English    Türkçe    فارسی   

4
2561-2610

 • ای دریغا بود ما را برد باد ** تا ابد یا حسرتا شد للعباد
 • Yazıklar olsun, bu bizimdi yel götürdü! Biz kullara da ebediyen hasretlere düşüp eyvahlar olsun demek kaldı dersin!
 • غره شدن آدمی به ذکاوت و تصویرات طبع خویشتن و طلب ناکردن علم غیب کی علم انبیاست
 • İnsanın, yaradılışında olan zekâ ve düşüncelerine aldanarak peygamberlerin bilgisi olan gayb bilgisini istememesi
 • دیدم اندر خانه من نقش و نگار ** بودم اندر عشق خانه بی‌قرار
 • Ben evde bir süs, bir nakış gördüm de o evin sevgisiyle kararsız bir hale geldim;
 • بودم از گنج نهانی بی‌خبر ** ورنه دستنبوی من بودی تبر
 • Gizli hazineden haberim bile olmadı., yoksa kazma, elimde çiçek demeti kesilirdi!
 • آه گر داد تبر را دادمی ** این زمان غم را تبرا دادمی
 • Ah, o zaman kazmanın hakkını verseydim şimdi gamdan kurtulmuş olurdum!
 • چشم را بر نقش می‌انداختم ** هم‌چو طفلان عشقها می‌باختم 2565
 • Gözümü nakşa, takmış, çocuklar gibi aşk oyunlarına dalıp kalmıştım!
 • پس نکو گفت آن حکیم کامیار ** که تو طفلی خانه پر نقش و نگار
 • O muradına erişmiş hakim, sen bir çocuksun. Evde nakışlarla, suretlerle dolu diyerek ne de doğru, ne de güzel söylemiştir.
 • در الهی‌نامه بس اندرز کرد ** که بر آر دودمان خویش گرد
 • İlâhiname de çok vasiyetlerde bulunmuş, tozu dumana ver, varlığının kökünü kazı demiştir.
 • بس کن ای موسی بگو وعده‌ی سوم ** که دل من ز اضطرابش گشت گم
 • Firavun ey Musa dedi; kâfi, gönlüm, ıstıraptan eridi gitti., artık üçüncü vadini söyle!
 • گفت موسی آن سوم ملک دوتو ** دو جهانی خالص از خصم و عدو
 • Musa dedi ki; üçüncüsü şu: Devletin iki kat artar, iki âlemin de düşmandan arınmış devlet ve saltanatına nail olursun!
 • بیشتر زان ملک که اکنون داشتی ** کان بد اندر جنگ و این در آشتی 2570
 • Şimdiki devlet ve ikbalinden daha fazla devlete, ikbale ve ülkelere sahip olursun. Şimdiki devletin savaş içindedir, o devlet sulh ve huzur içinde!
 • آنک در جنگت چنان ملکی دهد ** بنگر اندر صلح خوانت چون نهد
 • Savaş âleminde sana böyle bir devlet ve ülke ihsan eden, bir gör de bak, sulhta ülkene nasıl bir sofra kurar!
 • آن کرم که اندر جفا آنهات داد ** در وفا بنگر چه باشد افتقاد
 • Keremiyle cefa zamanında onları veren, vefa zamanında seni nasıl görüp gözetir, arayıp yoklar, bir bak da gör!
 • گفت ای موسی چهارم چیست زود ** بازگو صبرم شد و حرصم فزود
 • Firavun, ey Musa, dördüncüsü nedir? Çabuk söyle, çünkü sabrım yetti, hırsım arttı dedi.
 • گفت چارم آنک مانی تو جوان ** موی هم‌چون قیر و رخ چون ارغوان
 • Musa dedi ki: Daima genç kalırsın, daima saçın, sakalın katran gibi siyah, yüzün erguvan gibi kırmızı olur.
 • رنگ و بو در پیش ما بس کاسدست ** لیک تو پستی سخن کردیم پست 2575
 • Bizce rengin, kokunun değeri yoktur. Fakat sen aşağılıksın, onun için aşağı âlemden konuşuyorum!
 • افتخار از رنگ و بو و از مکان ** هست شادی و فریب کودکان
 • Renkle, kokuyla, mevkile öğünmek, çocukları sevindirir, aldatır!
 • بیان این خبر کی کلموا الناس علی قدر عقولهم لا علی قدر عقولکم حتی لا یکذبوا الله و رسوله
 • Halka, kendi aklınız miktarınca değil, onların akılları miktarınca söz söyleyin ki Allah’a ve Peygamber'ine yalan demesinler hadisi
 • چونک با کودک سر و کارم فتاد ** هم زبان کودکان باید گشاد
 • İşim çocuğa düştü., gayri çocukların ağzını kullanmam lâzım!
 • که برو کتاب تا مرغت خرم ** یا مویز و جوز و فستق آورم
 • Mektebe git de sana kuş alayım yahut kuru "üzüm, ceviz ve fıstık getireyim diyeyim!
 • جز شباب تن نمی‌دانی به کیر ** این جوانی را بگیر ای خر شعیر
 • Sen beden gençliğinden başka bir şey bilmiyorsun ya, al işte bu gençliği, a eşek, nah sana arpa
 • هیچ آژنگی نیفتد بر رخت ** تازه ماند آن شباب فرخت 2580
 • Yüzün hiç buruşmaz, pörsümez. Kutlu gençliğin hep bu halde kalır.
 • نه نژند پیریت آید برو ** نه قد چون سرو تو گردد دوتو
 • Ona ne ihtiyarlık buruşması gelir, ne de selvi ye benzeyen boyun iki kat olur!
 • نه شود زور جوانی از تو کم ** نه به دندانها خللها یا الم
 • Ne sendeki gençliğin kuvveti azalır, ne dişlerin, ağrır, sallanır!
 • نه کمی در شهوت و طمث و بعال ** که زنان را آید از ضعفت ملال
 • Kadınların erkekten nefretine sebep olan gevşekliği, kadına yaklaşmamak derdini görmezsin!
 • آنچنان بگشایدت فر شباب ** که گشود آن مژده‌ی عکاشه باب
 • Gençlik çağının parlaklığı seni öyle bir açar, neşelendirir ki Ukâşe'nin müjdesi de Peygamber'i öyle-açmış, öyle neşelendirmişti işte!
 • قوله علیه السلام من بشرنی بخروج صفر بشرته بالجنة
 • Saferin çıktığını kim müjdelerse ona cennet müjdesi vereceğim buyurması
 • احمد آخر زمان را انتقال ** در ربیع اول آید بی جدال 2585
 • Ahir zaman Peygamberi Ahmed, Rebiyülevvel ayında göçtü, bunda hiç ihtilâf yoktur.
 • چون خبر یابد دلش زین وقت نقل ** عاشق آن وقت گردد او به عقل
 • Gönlü, bu göç zamanını haber alınca can ve gönülden o vakta âşık oldu.
 • چون صفر آید شود شاد از صفر ** که پس این ماه می‌سازم سفر
 • Safer gelince, bu ay bitince sefer edeceğim diye-neşelendi.
 • هر شبی تا روز زین شوق هدی ** ای رفیق راه اعلی می‌زدی
 • Her gece bu buluşmanın iştiyakıyla sabahlara kadar "Ey yücelerden yüce arkadaş!" der dururdu!
 • گفت هر کس که مرا مژده دهد ** چون صفر پای از جهان بیرون نهد
 • "Bana kim safer ayı çıktı diye müjde verirse._x000D_
 • که صفر بگذشت و شد ماه ربیع ** مژده‌ور باشم مر او را و شفیع 2590
 • Kim safer gitti, Rebiyyülevvel geldi diye beni muştularsa ben de onu cennetle muştular, ona şefaatçi olurum dedi."
 • گفت عکاشه صفر بگذشت و رفت ** گفت که جنت ترا ای شیر زفت
 • Ukâşe gelip müjde dedi., safer çıktı gitti. Peygamber de "Ey ulu aslan, cennet senindir" buyurdu
 • دیگری آمد که بگذشت آن صفر ** گفت عکاشه ببرد از مژده بر
 • Başka birisi de gelip safer çıktı dedi., bet dedi ki: O müjdeyi Ukâşe aldı!
 • پس رجال از نقل عالم شادمان ** وز بقااش شادمان این کودکان
 • Erler, görüyorsun ya, âlemden göçmeden neşeleniyorlar, şu çocuklarsa âlemde kalmalarına seviniyorlar!
 • چونک آب خوش ندید آن مرغ کور ** پیش او کوثر نیامد آب شور
 • İyi suyun tadını tatmayan kör kuşa, acı su, kevser görünür.
 • هم‌چنین موسی کرامت می‌شمرد ** که نگردد صاف اقبال تو درد 2595
 • Musa da, senin saf ikbaline bir dert erişmez diye bu tarzda kerametler sayıp dökmekteydi.
 • گفت احسنت و نکو گفت ولیک ** تا کنم من مشورت با یار نیک
 • Firavun, pek güzel, iyi söyledin ama bir de iyi bir dostla görüşeyim, danışayım dedi.
 • مشورت کردن فرعون با ایسیه در ایمان آوردن به موسی علیه‌السلام
 • Firavun'un, Masa aleyhisselâm'a inanma hususunda Asiye'ye danışması
 • باز گفت او این سخن با ایسیه ** گفت جان افشان برین ای دل‌سیه
 • Firavun, bu sözü Asiye'ye açtı. Asiye dedi ki: A gönlü kararmış, bu vaatlere can ver!
 • بس عنایتهاست متن این مقال ** زود در یاب ای شه نیکو خصال
 • Bu sözlerde ne büyük inayetler var, ey iyi huylu padişah, durma, hemen bunları elde et!
 • وقت کشت آمد زهی پر سود کشت ** این بگفت و گریه کرد و گرم گشت
 • Ekim zamanı geldi., hem de ne faydalı ekim ya! Bu sözleri söyledi ve iştiyakından ağlamaya başladı.
 • بر جهید از جا و گفتا بخ لک ** آفتابی تاجر گشتت ای کلک 2600
 • Yerinden sıçradı, ne mutlu sana dedi... A kelceğiz, güneş, başına taç oldu!
 • عیب کل را خود بپوشاند کلاه ** خاصه چون باشد کله خورشید و ماه
 • Kelin ayıbını külah örter. Hele o külah güneş ve ay olursa ne mutlu!
 • هم در آن مجلس که بشنیدی تو این ** چون نگفتی آری و صد آفرین
 • Daha o mecliste bunu duyunca neden evet, yüzlerce hamdolsun demedin?
 • این سخن در گوش خورشید ار شدی ** سرنگون بر بوی این زیر آمدی
 • Bu söz, güneşin kulağına değseydi buna nail olmak ümidiyle baş aşağı yere inerdi!
 • هیچ می‌دانی چه وعده‌ست و چه داد ** می‌کند ابلیس را حق افتقاد
 • Hiç bildin mi, ne vaattir bu, ne lütuf tur? Hak, İblis' i arayıp soruyor âdeta!
 • چون بدین لطف آن کریمت باز خواند ** ای عجب چون زهره‌ات بر جای ماند 2605
 • O kerem sahibi, seni böyle bir lütfa, böyle bir ihsana çağırdı da nasıl tahammül ettin? Şaşılacak şey
 • زهره‌ات ندرید تا زان زهره‌ات ** بودی اندر هر دو عالم بهره‌ات
 • Nasıl yüreğini eritmedi bu? Eritseydi iki cihandan da nasip alırdın!
 • زهره‌ای کز بهره‌ی حق بر درد ** چون شهیدان از دو عالم بر خورد
 • Adamın yüreği Allah için erirse şehitler gibi iki âlemde de lütfa, ihsana mazhar olur.
 • غافلی هم حکمتست و این عمی ** تا بماند لیک تا این حد چرا
 • Gafillik de hikmettir, bu kör oluşun da bir hikmeti var, var ama neden bu dereceye kadar olsun?
 • غافلی هم حکمتست و نعمتست ** تا نپرد زود سرمایه ز دست
 • Sermayenin çabucak elden uçamaması için gafillik, hem hikmettir, hem nimet!
 • لیک نی چندانک ناسوری شود ** زهر جان و عقل رنجوری شود 2610
 • Fakat unulmaz bir yara haline gelmemeli... Aklın ve canın zehri olmamalı, adama eziyet vermemeli!