English    Türkçe    فارسی   

3
1720-1769

 • وهم تفریق سر و پا از تو رفت ** دفع وهم اسپر رسیدت نیک زفت 1720
 • Sende, başının, ayağının gideceğine dair korku kalmadı. Vehmi bırakmak, senin için ulu bir siper oldu.”
 • سبب جرات ساحران فرعون بر قطع دست و پا
 • Firavun sihirbazlarının elleriyle ayaklarının kesilmesine aldırış etmemelerindeki sebep
 • ساحران را نه که فرعون لعین ** کرد تهدید سیاست بر زمین
 • Firavun, sihirbazları yeryüzünde öldürmekle tehdit etmedi mi?
 • که ببرم دست و پاتان از خلاف ** پس در آویزم ندارمتان معاف
 • Sizin ellerinizi, ayaklarınızı çaprazına kestirir sizi asarım, affetmem demedi mi?
 • او همی‌پنداشت کایشان در همان ** وهم و تخویفند و وسواس و گمان
 • O, sihirbazların vehme düşeceklerini, korkacaklarının, vesveseye uğrayacaklarını sanıyordu.
 • که بودشان لرزه و تخویف و ترس ** از توهمها و تهدیدات نفس
 • Titremeye başlayacaklarını, ürküp korkacakların, bu tehditlerden vehmedeceklerini umuyordu.
 • او نمی‌داست کایشان رسته‌اند ** بر دریچه‌ی نور دل بنشسته‌اند 1725
 • Bilmiyordu ki onlar, bu işlerden kurtulmuşlar, gönül nurunun göründüğü pencerenin önüne oturmuşlar…
 • این جهان خوابست اندر ظن مه‌ایست ** گر رود درخواب دستی باک نیست
 • Gölgelerinin, kendilerinden meydana geldiğini bilmişler, çevik bir hale gelmişlerdir.
 • گر بخواب اندر سرت ببرید گاز ** هم سرت بر جاست و هم عمرت دراز
 • Bu gül bahçesinde felek havanı, onları yüzlerce defa dövüp ezse bile,
 • گر ببینی خواب در خود را دو نیم ** تن‌درستی چون بخیزی نی سقیم
 • Bu terkibin aslını görmüş olduklarından artık vehmin ferilerinden pek korkmazlar.
 • حاصل اندر خواب نقصان بدن ** نیست باک و نه دوصد پاره شدن
 • Bu âlem, bir rüyadır, zanna kapılma sen. Rüyada bir el kesilse bile zararı yok.
 • این جهان را که بصورت قایمست ** گفت پیغامبر که حلم نایمست 1730
 • Rüyada başın kesilse de hakikatte yine başın yerindedir, ömrün de uzun olur.
 • از ره تقلید تو کردی قبول ** سالکان این دیده پیدا بی رسول
 • Rüyada kendini ikiye biçilmiş görsen bile kalktın mı vücudun da sağlamdır, bir hastalığında yoktur.
 • روز در خوابی مگو کین خواب نیست ** سایه فرعست اصل جز مهتاب نیست
 • Hâsılı rüyada vücudunu noksan görmekten ne çıkar? Yüzlerce parçaya ayrılsan bile ne korkacaksın ki?
 • خواب و بیداریت آن دان ای عضد ** که ببیند خفته کو در خواب شد
 • Suretle kaim olan bu cihan hakkında da Peygamber, uyuyanın gördüğü bir rüya dedi.
 • او گمان برده که این دم خفته‌ام ** بی‌خبر زان کوست درخواب دوم
 • Sen, bu sözü taklit yoluyla kabul ettin, fakat salikler bunu rivayet edilmeden de gözleriyle gördüler.
 • هاون گردون اگر صد بارشان ** خرد کوبد اندرین گلزارشان 1735
 • Sen gündüzün de uykudasın. Bu uyku değil deme. Gölge feridir, asıl ise ancak ay ışığından ibarettir.
 • اصل این ترکیب را چون دیده‌اند ** از فروع وهم کم ترسیده‌اند
 • Ey yiğit, bil ki uykun da uyanıklığın da uyuyan adamın rüya içinde rüya görmesine benzer.
 • سایه‌ی خود را ز خود دانسته‌اند ** چابک و چست و گش و بر جسته‌اند
 • Bu adam, kendisini uyuyorum sanır ama bilmez ki ikinci uykudadır, iki kat uyku içindedir.
 • کوزه‌گر گر کوزه‌ای را بشکند ** چون بخواهد باز خود قایم کند
 • Testici, bir testiyi kırarsa dilediği zaman yine yapar da.
 • کور را هر گام باشد ترس چاه ** با هزاران ترس می‌آید براه
 • Kör, her adımda kuyuya, çukura düşmekten korkar da binlerce korkuyla yol yürür.
 • مرد بینا دید عرض راه را ** پس بداند او مغاک و چاه را 1740
 • Fakat gören kişi yolun enini, boyunu görür, çukuru, kuyuyu bilir.
 • پا و زانواش نلرزد هر دمی ** رو ترش کی دارد او از هر غمی
 • Her adımda ayakları, dizleri titremez. Her dertten yüzünü ekşitir mi ki?
 • خیز فرعونا که ما آن نیستیم ** که بهر بانگی و غولی بیستیم
 • Sihirbazlar, “Ey firavun, halk, biz, her sesten, her gulyabaniden ürküp duracak adam değiliz.
 • خرقه‌ی ما را بدر دوزنده هست ** ورنه ما را خود برهنه‌تر به است
 • Bizim hırkamızı yırt, onu diken var… Olmasa bile çıplak olmamız daha iyi.
 • بی لباس این خوب را اندر کنار ** خوش در آریم ای عدو نابکار
 • Bu güzeli çıplak olarak koçmamız daha hoş. A bir işe yaramaz, bir şey beceremez düşman!
 • خوشتر از تجرید از تن وز مزاج ** نیست ای فرعون بی الهام گیج 1745
 • Tenden mizaçtan soyunmaktan daha hoş bir şey yoktur, a ilhama mazhar olmayan sersem Firavun!” dediler.
 • حکایت استر پیش شتر کی من بسیار در رو می‌افتم و تو نمی‌افتی الا به نادر
 • Devenin önünde giden katırın “Ben yol yürürken ikide bir yüzüstü kapanıyorum, sense pek nadir düşüyorsun” diye şikâyet etmesi
 • گفت استر با شتر کای خوش رفیق ** در فراز و شیب و در راه دقیق
 • Katırın biri deveye “Arkadaş, yokuş olsun, iniş olsun en dar yolda bile,
 • تو نه آیی در سر و خوش می‌روی ** من همی‌آیم بسر در چون غوی
 • Sen güzelce gidiyor, hiç kapaklanmıyorsun. Bense durmadan tepesi üstü düşüp duruyorum.
 • من همی‌افتم برو در هر دمی ** خواه در خشکی و خواه اندر نمی
 • Yol ister kuru olsun, ister balçık… Daima yüzüstü kapaklanıyorum.
 • این سبب را باز گو با من که چیست ** تا بدانم من که چون باید بزیست
 • Bunun sebebi ne? Bana bir söyle de ne yapmalı, nasıl etmeli anlayayım” dedi.
 • گفت چشم من ز تو روشن‌ترست ** بعد از آن هم از بلندی ناظرست 1750
 • Deve dedi ki: “Benim gözüm senin gözünden daha kuvvetlidir, daha iyi görür.
 • چون برآیم بر سرکوه بلند ** آخر عقبه ببینم هوشمند
 • Yüce bir dağın başına çıktım mı en son çukuru bile görürüm.
 • پس همه پستی و بالایی راه ** دیده‌ام را وا نماید هم اله
 • Allah, bütün inişleri çıkışları özüme gösterir.
 • هر قدم من از سر بینش نهم ** از عثار و اوفتادن وا رهم
 • Her adımımı nereye atacaksam görür de öyle atarım. Bu yüzden de sürçmekten, düşmekten kurtulurum.
 • تو ببینی پیش خود یک دو سه گام ** دانه بینی و نبینی رنج دام
 • Sense iki üç adım ötesini görmezsin. Taneyi görürsün de tuzağı görmezsin.
 • یستوی الاعمی لدیکم والبصیر ** فی المقام و النزول والمسیر 1755
 • Konak, iniş ve yürüyüş yerlerinde hiç körle gözlü bir olur mu?
 • چون جنین را در شکم حق جان دهد ** جذب اجزا در مزاج او نهد
 • Allah, ana karnında ki çocuğa can verdi mi mizacına vücudunu kuvvetlendirecek cüzüleri çekmek kabiliyetini verir.
 • از خورش او جذب اجزا می‌کند ** تار و پود جسم خود را می‌تند
 • Yediği şeylerle bu cüzüleri çeker, bu suretle de cisminin nescini dokur durur.
 • تا چهل سالش بجذب جزوها ** حق حریصش کرده باشد در نما
 • Allah, insana kırk yaşına kadar bu cüzüleri çekme kabiliyetini, bu hırsı verir, o da kendisini yetiştirir büyür, gelişir, kuvvetlenir.
 • جذب اجزا روح را تعلیم کرد ** چون نداند جذب اجزا شاه فرد
 • Ruha, cüzüleri çekmeyi öğreten o tek padişah, nasıl olur da cesedin cüzüleri bir araya getirmeyi bilmez?
 • جامع این ذره‌ها خورشید بود ** بی غذا اجزات را داند ربود 1760
 • Bu ruh zerrelerini bir araya toplayan, sana hayat kabiliyetini veren güneş, gıda vasıtasıyla olmaksızın da varlığının zerrelerini toplayıp bir araya getirmeyi bilir.
 • آن زمانی که در آیی تو ز خواب ** هوش و حس رفته را خواند شتاب
 • Uykudan uyanınca senden gitmiş olan akıl ve duyguyu yine sana iade eder.
 • تا بدانی کان ازو غایب نشد ** باز آید چون بفرماید که عد
 • Buna bak da ölünce de bil ki onlar kaybolmaz, Allah geri gel diye ferman etti mi gelirler.
 • اجتماع اجزای خر عزیر علیه السلام بعد از پوسیدن باذن الله و درهم مرکب شدن پیش چشم عزیر علیه السلام
 • Uzeyr Aleyhisselâm’ın merkebinin cüc’ülerinin çürüdükden sonra Allah izniyle bir araya gelip Uzeyr’in gözünün önünde dirilmesi
 • هین عزیرا در نگر اندر خرت ** که بپوسیدست و ریزیده برت
 • Allah dedi ki. “Uzeyr, eşeğine bir iyice bak. Çürümüş etleri dökülmüş…
 • پیش تو گرد آوریم اجزاش را ** آن سر و دم و دو گوش و پاش را
 • Onun cüz’ülerini gözünün önünde bir araya getirecek, başını, kuyruğunu, kulaklarını, ayaklarını düzüp koşacağım.
 • دست نه و جزو برهم می‌نهد ** پاره‌ها را اجتماعی می‌دهد 1765
 • Görünürde bir el olmadığı halde bütün cüz’üleri bir araya getiren, cesedin parçalarını bir yere toplayan benim.
 • در نگر در صنعت پاره‌زنی ** کو همی‌دوزد کهن بی سوزنی
 • Şu yama yamama sanatına bak hele. Eski palasları iğnesiz dikip durmada
 • ریسمان و سوزنی نه وقت خرز ** آنچنان دوزد که پیدا نیست درز
 • Diktiği sıralarda ne ip var, ne iğne. Fakat öyle bir diker ki ortada terzi bile görünmez.
 • چشم بگشا حشر را پیدا ببین ** تا نماند شبهه‌ات در یوم دین
 • Gözünü aç da haşri apaşikâr gör… Kıyamette hiçbir şüphen kalmasın.
 • تا ببینی جامعی‌ام را تمام ** تا نلرزی وقت مردن ز اهتمام
 • Varlık zerrelerini nasıl tamamıyla topluyorum, gör de ölürken bu hayata sarılıp titreme.