English    Türkçe    فارسی   

4
2502-2551

 • چند بگریزی نک آمد پیش تو ** کوری ادراک مکراندیش تو
 • Ne vakte dek kaçaksın? İşte hileler düzen anlayışının körlüğü, önüne geldi, çattı!
 • بیان آنک در توبه بازست
 • Tövbe kapısı açıktır.
 • هین مکن زین پس فراگیر احتراز ** که ز بخشایش در توبه‌ست باز
 • Kendine gel, bundan böyle çekin artık. Çünkü Allah keremiyle tövbe kapısı açıktır.
 • توبه را از جانب مغرب دری ** باز باشد تا قیامت بر وری
 • Tövbenin batı tarafında bir kapısı vardır, kıyamete kadar açıktır.
 • تا ز مغرب بر زند سر آفتاب ** باز باشد آن در از وی رو متاب 2505
 • O kapı, güneş batıdan doğuncaya dek açık kalacaktır, o kapıdan yüz çevirme!
 • هست جنت را ز رحمت هشت در ** یک در توبه‌ست زان هشت ای پسر
 • Cennetin Allah rahmetiyle sekiz tane kapısı var... Oğul, o sekiz kapıdan biri de tövbe kapısıdır.
 • آن همه گه باز باشد گه فراز ** وآن در توبه نباشد جز که باز
 • Öbürlerinin hepsi de bazen açılır, bozan kapanır. Fakat tövbe kapısı hep açıktır.
 • هین غنیمت دار در بازست زود ** رخت آنجا کش به کوری حسود
 • Bunu ganimet bil. Kapı açık, kasetçinin körlüğüne rağmen derhal pılını pırtını oraya çek!
 • گفتن موسی علیه‌السلام فرعون را کی از من یک پند قبول کن و چهار فضیلت عوض بستان
 • Musa aleyhîsselâm'ın Firavun'a "Benden bir öğüt kabul et, karşılık olarak dört fazilet kazan" demesi.
 • هین ز من بپذیر یک چیز و بیار ** پس ز من بستان عوض آن را چهار
 • Kendine gel de benden bir öğüt kabul et, karşılık olarak dört şey al!
 • گفت ای موسی کدامست آن یکی ** شرح کن با من از آن یک اندکی 2510
 • Firavun, o bir öğüt, hangi öğüt? O tek öğüdü bana birazcık anlat dedi.
 • گفت آن یک که بگویی آشکار ** که خدایی نیست غیر کردگار
 • Musa dedi ki: O tek öğüt şu: Apaçık söyle, deki Allah tektir, ondan başka tapacak yoktur!
 • خالق افلاک و انجم بر علا ** مردم و دیو و پری و مرغ را
 • Göklerin, yıldızların, insanlarla şeytanların cin ve perilerin, kuşların yüce yaratıcısıdır.
 • خالق دریا و دشت و کوه و تیه ** ملکت او بی‌حد و او بی‌شبیه
 • Denizin, ovanın, dağın, çölün yaratıcısı odur... Ülkenin sının yoktur, kendisinin benzeri yoktur!
 • گفت ای موسی کدامست آن چهار ** که عوض بدهی مرا بر گو بیار
 • Firavun, ey Musa dedi. Buna karşılık bana vereceğin o dört şey nedir? Onları da söyle de
 • تا بود کز لطف آن وعده‌ی حسن ** سست گردد چارمیخ کفر من 2515
 • 2515.O güzel vadin lütfiyle kâfirliğimin çarmıhı gevşesin!
 • بوک زان خوش وعده‌های مغتنم ** برگشاید قفل کفر صد منم
 • Belki bir ganimet olarak elde edeceğim o hoş vaatler yüzünden yüz harmanlık küfür kilidim açılır.
 • بوک از تاثیر جوی انگبین ** شهد گردد در تنم این زهر کین
 • Belki bal ırmağının tesiriyle bedenimdeki şu kin zehiri ballaşır.
 • یا ز عکس جوی آن پاکیزه شیر ** پرورش یابد دمی عقل اسیر
 • Yahut o tertemiz süt ırmağının aksiyle esir aklım bir an olsun beslenir.
 • یا بود کز عکس آن جوهای خمر ** مست گردم بو برم از ذوق امر
 • Yahut o şarap ırmaklarının aksiyle sarhoş olanlar da Allah emrinin zevkinden bir koku alırım...
 • یا بود کز لطف آن جوهای آب ** تازگی یابد تن شوره‌ی خراب 2520
 • Yahut da ırmakların letafetinden çorak ve yıkık bedenim tazeleşir.
 • شوره‌ام را سبزه‌ای پیدا شود ** خارزارم جنت ماوی شود
 • Çorak bedenimde bir yeşillik meydana gelir dikenliklerim, Cenneti Me'va kesilir!
 • بوک از عکس بهشت و چار جو ** جان شود از یاری حق یارجو
 • Belki cennetin ve dört ırmağın aksiyle can, Allah, yardımına mazhar olur da sevgiliyi aramaya koyulur.
 • آنچنان که از عکس دوزخ گشته‌ام ** آتش و در قهر حق آغشته‌ام
 • Nitekim cehennemin aksiyle de ateş kesilmişim. Hak kahrıyla karışmışım!
 • گه ز عکس مار دوزخ هم‌چو مار ** گشته‌ام بر اهل جنت زهربار
 • Cehennem yılanının aksiyle yılana dönmüşüm. Cennet ehline zehirler yağdırmada, onları dalayıp-durmadayım!
 • گه ز عکس جوشش آب حمیم ** آب ظلمم کرده خلقان را رمیم 2525
 • Gâh cehennemdeki kaynar suyun kaynamasının, köpürmesinin tesiriyle zulüm suyum, halkı çürütür, eritir!
 • من ز عکس زمهریرم زمهریر ** یا ز عکس آن سعیرم چون سعیر
 • Ben zemherinin aksiyle zemheri olmuşum. Yahut da cehennemin aksiyle cehenneme benzemişim!
 • دوزخ درویش و مظلومم کنون ** وای آنک یابمش ناگه زبون
 • Şimdi yoksul ve mazlumlara cehennemim. Vay onu zebun bulursam!
 • شرح کردن موسی علیه‌السلام آن چهار فضیلت را جهت پای مزد ایمان فرعون
 • Musa aleyhisselâm'ın, Firavun'un imanına karşılık olan o dört fazileti anlatması
 • گفت موسی که اولین آن چهار ** صحتی باشد تنت را پایدار
 • Musa dedi ki: O dördün birincisi, bedenin ebedi olarak sıhhatte kalır.
 • این علل‌هایی که در طب گفته‌اند ** دور باشد از تنت ای ارجمند
 • Tıp bilgisinde söylenen illetler, ey akıllı er, bedeninden uzaklaşır.
 • ثانیا باشد ترا عمر دراز ** که اجل دارد ز عمرت احتراز 2530
 • İkincisi, ömrün uzun olur. Ecel, ömründen çekinir!
 • وین نباشد بعد عمر مستوی ** که بناکام از جهان بیرون روی
 • İyi bir ömür sürdükten sonra âlemden, muradına erişmeden gitmezsin.
 • بلک خواهان اجل چون طفل شیر ** نه ز رنجی که ترا دارد اسیر
 • Hatta süt emer çocuğun süt istemesi gibi eceli istersin. Fakat seni esir eden bir zahmet, bir dert yüzünden değil.
 • مرگ‌جو باشی ولی نه از عجز رنج ** بلک بینی در خراب خانه گنج
 • Ölümü ararsın ama bir eziyete uğrayıp âciz kaldığından değil de evin harabesinde defineyi gördüğünden!
 • پس به دست خویش گیری تیشه‌ای ** می‌زنی بر خانه بی‌اندیشه‌ای
 • Bunun üzerine kazmayı eline alır da hiç düşünmeksizin evi yıkmaya başlarsın.
 • که حجاب گنج بینی خانه را ** مانع صد خرمن این یک دانه را 2535
 • Çünkü evi, definenin perdesi görürsün. Bilir, anlarsın ki bu bir tek tane, yüzlerce harmana mâni olmaktadır.
 • پس در آتش افکنی این دانه را ** پیش گیری پیشه‌ی مردانه را
 • Artık bu taneyi ateşe atarsın, erlik sıfatıyla sıfatlanır, er olursun.
 • ای به یک برگی ز باغی مانده ** هم‌چو کرمی برگش از رز رانده
 • Ey bir yaprak uğruna bağdan olan., sen, bir yaprağa kapılıp kalan ve bu yüzden üzümden mahrum olan kurda benziyorsun.
 • چون کرم این کرم را بیدار کرد ** اژدهای جهل را این کرم خورد
 • Fakat Allah’ın lütfu ve keremi, bu kurdu uyandırınca bilgisizlik ejderhası seni yer, siler süpürür!
 • کرم کرمی شد پر از میوه و درخت ** این چنین تبدیل گردد نیکبخت
 • Kurt, meyvalarla, ağaçlarla dolu bir bağ kesilir. İşte bahtı, talihi iyi olanlar, böyle bir değişikliğe nail olurlar!
 • تفسیر کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف
 • Ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi diledim hadisi kutsinin tefsiri
 • خانه بر کن کز عقیق این یمن ** صد هزاران خانه شاید ساختن 2540
 • Evi yık, bu Yemen akilciyle yüz binlerce ev yapılır!
 • گنج زیر خانه است و چاره نیست ** از خرابی خانه مندیش و مه‌ایست
 • Hazine, ev altındadır, ev yıkılmadıkça ele geçmesine çare yok., evi yıkmaktan ürkme, durma!
 • که هزاران خانه از یک نقد گنج ** توان عمارت کرد بی‌تکلیف و رنج
 • Çünkü bu hazinenin ele geçecek bir parasıyla zahmetsiz, meşakkatsiz binlerce ev yapılabilir.
 • عاقبت این خانه خود ویران شود ** گنج از زیرش یقین عریان شود
 • Nihayet bu ev zaten viran olacak, altındaki hazine de apaçık meydana çıkacak!
 • لیک آن تو نباشد زانک روح ** مزد ویران کردنستش آن فتوح
 • Fakat o vakit hazine senin olmaz, çünkü o ele geçen ganimet, ruhun evi yıkma ücretidir.
 • چون نکرد آن کار مزدش هست لا ** لییس للانسان الا ما سعی 2545
 • insan, ancak çalıştığını kazanır. o işten hiçbir ücrete sahip olamayınca,
 • دست خایی بعد از آن تو کای دریغ ** این چنین ماهی بد اندر زیر میغ
 • Artık, eyvanlar olsun., böyle bir ay bulut altındaymış da görmedim!
 • من نکردم آنچ گفتند از بهی ** گنج رفت و خانه و دستم تهی
 • İyilik edip bana söylenen sözleri tutmadım, attık hazine gitti, elim bomboş diye elini ısırır, hayıflanır durursun!
 • خانه‌ی اجرت گرفتی و کری ** نیست ملک تو به بیعی یا شری
 • Meselâ; sen ücretle bir ev kiralarsın, fakat o evi satın alsan bile senin mülkün değildir ki!
 • این کری را مدت او تا اجل ** تا درین مدت کنی در وی عمل
 • Bu evde iş işleyesin diye kira müddeti, eceline kadardır.
 • پاره‌دوزی می‌کنی اندر دکان ** زیر این دکان تو مدفون دو کان 2550
 • Dükkânda eskicilik, yamacılık edersin, fakat bu dükkânının altında iki maden gömülüdür!
 • هست این دکان کرایی زود باش ** تیشه بستان و تکش را می‌تراش
 • Bu dükkân kiralıktır. Çabuk ol, kazmayı al da dibini kaz!