English    Türkçe    فارسی   

3
1475-1524

 • با همه تمکین خدا روزی او ** کرده باشد بسته اندر جست و جو 1475
 • Bunca yücelikle beraber Allah, onun bile rızkını çalışmadan vermiyor. Rızıklanması çalışmasına bağlı.
 • بی زره‌بافی و رنجی روزیش ** می‌نیاید با همه پیروزیش
 • Bunca yüceliğine rağmen zırh yapmadıkça, zahmet çekmedikçe rızkı gelmiyor.
 • این چنین مخذول واپس مانده‌ای ** خانه کنده دون و گردون‌رانده‌ای
 • Hâlbuki sen böyle bayağı ve perişan bir halde kalmış, evinin bucağına kapanmış, felekzede olmuş gitmişsin.
 • این چنین مدبر همی خواهد که زود ** بی تجارت پر کند دامن ز سود
 • Hâlbuki bu adam bunca tersliği ile bunca adiliği ile beraber hemencecik, ticaretsiz eteğini kârla doldurmayı istemekte.
 • این چنین گیجی بیامد در میان ** که بر آیم بر فلک بی نردبان
 • Bu çeşit ahmak bir herif ortaya çıkmışta gökyüzüne merdivensiz çıkayım diyor.”
 • این همی‌گفتش بتسخر رو بگیر ** که رسیدت روزی و آمد بشیر 1480
 • Birisi alaya alıp “Haydi yürü, rızkın ulaştı, müjdeci geldi” demekte,
 • و آن همی خندید ما را هم بده ** زانچ یابی هدیه‌ای سالار ده
 • Öbürü gülüp “Sana gelenden bize de hediye ver” diye alay etmekteydi.
 • او ازین تشنیع مردم وین فسوس ** کم نمی‌کرد از دعا و چاپلوس
 • O ise halkın bu kınamasına, bu alayına hiç aldırış etmez duayı niyazı azaltmazdı bile.
 • تا که شد در شهر معروف و شهیر ** کو ز انبان تهی جوید پنیر
 • Böyle, böyle şehirde tanındı, boş ambardan peynir aramakta diye şöhret buldu.
 • شد مثل در خام‌طبعی آن گدا ** او ازین خواهش نمی‌آمد جدا
 • O yoksul ham tamahlılıkla darb-ı mesel oldu ama yine de bu istekten bu niyazdan ayrılmıyordu.
 • دویدن گاو در خانه‌ی آن دعا کننده بالحاح قال النبی صلی الله علیه وسلم ان الله یحب الملحین فی الدعا زیرا عین خواست از حق تعالی و الحاح خواهنده را به است از آنچ می‌خواهد آن را ازو
 • Bir öküzün, o ısrarla dua eden adamın evine koşup gelmesi, Peygamber aleyhisselâm “Şüphe yok, Allah duada ısrar edenleri sever” demiştir. Çünkü o istek ve isteyen kişinin isteğindeki ısrar yok mu? İstediği şeyden de daha iyidir, istediğine ulaşmasından da
 • تا که روزی ناگهان در چاشتگاه ** این دعا می‌کرد با زاری و آه 1485
 • Nihayet bir gün kuşluk çağında yine ağlayıp inleyerek bu çeşit dua edip dururken,
 • ناگهان در خانه‌اش گاوی دوید ** شاخ زد بشکست دربند و کلید
 • Birdenbire evine doğru bir öküz koştu. Boynuzu ile kapıya vurup kilidi kırdı.
 • گاو گستاخ اندر آن خانه بجست ** مرد در جست و قوایمهاش بست
 • Küstahçasına eve girdi. Adam hemen sıçrayıp öküzü boynuzlarından bağladı.
 • پس گلوی گاو ببرید آن زمان ** بی توقف بی تامل بی امان
 • Durmadan, aman vermeden hemencecik boğazını kesti.
 • چون سرش ببرید شد سوی قصاب ** تا اهابش بر کند در دم شتاب
 • Derisini, yüzdürmek için gövdesini alıp koşa koşa kasaba götürdü.
 • عذر گفتن نظم کننده و مدد خواستن
 • Mesnevi’yi nazmedenin özrü ve Allah’tan yardım istemesi
 • ای تقاضاگر درون همچون جنین ** چون تقاضا می‌کنی اتمام این 1490
 • Ey doğacak çocuğun oynaması gibi bu manaları içimde oynatıp duran Allah, mademki bunun tamamlanmasını diliyorsun,
 • سهل گردان ره نما توفیق ده ** یا تقاضا را بهل بر ما منه
 • Kolaylaştır, yol göster, muvaffakiyet ver. Yahut da bu isteği, bu iştiyakı gider, bizi muahaze etme.
 • چون ز مفلس زر تقاضا می‌کنی ** زر ببخشش در سر ای شاه غنی
 • Mademki müflise altın ihtiyacını ilham ediyorsun, ey gani padişah, gizlice ona altın ihsan et.
 • بی تو نظم و قافیه شام و سحر ** زهره کی دارد که آید در نظر
 • Sen olmadıkça, senin inayetin lütfetmedikçe gece gündüz nazım ve kafiyenin ne değeri olabilir, bu çeşit meydana gelen şiire kim bakar ki?
 • نظم و تجنیس و قوافی ای علیم ** بنده‌ی امر توند از ترس و بیم
 • Ey bilgi sahibi padişah, nazım da, cinas da kafiye de korkudan senin emrine kuldur.
 • چون مسبح کرده‌ای هر چیز را ** ذات بی تمییز و با تمییز را 1495
 • Sen, her şeyi, seni tespih eder bir hale koymuşsun, akıl ve temyiz sahibi olanlar da seni tespih eder, akıl ve temyiz sahibi olmayanlar da.
 • هر یکی تسبیح بر نوعی دگر ** گوید و از حال آن این بی‌خبر
 • Her birinin başka çeşit bir tespihi var. Bunun halinden onun haberi bile yok!
 • آدمی منکر ز تسبیح جماد ** و آن جماد اندر عبادت اوستاد
 • İnsan, cansız şeylerin tespih etmesini inkâr eder ama cansız şeyler, ona kullukta üstattır.
 • بلک هفتاد و دو ملت هر یکی ** بی‌خبر از یکدگر واندر شکی
 • Hatta yetmiş iki milletin her biri öbürlerinin halinden bihaberdir… Hepsi de şüphe içinde kalmıştır.
 • چون دو ناطق را ز حال همدگر ** نیست آگه چون بود دیوار و در
 • Konuşan, söz söyleyen iki kişi bile birbirinin halinden haberdar olmazsa duvarla kapı, nasıl birbirini anlar, duyar?
 • چون من از تسبیح ناطق غافلم ** چون بداند سبحه‌ی صامت دلم 1500
 • Ben, söz söyleyen adamın bile tespihinden gafil olursam gönlüm, sessiz sedasız bir şeyin tespihini nasıl duyar?
 • هست سنی را یکی تسبیح خاص ** هست جبری را ضد آن در مناص
 • Sünni, Cebri’nin tespihinden bihaberdir. Cebri’ye de Sünni’nin tespihini eser etmez.
 • سنی از تسبیح جبری بی‌خبر ** جبری از تسبیح سنی بی اثر
 • Sünni’nin hususi bir tespihi vardır. Fakat Cebri’nin de bunun zıddı olan bir tespihi vardır ki, ona sığınır.
 • این همی‌گوید که آن ضالست و گم ** بی‌خبر از حال او وز امر قم
 • Bu, “O, sapıktır, yol azıtmıştır” der durur. Hâlbuki onun halinden de haberi yoktur, “Kün” emrinden de!
 • و آن همی گوید که این را چه خبر ** جنگشان افکند یزدان از قدر
 • O da, “Bunun hakikatten ne haberi var ki” demektedir. Allah takdir etmiş de onları savaşa düşürmüştür.
 • گوهر هر یک هویدا می‌کند ** جنس از ناجنس پیدا می‌کند 1505
 • Bu suretle de her birinin aslını meydana çıkarır, bir cinse mensup olmayandan izhar eder.
 • قهر را از لطف داند هر کسی ** خواه دانا خواه نادان یا خسی
 • Herkes kahrı lütuftan ayırt eder, anlar… İster bilgi sahibi olsun, ister cahil, ister aşağılık!
 • لیک لطفی قهر در پنهان شده ** یا که قهری در دل لطف آمده
 • Fakat kahır içinde gizli olan lütfu yahut lütuf içinde gizlenmiş bulunan kahrı,
 • کم کسی داند مگر ربانیی ** کش بود در دل محک جانیی
 • Az kişi anlar. Meğerki gönlünde bir can mehengi olan Allah’a mensup bir er olsun.
 • باقیان زین دو گمانی می‌برند ** سوی لانه‌ی خود به یک پر می‌پرند
 • Bundan başkaları kahırda gizli olan lütufla, lütufta gizli bulunan kahrı anlayamaz, şüpheye düşerler. Onlar, âdeta yuvalarına bir kanatla uçup ulaşmak isteyen kuşlara benzerler!
 • بیان آنک علم را دو پرست و گمان را یک پرست ناقص آمد ظن به پرواز ابترست مثال ظن و یقین در علم
 • (Başlık yok)
 • علم را دو پر گمان را یک پرست ** ناقص آمد ظن به پرواز ابترست 1510
 • Bilginin iki kanadı vardır, şüpheninse tek. Zan noksandır, uçmaz.
 • مرغ یک‌پر زود افتد سرنگون ** باز بر پرد دو گامی یا فزون
 • Tek kanatlı kuş, çabucak baş aşağı düşer. Sonra uçmaya savaşır ama ya iki adımlık bir yer aşabilir, ya birazcık daha fazla.
 • افت خیزان می‌رود مرغ گمان ** با یکی پر بر امید آشیان
 • Şüphe kuşu düşe kalka ümit yuvasına tek kanatla uçmaya savaşır.
 • چون ز ظن وا رست علمش رو نمود ** شد دو پر آن مرغ یک‌پر پر گشود
 • Fakat şüpheden kurtuldu da bilgi sahibi oldu mu o tek kanatlı kuş, iki kanatlı kesilir. Kanatlarını açar.
 • بعد از آن یمشی سویا مستقیم ** نه علی وجهه مکبا او سقیم
 • Ondan sonra yüzüstü, eğri büğrü değil, doğru yolda güzelce uçar gider.
 • با دو پر بر می‌پرد چون جبرئیل ** بی گمان و بی مگر بی قال و قیل 1515
 • Cebrail gibi iki kanatlı şüphesiz, hilesiz, kıyl ü kalsiz uçar.
 • گر همه عالم بگویندش توی ** بر ره یزدان و دین مستوی
 • Bütün âlem, ona “Sen Allah yolundasın, dinin doğru” dese,
 • او نگردد گرم‌تر از گفتشان ** جان طاق او نگردد جفتشان
 • O onların lâfına güvenmez, o sözlerden gururlanmaz, onun tek canı, onlara çift olmaz.
 • ور همه گویند او را گم‌رهی ** کوه پنداری و تو برگ کهی
 • Yahut herkes “Sen yol azıtmışsın, kendini dağ sanıyorsun ama bir saman çöpüsün sen” dese,
 • او نیفتد در گمان از طعنشان ** او نگردد دردمند از ظعنشان
 • Onların kınamasına aldırış etmez, onların kininden, hasedinden dertlenmez.
 • بلک گر دریا و کوه آید بگفت ** گویدش با گم‌رهی گشتی تو جفت 1520
 • Hatta dağla deniz bile söze gelse de “Sen sapıklıkla eş olmuşsun” dese,
 • هیچ یک ذره نیفتد در خیال ** یا به طعن طاعنان رنجورحال
 • Bir zerre bile hayale düşmez, azıcık olsun kınayanların kınamasından elem duymaz.
 • مثال رنجور شدن آدمی بوهم تعظیم خلق و رغبت مشتریان بوی و حکایت معلم
 • Halkın ululaması ve alıcıların rağbeti yüzünden bir adamın hastalanması ve bir muallimin hikâyesi
 • کودکان مکتبی از اوستاد ** رنج دیدند از ملال و اجتهاد
 • Bir mektebin talebesi, hocalarından bıkmışlar, çalışıp çabalamadan usanmışlardı.
 • مشورت کردند در تعویق کار ** تا معلم در فتد در اضطرار
 • Ne yapıp yaparak bir iş becermek, bu suretle de muallimi derde düşürmek için birbirleriyle görüşüp danıştılar.
 • چون نمی‌آید ورا رنجوریی ** که بگیرد چند روز او دوریی
 • “Hoca hiç hastalanmıyor ki birkaç günceğiz olsun mektebe gelmesin de rahat kalalım;