English    Türkçe    فارسی   

4
197-246

 • کفو باید هر دو جفت اندر نکاح ** ورنه تنگ آید نماند ارتیاح
 • Nikâhta iki çiftin birbirine eşit ve denk olması lâzım... Yoksa iş bozulur, geçim olmaz!”
 • گفتن زن کی او در بند جهاز نیست مراد او ستر و صلاحست و جواب گفتن صوفی این را سرپوشیده
 • Kadının, o çeyiz kaydında değil, istediği şey kapalı ve namuslu olmasından ibaret demesi, sofinin de bunu gizli tut demesi
 • گفت گفتم من چنین عذری و او ** گفت نه من نیستم اسباب جو
 • Kadın dedi ki: “Ben de bu özrü söyledim, ama o, çeyiz filan arayanlardan değilim...
 • ما ز مال و زر ملول و تخمه‌ایم ** ما به حرص و جمع نه چون عامه‌ایم
 • Biz mala, altına doymuş, imtilâ olmuş, usanmışız... Halk gibi hırs sahibi değiliz, mal ve para toplama düşüncesi yok bizde.
 • قصد ما سترست و پاکی و صلاح ** در دو عالم خود بدان باشد فلاح 200
 • Bizim istediğimiz şey, yalnız kapalı, temiz ve namuslu oluşudur. Zaten iki âlemde de kurtuluş, bununla olur.” dedi.
 • باز صوفی عذر درویشی بگفت ** و آن مکرر کرد تا نبود نهفت
 • Sofi, yine yoksulluk özrünü ortaya koydu; bunu gizli kalmasın diye tekrar tekrar anlattı.
 • گفت زن من هم مکرر کرده‌ام ** بی‌جهازی را مقرر کرده‌ام
 • Kadın dedi ki: “Ben de bunu tekrarladım, çeyizimizin olmadığını iyice anlattım.
 • اعتقاد اوست راسختر ز کوه ** که ز صد فقرش نمی‌آید شکوه
 • Fakat onun inanışı dağdan da sağlam... Yüzlerce yoksulluktan bile şikâyet etmiyor.
 • او همی‌گوید مرادم عفتست ** از شما مقصود صدق و همتست
 • Benim istediğim şey namustur, sizden dilediğim doğruluktur, himmettir deyip duruyor.”
 • گفت صوفی خود جهاز و مال ما ** دید و می‌بیند هویدا و خفا 205
 • Sofi dedi ki: “Zaten çeyizimizi, malımızı gördü... Gizli aşikâr başka neyimiz varsa onları da hep görür.
 • خانه‌ی تنگی مقام یک تنی ** که درو پنهان نماند سوزنی
 • İşte daracık bir evimiz, bir kişi sığacak kadar bir yerimiz var... Öyle dar ki orada bir iğne bile gizlenemez.
 • باز ستر و پاکی و زهد و صلاح ** او ز ما به داند اندر انتصاح
 • Temizliğe, kapalılığa, namuslu oluşa gelince: o, bunu zaten bilir!
 • به ز ما می‌داند او احوال ستر ** وز پس و پیش و سر و دنبال ستر
 • Kapalılığını, örtülü ve namuslu oluşunu o, önünde de, sonunda da, başında da, nihayetinde de bizden daha iyi bilir, bizden daha iyi görür.
 • ظاهرا او بی‌جهاز و خادمست ** وز صلاح و ستر او خود عالمست
 • Zaten kızımızın çeyizi çimeni, aşçısı, işçisi olmadığı meydanda... İyi ve namuslu oluşuna gelince: o, bunu zaten bilir.
 • شرح مستوری ز بابا شرط نیست ** چون برو پیدا چو روز روشنیست 210
 • Kızın namuslu olduğunu babanın anlatması şart değil ya... Nasıl olduğu esasen onca aydın gün gibi meydandadır’’.
 • این حکایت را بدان گفتم که تا ** لاف کم بافی چو رسوا شد خطا
 • Senin de yanlışın meydana çıktı, rezil rüsvay oldun... Bari az söyle; bu hikâyeyi onun için anlattım.
 • مر ترا ای هم به دعوی مستزاد ** این بدستت اجتهاد و اعتقاد
 • A dâvada ayak direyip duran, senin anlayışın, hüküm çıkarışın da bundan ibaret işte!
 • چون زن صوفی تو خاین بوده‌ای ** دام مکر اندر دغا بگشوده‌ای
 • Sen de sofinin karısı gibi hainsin, kötülükte hile tuzağını kurmuşsun!
 • که ز هر ناشسته رویی کپ زنی ** شرم داری وز خدای خویش نی
 • Bu suretle her yüzü yunmadık pis kişiye temizliğini anlatır durursun... Kendinden utanır da Allah’tan utanmazsın!
 • غرض از سمیع و بصیر گفتن خدا را
 • Allah’a “duyar, görür” demekteki maksat
 • از پی آن گفت حق خود را بصیر ** که بود دید ویت هر دم نذیر 215
 • Allah, her şeyi görür, bu görüş de daima seni korkutsun diye kendisine “gören” dedi.
 • از پی آن گفت حق خود را سمیع ** تا ببندی لب ز گفتار شنیع
 • Kötü sözlerden dudağını yumasın diye de kendisini “duyan diye anlattı.
 • از پی آن گفت حق خود را علیم ** تا نیندیشی فسادی تو ز بیم
 • Korkasın da bir fesat düşünmeyesin diye “bilen” adını takındı.
 • نیست اینها بر خدا اسم علم ** که سیه کافور دارد نام هم
 • Fakat bunlar, meselâ zenciye kâfur adının verildiği gibi Allah’a konmuş adlar değildir.
 • اسم مشتقست و اوصاف قدیم ** نه مثال علت اولی سقیم
 • Allah ismi, sıfattan türeme, sıfattan meydana gelmedir, Allah sıfatlarıysa kadimdir, evveli yoktur. İlleti Ûlâ misali gibi batıl ve saçma değildir.
 • ورنه تسخر باشد و طنز و دها ** کر را سامع ضریران را ضیا 220
 • Öyle olmasaydı sağıra duyan, köre aydın adlarının verilmesi gibi alay olur, maskaralık olurdu.
 • یا علم باشد حیی نام وقیح ** یا سیاه زشت را نام صبیح
 • Tanınma için konan ad, meselâ terbiyesiz ve utanmaz birisine mahcup yahut kara ve çirkin birisine güzel diye konuvermiş bir addır.
 • طفلک نوزاده را حاجی لقب ** یا لقب غازی نهی بهر نسب
 • Yeni doğmuş çocukcağıza hacı yahut da soyunda var diye gazi adını koymaktır.
 • گر بگویند این لقبها در مدیح ** تا ندارد آن صفت نبود صحیح
 • Bu lâkapları, övmek için söylerlerse övülende bu sıfatlar yoksa övüş, doğru olmaz ki.
 • تسخر و طنزی بود آن یا جنون ** پاک حق عما یقول الظالمون
 • Ya alaya almaktır yahut da öven delidir. Allah ise zalimlerin söylediklerinden beridir, paktır.
 • من همی دانستمت پیش از وصال ** که نکورویی ولیکن بدخصال 225
 • Ben seninle buluşmadan önce de biliyordum: Güzel yüzlüsün ama kötü huylusun sen!
 • من همی دانستمت پیش از لقا ** کز ستیزه راسخی اندر شقا
 • Ben seni görmeden de inatçı bir adam olduğunu, kötülükte ayak diremiş, kötülüğe alışmış bulunduğunu biliyordum.
 • چونک چشمم سرخ باشد در غمش ** دانمش زان درد گر کم بینمش
 • Gözüm kızarırsa, az görsem bile yine o illete tutulduğumu bilirim ya!
 • تو مرا چون بره دیدی بی شبان ** تو گمان بردی ندارم پاسبان
 • Sen beni çobansız bir kuzu gibi yapayalnız gördün de bekçim, gözcüm yok sandın.
 • عاشقان از درد زان نالیده‌اند ** که نظر ناجایگه مالیده‌اند
 • Âşıklar, bakılmaması lazım gelen yere bakarlar da o yüzden dertlenirler, o dert sebebiyle de ağlarlar, inlerler.
 • بی‌شبان دانسته‌اند آن ظبی را ** رایگان دانسته‌اند آن سبی را 230
 • O ceylanı çobansız, o esiri ucuz sanırlar.
 • تا ز غمزه تیر آمد بر جگر ** که منم حارس گزافه کم نگر
 • Nihayet “Gözcüsü, bekçisi benim... Az bak!” diye bir bakış okudur gelir, ciğerlerine saplanır!
 • کی کم از بره کم از بزغاله‌ام ** که نباشد حارس از دنباله‌ام
 • Ben, bir kuzudan da, keçiden de aşağı mıyım ki ardımda gözcüm, bekçim olmasın?
 • حارسی دارم که ملکش می‌سزد ** داند او بادی که آن بر من وزد
 • Öyle bir bekçim var ki saltanat, ona yaraşır... Bana nasıl bir yel esmekte? O bilir!
 • سرد بود آن باد یا گرم آن علیم ** نیست غافل نیست غایب ای سقیم
 • O yel soğuk mudur, sıcak mı? O bilen Allah, gafil değildir... Bilir a kötü kişi!
 • نفس شهوانی ز حق کرست و کور ** من به دل کوریت می‌دیدم ز دور 235
 • Fakat şehvete mensup olan nefis, Hak’tan sağırdır, kördür. Ben de senin körlüğünü ta uzaktan gördüm.
 • هشت سالت زان نپرسیدم به هیچ ** که پرت دیدم ز جهل پیچ پیچ
 • Onun için sekiz yıldır hiç seni sormadım... Çünkü seni bilgisizlikle kat kat dolu gördüm ben.
 • خود چه پرسم آنک او باشد بتون ** که تو چونی چون بود او سرنگون
 • Külhandaki adama nasılsın diye neye sorayım? Nasıl olacak; baş aşağı bir halde işte!
 • مثال دنیا چون گولخن و تقوی چون حمام
 • Dünya külhana benzer, takva da hamama
 • شهوت دنیا مثال گلخنست ** که ازو حمام تقوی روشنست
 • Dünya şehveti, külhana benzer. Takva hamamı da onunla aydınlanır.
 • لیک قسم متقی زین تون صفاست ** زانک در گرمابه است و در نقاست
 • Fakat takva sahipleri bu külhanda safa ve zevk içindedirler... Çünkü onlar, hamama girmiş, yunup arınmışlardır.
 • اغنیا ماننده‌ی سرگین‌کشان ** بهر آتش کردن گرمابه‌بان 240
 • Zenginlerse hamamdakileri ısıtmak için tezek taşıyanlara benzerler.
 • اندریشان حرص بنهاده خدا ** تا بود گرمابه گرم و با نوا
 • Allah, hamam ısınsın, tavlansın diye onlara bir hırs vermiştir.
 • ترک این تون گوی و در گرمابه ران ** ترک تون را عین آن گرمابه دان
 • Bu külhandan vazgeç de hamama git... Külhanı terk etmek, bil ki hamama girmenin ta kendisidir.
 • هر که در تونست او چون خادمست ** مر ورا که صابرست و حازمست
 • Külhanda kalan dünya şehvetine sabreden, dünyadan el etek çeken kişiye hizmetçi mesabesindedir.
 • هر که در حمام شد سیمای او ** هست پیدا بر رخ زیبای او
 • Hamamda olan, yüzünden, yüzünün temizliğinden, güzelliğinden anlaşılır.
 • تونیان را نیز سیما آشکار ** از لباس و از دخان و از غبار 245
 • Külhandakiler de yüzlerindeki ve elbiselerindeki duman, is ve tozdan belli olurlar.
 • ور نبینی روش بویش را بگیر ** بو عصا آمد برای هر ضریر
 • Yüzünü görmezsen kokusuna dikkat et... Koku, her köre sopa gibidir!