English    Türkçe    فارسی   

6
3474-3523

 • آن چه سرمه‌ست آنک یزدان می‌کشد  ** کز پس صد پرده بیند جان رشد 
 • Tanrının insanın gözüne çektiği o sürme, ne sürmedir ki can, yüzlerce perdenin ardındaki yolu görür.
 • چشم مهتر چون به آخر بود جفت  ** پس بدان دیده جهان را جیفه گفت  3475
 • Kainatın ulusunun gözü, sonu görmeyle eş olmuştu. O yüzden cihanı leş gördü.
 • زین یکی ذمش که بشنود او وحسپ  ** پس فسرد اندر دل شه مهر اسپ 
 • Padişah, bir kerecik bu zemmi duymakla iktifa etti; gönlü attan soğudu gitti.
 • چشم خود بگذاشت و چشم او گزید  ** هوش خود بگذاشت و قول او شنید 
 • Kendi gözünü bıraktı, onun gözünü kabul etti.
 • این بهانه بود و آن دیان فرد  ** از نیاز آن در دل شه سرد کرد 
 • Kendi aklını bıraktı, onun sözünü duydu.
 • در ببست از حسن او پیش بصر  ** آن سخن بد در میان چون بانگ در 
 • Bu bir bahaneydi. O tek Tanrı, at sahibinin yalvarması yüzünden Padişahı attan soğuttu. Atın güzelliğini örttü ona göstermedi. O söz de arada kapı gıcırtısı gibiydi.
 • پرده کرد آن نکته را بر چشم شه  ** که از آن پرده نماید مه سیه  3480
 • O sözü padişahın gözüne bir perde yaptı. Ay, o perdenin ardından kara göründü.
 • پاک بنایی که بر سازد حصون  ** در جهان غیب از گفت و فسون 
 • Ne temiz mimar ki gayp aleminde sözle, afsunla kaleler yapar.
 • بانگ در دان گفت را از قصر راز  ** تا که بانگ وا شدست این یا فراز 
 • Sözü, sır köşkünün kapısının sesi bil. Bu ses kapının açılmasından mı geliyor kapının kapanmasından mı? Buna dikkat et.
 • بانگ در محسوس و در از حس برون  ** تبصرون این بانگ و در لا تبصرون 
 • Kapı sesi duyulur kapı görünmez. Bu sesi görürsünüz kapıyı görmezsiniz.
 • چنگ حکمت چونک خوش‌آواز شد  ** تا چه در از روض جنت باز شد 
 • Hikmet çengi o bir ses verdi mi dikkat et. Bakalım cennet kapılarından hangisi açıldı.
 • بانگ گفت بد چو دروا می‌شود  ** از سقر تا خود چه در وا می‌شود  3485
 • Kötü söz kapısı açıldı mı bak bakalım cehennemin hangi kapısı açıldı?
 • بانگ در بشنو چو دوری از درش  ** ای خنک او را که وا شد منظرش 
 • Kapısından uzak olsan da sesini duy. Ne mutlu gözü de açık olan kişiye!
 • چون تو می‌بینی که نیکی می‌کنی  ** بر حیات و راحتی بر می‌زنی 
 • İyilik ettiğin müddetçe görürsün ki iyi yaşamaktasın gönlün rahat.
 • چونک تقصیر و فسادی می‌رود  ** آن حیات و ذوق پنهان می‌شود 
 • Fakat bir kötülükte bulundun, bir fenalık ettin mi o yaşayış o zevk gizleniverir.
 • دید خود مگذار از دید خسان  ** که به مردارت کشند این کرکسان 
 • Bu aşağılık kişilerin görüşüne uyup kendi görüşünü terk etme. Bu gerkesler seni leşe doğru çekerler çünkü.
 • چشم چون نرگس فروبندی که چی  ** هین عصاام کش که کورم ای اچی  3490
 • Nergis gibi gözlerini kapatıyor aman değneğimi tut beni yet ey ulu kişi diyorsun.
 • وان عصاکش که گزیدی در سفر  ** خود ببینی باشد از تو کورتر 
 • Halbuki seni götürmek için seçtiğin o sopacıya dikkat edersen görürsün ki o senden de kördür.
 • دست کورانه به حبل الله زن  ** جز بر امر و نهی یزدانی متن 
 • Kör gibi elini at, Tanrı ipine yapış. Tanrının emrinden, nehyinden başka bir şeyin etrafında dönüp dolaşma.
 • چیست حبل‌الله رها کردن هوا  ** کین هوا شد صرصری مر عاد را 
 • Tanrı ipi nedir? Heva ve hevesi terk etmek. Bu heva ve heves Ad kavmine bir kasırga kesilmiştir.
 • خلق در زندان نشسته از هواست  ** مرغ را پرها ببسته از هواست 
 • Halk heva ve heves yüzünden zindanda oturmaktadır. Kuşun kanadı heva ve heves yüzünden bağlanmıştır.
 • ماهی اندر تابه‌ی گرم از هواست  ** رفته از مستوریان شرم از هواست  3495
 • Balık heva ve heves yüzünden kızgın tavaya düşer. Namuslu adamlardan utanma arlanma heva ve heves yüzünden gider.
 • خشم شحنه شعله‌ی نار از هواست  ** چارمیخ و هیبت دار از هواست 
 • Şahnenin gözü, heva ve hevesten bir ateş yalımıdır. Çarmıha gerilmek ve darağacının korkunçluğu heva ve heves yüzündendir.
 • شحنه‌ی اجسام دیدی بر زمین  ** شحنه‌ی احکام جان را هم ببین 
 • Yer yüzünde beden şahnelerini gördün ya, can aleminin hükümlerini yürüten şahneleri de gör.
 • روح را در غیب خود اشکنجه‌هاست  ** لیک تا نجهی شکنجه در خفاست 
 • Ruha gayp aleminde işkenceler vardır. Fakat sen sıçrayıp kurtulmadıkça bu işkenceler gizlidir.
 • چون رهیدی بینی اشکنجه و دمار  ** زانک ضد از ضد گردد آشکار 
 • Kurtuldun mu işkenceyi azabı görürsün çünkü zıt zıddıyla görünür.
 • آنک در چه زاد و در آب سیاه  ** او چه داند لطف دشت و رنج چاه  3500
 • Kuyuda ve kara su içinde doğan, ovanın letafetiyle kuyunun zahmetini ne anlasın?
 • چون رها کردی هوا از بیم حق  ** در رسد سغراق از تسنیم حق 
 • Tanrı korkusuyla heva ve hevesten geçtin mi Tanrı tesniminden bir sağrak elde edersin.
 • لا تطرق فی هواک سل سبیل  ** من جناب الله نحو السلسبیل 
 • Heva ve hevesine uyup dolaşma. Bırak o yolu. Tanrı kapısına, selsebil ırmağına doğru gel.
 • لا تکن طوع الهوی مثل الحشیش  ** ان ظل العرش اولی من عریش 
 • Heva ve hevese uyup ot gibi yelin geldiği tarafa eğilme. Şüphe yok arş gölgesi, çerden çöpten yapılma kulübelerden yeğdir.
 • گفت سلطان اسپ را وا پس برید  ** زودتر زین مظلمه بازم خرید 
 • Padişah, atı görürsün, sahibine verin. Tez beni bu günahtan kurtarın dedi.
 • با دل خود شه نفرمود این قدر  ** شیر را مفریب زین راس البقر  3505
 • Fakat kendi kendine şu kadarcık bile söyleyemedi: Aslanı bu öküz başıyla aldatma.
 • پای گاو اندر میان آری ز داو  ** رو ندوزد حق بر اسپی شاخ گاو 
 • Hileyle ortaya öküz ayağını getirmedesin. Yürü, Tanrı ata öküz boynuzunu vermez.
 • بس مناسب صنعتست این شهره زاو  ** کی نهد بر جسم اسپ او عضو گاو 
 • Bu şöhret sahibi mimar, sanatını uygun yapar. Hiç atın bedenine öküz azası koyar mı?
 • زاو ابدان را مناسب ساخته  ** قصرهای منتقل پرداخته 
 • Mimar, bedenleri uygun yaratmıştır. Köşkleri, bir yerden bir yere götürülür bir tarz da kurmuştur.
 • در میان قصرها تخریج‌ها  ** از سوی این سوی آن صهریج‌ها 
 • Köşklerin arasına balkonlar çıkarmış, bir taraftan öbür tarafa sarnıçlar açmıştır.
 • وز درونشان عالمی بی‌منتها  ** در میان خرگهی چندین فضا  3510
 • İçlerinde sonsuz bir âlem vardır.Bir kara çadıra bunca boşluğu sığdırmıştır.
 • گه چو کابوسی نماید ماه را  ** گه نماید روضه قعر چاه را 
 • قبض و بسط چشم دل از ذوالجلال  ** دم به دم چون می‌کند سحر حلال 
 • Gönül gözü, ululuk ıssı Tanrı’dan daima halden hale dönmekte, daima sihri helâle uğramakta bulunduğundan
 • زین سبب درخواست از حق مصطفی  ** زشت را هم زشت و حق را حق‌نما 
 • Mustafa, Tanrı’dan çirkini çirkin, hakkı hak olarak göstermesini diledi.
 • تا به آخر چون بگردانی ورق  ** از پشیمانی نه افتم در قلق 
 • İşin sonunda yaprağı döndürdüğün zaman pişmanlıktan ıstıraba düşmeyeyim dedi.
 • مکر که کرد آن عماد الملک فرد  ** مالک الملکش بدان ارشاد کرد  3515
 • O eşsiz İmadülmülk ’ü de yaptığı o hileye sevk eden, yine saltanat sahibi Tanrı’ydı.
 • مکر حق سرچشمه‌ی این مکرهاست  ** قلب بین اصبعین کبریاست 
 • Tanrı hilesi, bu hilelerin kaynağıdır. “ Kâlb, ulu Tanrı’nın iki parmağı arasındadır.”
 • آنک سازد در دلت مکر و قیاس  ** آتشی داند زدن اندر پلاس 
 • Gönlüne hile ve kıyası veren Tanrı, hırkanı ateşe vermeyi de bilir.
 • رجوع کردن به قصه‌ی آن پای‌مرد و آن غریب وام‌دار و بازگشتن ایشان از سر گور خواجه و خواب دیدن پای‌مرد خواجه را الی آخره 
 • Kethüda ile borçlu garip hikâyesi. Onların, muhtesibin mezarından dönmeleri ve Kethüdanın, o zatı rüyasında görmesi
 • بی‌نهایت آمد این خوش سرگذشت  ** چون غریب از گور خواجه باز گشت 
 • Bu güzel hikâyenin de bir türlü sonu gelmiyor. Garip, o zatın mezarından dönünce
 • پای مردش سوی خانه‌ی خویش برد  ** مهر صد دینار را فا او سپرد 
 • Kethüda, onu kendi evine götürdü. O yüz altını, ondan mühürlü bir kâğıt alıp kendisine teslim etti.
 • لوتش آورد و حکایت‌هاش گفت  ** کز امید اندر دلش صد گل شکفت  3520
 • Yemek çıkardı,hikâyeler söyledi. Adamcağızın gönlünde yüzlerce ümit gülü açıldı.
 • آنچ بعد العسر یسر او دیده بود  ** با غریب از قصه‌ی آن لب گشود 
 • Kolaylığın, güçlükten sonra geldiğini görmüştü. Garibe buna ait hikâyeler anlattı.
 • نیم‌شب بگذشت و افسانه کنان  ** خوابشان انداخت تا مرعای جان 
 • Vakit gece yarısını bile geçti. Hikaâye söylerler, konuşup dururlarken uyku, onları aldı, ta can otlağına kadar götürdü.
 • دید پامرد آن همایون خواجه را  ** اندر آن شب خواب بر صدر سرا 
 • Kethüda rüyasında o kutlu muhtesibi gördü. Odanın baş köşesine geçmiş oturuyordu.