English    Türkçe    فارسی   

5
1027-1051

 • بحر را پوشید و کف کرد آشکار  ** باد را پوشید و بنمودت غبار 
 • Denizi örttü de köpüğü meydana çıkardı, rüzgarı örttü de sana tozu gösterdi.
 • چون مناره‌ی خاک پیچان در هوا  ** خاک از خود چون برآید بر علا 
 • Toprak, bir minare gibi havada döne,döne yücelir. Toprak, kendiliğinden nasıl olur da yücelere çıkar?
 • خاک را بینی به بالا ای علیل  ** باد را نی جز به تعریف دلیل 
 • A illetli, toprağı yücelerde görüyorsun, fakat rüzgarı görmüyorsun, onu delil ile anlıyorsun.
 • کف همی‌بینی روانه هر طرف  ** کف بی‌دریا ندارد منصرف  1030
 • Köpüğü her tarafa gider görmektesin. Fakat denizsiz köpük var olamaz ki.
 • کف به حس بینی و دریا از دلیل  ** فکر پنهان آشکارا قال و قیل 
 • Köpüğü duygunla görür, denizi de delil ile anlarsın. Düşünce gizlidir de dedikodu meydanda.
 • نفی را اثبات می‌پنداشتیم  ** دیده‌ی معدوم‌بینی داشتیم 
 • Bizse yok demeyi var olduğunu ispat sanmışız. Yoku gören bir gözümüz varmış meğer.
 • دیده‌ای که اندر نعاسی شد پدید  ** کی تواند جز خیال و نیست دید 
 • Uykulu göz, hayalden ve yoktan başka ne görebilir ki?
 • لاجرم سرگشته گشتیم از ضلال  ** چون حقیقت شد نهان پیدا خیال 
 • Hasılı, azgınlıkla başımız dönmüş, şaşırıp kalmışız. Hakikat gizli olduğundan hayal meydana çıkmış.
 • این عدم را چون نشاند اندر نظر  ** چون نهان کرد آن حقیقت از بصر  1035
 • Bu yoku nasıl da gözümüzün önüne dikti? O hakikat, gözden nasıl oldu da gizlendi?
 • آفرین ای اوستاد سحرباف  ** که نمودی معرضان را درد صاف 
 • Aferin ey büyüler yapan üstat! Senden çekinenlere tortulu suyu saf gösterdin!
 • ساحران مهتاب پیمایند زود  ** پیش بازرگان و زر گیرند سود 
 • Büyücüler pazardakilerin gözleri önünde ay ışığını ölçüp biçerler de para alırlar, kar ederler.
 • سیم بربایند زین گون پیچ پیچ  ** سیم از کف رفته و کرباس هیچ 
 • Bu ölçüp biçmeyle para kazanırlar. Halbuki alıcının elinden para da çıkar, kumaşı da kaybeder.
 • این جهان جادوست ما آن تاجریم  ** که ازو مهتاب پیموده خریم 
 • Bu alemde büyücüdür. Biz, onda ticaret ediyoruz, ondan ölçülüp biçilen ay ışığını alıyoruz.
 • گز کند کرباس پانصد گز شتاب  ** ساحرانه او ز نور ماهتاب  1040
 • O, büyücü gibi acele,acele beş yüz arşın ay ışığı ölçer.
 • چون ستد او سیم عمرت ای رهی  ** سیم شد کرباس نی کیسه تهی 
 • Fakat ey tutsak, ömrünün parasını aldın mıydı paradan da olursun, eline kumaş da geçmez, kesen de bomboş kalır.
 • قل اعوذت خواند باید کای احد  ** هین ز نفاثات افغان وز عقد 
 • Sana “kul eüzü” yü okumak, ey tek Tanrı, lütfet, beni bu üfürüklerden koru, feryat bu düğümlerden!
 • می‌دمند اندر گره آن ساحرات  ** الغیاث المستغاث از برد و مات 
 • O büyücü karılar düğümlere üfürürler. Onların şerrinden sana sığınırım ey imdada yetişen Tanrı, medet demek gerekir.
 • لیک بر خوان از زبان فعل نیز  ** که زبان قول سستست ای عزیز 
 • Fakat azizim, bunu işinin, gücünün diliyle de okumalısın. Söz dili gevşektir.
 • در زمانه مر ترا سه همره‌اند  ** آن یکی وافی و این دو غدرمند  1045
 • Zamanede sana üç yoldaş vardır. Biri vefakardır ikisi gaddar.
 • آن یکی یاران و دیگر رخت و مال  ** وآن سوم وافیست و آن حسن الفعال 
 • Biri dostlarındır, öbürü malın mülkün. Üçüncüsüyse iyi işlerdir ve bu vefalıdır.
 • مال ناید با تو بیرون از قصور  ** یار آید لیک آید تا به گور 
 • Mal seninle beraber gelmez, evden dışarı bile çıkmaz. Dost gelir, gelir ama mezar başına kadar.
 • چون ترا روز اجل آید به پیش  ** یار گوید از زبان حال خویش 
 • Ölüm günüde dost, sana hal diliyle der ki:
 • تا بدینجا بیش همره نیستم  ** بر سر گورت زمانی بیستم 
 • Sana buraya kadar yoldaşım, bundan öteye gidemem. Mezarının başında bir zamancağız dururum.
 • فعل تو وافیست زو کن ملتحد  ** که در آید با تو در قعر لحد  1050
 • Fakat yaptığın işler vefakardır; onlara sarıl ki onlar; mezarın içine kadar seninle gelirler.
 • در تفسیر قول مصطفی علیه‌السلام لا بد من قرین یدفن معک و هو حی و تدفن معه و انت میت ان کان کریما اکرمک و ان کان لیما اسلمک و ذلک القرین عملک فاصلحه ما استطعت صدق رسول‌الله 
 • Mustafa aleyhisselam’ın “Sana, seninle beraber mezara gömülecek bir eş, bir arkadaş lazım. Sen, onunla gömülürsün, sen ölüsün ama o diridir. İyi ise sana iyilikte bulunur, kötüyse senden kurtuluşu giderir.Bu eş, bu arkadaş, senin yaptığın işlerdir. Elinden geldiği kadar işlerini iyileştir, iyi amelde bulun” hadisinin tefsiri. Tanrı elçisi doğru demiştir.
 • پس پیمبر گفت بهر این طریق  ** باوفاتر از عمل نبود رفیق 
 • Peygamber dedi ki: Bu yol için amelden daha vefalı bir arkadaş, bir yoldaş yoktur.