English    Türkçe    فارسی   

3
2016-2065

 • گفته هر برگ و شکوفه آن غصون ** دم بدم یا لیت قوم یعلمون
 • O dallar, meyveler, yapraklarsa anbean “Keşke kavmimiz bizi bilseydi, ne olurdu?” diyorlardı.
 • بانگ می‌آمد ز سوی هر درخت ** سوی ما آیید خلق شوربخت
 • Her ağaçtan “A bahtsız kişiler, bize gelin, bize” diye ses geliyordu.
 • بانگ می‌آمد ز غیرت بر شجر ** چشمشان بستیم کلا لا وزر
 • Fakat Allah’tan da ağaçlara: “Onların gözlerini bağladık, onlara sığınacak yer yok!” sesi gelmekteydi.
 • گر کسی می‌گفتشان کین سو روید ** تا ازین اشجار مستسعد شوید
 • Onlara birisi, “Bu yana gelin de bu ağaçlardan faydalanın” dese,
 • جمله می‌گفتند کین مسکین مست ** از قضاء الله دیوانه شدست 2020
 • Hepsi birden “Bu sarhoş yoksul, Allah’ın takdiriyle deli olmuş.
 • مغز این مسکین ز سودای دراز ** وز ریاضت گشت فاسد چون پیاز
 • Bu yoksulun beyni başa çıkmaz sevdalarla, sonu gelmez riyazatlarla soğan gibi çürümüş kokmuş!” diyorlardı.
 • او عجب می‌ماند یا رب حال چیست ** خلق را این پرده و اضلال چیست
 • Dekukî şaşıp kalıyor, “Yarabbi bu ne hal? Halka bu perde, bu sapıklık neden geliyor ki?
 • خلق گوناگون با صد رای و عقل ** یک قدم آن سو نمی‌آرند نقل
 • Çeşit çeşit adamlar, yüzlerce akla, yüzlerce tedbire sahip oldukları halde o tarafa bir adım olsun atamıyorlar.
 • عاقلان و زیرکانشان ز اتفاق ** گشته منکر زین چنین باغی و عاق
 • Akılları, fikirleri de hep birden inkâra düşmüşler. Onların bu azgınlığına, bu isyanına bakıyorum da şüpheleniyorum…
 • یا منم دیوانه و خیره شده ** دیو چیزی مرا مرا بر سر زده 2025
 • Yoksa ben mi çıldırdım, ben mi sersem oldum? Şeytan, benim kafama mı bir şey vurdu?
 • چشم می‌مالم بهر لحظه که من ** خواب می‌بینم خیال اندر زمن
 • Her an gözlerimi ovup duruyorum, bu cihanda rüya mı görüp durmaktayım yoksa?
 • خواب چه بود بر درختان می‌روم ** میوه‌هاشان می‌خورم چون نگروم
 • Fakat bu nasıl rüya olur? İşte ağaçlara doğru gidiyorum, meyvelerini yiyorum. Buna nasıl inanmayayım?
 • باز چون من بنگرم در منکران ** که همی‌گیرند زین بستان کران
 • Sonra yine münkirlere bakıyorum; görüyorum ki bu bahçeden haberleri bile yok.
 • با کمال احتیاج و افتقار ** ز آرزوی نیم غوره جانسپار
 • Son derece iştiyaka düşmüşler, fevkalâde ihtiyaçlarından bir yarım koruk için can veriyorlar.
 • ز اشتیاق و حرص یک برگ درخت ** می‌زنند این بی‌نوایان آه سخت 2030
 • Bu yoksullar, açlıklarından bir yaprak için ah edip duruyorlar!
 • در هزیمت زین درخت و زین ثمار ** این خلایق صد هزار اندر هزار
 • Sonra yine acaba ben mi kendimden değilim, ben mi hayale düştüm, gözüme görünen muhayyel bir ağacın dalına el attım, diyorum” demekteydi.
 • باز می‌گویم عجب من بی‌خودم ** دست در شاخ خیالی در زدم
 • Peygamberler bile ye’se düşünce kendilerine yalan söylendi sandılar ayetini oku da bak.
 • حتی اذا ما استیاس الرسل بگو ** تا بظنوا انهم قد کذبوا
 • Bu ayetteki “Küzzibû-tekzib edildiler, onlara yalan söylüyorsunuz dendi” kelimesini teşditsiz “Küzibû- Kendilerine yalan söylüyorlar sandılar” tarzında oku.
 • این قرائت خوان که تخفیف کذب ** این بود که خویش بیند محتجب
 • Bu takdirde mana şöyle olur: Peygamberler bile kendilerini aldanmış sandılar.
 • در گمان افتاد جان انبیا ** ز اتفاق منکری اشقیا 2035
 • Peygamberler bile kötü kişilerin ittifakına baktılar da şüpheye düştüler.
 • جائهم بعد التشکک نصرنا ** ترکشان گو بر درخت جان بر آ
 • “Bu şüphe ve tereddütten sonra onlara yardım ettik. Neyse, sen bunları bırak da can ağacına gel!
 • می‌خور و می‌ده بدان کش روزیست ** هر دم و هر لحظه سحرآموزیست
 • Kısmetin neyse ye, yedir deniyor!” ona, her an vahiyden sihirler öğretiliyordu da,
 • خلق‌گویان ای عجب این بانگ چیست ** چونک صحرا از درخت و بر تهیست
 • Halk, “Şaşılacak şey, bu ses nedir? Sahrada ne ağaç var, ne meyve.
 • گیج گشتیم از دم سوداییان ** که به نزدیک شما باغست و خوان
 • Kara sevdaya tutulmuş olanların yakınınızda bahçe var, sofra var demelerinden âdeta aptallaştık.
 • چشم می‌مالیم اینجا باغ نیست ** یا بیابانیست یا مشکل رهیست 2040
 • Gözümüzü ovuyor, bakıyoruz. Fakat burada bahçe yok ki… Önümüzdeki saha ya çöl yahut aşılması güç bir yol!
 • ای عجب چندین دراز این گفت و گو ** چون بود بیهوده ور خود هست کو
 • Fakat bu kadar uzun uzadıya söylenip duran sözlerde beyhude olmaz ya. Acayip şey, nasıl olurda bu kadar sözün aslı olmaz. Fakat varsa nerede söyle!” diyordu.
 • من همی‌گویم چو ایشان ای عجب ** این چنین مهری چرا زد صنع رب
 • Dekukî, macerasını şöyle anlatır: “Ben de tıpkı onlar gibi, acayip şey demekteydim, Allah bunların gözlerini ne de sıkı bağlamış?
 • زین تنازعها محمد در عجب ** در تعجب نیز مانده بولهب
 • Bu kavgalardan, bu aykırı hareketlerden Muhammed’de şaşmaktaydı. Ebu leheb de!
 • زین عجب تا آن عجب فرقیست ژرف ** تا چه خواهد کرد سلطان شگرف
 • Fakat bu şaşmakla o şaşmak arasında pek büyük fark var.
 • ای دقوقی تیزتر ران هین خموش ** چند گویی چند چون قحطست گوش 2045
 • Dekukî, tez tez yürü sükût et. Ne vakte kadar söylenip duracaksın, ne vakte kadar? Duyup anlayan kulak kıt!
 • یک درخت شدن آن هفت درخت
 • O yedi ağacın bir ağaç olması
 • گفت راندم پیشتر من نیکبخت ** باز شد آن هفت جمله یک درخت
 • Dekukî dedi ki: Bahtım yaver oldu, ileriye doğru yürüdüm, bir de baktım ki o yedi ağaç bir ağaç olmuş.
 • هفت می‌شد فرد می‌شد هر دمی ** من چه سان می‌گشتم ازحیرت همی
 • Her an bir ağaç, yedi ağaç olmakta, yedi ağaç bir ağaç haline gelmekteydi. Hayretten ne hale geldim, bilir misin? Dondum, kaldım!
 • بعد از آن دیدم درختان در نماز ** صف کشیده چون جماعت کرده ساز
 • Sonra ne göreyim; ağaçlar, cemaat gibi toplanmış, saf düzmüş, namaza durmuşlar!
 • یک درخت از پیش مانند امام ** دیگران اندر پس او در قیام
 • Bir ağaç, imam gibi önlerine geçmiş, öbürleri de onun ardında kıyamdalar!
 • آن قیام و آن رکوع و آن سجود ** از درختان بس شگفتم می‌نمود 2050
 • Onların kıyamı rükû etmeleri, secdeye varmaları beni büsbütün şaşırttı.
 • یاد کردم قول حق را آن زمان ** گفت النجم و شجر را یسجدان
 • O anda Allah’ın “Yıldız ve ağaç, Allah’a secde eder” sözünü hatırladım.
 • این درختان را نه زانو نه میان ** این چه ترتیب نمازست آنچنان
 • Bu ağaçların ne dizleri vardı, ne belleri! Nasıl rükûa, secdeye varıyorlar, bu ne biçim namaz? derken,
 • آمد الهام خدا کای با فروز ** می عجب داری ز کار ما هنوز
 • Allah’tan ilham geldi: A nurlu, pirli kişi, hâlâ bizim işimize şaşıyor musun? Bizce bu işler, şaşılacak işler değil ki!
 • هفت مرد شدن آن هفت درخت
 • Yedi ağacın yedi adam olması
 • بعد دیری گشت آنها هفت مرد ** جمله در قعده پی یزدان فرد
 • Bir müddet sonra ağaçlar, yedi tane adam oldu. Hepsi de tek Allah’ın huzurunda ka’dedeydi.
 • چشم می‌مالم که آن هفت ارسلان ** تا کیانند و چه دارند از جهان 2055
 • Gözlerini ovuşturup bu yedi aslan kimlerdir, âlemde ne işleri var ki, diye bakmaktaydım.
 • چون به نزدیکی رسیدم من ز راه ** کردم ایشان را سلام از انتباه
 • Yanlarına yaklaşıp onlara uyanık bir gönülle selâm verdim.
 • قوم گفتندم جواب آن سلام ** ای دقوقی مفخر و تاج کرام
 • Selâmımı alıp “Ey Dekukî, ey uluların tacı, büyüklerin övündüğü zat” dediler.
 • گفتم آخر چون مرا بشناختند ** پیش ازین بر من نظر ننداختند
 • Kendi kendime beni nasıl tanıdılar? Bundan önce beni görmemişlerdi dedim.
 • از ضمیر من بدانستند زود ** یکدگر را بنگریدند از فرود
 • Hatırımdan geçeni hemencecik anlayıp birbirlerine baktılar.
 • پاسخم دادند خندان کای عزیز ** این بپوشیدست اکنون بر تو نیز 2060
 • Gülerek “Ey aziz, bu sır, şimdi sana gizli mi ki?
 • بر دلی کو در تحیر با خداست ** کی شود پوشیده راز چپ و راست
 • Allah’a ulaşıp hayrete varan bir gönle solun, sağın sırları gizli kalabilir mi?” dediler.
 • گفتم ار سوی حقایق بشکفند ** چون ز اسم حرف رسمی واقفند
 • Yine kendi kendime bunlar hakikatlere ermişler, hakikatler âlemine ulaşmışlar, âlâ… Fakat bu surete ait ismi, bu surete ait harfi nasıl biliyorlar, dedim.
 • گفت اگر اسمی شود غیب از ولی ** آن ز استغراق دان نه از جاهلی
 • İçlerinden biri “Velî, bir adı bilmezse bil ki bu istiğraktan ileri gelen bir şeydir, cahillikten değil” dedi.
 • بعد از آن گفتند ما را آرزوست ** اقتدا کردن به تو ای پاک دوست
 • Ondan sonra bana “Ey temiz dost, biz namazda sana uymak istiyoruz” dediler.
 • گفتم آری لیک یک ساعت که من ** مشکلاتی دارم از دور زمن 2065
 • Peki dedim, fakat bir an müsaade edin zamanın devrine ait müşküllerim var.