English    Türkçe    فارسی   

3
581-630

 • سغبه‌ی صورت شد آن خواجه‌ی سلیم ** که به ده می‌شد بگفتاری سقیم
 • O saf şehirli de surete zebun oldu, köylünün kötü sözleriyle köye doğru yola düştü.
 • سوی دام آن تملق شادمان ** همچو مرغی سوی دانه‌ی امتحان
 • O yaltaklanma tuzağına tutularak neşeli neşeli gidiyordu. Taneyle sınanmaya giden kuşa benziyordu.
 • از کرم دانست مرغ آن دانه را ** غایت حرص است نه جود آن عطا
 • Kuş, o taneyi kerem ve ihsan yüzünden saçılmış sanır. Hâlbuki o ihsan hırsın son derecesidir.
 • مرغکان در طمع دانه شادمان ** سوی آن تزویر پران و دوان
 • Kuşcağızlar taneye tamah ederek sevinip o hileye doğru uçar, koşarlar.
 • گر ز شادی خواجه آگاهت کنم ** ترسم ای ره‌رو که بیگاهت کنم 585
 • Şehirlinin sevinçlerini de anlatsam korkarım ki yolcu, seni yolundan alıkorum.
 • مختصر کردم چو آمد ده پدید ** خود نبود آن ده ره دیگر گزید
 • Onun için kısaca geçiyorum. Yolda bir köy göründü. Fakat o köylünün köyü değildi, başka bir yola saptı.
 • قرب ماهی ده بده می‌تاختند ** زانک راه ده نکو نشناختند
 • Bir aya yakın bir müddet köyden köye dolaştılar. Çünkü köyün yolunu iyi bilmiyorlardı.
 • هر که در ره بی قلاوزی رود ** هر دو روزه راه صدساله شود
 • Kılavuzsuz yola gidene iki günlük yol, yüz yıllık yol olur.
 • هر که تازد سوی کعبه بی دلیل ** همچو این سرگشتگان گردد ذلیل
 • Kâbe’ye delilsiz giden bu başı dönmüş zavallılar gibi zillete düşer.
 • هر که گیرد پیشه‌ای بی‌اوستا ** ریش‌خندی شد بشهر و روستا 590
 • Ustaya müracaat etmeksizin bir sanat tutan kişi şehre de alay mevzuu olur, köye de!
 • جز که نادر باشد اندر خافقین ** آدمی سر بر زند بی والدین
 • Doğuda da, batıda da anasız, babasız bir insan doğması pek nadirdir.
 • مال او یابد که کسبی می‌کند ** نادری باشد که بر گنجی زند
 • Bir işe girişen, çalışan kişi mal kazanır. Ama nadir olarak bir adam, bir hazine de bulabilir.
 • مصطفایی کو که جسمش جان بود ** تا که رحمن علم‌القرآن بود
 • Fakat nerede bir Mustafa ki cismi can olsun da “Er rahman, Allemel Kur’an- Rahman, ona Kur’an’ı öğretti” sırrına ersin.
 • اهل تن را جمله علم بالقلم ** واسطه افراشت در بذل کرم
 • Ten ehlinin hepsi kalemle, okuyup yazmakla öğrenir, öğretir. Allah kereminin bolluğuyla kalemi, öğretiş ve öğrenişe vasıta halk etmiştir.
 • هر حریصی هست محروم ای پسر ** چون حریصان تگ مرو آهسته‌تر 595
 • Oğul, her hırs sahibi mahrumdur. Harisler gibi öyle koşma, aheste aheste yürü.
 • اندر آن ره رنجها دیدند و تاب ** چون عذاب مرغ خاکی در عذاب
 • Şehirli ve çoluk çocuğu da o yolda karada yaşayan kuşun suda çektiği eziyet ve zahmet gibi eziyetler, zahmetler çektiler.
 • سیر گشته از ده و از روستا ** وز شکرریز چنان نا اوستا
 • Köye de karınları toktu artık, köylüye de. Öyle usta olmadan şeker yapmaya da doymuşlardı, hatta.
 • رسیدن خواجه و قومش به ده و نادیده و ناشناخته آوردن روستایی ایشان را
 • Şehirliyle akrabasının köye varmaları, köylünün onları tanımazlıktan gelmesi
 • بعد ماهی چون رسیدند آن طرف ** بی‌نوا ایشان ستوران بی علف
 • Bir ay sonra kendileri perişan, hayvanları yemsiz bir hâlde o köye vardılar.
 • روستایی بین که از بدنیتی ** می‌کند بعد اللتیا والتی
 • Köylüye bak ki kötü niyeti yüzünden falan feşman diye zırvalamaya,
 • روی پنهان می‌کند زیشان بروز ** تا سوی باغش بنگشایند پوز 600
 • Gündüzleri, bağına, bahçesine yüz tutmasınlar diye onlardan yüzünü gizlemeye koyuldu.
 • آنچنان رو که همه رزق و شرست ** از مسلمانان نهان اولیترست
 • Gizlediği yüz de zaten tamamıyla hile ve riyadan ibaretti. Öyle yüzün, Müslümanlardan gizli kalması daha iyi.
 • رویها باشد که دیوان چون مگس ** بر سرش بنشسته باشند چون حرس
 • Öyle yüzler vardır ki şeytanlar, sinek gibi başına üşüşür, bekçi gibi orada yurt tutar, otururlar.
 • چون ببینی روی او در تو فتند ** یا مبین آن رو چو دیدی خوش مخند
 • Bu çeşit adamların suratını gördün mü ya bakma yahut da mademki baktın, hoşlanıp gülme.
 • در چنان روی خبیث عاصیه ** گفت یزدان نسفعن بالناصیه
 • O çeşit habis ve âsi suratlar hakkında Allah, “Alnının perçeminden yakalar, çekeriz” dedi.
 • چون بپرسیدند و خانه‌ش یافتند ** همچو خویشان سوی در بشتافتند 605
 • Konuklar, köylünün evini sorup buldular, akraba ve bildikleri gibi kapıya koştular.
 • در فرو بستند اهل خانه‌اش ** خواجه شد زین کژروی دیوانه‌وش
 • Köylünün evindekiler kapıyı kapadılar. Şehirli, bu aykırı hareketten deli gibi oldu.
 • لیک هنگام درشتی هم نبود ** چون در افتادی بچه تیزی چه سود
 • Fakat zaten sertlik gösterilecek zaman değildi. Kuyuya düştükten sonra sertliğin ne faydası var?
 • بر درش ماندند ایشان پنج روز ** شب بسرما روز خود خورشیدسوز
 • Tam beş gün, geceleri soğuktan üşüyerek, gündüzleri sıcaktan yanıp yakılarak kapısının önünde kaldılar.
 • نه ز غفلت بود ماندن نه خری ** بلک بود از اضطرار و بی‌خری
 • Orada kalışları ne gafilliklerindendi, ne eşekliklerinden. Zaruretten, açlık ve susuzluk yüzündendi.
 • با لیمان بسته نیکان ز اضطرار ** شیر مرداری خورد از جوع زار 610
 • İyiler, zaruret yüzünden kötülerle bağdaşırlar. Adam, zaruret yüzünden ölü eti bile yer!
 • او همی‌دیدش همی‌کردش سلام ** که فلانم من مرا اینست نام
 • Şehirli, köylüyü gördükçe selâm vermekte, “ Yahu, ben filan kişiyim, adım da şu” demekteydi.
 • گفت باشد من چه دانم تو کیی ** یا پلیدی یا قرین پاکیی
 • Köylü ”Olabilir. Fakat sen kimsin, nesin, ben ne bileyim? Belki kötü bir adamsın, belki temiz bir adam.
 • گفت این دم با قیامت شد شبیه ** تا برادر شد یفر من اخیه
 • Şehirli dedi ki: “Bu an, tam kıyamete benzedi: Kardeş, kardeşinden kaçmada!”
 • شرح می‌کردش که من آنم که تو ** لوتها خوردی ز خوان من دوتو
 • Şehirli, köylüye “ Soframdan fazlasıyla yemek yemedin mi sen? Ben o adam değil miyim?
 • آن فلان روزت خریدم آن متاع ** کل سر جاوز الاثنین شاع 615
 • Filan gün sana feşman şey almadım mıydı, seninle buluşup görüşmez miydik?
 • سر مهر ما شنیدستند خلق ** شرم دارد رو چو نعمت خورد حلق
 • Halk, aramızda ki sevgiyi duymuş, işitmiştir. Boğaz, nimet yerse yüz utanır” diye anlatıp duruyor.
 • او همی‌گفتش چه گویی ترهات ** نه ترا دانم نه نام تو نه جات
 • Köylü de “Saçma sapan ne söylenip duruyorsun ki? Ne seni tanıyorum, ne adını, ne yerini!” diyordu.
 • پنجمین شب ابر و بارانی گرفت ** کاسمان از بارشش دارد شگفت
 • Beşinci gece gökyüzünü bulutlar kapladı, bir yağmur başladı ki gök bile bu yağışa şaşa kaldı.
 • چون رسید آن کارد اندر استخوان ** حلقه زد خواجه که مهتر را بخوان
 • Artık bıçak kemiğe dayanınca şehirli “Ev sahibini çağırın” diye kapının halkasını döğmeye başladı.
 • چون بصد الحاح آمد سوی در ** گفت آخر چیست ای جان پدر 620
 • Köylü, yüzlerce ısrardan sonra nihayet kapıya gelip “Babasının canı ne istersin, ne var” deyince
 • گفت من آن حقها بگذاشتم ** ترک کردم آنچ می‌پنداشتم
 • Şehirli, dedi ki: “Bunca haktan vazgeçtim, bütün zanlarımı, düşüncelerimi terk ettim.
 • پنج‌ساله رنج دیدم پنج روز ** جان مسکینم درین گرما و سوز
 • Zavallı cancağızım, beş günde bu sıcakta yanıp şu soğukta donarak beş yıllık zahmet çekti.”
 • یک جفا از خویش و از یار و تبار ** در گرانی هست چون سیصد هزار
 • Bildikten, dosttan, soydan gelen bir cefa, ağyarın üç yüz bin cefasına eşittir.
 • زانک دل ننهاد بر جور و جفاش ** جانش خوگر بود با لطف و وفاش
 • Çünkü insan, eşin dostun cevrü cefada bulunacağını ummaz, tabiatı daima onun lütfuna, vefasına alışmıştır.
 • هرچه بر مردم بلا و شدتست ** این یقین دان کز خلاف عادتست 625
 • İnsanların uğradıkları belâ ve mihnet, dikkat edersen anlarsın ki alışmadıkları şeylerden meydana gelir.
 • گفت ای خورشید مهرت در زوال ** گر تو خونم ریختی کردم حلال
 • Şehirli: “Ey sevgi güneşi zevale erişen arkadaş, kanımı bile döksen helâl ederim.
 • امشب باران به ما ده گوشه‌ای ** تا بیابی در قیامت توشه‌ای
 • Yalnız şu yağışlı gecede bize bir bucak ver de kıyametten sen de bunun ecrine nail ol” dedi.
 • گفت یک گوشه‌ست آن باغبان ** هست اینجا گرگ را او پاسبان
 • Köylü, “Orada bağcının sığındığı bir bucak var. Bağcı, o bucakta kurtları bekler.
 • در کفش تیر و کمان از بهر گرگ ** تا زند گر آید آن گرگ سترگ
 • Kurt gelirse öldürmek için eline yayını, okunu alır, bekler durur.
 • گر تو آن خدمت کنی جا آن تست ** ورنه جای دیگری فرمای جست 630
 • Sen de o zahmeti çekebilirsen ne âlâ, orası senin olsun. Fakat bu işi başaramazsan kendine başka bir yer ara” deyince,