English    Türkçe    فارسی   

1
2627-2676

 • تا گواهی داده باشد هدیه‌‌ها ** بر محبتهای مضمر در حفا
 • Fakat bu suretle o armağanlar, gönüllerde gizli bulunan sevgilere şahadet eder.
 • ز آن که احسانهای ظاهر شاهدند ** بر محبتهای سر ای ارجمند
 • Çünkü, ey ulu kişi, zâhiri iyilikler gizli sevgilere şahittir.
 • شاهدت گه راست باشد گه دروغ ** مست گاهی از می و گاهی ز دوغ‌‌
 • Şahidin de bazen doğrucu, bazen yalancı olur. Sarhoş, bazen şaraptan olur, bazen de ayrandan!
 • دوغ خورده مستیی پیدا کند ** های و هوی و سر گرانیها کند 2630
 • Ayran içen de kendisini sarhoş gösterebilir. Gürültü eder, sarhoş görünür.
 • آن مرایی در صیام و در صلاست ** تا گمان آید که او مست ولاست‌‌
 • O murai de, kendisini muhabbet sarhoşu sansınlar diye oruçlu görünür, namaz kılar.
 • حاصل افعال برونی دیگر است ** تا نشان باشد بر آن چه مضمر است‌‌
 • Surete ait işlerden meydana gelen şey bambaşkadır. Fakat gönülde gizli olan şeye alâmettir.
 • یا رب آن تمییز ده ما را به خواست ** تا شناسیم آن نشان کژ ز راست‌‌
 • Ya Rabbi, duamızı kabul et, bize bu temyizi ver de o eğri, yalancı alâmeti,doğrusundan ayırt edelim.
 • حس را تمییز دانی چون شود ** آن که حس ینظر بنور الله بود
 • Hiç, bu temyize nasıl malik olur? Tanrı nuru ile bakar, görürse o zaman bu temyizi elde eder.
 • ور اثر نبود سبب هم مظهر است ** همچو خویشی کز محبت مخبر است‌‌ 2635
 • Eser olmasa bile sebep onu meydana çıkarır. Akrabalık gibi...Akrabalık sevgiyi bildirir.
 • نبود آن که نور حقش شد امام ** مر اثر را یا سببها را غلام‌‌
 • Fakat imam ve muktedası Tanrı nuru olan kişi, ne eserlere kul olur ne sebeplere.
 • یا محبت در درون شعله زند ** زفت گردد وز اثر فارغ کند
 • Sevgi gönülde şûlelendikçe büyür, nihayet sevgi sahibi, eserden kurtulur.
 • حاجتش نبود پی اعلام مهر ** چون محبت نور خود زد بر سپهر
 • Sevgisini bildirmeye ihtiyacı yoktur. Çünkü sevgi nurunu bütün kâinata yaymıştır.
 • هست تفصیلات تا گردد تمام ** این سخن لیکن بجو تو و السلام‌‌
 • Bu sözün tamamlanması için hayli tafsilât var ama sen ara.
 • گر چه شد معنی در این صورت پدید ** صورت از معنی قریب است و بعید 2640
 • Gerçi mâna, bu suretten zâhir olmaktadır ama bir cihetten mânaya yakındır, bir bakımdan mânaya uzak!
 • در دلالت همچو آب‌‌اند و درخت ** چون به ماهیت روی دورند سخت‌‌
 • Delâlet hususunda mâna ile suret, su ile ağaç gibidir. Mahiyetlerine bakarsan birbirlerinden tamamı ile uzaktırlar.
 • ترک ماهیات و خاصیات گو ** شرح کن احوال آن دو ماهرو
 • Sen mahiyetleri de bırak, hasasları da. O iki rızık arayan karıkocanın ahvalini anlat.
 • دل نهادن عرب بر التماس دل بر خویش و سوگند خوردن که در این تسلیم مرا حیلتی و امتحانی نیست‌‌
 • O Arabın, karısının dileğine uyması ve “ Bu inkıyatta bir hilem var, ne de imtihan yoluyla yapıyorum “ diye yemin etmesi
 • مرد گفت اکنون گذشتم از خلاف ** حکم داری تیغ بر کش از غلاف‌‌
 • Arap dedi ki: “Ayrılıktan vazgeçtim. Hüküm senin… Kılıcı kından çek, emret.
 • هر چه گویی من ترا فرمان‌‌برم ** در بد و نیک آمد آن ننگرم‌‌
 • Ne dersen ben sana tâbiim; emrin, ister iyi olsun, ister kötü... ona bakmam.
 • در وجود تو شوم من منعدم ** چون محبم حب یعمی و یصم‌‌ 2645
 • Senin uğruna feda olayım; çünkü seni seviyorum. Sevgi; insanı kör eder, sağır yapar.”
 • گفت زن آهنگ برم می‌‌کنی ** یا به حیلت کشف سرم می‌‌کنی‌‌
 • Kadın “Sahiden beni seviyor musun, yoksa hile ile sırrımı öğrenmek mi istiyorsun?” dedi.
 • گفت و الله عالم السر الخفی ** کافرید از خاک آدم را صفی‌‌
 • Erkek dedi ki: “Gizli sırları bilen ve Âdem Safi’yi yaratan Tanrı hakkı için (Seni seviyorum).
 • دو سه گز قالب که دادش وانمود ** هر چه در الواح و در ارواح بود
 • Tanrı, Âdem’e üç arşın bir boy verdiği halde ruhlarda, levhlerde ne varsa hepsini gösterdi.
 • تا ابد هر چه بود او پیش پیش ** درس کرد از علم الاسماء خویش‌‌
 • Tanrı, ona ezelden ebede kadar ne varsa ve ne olacaksa, önceden ve “Allemelesmâ” sından ders verdi, öğretti.
 • تا ملک بی‌‌خود شد از تدریس او ** قدس دیگر یافت از تقدیس او 2650
 • Bu suretle melekler, onun ders vermesine hayran oldular, kendilerinden geçtiler. Onun takdisiyle başka bir mukaddesliğe eriştiler.
 • آن گشادی‌‌شان کز آدم رو نمود ** در گشاد آسمانهاشان نبود
 • Âdem’in yüzünden nail oldukları fütuhata, göklerde bile erişememişlerdir.
 • در فراخی عرصه‌‌ی آن پاک جان ** تنگ آمد عرصه‌‌ی هفت آسمان‌‌
 • Âdem’in o pak ruhunun fezasına nispetle yedi gök sahası bile dardı.
 • گفت پیغمبر که حق فرموده است ** من نگنجم هیچ در بالا و پست‌‌
 • Peygamber dedi ki “Tanrı; 'Ben yücelere, aşağılara sığmam.
 • در زمین و آسمان و عرش نیز ** من نگنجم این یقین دان ای عزیز
 • Yere, göğe, hatta arşa sığmam' buyurdu." Bunu, ey aziz, yakînen bil.
 • در دل مومن بگنجم ای عجب ** گر مرا جویی در آن دلها طلب‌‌ 2655
 • Fakat şaşılacak şeydir ki inanan kişinin kalbine sığarım. Beni ararsan inanan gönüllerde ara buyurdu” dedi.
 • گفت ادخل فی عبادی تلتقی ** جنة من رؤیتی یا متقی‌‌
 • Tanrı dedi ki: “Ey haramdan, şüpheli şeylerden sakınan! Kullarımın arasına gir ki bu suretle beni görme cennetine erişesin.”
 • عرش با آن نور با پهنای خویش ** چون بدید آن را برفت از جای خویش‌‌
 • Arş, bile o nuriyle, o genişliğiyle beraber Âdem’ görünce yerinden kalktı.
 • خود بزرگی عرش باشد بس مدید ** لیک صورت کیست چون معنی رسید
 • Arşın sonsuz bir büyüklüğü var, fakat mânaya karşı suret nedir ki?
 • هر ملک می‌‌گفت ما را پیش از این ** الفتی می‌‌بود بر گرد زمین‌‌
 • Her melek diyordu ki: Bizim bundan önce yeryüzüyle üfletimiz vardı.
 • تخم خدمت بر زمین می‌‌کاشتیم ** ز آن تعلق ما عجب می‌‌داشتیم‌‌ 2660
 • Hizmet ve ibadet tohumunu yere ekiyorduk. Yere olan bu meylimize, bu alâkamıza da şaşmaktaydık.
 • کاین تعلق چیست با این خاکمان ** چون سرشت ما بده ست از آسمان‌‌
 • Gökten yaratıldığımız halde yeryüzüne bu alâkamız nedir?
 • الف ما انوار با ظلمات چیست ** چون تواند نور با ظلمات زیست‌‌
 • Biz nurlarız, karanlıklarla ülfetimiz neden? Nur zulmetlerle yaşayabilir mi?
 • آدما آن الف از بوی تو بود ** ز آن که جسمت را زمین بد تار و پود
 • Ey Âdem! O ülfet, senin kokundanmış. Çünkü cisminin nesci yeryüzü.
 • جسم خاکت را از اینجا بافتند ** نور پاکت را در اینجا یافتند
 • Topraktan olan cismini yeryüzünde dokudular; pak nurunu burada buldular.
 • این که جان ما ز روحت یافته ست ** پیش پیش از خاک آن می‌‌تافته ست‌‌ 2665
 • Şimdi canımızın ruhundan bulduğu ülfet, bundan önce cisminin yoğrulduğu topraktan parlıyordu.
 • در زمین بودیم و غافل از زمین ** غافل از گنجی که در وی بد دفین‌‌
 • Yeryüzündeydik ama yerden gafildik, orada gömülü olan defineden haberimiz yoktu.
 • چون سفر فرمود ما را ز آن مقام ** تلخ شد ما را از آن تحویل کام‌‌
 • Tanrı da bize oradan göklere sefer etmeyi emredince, bu yurt değiştirme, acı geldi.
 • تا که حجتها همی‌‌گفتیم ما ** که بجای ما کی آید ای خدا
 • O yüzden Tanrı’ya deliller getirerek “Ey Tanrı! Bizim yerimize kim gelecek?
 • نور این تسبیح و این تهلیل را ** می‌‌فروشی بهر قال و قیل را
 • Bu tesbih ve tehlinin nurunu, dedikoduya satıyorsun” dedik.
 • حکم حق گسترد بهر ما بساط ** که بگویید از طریق انبساط 2670
 • Tanrı hükmü, bize rahmet yaygısını döşedi:”Açıkça istediğinizi söyleyin.
 • هر چه آید بر زبانتان بی‌‌حذر ** همچو طفلان یگانه با پدر
 • Tek evlâtların babalarına söyledikleri gibi ağzınıza ne gelirse çekinmeden deyin.
 • ز آن که این دمها چه گر نالایق است ** رحمت من بر غضب هم سابق است‌‌
 • Çünkü bu sözler, yaraşmasa bile rahmetim, gazabımdan artıktır.
 • از پی اظهار این سبق ای ملک ** در تو بنهم داعیه‌‌ی اشکال و شک‌‌
 • Ey melek! Bunu meydana çıkarmak için gönlünüze şüpheler salmaktayım;
 • تا بگویی و نگیرم بر تو من ** منکر حلمم نیارد دم زدن‌‌
 • Sen söyleyesin; ben darılmayayım, gazaplanmayayım. Bu suretle de benim hilmimi inkâr eden ağız açamasın.
 • صد پدر صد مادر اندر حلم ما ** هر نفس زاید در افتد در فنا 2675
 • Her nefeste bizim hilmimizden yüzlerce baba yüzlerce ana doğar, yokluğa dalıp mahvolur.
 • حلم ایشان کف بحر حلم ماست ** کف رود آید ولی دریا به جاست‌‌
 • O babaların, o anaların hilmi, şefkati, bizim hilim ve şefkat denizimizin köpüğüdür. Köpük gider gelir ama deniz bâkidir dedi.”