English    Türkçe    فارسی   

3
1670-1719

 • داند و پوشد بامر ذوالجلال ** که نباشد کشف راز حق حلال 1670
 • Bilir, tanır ama Allah sırrını açmak helâl olmadığından ululuk sahibi Allah’ın emriyle örter, gizler.
 • این سخن پایان ندارد آن فقیر ** از مجاعت شد زبون و تن اسیر
 • Bu sözün sonu yoktur, gelelim hikâyeye: O yoksul, açlıktan zayıf, perişan bir hale geldi, harekete bile mecali kalmadı.
 • مضطرب شدن فقیر نذر کرده بکندن امرود از درخت و گوشمال حق رسیدن بی مهلت
 • Ağaçtan armut koparmamayı nezreden yoksulun âciz kalıp koparması ve derhal Allah azabının gelip çatması
 • پنج روز آن باد امرودی نریخت ** ز آتش جوعش صبوری می‌گریخت
 • Derviş tam beş gün armut ağacını silkmedi, fakat açlık ateşi de sabrını tüketmekteydi.
 • بر سر شاخی مرودی چند دید ** باز صبری کرد و خود را وا کشید
 • Bir dalda birkaç armut gördü, fakat yine sabredip kendisini çekti.
 • باد آمد شاخ را سر زیر کرد ** طبع را بر خوردن آن چیر کرد
 • Bu sırada bir rüzgâr geldi, dalı eğdi. Dervişin nefsi, onları yemeye yeltendi, galebe de etti.
 • جوع و ضعف و قوت جذب و قضا ** کرد زاهد را ز نذرش بی‌وفا 1675
 • Açlık, zayıflık, bir yandan da takdir, zahidi nezrine vefadan alıkoydu.
 • چونک از امرودبن میوه سکست ** گشت اندر نذر وعهد خویش سست
 • Ahdini bir yana bıraktı, daldaki armudu kopardı, yedi.
 • هم درآن دم گوشمال حق رسید ** چشم او بگشاد و گوش او کشید
 • Fakat hemencecik Allah azabı erişti, gözünü açtı, kulağını çekti.
 • متهم کردن آن شیخ را با دزدان وبریدن دستش را
 • Şeyhi de hırsızlarla beraber görerek hırsız sanıp elini kesmeleri
 • بیست از دزدان بدند آنجا و بیش ** بخش می‌کردند مسروقات خویش
 • Yirmi tane yahut daha fazla hırsız, oraya gelip konmuştu. Çaldıkları şeyleri aralarında pay ediyorlardı.
 • شحنه را غماز آگه کرده بود ** مردم شحنه بر افتادند زود
 • Birisi şahneye haber vermişti. Derhal şahnenin adamları oraya gelip hepsini yakaladılar.
 • هم بدان‌جا پای چپ و دست راست ** جمله را ببرید و غوغایی بخاست 1680
 • Cellât, oracıkta hepsinin sol ayaklarıyla sağ ellerini kesmeye başladı. Bir gürültüdür koptu.
 • دست زاهد هم بریده شد غلط ** پاش را می‌خواست هم کردن سقط
 • O arada zahidin eli de yanlışlıkla kesildi. Cellât, ayağını kesmek üzereyken,
 • در زمان آمد سواری بس گزین ** بانگ بر زد بر عوان کای سگ ببین
 • Rütbesi pek büyük bir atlı gelip yetişti, cellâda “Behey köpek kendine gel.
 • این فلان شیخست از ابدال خدا ** دست او را تو چرا کردی جدا
 • Bu, filan Şeyhtir, Allah abdalıdır. Neden onun elini kestin?” diye bağırdı.
 • آن عوان بدرید جامه تیز رفت ** پیش شحنه داد آگاهیش تفت
 • Cellât, elbisesini yırtıp giderek yana yakıla şahneye hali anlattı.
 • شحنه آمد پا برهنه عذرخواه ** که ندانستم خدا بر من گواه 1685
 • Şahneye yalınayak geldi, Allah şahit ki bilmedim diye özürler dilemeğe,
 • هین بحل کن مر مرا زین کار زشت ** ای کریم و سرور اهل بهشت
 • Ey kerem sahibi, ey cennetliklerin ulusu, bu kötü işi affet, hakkını helâl eyle. Beni bağışla demeye başladı.
 • گفت می‌دانم سبب این نیش را ** می‌شناسم من گناه خویش را
 • Şeyh dedi ki: “Ben, bunun sebebini biliyor, suçumu anlıyorum.
 • من شکستم حرمت ایمان او ** پس یمینم برد دادستان او
 • Ben onun yemininin hürmetini terk ettim, onun adaleti de benim (yeminimi) sağ elimi kestirdi!
 • من شکستم عهد و دانستم بدست ** تا رسید آن شومی جرات بدست
 • Ben kötü olduğunu bildiğim halde ahdimden döndüm. Bunun kötülüğü elime geldi.
 • دست ما و پای ما و مغز و پوست ** باد ای والی فدای حکم دوست 1690
 • Ey vali, sevgilinin hükmüne elimiz de feda olsun, ayağımız da, beynimiz de, derimiz de!
 • قسم من بود این ترا کردم حلال ** تو ندانستی ترا نبود وبال
 • Bu, bana kısmetmiş! Sana helâl ettim. Sen bilmeyerek yaptın, bir suçun yok ki.
 • و آنک او دانست او فرمان‌رواست ** با خدا سامان پیچیدن کجاست
 • Halimi bilenin, fermanı yürür. Allah emrine itiraz etmek nerede?”
 • ای بسا مرغی پریده دانه‌جو ** که بریده حلق او هم حلق او
 • Nice kuş vardır ki uçup tane arar… Boğazı, boğazının kesilmesine sebep olur.
 • ای بسا مرغی ز معده وز مغص ** بر کنار بام محبوس قفص
 • Nice kuş vardır ki açlık ve midesi yüzünden dam kenarında, kafes içinde mahpustur.
 • ای بسا ماهی در آب دوردست ** گشته از حرص گلو ماخوذ شست 1695
 • Nice balık vardır ki su içinde her şeyden eminken boğazının hırsı yüzünden oltaya tutulmuştur.
 • ای بسا مستور در پرده بده ** شومی فرج و گلو رسوا شده
 • Nice namuslu, örtülü kadın vardır ki ferciyle boğazının şomluğundan rüsvay olmuştur.
 • ای بسا قاضی حبر نیک‌خو ** از گلو و رشوتی او زردرو
 • Nice bilgili ve iyi huylu kadı vardır ki boğazının yüzünden rüşvet almış, utanıp yüzü sararmıştır.
 • بلک در هاروت و ماروت آن شراب ** از عروج چرخشان شد سد باب
 • Hattâ Harut’la Marut bile o şarabı tatmışlardır da o şarap, onların göğe çıkmalarına mâni olmuştur.
 • با یزید از بهر این کرد احتراز ** دید در خود کاهلی اندر نماز
 • Bayezid, bu yüzden çekindi, işte. Kendisinde namaz kılma hususunda bir tembellik gördü.
 • از سبب اندیشه کرد آن ذو لباب ** دید علت خوردن بسیار از آب 1700
 • O çok akıllı şeyh, sebebini düşündü, fazla su içmesinde buldu.
 • گفت تا سالی نخواهم خورد آب ** آنچنان کرد و خدایش داد تاب
 • “Tam bir yıl su içmeyeceğim” dedi. Dediğini de yaptı, Allah sabır ve tahammülünü verdi.
 • این کمینه جهد او بد بهر دین ** گشت او سلطان و قطب العارفین
 • Onun bu pek ehemmiyetsiz mücahedesi, din içindi, bu yüzden de sultan oldu, arifler kutbu oldu.
 • چون بریده شد برای حلق دست ** مرد زاهد را در شکوی ببست
 • Şeyhin de eli boğazı yüzünden kesildi ve o zahit adamın şikâyet kapısı bağlandı.
 • شیخ اقطع گشت نامش پیش خلق ** کرد معروفش بدین آفات حلق
 • Adı halk arasında “Şeyh-i Akta’- eli kesik şeyh-” kaldı, halk onu bu adla tanıdı.
 • کرامات شیخ اقطع و زنبیل بافتن او بدو دست
 • Şeyh-i Akta’ın kerameti ve iki elle zembil örmesi
 • در عریش او را یکی زایر بیافت ** کو بهر دو دست می زنبیل بافت 1705
 • Onu birisi ottan, çöpten yapılmış bir gölgelikte ziyaret etti. İki elle zembil örmekte olduğunu gördü.
 • گفت او را ای عدو جان خویش ** در عریشم آمده سر کرده پیش
 • Şeyh ona “Ey canının düşmanı, neden böyle küstahlık edip yanıma geldin?
 • این چراکردی شتاب اندر سباق ** گفت از افراط مهر و اشتیاق
 • Neden izinsiz içeri girdin?” dedi. Adam, “ Sevgimden fazla iştiyakımdan” deyince,
 • پس تبسم کرد و گفت اکنون بیا ** لیک مخفی دار این را ای کیا
 • Şeyh gülümsedi de dedi ki: “Öyleyse gel… Fakat ey ulu kişi, bunu gizle.
 • تا نمیرم من مگو این با کسی ** نه قرینی نه حبیبی نه خسی
 • Ben ölmeden ne bir dosta, ne bir sevgiliye ne de bir aşağılık kişiye, hiç ama hiç kimseye söyleme!
 • بعد از آن قومی دگر از روزنش ** مطلع گشتند بر بافیدنش 1710
 • Bundan sonra bir bölük halk onu iki elle zembili örerken penceresinden gördüler.
 • گفت حکمت را تو دانی کردگار ** من کنم پنهان تو کردی آشکار
 • Şeyh, “Yarabbi, hikmetini sen bilirsin. Ben gizliyorum, sen aşikâr ediyorsun” dedi.
 • آمد الهامش که یکچندی بدند ** که درین غم بر تو منکر می‌شدند
 • Ona şöyle ilham geldi. “ Birkaç kişi, senin elinin kesik olması kınadılar, sana münkir oldular.
 • که مگر سالوس بود او در طریق ** که خدا رسواش کرد اندر فریق
 • O herhalde yolda yalancıydı ki Allah, onu bu, taife arasında rüsvay etti dediler.
 • من نخواهم کان رمه کافر شوند ** در ضلالت در گمان بد روند
 • Ben onların kâfir olmasını, bu azgınlıkla, bu sapıklıkla, bu kötü şüpheyle geçip gitmelerini istemem.
 • این کرامت را بکردیم آشکار ** که دهیمت دست اندر وقت کار 1715
 • Ben de şu kerameti aşikâr ettim, iş işlediğin vakit sana iki el ihsan ettiğimi gösterdim.
 • تا که آن بیچارگان بد گمان ** رد نگردند از جناب آسمان
 • Ki o biçareler, hakkında kötü bir şüpheye düşüp de huzurumdan merdud olmasınlar.
 • من ترا بی این کرامتها ز پیش ** خود تسلی دادمی از ذات خویش
 • Ben sana bu kerametler olmaksızın da daha önce bizzat teselliler verdim.
 • این کرامت بهر ایشان دادمت ** وین چراغ از بهر آن بنهادمت
 • Bu kerametleri ise ancak onlar için verdim, bu mumu ancak onlar için yaktım.
 • تو از آن بگذشته‌ای کز مرگ تن ** ترسی وز تفریق اجزای بدن
 • Sen, ölümden, bedeninin cüzlerinin ayrılacağından korkmaktan geçtin.