English    Türkçe    فارسی   

3
2732-2781

 • این طبیبان را به جان بنده شوید ** تا به مشک و عنبر آکنده شوید
 • Bu doktorlara candan kul olun da miskle, amberle dolun!”
 • متهم داشتن قوم انبیا را
 • Halkın peygamberleri itham etmesi
 • قوم گفتند این همه زرقست و مکر ** کی خدا نایب کند از زید و بکر
 • Onlarsa, bunların hepsi riyadan, hileden ibaret dediler; nasıl olur da Allah falanı, filanı kendisine vekil eder?
 • هر رسول شاه باید جنس او ** آب و گل کو خالق افلاک کو
 • Padişah elçisinin padişah cinsinden olması lâzım. Suyla toprak nerede, gökleri yaratan nerede,
 • مغز خر خوردیم تا ما چون شما ** پشه را داریم همراز هما 2735
 • Kafamızda eşek beyni mi var ki sizin gibi bir sineği hüma kuşuyla bir tutalım?
 • کو هما کو پشه کو گل کو خدا ** ز آفتاب چرخ چه بود ذره را
 • Hüma nerede, sinek nerede? Toprak nerede, Allah nerede? Gökteki güneşle zerrenin ne münasebeti var?
 • این چه نسبت این چه پیوندی بود ** تاکه در عقل و دماغی در رود
 • Bu münasebet, bu alâka, hiç akıllı adamın kabul edeceği şey mi?
 • حکایت خرگوشان کی خرگوشی راپیش پیل فرستادند کی بگو کی من رسول ماه آسمانم پیش تو کی ازین چشمه آب حذر کن چنانک در کتاب کلیله تمام گفته است
 • Tavşanların, “Ben ayın elçisiyim; ay, bu çeşmeden vazgeç diyor” demesi için bir tavşanı elçi olarak file göndermeleri – bu hikâyenin tamamı Kelile kitabında vardır -
 • این بدان ماند که خرگوشی بگفت ** من رسول ماهم و با ماه جفت
 • Bu, bir tavşanın “Ben ayın elçisiyim, onunla eşim” demesine benzer.
 • کز رمه‌ی پیلان بر آن چشمه‌ی زلال ** جمله نخجیران بدند اندر وبال
 • Bütün av hayvanları, fil sürüsünün yüzünden suyu güzel kaynağa gidemez olmuşlardı.
 • جمله محروم و ز خوف از چشمه دور ** حیله‌ای کردند چون کم بود زور 2740
 • Hepsi de korkularından oraya yanaşamıyorlardı. Güçleri, kuvvetleri yoktu, bir düzen düzdüler.
 • از سر که بانگ زد خرگوش زال ** سوی پیلان در شب غره‌ی هلال
 • Bir ihtiyar tavşan, ayın ilk gecesi dağın tepesine çıkıp bağırdı:
 • که بیا رابع عشر ای شاه‌پیل ** تا درون چشمه یابی این دلیل
 • Ey fil padişahı, ayın on dördüncü gecesi gel de kaynağa bak, sözümün doğruluğunu gör!
 • شاه‌پیلا من رسولم پیش بیست ** بر رسولان بند و زجر و خشم نیست
 • Ben elçiyim, elçiye zeval yok… Ona ne kızılır, sövülür, ne hapse atılır.
 • ماه می‌گوید که ای پیلان روید ** چشمه آن ماست زین یکسو شوید
 • Ay diyor ki: “Filler, buradan gidin, kaynak bizimdir, dağılın buradan!
 • ورنه منتان کور گردانم ستم ** گفتم از گردن برون انداختم 2745
 • Yoksa sizin gözünüzü kör ederim. Ben, onun sözünü söyledim, boynumdan vebali attım.
 • ترک این چشمه بگویید و روید ** تا ز زخم تیغ مه آمن شوید
 • Bu kaynağı bırakıp gidin de ayın kılıncından emin olun.
 • نک نشان آنست کاندر چشمه ماه ** مضطرب گردد ز پیل آب‌خواه
 • Sözümün doğruluğuna nişan de şu: Filler, su içmek için kaynağa geldiler mi ay harekete gelir.
 • آن فلان شب حاضر آ ای شاه‌پیل ** تا درون چشمه یابی زین دلیل
 • Fil padişahı, filân gece gel de kaynakta bu dediğimi gör!
 • چونک هفت و هشت از مه بگذرید ** شاه‌پیل آمد ز چشمه می‌چرید
 • Ayın yedisi, sekizi olunca fil padişahı su içmek için kaynağa geldi.
 • چونک زد خرطوم پیل آن شب درآب ** مضطرب شد آب ومه کرد اضطراب 2750
 • O gece vakti hortumunu suya salınca su harekete geldi, ay da hareket etti.
 • پیل باور کرد از وی آن خطاب ** چون درون چشمه مه کرد اضطراب
 • Fil, suyun içinde ayın titrediğini, harekete geldiğini görünce tavşanın sözüne inandı.
 • مانه زان پیلان گولیم ای گروه ** که اضطراب ماه آردمان شکوه
 • Fakat “Filler, biz o ahmak fillerden değiliz ki ayın hareketi bizi korkutsun” dedi.
 • انبیا گفتند آوه پند جان ** سخت‌تر کرد ای سفیهان بندتان
 • Peygamberlerse “Ah akılsız adamlar ah, size canla, başla verdiğimiz nasihatler, sizin bağınızı kuvvetlendirdi. Vah yazıklar olsun vah!” dediler.
 • جواب گفتن انبیا طعن ایشان را و مثل زدن ایشان را
 • Onların kınamasına Peygamberlerin cevap vermeleri ve misal getirmeleri
 • ای دریغا که دوا در رنجتان ** گشت زهر قهر جان آهنجتان
 • Ne yazık… Derdinize verilen ilâç, can alıca kahır zehir kesildi.
 • ظلمت افزود این چراغ آن چشم را ** چون خدا بگماشت پرده‌ی خشم را 2755
 • Bir göze Allah, hışım perdesini salınca mum bile aydınlatmaz, karanlığını çoğaltır.
 • چه رئیسی جست خواهیم از شما ** که ریاستمان فزونست از سما
 • Sizden ne reisliği arayacak, ne gibi bir ululuk isteyeceğiz? Bizim ululuğumuz göklerden bile üstün!
 • چه شرف یابد ز کشتی بحر در ** خاصه کشتیی ز سرگین گشته پر
 • İncilerle dolu olan deniz, gemiden ne şeref bulabilir? Hele o gemi, fışkıyla dolu olursa!
 • ای دریغ آن دیده‌ی کور و کبود ** آفتابی اندرو ذره نمود
 • Yazıklar olsun ki o bozarmış kör göze güneş bile bir zerre göründü.
 • ز آدمی که بود بی مثل و ندید ** دیده ابلیس جز طینی ندید
 • İblis’in gözü, eşsiz, örneksiz Âdem’i topraktan başka bir şey görmedi.
 • چشم دیوانه بهارش دی نمود ** زان طرف جنبید کو را خانه بود 2760
 • O iblis’e lâyık göz, yurdu olan yerden baktı, kendisine lâyık görüşle gördü de sahibine Âdem’in baharını kış gösterdi.
 • ای بسا دولت که آید گاه گاه ** پیش بی‌دولت بگردد او ز راه
 • Nice devletler vardır ki bazen devletsiz kişiye isabet eder de mal olmaz, geri döner!
 • ای بسا معشوق کاید ناشناخت ** پیش بدبختی نداند عشق باخت
 • Nice sevgili vardır ki bir bahtsızın yanına gelir de o, sevgiliyi tanımaz, onunla aşk oyununu oynamaya girişmez.
 • این غلط‌ده دیده را حرمان ماست ** وین مقلب قلب را س القضاست
 • Gözü yanıltan da bizim ezelî nasipsizliğimiz. Kalbi çeviren de kötü kaza ve kader!
 • چون بت سنگین شما را قبله شد ** لعنت و کوری شما را ظله شد
 • Taştan yontulup yapılan put, size kıble olduğundan lânetin, körlüğün gölgesine sığındınız, orada yurt edindiniz.
 • چون بشاید سنگتان انباز حق ** چون نشاید عقل و جان همراز حق 2765
 • Zannınızca taştan yapılma putlarınız Allah’a eş oluyor da akılla, can nasıl Allah sırrına sahip olmuyor?
 • پشه‌ی مرده هما را شد شریک ** چون نشاید زنده همراز ملیک
 • Demek ki bir ölü sinek Allah’a eş oluyor sizce… Peki, o halde diri olan insan neden o padişahlar padişahına sırdaş olmasın?
 • یا مگر مرده تراشیده‌ی شماست ** پشه‌ی زنده تراشیده‌ی خداست
 • Yoksa ölü sineğe benzeyen put, sizin tarafınızdan yapıldığı için mi Allah’a eş olmaya lâyık? Diri insan, Allah mahlûku olduğundan mı Allah sırrın mahrem olamıyor?
 • عاشق خویشید و صنعت‌کرد خویش ** دم ماران را سر مارست کیش
 • Siz, kendinize, kendi sanatınıza âşıksınız. Yılanların kuyruklarına lâyık olan elbette yılanbaşıdır.
 • نه در آن دم دولتی و نعمتی ** نه در آن سر راحتی و لذتی
 • Ne o kuyrukta bir devlet, bir nimet vardır, ne o başta bir rahat, bir lezzet!
 • گرد سر گردان بود آن دم مار ** لایق‌اند و درخورند آن هر دو یار 2770
 • Yılanın kuyruğu, başının etrafında dönüp dolaşır, kıvrılıp düzelir. Kuyruk ve baş… O iki dost birbirine tam lâyıktır, tam münasiptir!
 • آنچنان گوید حکیم غزنوی ** در الهی‌نامه گر خوش بشنوی
 • İlahi nâmeyi bir güzelce dinlesen görürsün; Hâkim-i Gaznevî öyle der:
 • کم فضولی کن تو در حکم قدر ** درخور آمد شخص خر با گوش خر
 • Takdirin hükmüne itiraz edip de boş boğazlıkta bulunma. Tavşana tavşankulağı münasiptir.
 • شد مناسب عضوها و ابدانها ** شد مناسب وصفها با جانها
 • Uzuvlarla bedenler tam uygundur… Huylarla canlar, tam birbirine denktir.
 • وصف هر جانی تناسب باشدش ** بی گمان با جان که حق بتراشدش
 • Ruha münasip olan her vasfı, şüphe yok ki tam yerli yerinde, tam uygun olarak halk eden Allah’tır.
 • چون صفت با جان قرین کردست او ** پس مناسب دانش همچون چشم و رو 2775
 • Allah, mademki huyu, cana uygun ve eş olarak yarattı, o halde onu gözle kaş gibi yerinde ve birbirine münasip bil!
 • شد مناسب وصفها در خوب و زشت ** شد مناسب حرفها که حق نبشت
 • Güzeldeki huylar da uygun ve yerinde, çirkindeki huylar da. Allah’ın yazdığı harfler birbirine tam münasip!
 • دیده و دل هست بین اصبعین ** چون قلم در دست کاتب ای حسین
 • Ey Hasancık, yazı yazanın elindeki kalem gibi gözle gönül de Allah’ın iki parmağı arasında!
 • اصبع لطفست و قهر و در میان ** کلک دل با قبض و بسطی زین بنان
 • Gönül kalemi, lütuf ve kahır parmakları arasında gâh sıkıntıya düşer, gâh feraha çıkar.
 • ای قلم بنگر گر اجلالیستی ** که میان اصبعین کیستی
 • Ey kalem, ululuğa lâyıksan kimin parmakları arasındasın, bak da gör!
 • جمله قصد و جنبشت زین اصبعست ** فرق تو بر چار راه مجمعست 2780
 • Senin bütün kastin, bütün hareketin bu parmaklardan meydana geliyor. Başın, dört yol ağzında; kahrın, lütfun, doğru yolla sapıklığın birleştiği yeridir.
 • این حروف حالهات از نسخ اوست ** عزم و فسخت هم ز عزم و فسخ اوست
 • Bu halden hale giriş harflerin, onun yazıp bozmasından meydana gelmekte… bir işe niyetin, yahut bir şeyden vazgeçmen de onun iradesiyle, onun takdiriyle!