendiriyor, bedenimiz rahatlaşıyor.
 • از مقامات وحش‌رو زین سپس  ** هیچ نگریزیم ما با چون تو کس 
 • Bundan böyle senin gibi birisi, bizimle beraber olduktan sonra bize korkunç görünen şeylerden kaçmayız.
 • موسی آن را نار دید و نور بود  ** زنگیی دیدیم شب را حور بود  2310
 • Musa, onu ateş gördü ama nurdu. Biz geceyi bir zenci gibi gördük, halbuki o huridir.
 • بعد ازین ما دیده خواهیم از تو بس  ** تا نپوشد بحر را خاشاک و خس 
 • Bundan böyle denizi, çerçöpün örtmemesi için senden bir göz isteyelim.