English    Türkçe    فارسی   

6
4409-4458

 • دست در فتراک این دولت زدست  ** بر سر سرمست او بر مال دست 
 • Elini, bu devletin terkisine atmış. Onun sarhoş başını elinle okşa.
 • گفت شه هر منصبی و ملکتی  ** که التماسش هست یابد این فتی  4410
 • Padişah dedi ki: 8u delikanlı, ne mevki isterse, hangi ülkeyi dilerse vereceğim.
 • بیست چندان ملک کو شد زان بری  ** بخشمش اینجا و ما خود بر سری 
 • Terkettiği malın, mülkün yirmi katını, fazlasıyla ona bağışlayacağım.
 • گفت تا شاهیت در وی عشق کاشت  ** جز هوای تو هوایی کی گذاشت 
 • Muarrif dedi ki: Senin padişahlığın, onun gönlüne aşk tohumunu ekeli senin sevginden başka bir havaya kapılmasına imkân mı var?
 • بندگی تش چنان درخورد شد  ** که شهی اندر دل او سرد شد 
 • Senin kulluğun, onu öyle bir hale getirmiştir ki padişahlık bile artık gönlüne soğuk gelmede.
 • شاهی و شه‌زادگی در باختست  ** از پی تو در غریبی ساختست 
 • Padişahlığı da oynamış, yutulmuştur, şehzadeliği de. Senin ardına düşmüş, bir garip olmuştur.
 • صوفیست انداخت خرقه وجد در  ** کی رود او بر سر خرقه دگر  4415
 • O, âdeta bir sofidir, vecde gelmiş, hırkasını atmıştır. Artık bir daha hırkasını alır mı hiç?
 • میل سوی خرقه‌ی داده و ندم  ** آنچنان باشد که من مغبون شدم 
 • Verdiği hırkayı almak, pişman olmak, ben aldanmışım;
 • باز ده آن خرقه این سو ای قرین  ** که نمی‌ارزید آن یعنی بدین 
 • Arkadaş, o hırkayı tekrar bana ver. Ulaştığım vecit, bu hırkaya değmez demektir.
 • دور از عاشق که این فکر آیدش  ** ور بیاید خاک بر سر بایدش 
 • Bu fikir, âşıktan pek uzaktır. Âşık, böyle bir düşünceye düşmez. Eğer ona böyle bir düşünce gelirse toprak başına!
 • عشق ارزد صد چو خرقه کالبد  ** که حیاتی دارد و حس و خرد 
 • Aşk, diri olan, duygusu ve aklı bulunan yüzlerce beden hırkasına değer.
 • خاصه خرقه‌ی ملک دنیا کابترست  ** پنج دانگ مستیش درد سرست  4420
 • Hele şu sonu olmayan dünya mülkünün hırkası nedir ki? Ancak beş kuruşçuk eden sarhoşluğu bile bir baş ağrısıdır.
 • ملک دنیا تن‌پرستان را حلال  ** ما غلام ملک عشق بی‌زوال 
 • Dünya mülkü, bedene tapanlara helâldir. Bizse zevali olmayan aşk saltanatına kuluz.
 • عامل عشقست معزولش مکن  ** جز به عشق خویش مشغولش مکن 
 • Padişahım, bu delikanlı aşk valisidir. Onu azletme. Kendi aşkından başka bir şeyle oyalama onu.
 • منصبی کانم ز ریت محجبست  ** عین معزولیست و نامش منصبست 
 • Senin yüzünü göstermeyen mevki, âdi bir mevkidir. Makamdır ama hakikatte azledilmenin ta kendisidir o.
 • موجب تاخیر اینجا آمدن  ** فقد استعداد بود و ضعف فن 
 • Şimdiye kadar buraya gelmemesindeki, geç kalmasındaki sebep, istidadının olmaması ve bedeninin arık bulunmasıydı.
 • بی ز استعداد در کانی روی  ** بر یکی حبه نگردی محتوی  4425
 • Hazırlığın olmadan bir madene bile gitsen bir habbe alamazsın.
 • هم‌چو عنینی که بکری را خرد  ** گرچه سیمین‌بر بود کی بر خورد 
 • Hani erkekliği olmayan adamın kız alması gibi. Tutalım kız pek güzel, gümüş gibi bedeni var, ona ne fayda?
 • چون چراغی بی ز زیت و بی فتیل  ** نه کثیرستش ز شمع و نه قلیل 
 • Zeytinyağı ve fitili konmamış kandil, ne çok bir aydınlık verir, ne az!
 • در گلستان اندر آید اخشمی  ** کی شود مغزش ز ریحان خرمی 
 • Burnu koku almıyan biri, gül bahçesine girse o güzel kokulardan bir neşe almaz ki.
 • هم‌چو خوبی دلبری مهمان غر  ** بانگ چنگ و بربطی در پیش کر 
 • Bu iş, bir namussuzun önündeki güzele, bir sağırın yanında çalınan cenk ve barbet sesine benzer.
 • هم‌چو مرغ خاک که آید در بحار  ** زان چه یابد جز هلاک و جز خسار  4430
 • Karada yaşayan kuş, denize dalsa helak olmadan başka eline ne geçer?
 • هم‌چو بی‌گندم شده در آسیا  ** جز سپیدی ریش و مو نبود عطا 
 • Buğdayı olmaksızın değirmene gidenin ancak saçı, sakalı ağarır, başka bir şey elde edemez.
 • آسیای چرخ بر بی‌گندمان  ** موسپیدی بخشد و ضعف میان 
 • Felek değirmeni, buğdayı olmayanların saçını, sakalını ağartır, kendilerini zayıflatır.
 • لیک با باگندمان این آسیا  ** ملک‌بخش آمد دهد کار و کیا 
 • Fakat biz, bu değirmene buğdayımızla geldik. Bu değirmen, bize mal mülk bağışlar, iş güç verir.
 • اول استعداد جنت بایدت  ** تا ز جنت زندگانی زایدت 
 • Önce cennete girmeye istidat gerek ki cennetten bir dirlik elde edesin.
 • طفل نو را از شراب و از کباب  ** چه حلاوت وز قصور و از قباب  4435
 • Yeni doğmuş çocuk, şaraptan, kebaptan, köşklerden, kubbelerden ne anlar?
 • حد ندارد این مثل کم جو سخن  ** تو برو تحصیل استعداد کن 
 • Bu örneğin sonu gelmez, sözü kısa kes. Yürü, istidat elde etmeye çalış.
 • بهر استعداد تا اکنون نشست  ** شوق از حد رفت و آن نامد به دست 
 • İşte bu delikanlı da istidat sahibi olmak için şimdiye kadar oturdu. İştiyakı hadden aştı, fakat istidat sahibi olamadı.
 • گفت استعداد هم از شه رسد  ** بی ز جان کی مستعد گردد جسد 
 • İstidat da padişahtan elde edilir. Can olmadıkça bedende istidat mı olur dedi.
 • لطف‌های شه غمش را در نوشت  ** شد که صید شه کند او صید گشت 
 • Padişahın lûtufları, onun gamını dürdü. Kendisi avlandı hâsılı, belki padişahı da avlar.
 • هر که در اشکار چون تو صید شد  ** صید را ناکرده قید او قید شد  4440
 • Aşikâr olarak senin gibi avlanan avı tutamadan av olur, bağlanır, bağlara giriftar olur gider.
 • هرکه جویای امیری شد یقین  ** پیش از آن او در اسیری شد رهین 
 • Kim beylik ararsa o beyliği elde edemeden mutlaka tutsak olur.
 • عکس می‌دان نقش دیباجه‌ی جهان  ** نام هر بنده‌ی جهان خواجه‌ی جهان 
 • Cihan dibacesini aksine bil. Her kulun adını âlem padişahı tak.
 • ای تن کژ فکرت معکوس‌رو  ** صد هزار آزاد را کرده گرو 
 • Ey aksine gidişli ve ters düşünceli beden! Yüz binlerce hürü esir etmişsin.
 • مدتی بگذار این حیلت پزی  ** چند دم پیش از اجل آزاد زی 
 • Bir zamancağız şu hileyi, düzeni bırak da ölümden önce birkaç solukluk zaman da hür yaşa.
 • ور در آزادیت چون خر راه نیست  ** هم‌چو دلوت سیر جز در چاه نیست  4445
 • Sana eşek gibi, hürlükte yol yoksa kova gibi ancak kuyunun içine dalar çıkarsın.
 • مدتی رو ترک جان من بگو  ** رو حریف دیگری جز من بجو 
 • Bir zamancağız kendi canını terket, yürü, kendine benden başka bir yardak ara.
 • نوبت من شد مرا آزاد کن  ** دیگری را غیر من داماد کن 
 • Benim nöbetim geldi, artık beni azadet; benden başkasını kendine damat edin!
 • ای تن صدکاره ترک من بگو  ** عمر من بردی کسی دیگر بجو 
 • Ey yüz türlü işe girişen beden, beni bırak. Ömrümü zâyettin, artık benden başka birini ara.
 • مفتون شدن قاضی بر زن جوحی و در صندوق ماندن و نایب قاضی صندوق را خریدن باز سال دوم آمدن زن جوحی بر امید بازی پارینه و گفتن قاضی کی مرا آزاد کن و کسی دیگر را بجوی الی آخر القصه 
 • Kadının, Cuha' nın karısına kapılması, sandıkta kalması, kadı naibinin, sandığı satın alması. Ertesi yılı yine Cuha' nın karısının bıldır elde ettiği parayı umarak kadıya başvurması, kadının, "Beni azadet, başkasını ara" demesi
 • جوحی هر سالی ز درویشی به فن  ** رو بزن کردی کای دلخواه زن 
 • Cuha, her yıl yoksulluktan hileye baş vurur, karısına yüz tutar, ey güzelim derdi,
 • چون سلاحت هست رو صیدی بگیر  ** تا بدوشانیم از صید تو شیر  4450
 • Mademki silâhın var, yürü avlan da avından süt sağalım.
 • قوس ابرو تیر غمزه دام کید  ** بهر چه دادت خدا از بهر صید 
 • Tanrı, sana yay gibi kaşlar, ok gibi bakış vermiş. Bunları, adam avlamaktan başka ne için verdi?
 • رو پی مرغی شگرفی دام نه  ** دانه بنما لیک در خوردش مده 
 • Yürü, bir yüce kuş için tuzak kur. Taneyi göster, fakat sakın sen yenme ha!
 • کام بنما و کن او را تلخ‌کام  ** کی خورد دانه چو شد در حبس دام 
 • Onu, muradına eriştirecekmişin gibi görün ağzının tadını boz. Tuzağa tutulan kuş, hiç tane yer mi?
 • شد زن او نزد قاضی در گله  ** که مرا افغان ز شوی ده‌دله 
 • Hâsılı Cuha'nın karısı, gönlünü on türlü emele veren kocamdan şikâyetçiyim diye kadının tapısına vardı.
 • قصه کوته کن که قاضی شد شکار  ** از مقال و از جمال آن نگار  4455
 • Hikâyeyi kısa kes. Kadı, o güzelin yüzüne, gözüne kapıldı, avlandı.
 • گفت اندر محکمه‌ست این غلغله  ** من نتوانم فهم کردن این گله 
 • Dedi ki: Mahkemede bir gürültü varken şikâyetini dinleyemiyor, anlayamıyorum.
 • گر به خلوت آیی ای سرو سهی  ** از ستم‌کاری شو شرحم دهی 
 • Ey selvi boylu! Yalnızca gelirsen kocanın sitemlerini iyice söyle, şikâyette bulunursun.
 • گفت خانه‌ی تو ز هر نیک و بدی  ** باشد از بهر گله آمد شدی 
 • Kadın dedi ki: Senin evine iyi kötü herkes, derdini dökmeye, şikâyetini anlatmaya gelip gider.