English    Türkçe    فارسی   

4
613-662

 • کو ببخشد هم به میغ و هم به ماغ ** نور جان والله اعلم بالبلاغ
 • Çünkü Allah istenen şeye delalet etmeyi daha iyi bilir ama buluta da can nuru bağışlar karanlığa da!
 • بازگردانیدن سلیمان علیه‌السلام رسولان بلقیس را به آن هدیه‌ها کی آورده بودند سوی بلقیس و دعوت کردن بلقیس را به ایمان و ترک آفتاب‌پرستی
 • Süleyman aleyhisselâm’ın Belkis’in elçilerini, getirdikleri hediyelerle beraber Belkis’e göndermesi ve Belkis’i güneşe tapmadan vazgeçip Allah’a inanmaya davet etmesi
 • باز گردید ای رسولان خجل ** زر شما را دل به من آرید دل
 • Süleyman Peygamber, o elçilere dedi ki: “Ey utanan elçiler, geri dönün... Altın sizin olsun; bana gönül getirin, gönül!
 • این زر من بر سر آن زر نهید ** کوری تن فرج استر را دهید 615
 • Benim bu altınlarımı da alın da o altınlara ilave edin... Körlüğünüzü anlayın da o altınları katırın fercine sokun!
 • فرج استر لایق حلقه‌ی زرست ** زر عاشق روی زرد اصفرست
 • Katırın ferci, altın kilit vurulmaya layıktır... Aşığın altınıysa sapsarı yüzüdür!
 • که نظرگاه خداوندست آن ** کز نظرانداز خورشیدست کان
 • O yüz, Allah’ın nazar ettiği yerdir... Hâlbuki altın madenine güneş nazar eder!
 • کو نظرگاه شعاع آفتاب ** کو نظرگاه خداوند لباب
 • Maden güneş ışığının nazargâhıdır; âşığın yüzü hakikatlere sahip olan Allah’ın nazargâhıdır.
 • از گرفت من ز جان اسپر کنید ** گرچه اکنون هم گرفتار منید
 • Şimdi de bana gelip çattınız, benim esirimsiniz ama yine benim sizi yakalamamdan korkun, canınızı siper edin!
 • مرغ فتنه دانه بر بامست او ** پر گشاده بسته‌ی دامست او 620
 • Taneye kapılmış kuş dam üstündedir ama kanadı açık olduğu halde tuzağa tutulmuştur o!
 • چون به دانه داد او دل را به جان ** ناگرفته مر ورا بگرفته دان
 • Mademki gönlünü canla başla taneye verdi... Sen onu tutulmadan tutulmuş bil!
 • آن نظرها که به دانه می‌کند ** آن گره دان کو به پا برمی‌زند
 • Taneye bakıp duruyor ya... Sen o bakışları, ayağına vurulan düğüm say!
 • دانه گوید گر تو می‌دزدی نظر ** من همی دزدم ز تو صبر و مقر
 • Tane, sen şimdi bana hırsızlama bakıyorsun ama hele sabret; asıl ben seni çalıyorum;
 • چون کشیدت آن نظر اندر پیم ** پس بدانی کز تو من غافل نیم
 • O bakış, sonunda seni bana çekince anlarsın ki ben senden gafil değilim der!
 • قصه‌ی عطاری کی سنگ ترازوی او گل سرشوی بود و دزدیدن مشتری گل خوار از آن گل هنگام سنجیدن شکر دزدیده و پنهان
 • Terazinin dirhemi baş yıkayacak kil olan aktarın kilini, aktar şeker tartarken kil yemeyi âdet edinmiş olan müşterinin gizlice ve hırsızlama çalması
 • پیش عطاری یکی گل‌خوار رفت ** تا خرد ابلوج قند خاص زفت 625
 • Toprak yemeyi adet edinmiş olan birisi bir aktara gidip kelle şekeri almak istedi.
 • پس بر عطار طرار دودل ** موضع سنگ ترازو بود گل
 • O hilebaz ve gönlü bozuk aktarın terazisinde dirhem ve taş yerine toprak vardı.
 • گفت گل سنگ ترازوی منست ** گر ترا میل شکر بخریدنست
 • Dedi ki: Benim terazimin dirhemi topraktır. Şeker almaya niyetin varsa sabret de dirhem bulayım.
 • گفت هستم در مهمی قندجو ** سنگ میزان هر چه خواهی باش گو
 • Adam “Mühim bir işim var, şeker almam lazım... Dirhemin ne olursa olsun, zararı yok” dedi.
 • گفت با خود پیش آنک گل‌خورست ** سنگ چه بود گل نکوتر از زرست
 • Kendi kendisine de “Toprak yemeyi adet edinen kişiye taş nedir ki? Toprak altından daha iyi!
 • هم‌چو آن دلاله که گفت ای پسر ** نو عروسی یافتم بس خوب‌فر 630
 • Hani o kılavuz kadın gibi... Oğlum, pek güzel bir kız buldum.
 • سخت زیبا لیک هم یک چیز هست ** که آن ستیره دختر حلواگرست
 • Pek güzel ama ondan başka bir şey daha var: o namuslu kız, helvacı kızı demiş de,
 • گفت بهتر این چنین خود گر بود ** دختر او چرب و شیرین‌تر بود
 • Evlenecek adam böyle olması daha iyi ya... Helvacının kızı daha yağlı, daha tatlı olur demiş!
 • گر نداری سنگ و سنگت از گلست ** این به و به گل مرا میوه‌ی دلست
 • Onun gibi senin de taş dirhemin yok da taş yerine toprak kullanıyorsan daha iyi ya... Toprak benim gönlümün istediği meyve!” diyordu.
 • اندر آن کفه‌ی ترازو ز اعتداد ** او به جای سنگ آن گل را نهاد
 • Aktar, terazisinin dirhem gözüne dirhem vazifesini gören taş yerine toprak parçasını koydu.
 • پس برای کفه‌ی دیگر به دست ** هم به قدر آن شکر را می‌شکست 635
 • Öbür gözüne koymak üzere de o toprağın ağırlığınca şeker kırmaya koyuldu.
 • چون نبودش تیشه‌ای او دیر ماند ** مشتری را منتظر آنجا نشاند
 • Şekeri kesip kıracak bir aleti olmadığı için biraz gecikti, müşteriyi de orada bıraktı.
 • رویش آن سو بود گل‌خور ناشکفت ** گل ازو پوشیده دزدیدن گرفت
 • Aktarın yüzü öbür yanaydı... Toprak yemeyi adet edinmiş olan müşteri, dayanamadı... Gizlice ve güya aktara göstermeden toprağı koparıp yemeye başladı.
 • ترس ترسان که نباید ناگهان ** چشم او بر من فتد از امتحان
 • Ansızın döner de beni görüverir diye de korkmaktaydı.
 • دید عطار آن و خود مشغول کرد ** که فزون‌تر دزد هین ای روی‌زرد
 • Aktar, bunu gördü... Gördü ama kendisini meşgul gösterdi. Diyordu ki: “A sararmış suratlı, hadi biraz daha fazla çal!
 • گر بدزدی وز گل من می‌بری ** رو که هم از پهلوی خود می‌خوری 640
 • Toprağımı çalıyorsan bana bir şey olmuyor; sen, adeta kendi yanından et koparıyor, kendi etini yiyorsun!
 • تو همی ترسی ز من لیک از خری ** من همی‌ترسم که تو کمتر خوری
 • Benden korkup duruyorsun ya eşekliğinden... Ben de az yiyeceksin diye korkmaktayım!
 • گرچه مشغولم چنان احمق نیم ** که شکر افزون کشی تو از نیم
 • Meşgulüm ama kamışımdan sana fazla şeker verecek kadar da ahmak değilim ben!
 • چون ببینی مر شکر را ز آزمود ** پس بدانی احمق و غافل کی بود
 • Alacağın şekeri görünce kimin ahmak ve gafil olduğunu anlarsın, hele dur”
 • مرغ زان دانه نظر خوش می‌کند ** دانه هم از دور راهش می‌زند
 • Kuş, o taneye baktıkça bakar, hoşlanır ama tane de uzaktan o kuşun yolunu vurur!
 • کز زنای چشم حظی می‌بری ** نه کباب از پهلوی خود می‌خوری 645
 • Göz zinasından hoşlanırsın ama nihayet kendi yanından kopardığın eti kebap edip yemiyor musun ki?
 • این نظر از دور چون تیرست و سم ** عشقت افزون می‌شود صبر تو کم
 • Bu uzaktan bakış ok ve zehir gibidir... Gittikçe sevgin artar, sabrın eksilir!
 • مال دنیا دام مرغان ضعیف ** ملک عقبی دام مرغان شریف
 • Dünya malı zayıf kuşların tuzağıdır... ahiret mülkü, yüce kuşların tuzağı!
 • تا بدین ملکی که او دامست ژرف ** در شکار آرند مرغان شگرف
 • Hatta bu ahiret mülkü, öyle bir derin tuzaktır ki ulu ulu kuşları avlar!
 • من سلیمان می‌نخواهم ملکتان ** بلک من برهانم از هر هلکتان
 • Ben Süleyman’ım, sizin mülkünüzü istemem... Mülk istemek şöyle dursun, ben sizi, helâk edecek şeylerden kurtarırım!
 • کین زمان هستید خود مملوک ملک ** مالک ملک آنک بجهید او ز هلک 650
 • Şimdi siz, malın, mülkün esirisiniz... Mala mülke sahip olan kişi, helâk olmaktan kurtulan, mala, mülke esir olmayan kişidir.
 • بازگونه ای اسیر این جهان ** نام خود کردی امیر این جهان
 • Hâlbuki ey âleme esir olan, aksine adını bu cihanın emiri taktın!
 • ای تو بنده‌ی این جهان محبوس جان ** چند گویی خویش را خواجه‌ی جهان
 • Hakikatte sen, bu âlemin esirisin, canın, bu cihan hapsine düşmüştür... Öyle olduğu halde niceye, bir kendine cihan sahibi deyip duracaksın?
 • دلداری کردن و نواختن سلیمان علیه‌السلام مر آن رسولان را و دفع وحشت و آزار از دل ایشان و عذر قبول ناکردن هدیه شرح کردن با ایشان
 • Süleyman aleyhisselâm’ın elçilerin gönlünü alması, onlara iltifatta bulunması, gönüllerindeki ürkekliği gidermesi ve hediyeleri kabul etmediğinden özür dileyip, kabul etmemesinin sebeplerini anlatması
 • ای رسولان می‌فرستمتان رسول ** رد من بهتر شما را از قبول
 • Ey, elçiler, tez sizi elçi olarak gönderiyorum... bu hediyeleri reddetmem, sizin için kabul etmemden yeğdir.
 • پیش بلقیس آنچ دیدیت از عجب ** باز گویید از بیابان ذهب
 • Belkıs’ın yanına gidince gördüğünüz şaşılacak şeyleri, altın ovasını hep söyleyin.
 • تا بداند که به زر طامع نه‌ایم ** ما زر از زرآفرین آورده‌ایم 655
 • Söyleyin de benim altına tamah etmediğimi, altını yaratandan altın elde ettiğimi anlasın.
 • آنک گر خواهد همه خاک زمین ** سر به سر زر گردد و در ثمین
 • O Allah, öyle bir Allah’tır ki dilerse bütün yeryüzünü baştanbaşa altın ve değeri biçilmez inci haline getirir.
 • حق برای آن کند ای زرگزین ** روز محشر این زمین را نقره گین
 • Ey altını seçen, onu seven, onun için Allah mahşer gününde bu yeryüzünü gümüşten halk edecektir.
 • فارغیم از زر که ما بس پر فنیم ** خاکیان را سر به سر زرین کنیم
 • Biz altına aldırış bile etmeyiz... Sanatlarımız çok bizim; bütün yeryüzündekileri altın haline getiririz biz!
 • از شما کی کدیه‌ی زر می‌کنیم ** ما شما را کیمیاگر می‌کنیم
 • Sizden altın mı isteriz biz? Biz sizi kimyager yaparız.
 • ترک آن گیرید گر ملک سباست ** که برون آب و گل بس ملکهاست 660
 • Sebe mülkü bile olsa vazgeçin o dünya mülkünden... Suyun toprağın dışında nice mülkler var!
 • تخته‌بندست آن که تختش خوانده‌ای ** صدر پنداری و بر در مانده‌ای
 • Senin taht dediğin şey, tahtadan yapılma tuzaktır... Konduğun yeri başköşe sanmışsın ama kapıda kala kalmışsın!
 • پادشاهی نیستت بر ریش خود ** پادشاهی چون کنی بر نیک و بد
 • Sen daha kendi sakalına hüküm yürütemiyor, ona bile padişahlık edemiyorsun; artık nasıl olurda iyiye, kötüye padişahlık yapmaya, hüküm yürütmeye kalkışırsın?