English    Türkçe    فارسی   

3
463-512

 • کز جهان زنده ز اول آمدیم ** باز از پستی سوی بالا شدیم
 • Önce diri âlemden geldik, sonra yine aşağılıktan yücelere çıktık.
 • جمله اجزا در تحرک در سکون ** ناطقان که انا الیه راجعون
 • Diyerek bütün cüzüler, hareket ve sükûn hâllerinde “ Biz, şüphe yok, yine gerisin geri Allah’ ya dönüyoruz“ derler.
 • ذکر و تسبیحات اجزای نهان ** غلغلی افکند اندر آسمان 465
 • Gizli cüzlerin zikir ve tespihleri, gökyüzüne bir gulguledir salar.
 • چون قضا آهنگ نارنجات کرد ** روستایی شهریی را مات کرد
 • Kaza, hileler düzmeye başladı mı köylü, şehirliyi matetti.
 • با هزاران حزم خواجه مات شد ** زان سفر در معرض آفات شد
 • Şehirli, binlerce rey ve tedbiri olduğu halde matoldu ve bu seferden afetlere uğradı.
 • اعتمادش بر ثبات خویش بود ** گرچه که بد نیم سیلش در ربود
 • Kendi sebatına itimadı vardı, bir dağdı ama yarım bir sel, onu kapıp götürdü.
 • چون قضا بیرون کند از چرخ سر ** عاقلان گردند جمله کور و کر
 • Kaza ve kader, felekten baş çıkardı mı akıllıların hepsi kör ve sağır olur…
 • ماهیان افتند از دریا برون ** دام گیرد مرغ پران را زبون 470
 • Balıklar, kendilerini denizden dışarıya atarlar. Tuzak, uçan kuşu zebun eder.
 • تا پری و دیو در شیشه شود ** بلک هاروتی به بابل در رود
 • Peri ve şeytan, şişe içine girer. Hattâ Bâbil Harut’unu bile kaza ve kader kapar, avlar.
 • جز کسی کاندر قضا اندر گریخت ** خون او را هیچ تربیعی نریخت
 • Ancak kaza ve kaderden yine kaza ve kadere kaçan kişi kurtulur. Hiçbir tedbir onun kanını dökemez.
 • غیر آن که در گریزی در قضا ** هیچ حیله ندهدت از وی رها
 • Allah’ın kaza ve kaderinden yine Allah’ın kaza ve kaderine kaçan, kişiden başka hiçbir kimseyi, hiçbir hile, kaza ve kaderden kurtaramaz.
 • قصه‌ی اهل ضروان و حیلت کردن ایشان تا بی زحمت درویشان باغها را قطاف کنند
 • Darvan’lılar ve onların yoksullara bir şey vermeden bahçelerden meyva devşirmek için hileye sapmaları
 • قصه‌ی اصحاب ضروان خوانده‌ای ** پس چرا در حیله‌جویی مانده‌ای
 • Darvan’lıların hikâyesini okumadın mı? Okuduysan niçin hileye sapmakta ısrar edip duruyorsun?
 • حیله می‌کردند کزدم‌نیش چند ** که برند از روزی درویش چند 475
 • Birkaç akrep iğneli kişi, birkaç yoksulun rızkını çarpmak için hileye, düzene giriştiler.
 • شب همه شب می‌سگالیدند مکر ** روی در رو کرده چندین عمرو و بکر
 • Gece vakti, sabaha kadar birkaç, Amır’la Bekir, yüz yüze verip hile düşündüler.
 • خفیه می‌گفتند سرها آن بدان ** تا نباید که خدا در یابد آن
 • Sırlarını, Allah anlamasın diye gizli söylüyorlardı.
 • با گل انداینده اسگالید گل ** دست کاری می‌کند پنهان ز دل
 • Sıvacıya çamur sıvamaya koyuldular. Hiç, el, gönülden gizli bir iş yapabilir mi?
 • گفت الا یعلم هواک من خلق ** ان فی نجواک صدقا ام ملق
 • Allah, “Seni yaratan, düşünceni, gizli konuşuşunda, fısıltısında doğruluk mu var, hile mi… bunu hiç bilmez mi?” buyurdu.
 • گفت یغفل عن ظعین قد غدا ** من یعاین این مثواه غدا 480
 • Sabahleyin yola çıkanı gözüyle gören, ertesi gün nereye konacak, bundan sonra nasıl gâfil olur?
 • اینما قد هبطا او صعدا ** قد تولاه و احصی عددا
 • Yüzünü nereye döndürdüğünü, sayısını, yolunu, yordamını, ineceği, çıkacağı yeri nasıl bilmez?
 • گوش را اکنون ز غفلت پاک کن ** استماع هجر آن غمناک کن
 • Şimdi sen de kulağını gafletten temizle de o dertlinin ayrılık derdini dinle.
 • آن زکاتی دان که غمگین را دهی ** گوش را چون پیش دستانش نهی
 • Onun derdine kulak astın, elemlerini dinledin mi bil ki bu, o dertliye verdiğin bir zekâttır.
 • بشنوی غمهای رنجوران دل ** فاقه‌ی جان شریف از آب و گل
 • Gönül hastalarının dertlerini dinler, yüce canın su ve toprak ihtiyacını anlarsan, bu bir zekâttır.
 • خانه‌ی پر دود دارد پر فنی ** مر ورا بگشا ز اصغا روزنی 485
 • Dertli adamın tereddütle dolu, dumanlarla dolu bir gönül evi vardır. Derdini dinlersen o eve bir pencere açmış olursun.
 • گوش تو او را چو راه دم شود ** دود تلخ از خانه‌ی او کم شود
 • Senin bu dinleyişin ona bir nefes yolu oldu mu gönül yurdunda o acı duman azalır.
 • غمگساری کن تو با ما ای روی ** گر به سوی رب اعلی می‌روی
 • Yolcu, eğer yüce Allah’a gidiyorsa bize dertdaş ol, derdimize çare bul.
 • این تردد حبس و زندانی بود ** که بنگذارد که جان سویی رود
 • Bu tereddüt, bir hapistir, bir zindandır. Canın bir tarafa gitmesine müsaade etmez ki.
 • این بدین سو آن بدان سو می‌کشد ** هر یکی گویا منم راه رشد
 • Bu şu tarafa çeker, o bu tarafa. Her biri, doğru yol benim der.
 • این تردد عقبه‌ی راه حقست ** ای خنک آن را که پایش مطلقست 490
 • Bu tereddüt, Allah yolunun tuzağı, sarp yeridir. Ne mutlu ayağı çözük kişiye.
 • بی‌تردد می‌رود در راه راست ** ره نمی‌دانی بجو گامش کجاست
 • O, doğru yolda tereddütsüz gider. Eğer yol bilmiyorsan öyle bir hür adamın adımı nerede? Onu ara!
 • گام آهو را بگیر و رو معاف ** تا رسی از گام آهو تا بناف
 • Ceylânın izini izle, her şeyden kurtulmuş bir halde yola düş de onun izini izleye, izleye nihayet miske erişesin.
 • زین روش بر اوج انور می‌روی ** ای برادر گر بر آذر می‌روی
 • Bu çeşit yürüyüşle zahiren ateşe bile girsen yine apaydın yücelere kadar varırsın.
 • نه ز دریا ترس نه از موج و کف ** چون شنیدی تو خطاب لا تخف
 • Mademki “Korkma” hitabını duydun, ne denizden korkun var ne dalgadan, ne köpükten!
 • لا تخف دان چونک خوفت داد حق ** نان فرستد چون فرستادت طبق 495
 • Allah, sana Hak korkusunu verdi mi bunu “Korkma” hitabı say. Sana tabak yolladı mı ekmek de yollayacak demektir.
 • خوف آن کس راست کو را خوف نیست ** غصه‌ی آن کس را کش اینجا طوف نیست
 • Korku, korkusu olmayan adamındır. Dert, burada dönüp dolaşmayan kimsenindir.
 • روان شدن خواجه به سوی ده
 • Şehirlinin köye gitmesi
 • خواجه در کار آمد و تجهیز ساخت ** مرغ عزمش سوی ده اشتاب تاخت
 • Şehirli, işe koyuldu, hazırlığını tamamladı, azim kuşu köye doğru koşmaya, uçmağa başladı.
 • اهل و فرزندان سفر را ساختند ** رخت را بر گاو عزم انداختند
 • Ehli, çoluğu, çocuğu da yol hazırlığını görüp eşyalarını azim öküzüne yüklediler.
 • شادمانان و شتابان سوی ده ** که بری خوردیم از ده مژده ده
 • Neşeli bir halde koşa koşa yola düştüler. “Köyden istifadeler edeceğiz, bize köyden müjde ver, müjde!” diye diye köye doğru yöneldiler.
 • مقصد ما را چراگاه خوشست ** یار ما آنجا کریم و دلکشست 500
 • “Gittiğimiz yer güzel bir çayırlık, çimenlik. Orada da sevdiğimiz kerem sahibi bir dostumuz var.
 • با هزاران آرزومان خوانده است ** بهر ما غرس کرم بنشانده است
 • Bizi binlerce istekle çağırdı. Bizim için ihsan ağacını dikti.
 • ما ذخیره‌ی ده زمستان دراز ** از بر او سوی شهر آریم باز
 • Uzun kışın azığını köyden tedarik edip şehre getiririz gayri.
 • بلک باغ ایثار راه ما کند ** در میان جان خودمان جا کند
 • Hatta dostumuz, bağını bile bize bağışlar. Bize canında yer verir.
 • عجلوا اصحابنا کی تربحوا ** عقل می‌گفت از درون لا تفرحوا
 • Yoldaşlar, çabuk olun da istifadeler edelim” diyorlardı. Fakat akıl, içeriden içeri “Övünmeyin!”
 • من رباح الله کونوا رابحین ** ان ربی لا یحب الفرحین 505
 • Allah faydasıyla faydalanın. Şüphe yok, Rabbim, sevinen, öğünen kişileri sevmez.
 • افرحوا هونا بما آتاکم ** کل آت مشغل الهاکم
 • Allah’ın size ihsan ediverdiği şeylere sevinin, neşelenin. Sizi işgal eden şey, sizi Hak’tan alıkor aldatır.
 • شاد از وی شو مشو از غیر وی ** او بهارست و دگرها ماه دی
 • Gamdan neşelenen, ondan başka bir şeyden neşelenme, sevinme. Dert ve gam bahardır, başka şeyler kış!
 • هر چه غیر اوست استدراج تست ** گرچه تخت و ملکتست و تاج تست
 • Ondan başka her şey, seni yavaş, yavaş helâke doğru götüren düşüncelerindir. İsterse sana taç, taht, mal, mülk olsun!
 • شاد از غم شو که غم دام لقاست ** اندرین ره سوی پستی ارتقاست
 • Gamdan sevin… Gam vuslat tuzağıdır. Bu yolda aşağıya düşüş, hakikatte yükseliştir.
 • غم یکی گنجیست و رنج تو چو کان ** لیک کی در گیرد این در کودکان 510
 • Gam bir hazinedir. Senin zahmet ve meşakkat çekişine maden. Fakat bu söz, çocuklara nerden tesir edecek?
 • کودکان چون نام بازی بشنوند ** جمله با خر گور هم تگ می‌دوند
 • Çocuklar, oyun adını duydular mı hepsi de yaban eşeğiyle yarışa girişirler.
 • ای خران کور این سو دامهاست ** در کمین این سوی خون‌آشامهاست
 • Ey yaban eşekleri, bu yanda tuzaklar var. Bu yandaki tuzaklarda kan içiciler var.