English    Türkçe    فارسی   

4
1219-1268

 • از ثریا گر بپرد تا ثری ** نرم گردد چون ببیند او مرا
 • Süreyya yıldızından saraya dek uçsa yine beni görünce yumuşar!
 • گفت سلطانش برو فرمان تراست ** لیک شادش کن که نیکوگوی ماست 1220
 • Padişah, peki dedi... Ne yaparsan yap, hüküm senin. Yalnız onu sevindir, çünkü bizim iyiliğimizi söyler.
 • گفت او را و دو صد اومیدلیس ** تو به من بگذار این بر من نویس
 • Vezir, onu da, onun gibi daha iki yüz tane ümitlenip duran kişiyi de bana bırak sen, dedi.
 • پس فکندش صاحب اندر انتظار ** شد زمستان و دی و آمد بهار
 • Vezir, şairi bekletti durdu... Kış geldi geçti de bahar geldi!
 • شاعر اندر انتظارش پیر شد ** پس زبون این غم و تدبیر شد
 • Şair bekleye bekleye ihtiyarladı... Bu dertle, bu tedbirle âdeta zebun oldu.
 • گفت اگر زر نه که دشنامم دهی ** تا رهد جانم ترا باشم رهی
 • Dedi ki: Altın yoksa bari bana söv de canımı kurtar, kölen olayım!
 • انتظارم کشت باری گو برو ** تا رهد این جان مسکین از گرو 1225
 • Bekleme beni öldürdü, bari git de, yoksul canım rehinden kurtulsun!
 • بعد از آنش داد ربع عشر آن ** ماند شاعر اندر اندیشه‌ی گران
 • Nihayet vezir, şaire o bin altının onda birinin tam dörtte birini, yani yirmi beş altın verdi... Şair derin bir düşünceye daldı.
 • کانچنان نقد و چنان بسیار بود ** این که دیر اشکفت دسته‌ی خار بود
 • Kendi kendisine önce verilen ihsan, hem peşindi, hem de o kadar çoktu. Bu ise hem geç açıldı, hem de açılınca gördüm ki bir deste diken, dedi.
 • پس بگفتندش که آن دستور راد ** رفت از دنیا خدا مزدت دهاد
 • Şaire dediler ki: O cömert vezir dünyadan gitti, Allah rahmet etsin!
 • که مضاعف زو همی‌شد آن عطا ** کم همی‌افتاد بخشش را خطا
 • O ihsan, onun yüzünden kat kat artmıştı... Onun zamanında ihsanlarda yanlışlık pek az olurdu.
 • این زمان او رفت و احسان را ببرد ** او نمرد الحق بلی احسان بمرد 1230
 • Şimdi o gitti, ihsanı da beraber götürdü... O ölmedi, doğrucası kerem ve ihsan öldü!
 • رفت از ما صاحب راد و رشید ** صاحب سلاخ درویشان رسید
 • O cömert, o akıllı vezir geçip gitti. Yoksulların derisini yüzen bu vezir gelip çattı.
 • رو بگیر این را و زینجا شب گریز ** تا نگیرد با تو این صاحب‌ستیز
 • Yürü, bunu al da hemencecik bu gece buradan kaç... Yoksa bu inatçı, seni yakalar, elindekini de alır!
 • ما به صد حیلت ازو این هدیه را ** بستدیم ای بی‌خبر از جهد ما
 • Senin bizim çalışmamızdan haberin bile yok... Biz, ondan bu hediyeyi de yüzlerce hileye başvurduk da aldık!
 • رو بایشان کرد و گفت ای مشفقان ** از کجا آمد بگویید این عوان
 • Şair, yüzünü onlara çevirdi de dedi ki: “Ey beni esirgeyenler, bu kötü vezirler nereden geldi?
 • چیست نام این وزیر جامه‌کن ** قوم گفتندش که نامش هم حسن 1235
 • Bu insanın elbiselerini soyan vezirin adı ne? Söyleyin bana! Onlar adı “Hasan” dediler.
 • گفت یا رب نام آن و نام این ** چون یکی آمد دریغ ای رب دین
 • Şair, Yarabbi dedi... Onun adı da Hasan, bunun adı da... Ey din Rabbi, yazıklar olsun; nasıl oluyor da ikisinin de adı bir oluyor.
 • آن حسن نامی که از یک کلک او ** صد وزیر و صاحب آید جودخو
 • Onun adı Hasan... Fakat onun kaleminin bir yazısıyla yüzlerce cömert kişi padişaha vezir ve muhasip olabilirdi...
 • این حسن کز ریش زشت این حسن ** می‌توان بافید ای جان صد رسن
 • Bunun adı da Hasan... Fakat bu Hasan’ın çirkin sakalından yüzlerce ip örebilirsin!
 • بر چنین صاحب چو شه اصغا کند ** شاه و ملکش را ابد رسوا کند
 • Padişah, böyle bir vezirin sözünü dinlerse kendisini de rezil rüsvay eder, devletini de!
 • مانستن بدرایی این وزیر دون در افساد مروت شاه به وزیر فرعون یعنی هامان در افساد قابلیت فرعون
 • Bu alçak vezirin, padişahın adamlığını bozma hususundaki kötü reyi Firavun’un kabiliyetini bozan veziri Haman’ın rey ve tedbirine benzer
 • چند آن فرعون می‌شد نرم و رام ** چون شنیدی او ز موسی آن کلام 1240
 • Firavun, Musa’nın sözlerini işittikçe kaç defa yumuşadı, ram oldu.
 • آن کلامی که بدادی سنگ شیر ** از خوشی آن کلام بی‌نظیر
 • Musa’nın sözleri, öyle sözlerdi ki o eşsiz sözlerin güzelliğini duysa, taştan süt akardı.
 • چون بهامان که وزیرش بود او ** مشورت کردی که کینش بود خو
 • Fakat huyu kinden ibaret olan veziri Haman’la görüşüp danışınca,
 • پس بگفتی تا کنون بودی خدیو ** بنده گردی ژنده‌پوشی را بریو
 • Haman, ona “Şimdiye kadar padişahtın... Şimdi bir yamalı hırka giyenin hilesine kapılıp kul mu oldun?” derdi.
 • هم‌چو سنگ منجنیقی آمدی ** آن سخن بر شیشه خانه‌ی او زدی
 • Bu söz, mancınıktan atılan taş gibi gelir, Firavun’un sırçadan yapılma sarayını kırıverirdi!
 • هر چه صد روز آن کلیم خوش‌خطاب ** ساختی در یک‌دم او کردی خراب 1245
 • Güzel sözlü Kelîm’in yüz gün uğraşıp yaptığını o, bir anda yıkar giderdi!
 • عقل تو دستور و مغلوب هواست ** در وجودت ره‌زن راه خداست
 • Senin aklın da vezirdir ve heva ve hevesine mağlûptur... Vücudun da Allah yolunu kesip durmaktadır...
 • ناصحی ربانیی پندت دهد ** آن سخن را او به فن طرحی نهد
 • Allah’a mensup bir öğütçü, sana öğüt verse o sözü, bir hileyle tesirsiz bırakmakta;
 • کین نه بر جایست هین از جا مشو ** نیست چندان با خود آ شیدا مشو
 • Bu, yerinde bir söz değil, kendine gel de yerinden, yurdundan olma... İş öyle değil, kendine gel, delirme demektedir.
 • وای آن شه که وزیرش این بود ** جای هر دو دوزخ پر کین بود
 • Vay o padişaha ki veziri budur... Her ikisinin yeri de kin güden cehennemdir.
 • شاد آن شاهی که او را دست‌گیر ** باشد اندر کار چون آصف وزیر 1250
 • Ne mutlu o padişaha ki müşkül işe düştü mü elini tutacak Asaf gibi bir veziri vardır.
 • شاه عادل چون قرین او شود ** نام آن نور علی نور این بود
 • Adaletli padişah, Asaf’a eş oldu mu artık adı “Nur üstüne nur” olur...
 • چون سلیمان شاه و چون آصف وزیر ** نور بر نورست و عنبر بر عبیر
 • “Padişah Süleyman” veziri de Asaf oldu mu nur üstüne nurdur, amber üstüne amber!
 • شاه فرعون و چو هامانش وزیر ** هر دو را نبود ز بدبختی گزیر
 • Fakat padişah Firavun, veziri de Haman olursa ikisi de talihsizlikten, kötülükten kaçamazlar, çaresiz perişan olur giderler!
 • پس بود ظلمات بعضی فوق بعض ** نه خرد یار و نه دولت روز عرض
 • Karanlıklar üstüne çöken karanlıklara düşerler de ne akıl, onlara yâr olur, ne de kıyamet günü devlete erişirler!
 • من ندیدم جز شقاوت در لام ** گر تو دیدستی رسان از من سلام 1255
 • Ben kötülerde kötülükten başka bir şey görmedim... Sen gördüysen var selâm söyle!
 • هم‌چو جان باشد شه و صاحب چو عقل ** عقل فاسد روح را آرد بنقل
 • Padişah cana benzer, vezir de akla... Fesatçı akıl, ruhu kötülüklere götürür.
 • آن فرشته‌ی عقل چون هاروت شد ** سحرآموز دو صد طاغوت شد
 • Akıl meleği Harut’laşınca yüzlerce kötü kişiye sihir öğretir!
 • عقل جزوی را وزیر خود مگیر ** عقل کل را ساز ای سلطان وزیر
 • Cüz’i aklı kendine vezir yapma. Aklı küllü vezir yap padişahım.
 • مر هوا را تو وزیر خود مساز ** که برآید جان پاکت از نماز
 • Heva ve hevesini kendine vezir yapma da pak canın namazdan, niyazdan kalmasın.
 • کین هوا پر حرص و حالی‌بین بود ** عقل را اندیشه یوم دین بود 1260
 • Çünkü bu heva ve heves, hırslarla doludur ve içinde bulunduğu hali görür... Aklın düşüncesiyse din gününün düşüncesidir.
 • عقل را دو دیده در پایان کار ** بهر آن گل می‌کشد او رنج خار
 • Aklın gözleri işin sonunu gözetir... Akıl, bir gül için diken zahmetini çeker durur!
 • که نفرساید نریزد در خزان ** باد هر خرطوم اخشم دور از آن
 • Fakat o gül, öyle bir güldür ki ne solar, ne de güzün dökülür... Koku almayan her kötü kişinin burnu ondan uzak olsun!
 • نشستن دیو بر مقام سلیمان علیه‌السلام و تشبه کردن او به کارهای سلیمان علیه‌السلام و فرق ظاهر میان هر دو سلیمان و دیو خویشتن را سلیمان بن داود نام کردن
 • Devin, Süleyman aleyhisselâm’ın makamına geçip oturması ve Süleyman aleyhisselâm işlerine benzer işler yapması, her ikisi arasında görünüp duran fark ve devin, kendisine Davut oğlu Süleyman adını takması
 • ورچه عقلت هست با عقل دگر ** یار باش و مشورت کن ای پدر
 • Aklın varsa başka bir akılla dost ol, görüş, danış!
 • با دو عقل از بس بلاها وا رهی ** پای خود بر اوج گردونها نهی
 • İki akılla birçok belâlardan kurtulur, ayağını göklerin ta yücesine korsun!
 • دیو گر خود را سلیمان نام کرد ** ملک برد و مملکت را رام کرد 1265
 • Dev kendine Süleyman adını taktı, devleti elde etti, ülkeyi hükmüne aldı.
 • صورت کار سلیمان دیده بود ** صورت اندر سر دیوی می‌نمود
 • Süleyman’ın yaptığı işleri görmüştü, onun gibi hareket ediyordu... Fakat iç yüzden yine devliği suratına vurmakta, devliği görünüp durmaktaydı!
 • خلق گفتند این سلیمان بی‌صفاست ** از سلیمان تا سلیمان فرقهاست
 • Halk, bu Süleyman’da o nur o temizlik yok; Süleyman’dan Süleyman’a ne farklar var.
 • او چو بیداریست این هم‌چون وسن ** هم‌چنانک آن حسن با این حسن
 • O uyanıklığa benziyordu, buysa derin bir uyku gibi. Âdeta o Hasanla bu Hasan gibi aralarında pek büyük bir fark var diyordu.