English    Türkçe    فارسی   

4
2880-2929

 • فایده‌ی هر ظاهری خود باطنیست ** هم‌چو نفع اندر دواها کامنست 2880
 • Her görünen şeyin faydası, faydanın ilaçlarda gizli oluşu gibi o şeyin içinde gizlidir.
 • تفسیر این آیت کی و ما خلقنا السموات والارض و ما بینهما الا بالحق نیافریدمشان بهر همین کی شما می‌بینید بلک بهر معنی و حکمت باقیه کی شما نمی‌بینید آن را
 • “Gökleri ve yeri ve ikisi arasındakileri hak üzere yarattım” yani onları yalnız görün diye değil,sizin görmediğiniz mâna ve bakî olan bir hikmet için yarattım âyetinin tefsiri
 • هیچ نقاشی نگارد زین نقش ** بی امید نفع بهر عین نقش
 • Hiçbir ressam var mıdır ki yaptığı resmi, hiçbir menfaat ümidi gözetmeden yalnız resim yapmak için yapsın.
 • بلک بهر میهمانان و کهان ** که به فرجه وارهند از اندهان
 • Hem resim yapmak için yapar, hem de uluların büyüklerin bir vesile ile kederlerinden kurtulmalarını ister.
 • شادی بچگان و یاد دوستان ** دوستان رفته را از نقش آن
 • Çocukların neşelenmesini, bu resimle ölüp gitmiş dostların, dostlar tarafından hatırlanmasını diler.
 • هیچ کوزه‌گر کند کوزه شتاب ** بهر عین کوزه نه بر بوی آب
 • Hiçbir testici yoktur ki içine su konmasını düşünmeden testisini, sırf testi yapmak için yapsın!
 • هیچ کاسه گر کند کاسه تمام ** بهر عین کاسه نه بهر طعام 2885
 • Hiçbir kâseci yoktur ki kaseyi ancak kâse olmak için yapsın da içine yemek konmak için yapmasın!
 • هیچ خطاطی نویسد خط به فن ** بهر عین خط نه بهر خواندن
 • Hiçbir hattat yoktur ki özene bezene yazdığı yazıyı yalnız yazısını, yazısının güzelliğini göstermek için yazsın da okumak için yazmasın.
 • نقش ظاهر بهر نقش غایبست ** وان برای غایب دیگر ببست
 • Görünen suret gayp âlemindeki surete delâlet eder, o da başka bir gayp suretinden vücut bulmuştur.
 • تا سوم چارم دهم بر می‌شمر ** این فواید را به مقدار نظر
 • Böylece bunları, görüşünün miktarınca ta üçüncü dördüncü, onuncu surete kadar say dur.
 • هم‌چو بازیهای شطرنج ای پسر ** فایده‌ی هر لعب در تالی نگر
 • Oğul bunla, satrançtaki oyunlara benzer... her oyunun faydasını ondan sonrakinde gör.
 • این نهادند بهر آن لعب نهان ** وان برای آن و آن بهر فلان 2890
 • Bu oyunu, o gizli oyunu oynamak için, onu da diğer bir oyun için... nihayet o oyunu da bir başka oyun için oynarlar.
 • هم‌چنین دیده جهات اندر جهات ** در پی هم تا رسی در برد و مات
 • Gözünü böylece etraftan ileriye çevir de ta karşındakini mat edip oyunu kazanıncaya dek ne oyunlar oynayacaksan hepsini gör.
 • اول از بهر دوم باشد چنان ** که شدن بر پایه‌های نردبان
 • Merdiven basamaklarına çıkmak için önce birincisine, sonra ikincisine basmak lazım.
 • و آن دوم بهر سوم می‌دان تمام ** تا رسی تو پایه پایه تا به بام
 • İkincisi de bil ki üçüncüsüne çıkmak için kurulmuştur... böyle, böyle merdivenin son basamağına çıkar dama varırsın.
 • شهوت خوردن ز بهر آن منی ** آن منی از بهر نسل و روشنی
 • Yemek meni içindir... meni de soy sop üretmek, gönlü gözü aydınlatmak içindir.
 • کندبینش می‌نبیند غیر این ** عقل او بی‌سیر چون نبت زمین 2895
 • Fakat kısa görüşlü adam, ilk işten başka bir şey görmez... aklı yerde yetişen otlara benzer, yere mahkûmdur, gezmez dolaşamaz.
 • نبت را چه خوانده چه ناخوانده ** هست پای او به گل در مانده
 • Otu, ha çağırmışsın,ha çağırmamışsın... ayağı toprağa kakılmış kalmıştır.
 • گر سرش جنبد پیر باد رو ** تو به سر جنبانیش غره مشو
 • Rüzgarın tesiri ile başını sallasa da baş sallanmasına aldanma.
 • آن سرش گوید سمعنا ای صبا ** پای او گوید عصینا خلنا
 • Başı, ey seher yeli, duyduk, peki der ama ayağı isyan ediyoruz bırak bizi der.
 • چون ندارد سیر می‌راند چون عام ** بر توکل می‌نهد چون کور گام
 • Kısa görüşlüde gezip dolaşmayı bilmediğinden aşağılık kişiler gibi sürünüp gider... körler gibi Tanrıya dayanıp adım atar.
 • بر توکل تا چه آید در نبرد ** چون توکل کردن اصحاب نرد 2900
 • Savaşta Tanrıya dayanmaktan ne fayda çıkar ki? Bu tavla oynayan acemilerin Tanrıya dayanmasına benzer.
 • وآن نظرهایی که آن افسرده نیست ** جز رونده و جز درنده‌ی پرده نیست
 • Donup kalmamış olan keskin bakışlarsa, ileriyi delip gider, perdeleri yırtıp görür.
 • آنچ در ده سال خواهد آمدن ** این زمان بیند به چشم خویشتن
 • Bu bakışa sahip olanlar, on yıl sonra olacak şeyi şimdicik, hem de gözleri ile görürler.
 • هم‌چنین هر کس به اندازه‌ی نظر ** غیب و مستقبل ببیند خیر وشر
 • Böylece herkes bakışı ve görüşü miktarınca gaybı da görür, geleceği de... hayrı da görür şerri de.
 • چونک سد پیش و سد پس نماند ** شد گذاره چشم و لوح غیب خواند
 • Gözün önünde ardında bir hail kalmadı mı bütün dünya dümdüz olur, göz, gayp levhini bile okur.
 • چون نظر پس کرد تا بدو وجود ** ماجرا و آغاز هستی رو نمود 2905
 • Gözünü ardına çevirdi mi varlığın başladığı zamandan itibaren bütün macera ve âlemin yaradılışı gözüne görünür!
 • بحث املاک زمین با کبریا ** در خلیفه کردن بابای ما
 • Yer meleklerinin ululuk ıssı Tanrı ile babamızın halife olması hususunda bahse giriştiklerini duyar görür.
 • چون نظر در پیش افکند او بدید ** آنچ خواهد بود تا محشر پدید
 • Ön tarafa baktı mı mahşere kadar ne olacaksa onların da hepsi gözünün önünde canlanır.
 • پس ز پس می‌بیند او تا اصل اصل ** پیش می‌بیند عیان تا روز فصل
 • Şu halde arkaya bakınca aslın aslına kadar... önüne bakınca kıyamete kadar her şey gözüne apaçık görünür.
 • هر کسی اندازه‌ی روشن‌دلی ** غیب را بیند به قدر صیقلی
 • Herkes gönlünün aydınlığı ve cilâsı nispetinde gaybı görür.
 • هر که صیقل بیش کرد او بیش دید ** بیشتر آمد برو صورت پدید 2910
 • Kim gönlünü daha fazla cilâladı ise daha ziyade görür... ona daha fazla suretler görünür.
 • گر تو گویی کان صفا فضل خداست ** نیز این توفیق صیقل زان عطاست
 • Sen eğer bu arılık Tanrı lûtfu dersen gönlünü arıtmaya muvaffak oluş da onun vergisidir, onun lûtfundandır.
 • قدر همت باشد آن جهد و دعا ** لیس للانسان الا ما سعی
 • O çalışma da o dua da himmet miktarıncadır... “İnsan, ancak çalıştığını elde eder!”
 • واهب همت خداوندست و بس ** همت شاهی ندارد هیچ خس
 • Himmeti veren ancak Tanrıdır... hiçbir saman çöpü, padişahın himmetine sahip değildir.
 • نیست تخصیص خدا کس را به کار ** مانع طوع و مراد و اختیار
 • Tanrının bir adamı bir işe ayırması, bir işe koşması, dileği, isteği, ihtiyar ve iradeyi men etmek değildir ki!
 • لیک چون رنجی دهد بدبخت را ** او گریزاند به کفران رخت را 2915
 • Fakat talihsize bir zahmet erdi mi o pılısını pırtısını toplar, küfür ve isyan semtine çeker.
 • نیکبختی را چو حق رنجی دهد ** رخت را نزدیکتر وا می‌نهد
 • Talihli birisine bir zahmet verdi mi o, pılısını pırtısını daha yakına çeker getirir.
 • بددلان از بیم جان در کارزار ** کرده اسباب هزیمت اختیار
 • Kötü yürekliler, korkularından savaşta kaçma sebeplerini ele alırlar, onlara yapışırlar.
 • پردلان در جنگ هم از بیم جان ** حمله کرده سوی صف دشمنان
 • Cesur erlerse yine can korkusundan düşman saflarına hücum ederler.
 • رستمان را ترس و غم وا پیش برد ** هم ز ترس آن بددل اندر خویش مرد
 • Korku ve tasa Rüstem’leri ileri götürür... o kötü yürekli korkaksa korkusundan olduğu yerde ölür gider.
 • چون محک آمد بلا و بیم جان ** زان پدید آید شجاع از هر جبان 2920
 • Belâ ve can korkusu mihenktir... onun içindir yiğitler, tehlike anında korkaklardan ayırt edilirler.
 • وحی کردن حق به موسی علیه‌السلام کی ای موسی من کی خالقم تعالی ترا دوست می‌دارم
 • Tanrı’nın Musa Aleyhisselâm’a”Ey Musa,ben yaratıcı Tanrı,seni seviyorum”diye vahyetmesi
 • گفت موسی را به وحی دل خدا ** کای گزیده دوست می‌دارم ترا
 • Tanrı Musa’nın gönlüne vahyetti: “Ey seçilmiş kişi ben seni seviyorum.”
 • گفت چه خصلت بود ای ذوالکرم ** موجب آن تا من آن افزون کنم
 • Musa ey kerem sahibi dedi: sebebini söyle de neyse onu arttırayım.
 • گفت چون طفلی به پیش والده ** وقت قهرش دست هم در وی زده
 • Tanrı dedi ki: Çocuk,anası kendisine kızsa bile yine anasına sarılır!
 • خود نداند که جز او دیار هست ** هم ازو مخمور هم از اوست مست
 • Ondan başka birisinin varlığını bile bilmez... ondan mahmurdur, ondan sarhoş.
 • مادرش گر سیلیی بر وی زند ** هم به مادر آید و بر وی تند 2925
 • Anası ona bir sille indirse yine anasına gelir, ona sokulur.
 • از کسی یاری نخواهد غیر او ** اوست جمله شر او و خیر او
 • Ondan başka kimseden yardım istemez... bütün şerri de odur, bütün hayrı da o.
 • خاطر تو هم ز ما در خیر و شر ** التفاتش نیست جاهای دگر
 • Senin hatırında da hayırdan, şerden bizden başka kimse yok... başka yerlere dönüp bakmıyorsun bile!
 • غیر من پیشت چون سنگست و کلوخ ** گر صبی و گر جوان و گر شیوخ
 • Benden başka ne varsa sence taştan, kerpiçten ibaret... ister çocuk olsun, ister genç, ister ihtiyar, hiç kimseye aldırış ettiğin yok.
 • هم‌چنانک ایاک نعبد در حنین ** در بلا از غیر تو لانستعین
 • Namazda “İyyake nâbüdü- yalnız sana taparız” ve belâ vakitlerinde “Senden başkasından yardım istemeyiz” demek de buna benzer.