English    Türkçe    فارسی   

3
1220-1244

 • چون بیامد دید در خرمابنان ** خفته‌ای که بود بیدار جهان 1220
 • Hurmalığa geldikleri zaman bir de baktılar ki hurma fidanlarının dibinde bir uyuyan var, fakat cihanın uyanığı!
 • بهر نازش بسته او دو چشم سر ** عرش و فرشش جمله در زیر نظر
 • Naz ederek baş gözlerini yummuş ama arş da gözlerinin önünde, ferş de!
 • ای بسا بیدارچشم و خفته‌دل ** خود چه بیند دید اهل آب و گل
 • Gözleri açık, fakat gönlü uykuda nice adamlar var… Zaten su ve toprak ehli olanın gözü ne görebilir ki?
 • آنک دل بیدار دارد چشم سر ** گر بخسپد بر گشاید صد بصر
 • Fakat gönlü uyanık olanın baş gözü uyusa bile gönlünde yüzlerce göz açılır.
 • گر تو اهل دل نه‌ای بیدار باش ** طالب دل باش و در پیکار باش
 • Gönül ehli değilsen uyanık ol, uyuma. Bir gönül iste, mücadeleye giriş.
 • ور دلت بیدار شد می‌خسپ خوش ** نیست غایب ناظرت از هفت و شش 1225
 • Gönlün uyandı mı güzelce uyu. Gayri gözünden ne yedi kat gök kaybolur, ne altı cihet!
 • گفت پیغامبر که خسپد چشم من ** لیک کی خسپد دلم اندر وسن
 • Peygamber, “Gözüm uyur ama kalbim nasıl uyur, buna imkân mı var?” dedi.
 • شاه بیدارست حارس خفته گیر ** جان فدای خفتگان دل‌بصیر
 • Bekçi farz et ki uyumuş fakat padişah uyanık ya. Gönül gözleri açık olduğu halde uyuyanlara can feda!
 • وصف بیداری دل ای معنوی ** در نگنجد در هزاران مثنوی
 • Ey manevi er, gönül uyanıklığını anlatmaya kalkışsam binlerce Mesnevi’ye sığmaz.
 • چون بدیدندش که خفتست او دراز ** بهر دزدی عصا کردند ساز
 • Sihirbazlar, Musa’yı sırt üstü yatmış görünce asayı çalmaya kalkıştılar.
 • ساحران قصد عصا کردند زود ** کز پسش باید شدن وانگه ربود 1230
 • Hemencecik asayı çalmak için Musa’nın ardından gidecekler, sopayı kapıvereceklerdi.
 • اندکی چون پیشتر کردند ساز ** اندر آمد آن عصا در اهتزاز
 • Onlar, azıcık yürüyüp bu işe niyetlenir niyetlenmez asa titremeye başladı.
 • آنچنان بر خود بلرزید آن عصا ** کان دو بر جا خشک گشتند از وجا
 • Öyle bir titremeye başladı ki her ikisi de korkudan yerlerinde katılıp kaldılar.
 • بعد از آن شد اژدها و حمله کرد ** هر دوان بگریختند و روی‌زرد
 • Sonra asa ejderha oldu, onlara saldırdı. İkisi de sapsarı kesilip kaçmaya başladılar.
 • رو در افتادن گرفتند از نهیب ** غلط غلطان منهزم در هر نشیب
 • Korkudan her inişte sendeleyip yuvarlanarak yüz üstü düşüyorlar, kalkıp yine kaçmaya çalışıyorlardı.
 • پس یقینشان شد که هست از آسمان ** زانک می‌دیدند حد ساحران 1235
 • Katiyetle anladılar ki bu iş Allah işi, sihirbazların harcı değil bu!
 • بعد از آن اطلاق و تبشان شد پدید ** کارشان تا نزع و جان کندن رسید
 • Korkularından âdeta sıtmaya, hummaya tutulmuş gibi titriyorlardı; ölüm haline gelmişlerdi.
 • پس فرستادند مردی در زمان ** سوی موسی از برای عذر آن
 • Yaptıkları işten dolayı özür dilemek üzere Musa’ya bir adam gönderdiler.
 • کامتحان کردیم و ما را کی رسد ** امتحان تو اگر نبود حسد
 • “Evvelce sana hased ediyor, seni kıskanıyorduk, o yüzden sınadık, yoksa seni sınamak kimin haddine düşmüş?
 • مجرم شاهیم ما را عفو خواه ** ای تو خاص الخاص درگاه اله
 • Sen bir Padişahsın, senin yanında biz mücrimiz, bizi affet ey Allah dergâhı haslarının hası! Diye ricada bulundular.
 • عفو کرد و در زمان نیکو شدند ** پیش موسی بر زمین سر می‌زدند 1240
 • Musa onları affetti, derhal iyileştiler, sıhhat buldular, Musa’nın önünde yere secde ettiler.
 • گفت موسی عفو کردم ای کرام ** گشت بر دوزخ تن و جانتان حرام
 • Musa dedi ki: “Ey ulular, sizi affettim. Cehennem teninize haram oldu, canınıza da.
 • من شما را خود ندیدم ای دو یار ** اعجمی سازید خود را ز اعتذار
 • Ey dostlar, ben sizi görmemiş olayım, siz de beni görmemiş gibi davranın.
 • همچنان بیگانه‌شکل و آشنا ** در نبرد آیید بهر پادشا
 • Kalben âşina, fakat zahiren yabancı bir halde padişahın huzuruna benimle savaşmaya gelin!”
 • پس زمین را بوسه دادند و شدند ** انتظار وقت و فرصت می‌بدند
 • Bunun üzerine sihirbazlar yeri öpüp gittiler, çağırıldıkları zamanı ve fırsat vaktini gözetmeye koyuldular.
 • جمع آمدن ساحران از مداین پیش فرعون و تشریفها یافتن و دست بر سینه زدن در قهر خصم او کی این بر ما نویس
 • Sihirbazların şehirlerden toplanıp Firavunun huzuruna gelmeleri, ihsanlara nail olmaları, ellerini göğüslerine koyup düşmanını kahredeceklerine dair söz vermeleri