English    Türkçe    فارسی   

1
3638-3687

 • پیش شه او به بود از دیگران ** که به خدمت حاضرند و جان فشان‌‌
 • O dizdar; elbette padişahın yanında, huzurunda bulunan ve can feda eden kişilerden daha değerlidir.
 • پس به غیبت نیم ذره‌‌ی حفظ کار ** به که اندر حاضری ز آن صد هزار
 • Şu halde yarı zerre miktarı, fakat gaibane emir tutmak; emredicinin huzurunda kulluk etmek ve emrine uymaktan yüz binlerce defa üstündür.
 • طاعت و ایمان کنون محمود شد ** بعد مرگ اندر عیان مردود شد 3640
 • Kulluk ve iman, şimdi makbuldür. Fakat ölümden sonra her şey meydana çıkınca inanmak, bir işe yaramaz.
 • چون که غیب و غایب و رو پوش به ** پس لبان بر بند لب خاموش به‌‌
 • Hakikatın kapalı, örtülü olması ve gayba inanmak daha iyi, daha makbul olunca ağzın kapalı, dudağın yumuk olması elbette iyidir.
 • ای برادر دست وا دار از سخن ** خود خدا پیدا کند علم لدن‌‌
 • Kardeş, sözden el çek ki bizzat Tanrı, sende Ledün ilmini meydana çıkarsın.
 • بس بود خورشید را رویش گواه ** أی شی‌‌ء أعظم الشاهد إله‌‌
 • Güneşin varlığına delil kendisi yeter. Tanrı’dan daha ulu şahit kimdir?
 • نه بگویم چون قرین شد در بیان ** هم خدا و هم ملک هم عالمان‌‌
 • Hayır... Söyleyeceğim çünkü Kur’an’da şahadet hususunda hep beraberce Tanrı da anılmıştır, melek de âlimler de.
 • یشهد الله و الملک و اهل العلوم ** إنه لا رب إلا من یدوم‌‌ 3645
 • Tanrı da şahadet eder, melekler de, bilgili kişiler de: Şüphe yok ki Rabb, ancak daimî Tanrı’dır...
 • چون گواهی داد حق که بود ملک ** تا شود اندر گواهی مشترک‌‌
 • Hak, şahadet edince melek kim oluyor ki şahadette Tanrı ile müşterek olsun!
 • ز آن که شعشاع حضور آفتاب ** بر نتابد چشم و دلهای خراب‌‌
 • Çünkü ziyaya tahammül edemeyen zavallı gözlerle biçare gönüllerin güneşin nuruna ve güneşe takatleri yoktur.
 • چون خفاشی کاو تف خورشید را ** بر نتابد بگسلد اومید را
 • Bu çeşit gözler, böyle gönüller, yarasaya benzerler. Yarasa güneşin ışığına, güneşin hararetine tahammül edemez, ümidini keser ( güneşten mahrum kalır)
 • پس ملایک را چو ما هم یار دان ** جلوه گر خورشید را بر آسمان‌‌
 • Gökyüzünde cilve eden güneşe şahadette, melekleri de bize dost, bize eş bil!
 • کاین ضیا ما ز آفتابی یافتیم ** چون خلیفه بر ضعیفان تافتیم‌‌ 3650
 • “ Biz o tek güneşten nurlandık, güneşin halifesi gibi zayıfları nurlandık” diye şahadet ederler.
 • چون مه نو یا سه روزه یا که بدر ** مرتبه‌‌ی هر یک ملک در نور و قدر
 • Her melek; yeni ay, yahut üç günlük ay, yahut da dolunay gibi kemal, nur ve kudret sahibidir.
 • ز اجنحه‌‌ی نور ثلاث او رباع ** بر مراتب هر ملک را آن شعاع‌‌
 • O şûle; üçer, dörder kanatlı meleklerin her birine, mertebelerine göre vurmakta, onları nurlandırmaktadır.
 • همچو پرهای عقول انسیان ** که بسی فرق است شان اندر میان‌‌
 • Meleklerin kanatları insanların akıl kanatlarına benzer. İnsanların akılları arasında da çok fark vardır.
 • پس قرین هر بشر در نیک و بد ** آن ملک باشد که مانندش بود
 • İyilikte olsun, kötülükte olsun her insana kendisine benzer bir melek arkadaştır.
 • چشم اعمش چون که خور را بر نتافت ** اختر او را شمع شد تا ره بیافت‌‌ 3655
 • Gözü tahammül edemediği için çipile, yıldız ışık verir, o da bu suretle yol bulur.
 • گفتن پیغامبر علیه السلام مر زید را که این سر را فاش تر از این مگو و متابعت نگاه دار
 • Peygamber Sallâllahu Aleyhi Vesellem’in Zeyd’e “Bunun sırrını faşetme; gözet!” demesi
 • گفت پیغمبر که اصحابی نجوم ** رهروان را شمع و شیطان را رجوم‌‌
 • Peygamber “ Sahabem yıldızlar gibi yola gidenlere ışık, şeytanlara taştır” dedi.
 • هر کسی را گر بدی آن چشم و زور ** کاو گرفتی ز آفتاب چرخ نور
 • Herkes uzaktan görebilseydi gökyüzündeki güneşle nurlanırdı.
 • کی ستاره حاجت استی ای ذلیل ** که بدی بر نور خورشید او دلیل‌‌
 • Ve ey aşağılık kişi, güneşin nuruna delalet etmek üzere yıldıza ne lûzum kalırdı?
 • ماه می‌‌گوید به خاک و ابر و فی ** من بشر بودم ولی یوحی الی‌‌
 • Ay; buluta, toprağa ve gölge der ki: “Ben de sizin gibi insanım. Ancak bana vahiy geliyor.
 • چون شما تاریک بودم در نهاد ** وحی خورشیدم چنین نوری بداد 3660
 • Ben de yaratılışta sizin gibi karanlıktım. Fakat vahiy güneşi, bana böyle bir nur verdi.
 • ظلمتی دارم به نسبت با شموس ** نور دارم بهر ظلمات نفوس‌‌
 • Güneşlere nispetle biraz karanlığım, fakat insanların karanlıklarına nispetle nurluyum.
 • ز آن ضعیفم تا تو تابی آوری ** که نه مرد آفتاب انوری‌‌
 • Tahammül edebilesin diye nurum zayıf. Çünkü sen parlak güneşin eri değilsin.
 • همچو شهد و سرکه در هم بافتم ** تا سوی رنج جگر ره یافتم‌‌
 • Balla sirkeden meydana gelen sirkengebin gibi ben de nurlu zulmetten meydana geldim ve bu suretle kalp hastalığına yol buldum, faydalı oldum.
 • چون ز علت وارهیدی ای رهین ** سرکه را بگذار و می‌‌خور انگبین‌‌
 • Hasta adam hastalıktan kurtulunca sirkeyi bırak bal yiye gör.”
 • تخت دل معمور شد پاک از هوا ** بین که الرحمن علی العرش استوی‌‌ 3665
 • Gönül tahtı, heva ve hevesten arındı; gönülde “Er Rahmânu alel arşistevâ” sırrı zuhur etti.
 • حکم بر دل بعد از این بی‌‌واسطه ** حق کند چون یافت دل این رابطه‌‌
 • Bundan sonra Hak, gönle vasıtasız hükmeder. Çünkü gönül bu rabıtayı buldu.
 • این سخن پایان ندارد زید کو ** تا دهم پندش که رسوایی مجو
 • Bu sözün de sonu yoktur. Zeyd nerede? Ona rüsvay olmak iyi değildir, diyeyim!
 • رجوع به حکایت زید
 • Zeyd’in hikâyesine dönüş
 • زید را اکنون نیابی کاو گریخت ** جست از صف نعال و نعل ریخت‌‌
 • Artık Zeyd’i bulamazsın, o kaçtı; kapı yanındaki son saftan fırladı, papuçlarını bile bıraktı!
 • تو که باشی زید هم خود را نیافت ** همچو اختر که بر او خورشید تافت‌‌
 • Sen kim oluyorsun? Zeyd bile, üstüne güneş vurmuş yıldız gibi kendisini kaybetti, bulamadı!
 • نی از او نقشی بیابی نی نشان ** نی کهی یابی نه راه کهکشان‌‌ 3670
 • Ondan ne bir nakış bulabilirsin, ne bir nişan... Hattâ ne de saman uğrusu yoluna gidebilmek için bir saman çöpü!
 • شد حواس و نطق با پایان ما ** محو نور دانش سلطان ما
 • Duygularımızla sonu gelmeyen sözümüz, sultanımızın bilgi nurunda mahvoldu.
 • حسها و عقلهاشان در درون ** موج در موج لدينا محضرون‌‌
 • (Bu mazhariyete erenlerin) duygularıyla akılları iç âlemde “Ledeynâ Muhdarûn” denizinde dalgalanmakta, dalga dalga üstüne, çoşup durmaktadır.
 • چون شب آمد باز وقت بار شد ** انجم پنهان شده بر کار شد
 • Fakat gece olunca gene teklif ve icazet vakti gelir; gizlenmiş yıldızlar işlerine, güçlerine koyulurlar.
 • بی‌‌هشان را وادهد حق هوشها ** حلقه حلقه حلقه‌‌ها در گوشها
 • Tanrı akılsızların akıllarını kulaklarında halka halka küpeler olduğu halde geri verir.
 • پای کوبان دست افشان در ثنا ** ناز نازان ربنا أحییتنا 3675
 • Hepsi hamdüsena ederek ayaklarını vurur, ellerini çırpar, nazlı nazlı “Rabbimiz bizi dirilttin bize hayat verdin” derler.
 • آن جلود و آن عظام ریخته ** فارسان گشته غبار انگیخته‌‌
 • O çürümüş deriler, dökülmüş kemikler, yerden tozlar koparan atlılar kesilir;
 • حمله آرند از عدم سوی وجود ** در قیامت هم شکور و هم کنود
 • Kıyamet günü, şükrederek, yahut kâfir olarak yokluktan varlığa hamle ederler.
 • سر چه می‌‌پیچی کنی نادیده‌‌ای ** در عدم ز اول نه سرپیچیده‌‌ای‌‌
 • Niçin başını çevirir, görmezlikten gelirsin? Önce yoklukta da böyle baş çevirmemiş miydin?
 • در عدم افشرده بودی پای خویش ** که مرا که بر کند از جای خویش‌‌
 • “Beni nerede yerimden tedirgin edecek? Deyip yoklukta da böyle ayağını diremiştin.
 • می‌‌نبینی صنع ربانیت را ** که کشید او موی پیشانیت را 3680
 • Tanrı’nın sun’u; görmüyor musun? Nasıl seni alnındaki perçemden tutup çekerek:
 • تا کشیدت اندر این انواع حال ** که نبودت در گمان و در خیال‌‌
 • Evvelce hatırı hayalinde olmayan bu çeşit hallere uğrattı.
 • آن عدم او را هماره بنده است ** کار کن دیوا سلیمان زنده است‌‌
 • O yokluk da daima Tanrı’ya kuldur. Ey dev, kulluk et. Süleyman diridir!
 • دیو می‌‌سازد جفان کالجواب ** زهره نی تا دفع گوید یا جواب‌‌
 • Dev, havuzlar gibi kâseler yapmakta; kudreti yok ki bu işi yapmaktan vazgeçsin, yahut emredene bir cevap versin!
 • خویش را بین چون همی‌‌لرزی ز بیم ** مر عدم را نیز لرزان دان مقیم‌‌
 • Bir kendine bak, yok olmaktan nasıl titreyip durmaktasın? Yokluğu da aynen böyle tir tir titrer bil!
 • ور تو دست اندر مناصب می‌‌زنی ** هم ز ترس است آن که جانی می‌‌کنی‌‌ 3685
 • Dünya mansıplarını elde etsen bile yine kaybetme korkusundan canın çıkar.
 • هر چه جز عشق خدای احسن است ** گر شکر خواری است آن جان کندن است‌‌
 • En güzel olan (Güzeller güzeli ) Tanrı’nın aşkından başka ne varsa can çekişmeden ibarettir, hattâ şeker yemek bile!
 • چیست جان کندن سوی مرگ آمدن ** دست در آب حیاتی نازدن‌‌
 • Can çekişme nedir? Ölüme yaklaşmak, abıhayatı elde edememek.