English    Türkçe    فارسی   

6
3474-3498

 • آن چه سرمه‌ست آنک یزدان می‌کشد  ** کز پس صد پرده بیند جان رشد 
 • Tanrının insanın gözüne çektiği o sürme, ne sürmedir ki can, yüzlerce perdenin ardındaki yolu görür.
 • چشم مهتر چون به آخر بود جفت  ** پس بدان دیده جهان را جیفه گفت  3475
 • Kainatın ulusunun gözü, sonu görmeyle eş olmuştu. O yüzden cihanı leş gördü.
 • زین یکی ذمش که بشنود او وحسپ  ** پس فسرد اندر دل شه مهر اسپ 
 • Padişah, bir kerecik bu zemmi duymakla iktifa etti; gönlü attan soğudu gitti.
 • چشم خود بگذاشت و چشم او گزید  ** هوش خود بگذاشت و قول او شنید 
 • Kendi gözünü bıraktı, onun gözünü kabul etti.
 • این بهانه بود و آن دیان فرد  ** از نیاز آن در دل شه سرد کرد 
 • Kendi aklını bıraktı, onun sözünü duydu.
 • در ببست از حسن او پیش بصر  ** آن سخن بد در میان چون بانگ در 
 • Bu bir bahaneydi. O tek Tanrı, at sahibinin yalvarması yüzünden Padişahı attan soğuttu. Atın güzelliğini örttü ona göstermedi. O söz de arada kapı gıcırtısı gibiydi.
 • پرده کرد آن نکته را بر چشم شه  ** که از آن پرده نماید مه سیه  3480
 • O sözü padişahın gözüne bir perde yaptı. Ay, o perdenin ardından kara göründü.
 • پاک بنایی که بر سازد حصون  ** در جهان غیب از گفت و فسون 
 • Ne temiz mimar ki gayp aleminde sözle, afsunla kaleler yapar.
 • بانگ در دان گفت را از قصر راز  ** تا که بانگ وا شدست این یا فراز 
 • Sözü, sır köşkünün kapısının sesi bil. Bu ses kapının açılmasından mı geliyor kapının kapanmasından mı? Buna dikkat et.
 • بانگ در محسوس و در از حس برون  ** تبصرون این بانگ و در لا تبصرون 
 • Kapı sesi duyulur kapı görünmez. Bu sesi görürsünüz kapıyı görmezsiniz.
 • چنگ حکمت چونک خوش‌آواز شد  ** تا چه در از روض جنت باز شد 
 • Hikmet çengi o bir ses verdi mi dikkat et. Bakalım cennet kapılarından hangisi açıldı.
 • بانگ گفت بد چو دروا می‌شود  ** از سقر تا خود چه در وا می‌شود  3485
 • Kötü söz kapısı açıldı mı bak bakalım cehennemin hangi kapısı açıldı?
 • بانگ در بشنو چو دوری از درش  ** ای خنک او را که وا شد منظرش 
 • Kapısından uzak olsan da sesini duy. Ne mutlu gözü de açık olan kişiye!
 • چون تو می‌بینی که نیکی می‌کنی  ** بر حیات و راحتی بر می‌زنی 
 • İyilik ettiğin müddetçe görürsün ki iyi yaşamaktasın gönlün rahat.
 • چونک تقصیر و فسادی می‌رود  ** آن حیات و ذوق پنهان می‌شود 
 • Fakat bir kötülükte bulundun, bir fenalık ettin mi o yaşayış o zevk gizleniverir.
 • دید خود مگذار از دید خسان  ** که به مردارت کشند این کرکسان 
 • Bu aşağılık kişilerin görüşüne uyup kendi görüşünü terk etme. Bu gerkesler seni leşe doğru çekerler çünkü.
 • چشم چون نرگس فروبندی که چی  ** هین عصاام کش که کورم ای اچی  3490
 • Nergis gibi gözlerini kapatıyor aman değneğimi tut beni yet ey ulu kişi diyorsun.
 • وان عصاکش که گزیدی در سفر  ** خود ببینی باشد از تو کورتر 
 • Halbuki seni götürmek için seçtiğin o sopacıya dikkat edersen görürsün ki o senden de kördür.
 • دست کورانه به حبل الله زن  ** جز بر امر و نهی یزدانی متن 
 • Kör gibi elini at, Tanrı ipine yapış. Tanrının emrinden, nehyinden başka bir şeyin etrafında dönüp dolaşma.
 • چیست حبل‌الله رها کردن هوا  ** کین هوا شد صرصری مر عاد را 
 • Tanrı ipi nedir? Heva ve hevesi terk etmek. Bu heva ve heves Ad kavmine bir kasırga kesilmiştir.
 • خلق در زندان نشسته از هواست  ** مرغ را پرها ببسته از هواست 
 • Halk heva ve heves yüzünden zindanda oturmaktadır. Kuşun kanadı heva ve heves yüzünden bağlanmıştır.
 • ماهی اندر تابه‌ی گرم از هواست  ** رفته از مستوریان شرم از هواست  3495
 • Balık heva ve heves yüzünden kızgın tavaya düşer. Namuslu adamlardan utanma arlanma heva ve heves yüzünden gider.
 • خشم شحنه شعله‌ی نار از هواست  ** چارمیخ و هیبت دار از هواست 
 • Şahnenin gözü, heva ve hevesten bir ateş yalımıdır. Çarmıha gerilmek ve darağacının korkunçluğu heva ve heves yüzündendir.
 • شحنه‌ی اجسام دیدی بر زمین  ** شحنه‌ی احکام جان را هم ببین 
 • Yer yüzünde beden şahnelerini gördün ya, can aleminin hükümlerini yürüten şahneleri de gör.
 • روح را در غیب خود اشکنجه‌هاست  ** لیک تا نجهی شکنجه در خفاست 
 • Ruha gayp aleminde işkenceler vardır. Fakat sen sıçrayıp kurtulmadıkça bu işkenceler gizlidir.