English    Türkçe    فارسی   

4
1640-1689

 • گر تو نشناسی کسی را از ظلام ** بنگر او را کوش سازیدست امام 1640
 • 1640.Karanlık yüzünden birisini tanıyamadın mı, kendisine kimi imam edinmiş, kime uymuş... Bak, ne olduğunu anlarsın!
 • بیان آنک عارف را غذاییست از نور حق کی ابیت عند ربی یطعمنی و یسقینی و قوله الجوع طعام الله یحیی به ابدان الصدیقین ای فی الجوع یصل طعام‌الله
 • Arifin Allah nurundan gıdası vardır. “Ben Rabi’me konuk olurum, O beni doyurur ve suvarır” denmiştir. “Açlık, Allah yemeğidir. Allah, doğruların bedenlerini onunla diriltir” hadisi de vardır ki açlıkta adama Allah yemeği gelir demektir.
 • زانک هر کره پی مادر رود ** تا بدان جنسیتش پیدا شود
 • Her yavru, anasının ardından gider... Bununla da cinsiyet anlaşılır.
 • آدمی را شیر از سینه رسد ** شیر خر از نیم زیرینه رسد
 • Âdemoğluna süt, göğüsten gelir, eşeğin sütü de bedeninin yarısından, aşağılık tarafından akar.
 • عدل قسامست و قسمت کردنیست ** این عجب که جبر نی و ظلم نیست
 • Adalet taksimcidir, bölüşülecek şeyleri o bölüştürür... Fakat şaşılacak şey şu ki bunda ne cebir vardır ne de zulüm!
 • جبر بودی کی پشیمانی بدی ** ظلم بودی کی نگهبانی بدی
 • Cebir olsaydı pişmanlık olur muydu? Zulüm olsaydı Allah’ın koruması olur muydu?
 • روز آخر شد سبق فردا بود ** راز ما را روز کی گنجا بود 1645
 • Gün geçti, ders yarına kaldı... Sırrımız hiç güne sığar mı ki?
 • ای بکرده اعتماد واثقی ** بر دم و بر چاپلوس فاسقی
 • Ey kötü kişinin yaltaklanmasına inanan, sözleri doğru sayan,
 • قبه‌ای بر ساختستی از حباب ** آخر آن خیمه‌ست بس واهی‌طناب
 • Sen su habbelerinden bir kubbe yapmışsın ama o öyle bir çadır ki ipleri pek kuvvetsiz,
 • زرق چون برقست و اندر نور آن ** راه نتوانند دیدن ره‌روان
 • Hile yıldırıma benzer... Onun ışığıyla yolcuların, yolu görmelerine imkân yok!
 • این جهان و اهل او بی‌حاصل‌اند ** هر دو اندر بی‌وفایی یکدل‌اند
 • Bu âlemde de bir şey yok, bu âlemdekilerde de! Her ikisi de vefasızlıkta aynı gönle sahip!
 • زاده‌ی دنیا چو دنیا بی‌وفاست ** گرچه رو آرد به تو آن رو قفاست 1650
 • Dünyanın oğlu dünya gibi vefasız... Sana yüz tutar ama o, yüz değildir, arkadır!
 • اهل آن عالم چو آن عالم ز بر ** تا ابد در عهد و پیمان مستمر
 • Fakat o cihanın ehli, o cihan gibi ebedi olarak ihsan ve keremdeki ahitlerinde, Peymanlarında dururlar!
 • خود دو پیغمبر به هم کی ضد شدند ** معجزات از همدگر کی بستدند
 • Hiç iki peygamberin birbirine zıt olduğunu, birbirlerinin mucizesini kapıp aldığını gördün mü?
 • کی شود پژمرده میوه‌ی آن جهان ** شادی عقلی نگردد اندهان
 • O âlemin meyvesi solar, bozulur mu? Akla mensup neşe kederlenmez ki!
 • نفس بی‌عهدست زان رو کشتنیست ** او دنی و قبله‌گاه او دنیست
 • Nefis, ahdinde durmaz; o yüzden gebertilecek bir şeydir ya! Kendisi de alçaktır, kıblegâhı da alçaktır.
 • نفسها را لایقست این انجمن ** مرده را درخور بود گور و کفن 1655
 • Nefislere de bu alçaklar topluluğu lâyıktır... Ölüye mezarın, kefenin layık olduğu gibi!
 • نفس اگر چه زیرکست و خرده‌دان ** قبله‌اش دنیاست او را مرده دان
 • Zekidir, ince şeyleri bilir... Bilir ama değil mi ki kıblesi dünyadır, onu ölü bil sen!
 • آب وحی حق بدین مرده رسید ** شد ز خاک مرده‌ای زنده پدید
 • Allah’ın vahiy suyu bu ölüye ispat etti de ölü topraktan bir diri zuhur etti.
 • تا نیاید وحش تو غره مباش ** تو بدان گلگونه‌ی طال بقاش
 • Fakat sen vahiy gelmedikçe sakın o yüzüne sürdüğün ömrü uzun olasıca kırmızılığa güvenip aldanma, gururlanma ha!
 • بانگ و صیتی جو که آن خامل نشد ** تاب خورشیدی که آن آفل نشد
 • Nazardan düşücü olmayan bir ses, bir şöhret... Batmayan bir güneşe mensup parlaklık ara!
 • آن هنرهای دقیق و قال و قیل ** قوم فرعون‌اند اجل چون آب نیل 1660
 • O ince hünerler, o dedikodular, Firavun’un kavmine benzer, ecel Nil nehrine!
 • رونق و طاق و طرنب و سحرشان ** گرچه خلقان را کشد گردن کشان
 • Onları parlaklığı kemerleri, sayvanları ve büyüleri, halkı boyunlarından zorla çeker ama
 • سحرهای ساحران دان جمله را ** مرگ چوبی دان که آن گشت اژدها
 • Hepsini de büyücülerin büyüsü bil... Ölümse ejderha haline gelen o sopadır.
 • جادویها را همه یک لقمه کرد ** یک جهان پر شب بد آن را صبح خورد
 • Bütün büyüleri bir lokma yaptı da yuttu... Geceyle dolu olan bir âlemi sabahın yalayıp yutması gibi hani!
 • نور از آن خوردن نشد افزون و بیش ** بل همان سانست کو بودست پیش
 • Fakat o yutmakla sabahın nuru artmadı ki... Evvelce nasılsa yine de öyle!
 • در اثر افزون شد و در ذات نی ** ذات را افزونی و آفات نی 1665
 • Çokluk, fazlalık eserdedir, zatta değil... Zatta ne artma vardır, ne eksilme!
 • حق ز ایجاد جهان افزون نشد ** آنچ اول آن نبود اکنون نشد
 • Allah âlemi yaratmakla çoğalmadı, artmadı... Zaten önce olmayan şimdi olmuş değildir ki!
 • لیک افزون گشت اثر ز ایجاد خلق ** در میان این دو افزونیست فرق
 • Fakat halkın yaratılmasıyla eser çoğaldı, arttı. Yalnız bu iki artmanın arasında hayli fark var!
 • هست افزونی اثر اظهار او ** تا پدید آید صفات و کار او
 • Eserin artması onun zuhurudur... Bu suretle sanatları ve işi zahir olur, görünür.
 • هست افزونی هر ذاتی دلیل ** کو بود حادث به علتها علیل
 • Zatın artmasına gelince bu, o zatın sebeplere bağlı ve sonradan meydana gelmiş olduğuna delildir.
 • تفسیر اوجس فی نفسه خیفة موسی قلنا لا تخف انک انت الا علی
 • Musa, içinde bir korku duydu. Dedik ki: Korkma, sen, ondan yücesin ayetinin tefsiri
 • گفت موسی سحر هم حیران‌کنیست ** چون کنم کین خلق را تمییز نیست 1670
 • Musa, büyü de insanı şaşırtır... Ben ne yapayım ne işleyeyim? Halk, mucizeyle büyüyü ayırt edemez ki dedi.
 • گفت حق تمییز را پیدا کنم ** عقل بی‌تمییز را بینا کنم
 • Allah dedi ki: O fark edişi ben onlarda izhar eder, doğruyu eğriyi ayırt edemeyen aklı görür, bilir bir hale getiririm.
 • گرچه چون دریا برآوردند کف ** موسیا تو غالب آیی لا تخف
 • Onlar deniz gibi köpürdüler ama korkma ya Musa, sen üstün olacaksın!
 • بود اندر عهده خود سحر افتخار ** چون عصا شد مار آنها گشت عار
 • Sihir, zamanında övünülecek bir şeydi... Fakat asâ ejderha olunca bütün sihirler utanılır bir şey oluverdi!
 • هر کسی را دعوی حسن و نمک ** سنگ مرگ آمد نمکها را محک
 • Herkes güzellik şirinlik dâvasındadır ama şirinliklere mihenk taşı ölümdür!
 • سحر رفت و معجزه‌ی موسی گذشت ** هر دو را از بام بود افتاد طشت 1675
 • Büyü de geçti gitti, Musa’nın mucizesi de... Her ikisinin de varlık damından leğenleri düştü!
 • بانگ طشت سحر جز لعنت چه ماند ** بانگ طشت دین به جز رفعت چه ماند
 • Büyü leğeninin sesinden yalnız lanet kaldı; din leğeninin sesinden de yalnız yücelik!
 • چون محک پنهان شدست از مرد و زن ** در صف آ ای قلب و اکنون لاف زن
 • Mihenk taşı, erkekte de yok, kadında da... O gizli kalmış; artık ey kalp, gel, safa karış da lâf et, tam sırası!
 • وقت لافستت محک چون غایبست ** می‌برندت از عزیزی دست دست
 • Lâfın tam zamanı şimdi... Çünkü mihenk yok ortada, artık seni yüce tutarlar, elden ele gezersin ey kalp!
 • قلب می‌گوید ز نخوت هر دمم ** ای زر خالص من از تو کی کمم
 • Kalp her an gururlanır da der ki ben daima senin gibiyim a altın... ne vakit senden aşağıyım ki?
 • زر همی‌گوید بلی ای خواجه‌تاش ** لیک می‌آید محک آماده باش 1680
 • Altında evet ey kapı yoldaşı, der... Fakat mihenk geliyor hazırlan hele!
 • مرگ تن هدیه‌ست بر اصحاب راز ** زر خالص را چه نقصانست گاز
 • Bedenin ölümü, sır ehli için bir hediyedir... Halis altına makastan ne noksan gelir ki?
 • قلب اگر در خویش آخربین بدی ** آن سیه که آخر شد او اول شدی
 • Kalp, eğer sonuna baksaydı sonradan kararacağına önceden kararırdı:
 • چون شدی اول سیه اندر لقا ** دور بودی از نفاق و از شقا
 • Önceden kararınca da nifaktan, kötülükten uzak kalırdı.
 • کیمیای فضل را طالب بدی ** عقل او بر زرق او غالب بدی
 • Fazilet ve ihsan kimyasını isteseydi aklı, hilesinden üstün olurdu.
 • چون شکسته‌دل شدی از حال خویش ** جابر اشکستگان دیدی به پیش 1685
 • Gönlü kırık bir hale gelince de kendisini anlar, kırıkları düzelten Allah’ı önünde görürdü.
 • عاقبت را دید و او اشکسته شد ** از شکسته‌بند در دم بسته شد
 • Davacı, sonunu görünce kırık, sınık bir hale gelir de derhal bağlanır, sarılır, kırıklığı geçiverir!
 • فضل مسها را سوی اکسیر راند ** آن زراندود از کرم محروم ماند
 • Allah ihsanı, bakırları iksire doğru sürer götürür... Fakat o altın yaldızlı, bu ihsandan mahrum kalır.
 • ای زراندوده مکن دعوی ببین ** که نماند مشتریت اعمی چنین
 • Ey altın yaldızlı, davaya kalkışma da sana müşteri olan hep böyle kör kalmaz, sen onu gör!
 • نور محشر چشمشان بینا کند ** چشم بندی ترا رسوا کند
 • Mahşer nuru, onların gözlerini açar... Onların gözlerini sen bağlıyordun ya... Bu yüzden rüsvay olursun sen!