English    Türkçe    فارسی   

5
4152-4201

 • من کی باشم که بوم من با منت  ** ای گرفته جمله منها دامنت 
 • Ben kim oluyorum ki ey bütün benler, eteğine sarılmış olan padişahım, benliğimden geçmeden seninle beraber bulunayım?..
 • مجرم دانستن ایاز خود را درین شفاعت‌گری و عذر این جرم خواستن و در آن عذرگویی خود را مجرم دانستن و این شکستگی از شناخت و عظمت شاه خیزد کی انا اعلمکم بالله و اخشیکم لله و قال الله تعالی انما یخشی الله من عباده العلما 
 • Eyaz'in şefaat etmede kendisini suçlu sayması ve bu suçtan özür dilemesi, özür dilemede de yine kendini suçlu bilmesi. Bu sınıklık, padişahın ululuğunu bilmekten ilerigelir. Peygamber, "Ben, Tanrıyı en iyi bileniniz ve Tanrı'dan en çok korkanınızım” dedi. Ulu Tanrı da "Söz budur, bundan ötesi yok; Tanrı'dan, onu bilen kulları korkar" buyurmuştur.
 • من کی آرم رحم خلم آلود را  ** ره نمایم حلم علم‌اندود را 
 • Hilimle dolu olana ben nasıl olur da acımayı öğretmeye kalkışır, bilgi sahibine nasıl olur da bilim yolunu gösterebilirim?
 • صد هزاران صفع را ارزانیم  ** گر زبون صفعها گردانیم 
 • Beni sillelerle, tokatlarla zebun etsen bile hakkın var. Ben, yüz binlerce tokata lâyık bir kulum.
 • من چه گویم پیشت اعلامت کنم  ** یا که وا یادت دهم شرط کرم  4155
 • Ben huzurunda ne söyleyeyim de sana bir şey anlatmaya kalkışayım? Yahut da ne yüzle kerem şartını sana hatırlatmaya girişeyim?
 • آنچ معلوم تو نبود چیست آن  ** وآنچ یادت نیست کو اندر جهان 
 • Sence bilinmeyen ne var? Alemde hatırında olmayan nedir ki?
 • ای تو پاک از جهل و علمت پاک از آن  ** که فراموشی کند بر وی نهان 
 • Sen, bilgisizlikten arısın; bilgin de âlemde bulunan şeylerden herhangi birini unutmadan arıdır.
 • هیچ کس را تو کسی انگاشتی  ** هم‌چو خورشیدش به نور افراشتی 
 • Bir hiç olanı tuttun, adam ettin; onu güneş gibi nurlarla parlattın.
 • چون کسم کردی اگر لابه کنم  ** مستمع شو لابه‌ام را از کرم 
 • Mademki beni adam ettin, yalvarırsam yalvarışımı kerem et, dinle.
 • زانک از نقشم چو بیرون برده‌ای  ** آن شفاعت هم تو خود را کرده‌ای  4160
 • Benim suretimden izhar ettiğin şefaati da yine sen ediyorsun demektir.
 • چون ز رخت من تهی گشت این وطن  ** تر و خشک خانه نبود آن من 
 • Çünkü bu yurt, benim malımdan, mülkümden bomboş, burada benim hiçbir şeyim yok. Evde kuru, yaş, ne varsa benim değil.
 • هم دعا از من روان کردی چو آب  ** هم نباتش بخش و دارش مستجاب 
 • Duamı su gibi akıttın, sebatını da bağışla ve o duayı kabul et.
 • هم تو بودی اول آرنده‌ی دعا  ** هم تو باش آخر اجابت را رجا 
 • Önce bana duayı ilham eden sensin, sonunda duamı da sen kabul et.
 • تا زنم من لاف کان شاه جهان  ** بهر بنده عفو کرد از مجرمان 
 • Kabul et de o âlem padişahı suçluların suçunu bu kulu için af etti diyeyim.
 • درد بودم سر به سر من خودپسند  ** کرد شاهم داروی هر دردمند  4165
 • Ben kendimi beğenmekteydim, baştanbaşa dertten ibarettim. Padişahım, her dertliye deva verdi.
 • دوزخی بودم پر از شور و شری  ** کرد دست فضل اویم کوثری 
 • Cehennemliktim, kötülüklerle, serlerle doluydum. Onun ihsan eli beni bir kevser haline getirdi.
 • هر که را سوزید دوزخ در قود  ** من برویانم دگر بار از جسد 
 • Cehennem kimi yakar, yandınrsa ben o yanan şeyleri cesette tekrar çıkarır, bitiririm.
 • کار کوثر چیست که هر سوخته  ** گردد از وی نابت و اندوخته 
 • Kevserin işi nedir? Her yanan, onun vasıtasiyle biter, yenilenir.
 • قطره قطره او منادی کرم  ** کانچ دوزخ سوخت من باز آورم 
 • Kevser, katra katta keremlerini ilân eder; cehennemin yaktığı şeyleri ben yine yerine getiririm der.
 • هست دوزخ هم‌چو سرمای خزان  ** هست کوثر چون بهار ای گلستان  4170
 • Cehennem, güz mevsiminin soğuğuna benzer. Keserse ey gül bahçesi, bahar gibidir.
 • هست دوزخ هم‌چو مرگ و خاک گور  ** هست کوثر بر مثال نفخ صور 
 • Cehennem, ölüme, mezar toprağına benzer. Kevserse sur üfürülmesi gibidir.
 • ای ز دوزخ سوخته اجسامتان  ** سوی کوثر می‌کشد اکرامتان 
 • Ey cehennemde bedenleri yananlar, Tanrı keremi, sizi kevsere çağırmadadır.
 • چون خلقت الخلق کی یربح علی  ** لطف تو فرمود ای قیوم حی 
 • Ey daima faal olan diri Tanrı, lütfen "halkı, benden faydalansınlar diye yarattım;
 • لالان اربح علیهم جود تست  ** که شود زو جمله ناقصها درست 
 • Ben onlardan faydalanayım diye değil" buyurmuştur. Bu, senin cömertliğindir; bütün noksanlar, o cömertlikle düzelir.
 • عفو کن زین بندگان تن‌پرست  ** عفو از دریای عفو اولیترست  4175
 • Bedene tapan şu kullarını affet. Af denizinin af edişi, yerinde bir iştir.
 • عفو خلقان هم‌چو جو و هم‌چو سیل  ** هم بدان دریای خود تازند خیل 
 • Halkı ırmak gibi, sel gibi affet, yıka, ant, kendi denizine daldır, temizle.
 • عفوها هر شب ازین دل‌پاره‌ها  ** چون کبوتر سوی تو آید شها 
 • Aflar, her gece şu gönülden çıkar, güvercinler gibi sana uçar, ulaşır.
 • بازشان وقت سحر پران کنی  ** تا به شب محبوس این ابدان کنی 
 • Seher çağı yine onları uçurur, geceye kadar şu bedenlere hapsedersin.
 • پر زنان بار دگر در وقت شام  ** می‌پرند از عشق آن ایوان و بام 
 • Yine akşam çağı, o sayvanın, o damın aşkı ile kanat çırparak uçarlar.
 • تا که از تن تار وصلت بسکلند  ** پیش تو آیند کز تو مقبلند  4180
 • Bedenden vuslat ipini kopardılar mı sana senin huzuruna gelirler. Çünkü senden ikbal ve devlete erişmişlerdir.
 • پر زنان آمن ز رجع سرنگون  ** در هوا که انا الیه راجعون 
 • Baş aşağı geri dönmeden emin olarak "Biz, şüphe yok rabbimize dönenleriz" diye havada kanat çırparlar.
 • بانگ می‌آید تعالوا زان کرم  ** بعد از آن رجعت نماند از حرص و غم 
 • O keremden de "Gelin, yücelin" diye ses gelir, O dönüşten sonra artık o hırs, o keder kalmaz..
 • بس غریبیها کشیدیت از جهان  ** قدر من دانسته باشید ای مهان 
 • Alemde çok gariplikler çektiniz. Ey ulular, kadrini bilin.
 • زیر سایه‌ی این درختم مست ناز  ** هین بیندازید پاها را دراز 
 • Bu ağacın gölgesinde nazla sarhoş olarak ayaklarınızı uzatınız.
 • پایهای پر عنا از راه دین  ** بر کنار و دست حوران خالدین  4185
 • Din yolunda zahmetler çeken ayaklarınızı ebedî hurilerin kucaklarına, ellerine uzatın.
 • حوریان گشته مغمز مهربان  ** کز سفر باز آمدند این صوفیان 
 • Huriler, merhametli bir halde birbirlerine işaret ederek bu sofiler, seferden döndüler.
 • صوفیان صافیان چون نور خور  ** مدتی افتاده بر خاک و قذر 
 • Güneş nuru gibi saf sofiler, bir müddet toprağa düştüler, pisliğe karıştılar.
 • بی‌اثر پاک از قذر باز آمدند  ** هم‌چو نور خور سوی قرص بلند 
 • Fakat ayaklarında, üstlerinde başlarında hiçbir pislik olmaksızın tertemiz olarak güneşin nuru gibi yüce yüce güneş değirmisine geldiler.
 • این گروه مجرمان هم ای مجید  ** جمله سرهاشان به دیواری رسید 
 • Yüce Tanrı, bu suçlular da başlarını duvarlara vurdular.
 • بر خطا و جرم خود واقف شدند  ** گرچه مات کعبتین شه بدند  4190
 • Kendi hatalarını, suçlarını anladılar. Padişahın oyununda mat oldular ama,
 • رو به تو کردند اکنون اه‌کنان  ** ای که لطفت مجرمان را ره‌کنان 
 • Şimdi ah ederek ey lütfu, suçlulara yol gösteren Tanrı diye sana yüz tuttular.
 • راه ده آلودگان را العجل  ** در فرات عفو و عین مغتسل 
 • Lütfet, yolda kirlenenleri tez af Fıratında, yıkanılacak kaynakta yıka, arıt.
 • تا که غسل آرند زان جرم دراز  ** در صف پاکان روند اندر نماز 
 • Arıt da uzun zamandır işlenegelen suçtan yıkansınlar, temizlerin safına katılıp namaz kılsınlar.
 • اندر آن صفها ز اندازه برون  ** غرقگان نور نحن الصافون 
 • Sayıdan dışarı olan o saflarda "Bizler saflarız" nuruna gark olsunlar.
 • چون سخن در وصف این حالت رسید  ** هم قلم بشکست و هم کاغذ درید  4195
 • Söz, bu halin övüşüne gelince kalem de kırıldı, kâğıt da yırtıldı.
 • بحر را پیمود هیچ اسکره‌ای  ** شیر را برداشت هرگز بره‌ای 
 • Hiç deniz, bir kaba sığar mı? Aslanı bir kuzu kapıp götürebilir mi?
 • گر حجابستت برون رو ز احتجاب  ** تا ببینی پادشاهی عجاب 
 • Perde ardındaysan perdeden çık da o şaşılacak padişahlığı gör.
 • گرچه بشکستند حامت قوم مست  ** آنک مست از تو بود عذریش هست 
 • Sarhoş kavim, kadehini kırdılar ama senden sarhoş olanların özrü vardır.
 • مستی ایشان به اقبال و به مال  ** نه ز باده‌ی تست ای شیرین فعال 
 • Onların sarhoşluğu, ikbal ve malla değildir ey işleri tatlı Tanrı, senin şarabından sarhoş olmuştur onlar.
 • ای شهنشه مست تخصیص توند  ** عفو کن از مست خود ای عفومند  4200
 • 4200, Ey padişahlar padişahı, onlar senin hususiyetinden sarhoş olmuşlardır. Ey af eden Tanrı, kendi sarhoşunu affet.
 • لذت تخصیص تو وقت خطاب  ** آن کند که ناید از صد خم شراب 
 • Hitap ettiğin zaman senin hususiyetinin lezzeti, insanı, öyle bir sarhoş eder ki, yüz küp şarap insanı öyle sarhoş edemez.