English    Türkçe    فارسی   

4
1372-1421

 • ای خنک آن را که پیش از مرگ مرد ** یعنی او از اصل این رز بوی برد
 • Ne mutlu o kişiye ki ölümden önce öldü... Yani bu üzümün aslından bir koku elde etti!
 • قصه‌ی رستن خروب در گوشه‌ی مسجد اقصی و غمگین شدن سلیمان علیه‌السلام از آن چون به سخن آمد با او و خاصیت و نام خود بگفت
 • Mescid-i Aksâ’nın bir bucağında keçiboynuzu bitmesi ve Süleyman aleyhisselâm’ın o otla konuşması, Süleyman’a hasiyetini ve adını söyleyince Süleyman’ın gamlanması
 • پس سلیمان دید اندر گوشه‌ای ** نوگیاهی رسته هم‌چون خوشه‌ای
 • Derken Süleyman bir bucakta başağa benzer bir yeni otun bitmiş olduğunu gördü.
 • دید بس نادر گیاهی سبز و تر ** می‌ربود آن سبزیش نور از بصر
 • Yeşil, taze, görülmedik bir ottu bu... Âdeta yeşilliği göz alıyordu.
 • پس سلامش کرد در حال آن حشیش ** او جوابش گفت و بشکفت از خوشیش 1375
 • Süleyman, o ota derhal selam verdi; o da selamını aldı; Süleyman, otun güzelliğine şaştı kaldı.
 • گفت نامت چیست برگو بی‌دهان ** گفت خروبست ای شاه جهان
 • Dedi ki: adın ne... Dilsiz dudaksız söyle bakalım! Ot ey âlem padişahı bana keçiboynuzu derler, dedi.
 • گفت اندر تو چه خاصیت بود ** گفت من رستم مکان ویران شود
 • Süleyman, sen de ne haysiyet var? Dedi. Ot dedi ki: Bittiğim yer yıkılır viran olur.
 • من که خروبم خراب منزلم ** هادم بنیاد این آب و گلم
 • Ben keçiboynuzuyum... Bittiğim yer perişan olur; şu suyun, toprağın yıkıcısıyım ben!
 • پس سلیمان آن زمان دانست زود ** که اجل آمد سفر خواهد نمود
 • Süleyman, derhal ecelinin geldiğini, göçme vaktinin göründüğünü anladı.
 • گفت تا من هستم این مسجد یقین ** در خلل ناید ز آفات زمین 1380
 • Dedi ki: ben hayatta oldukça şüphe yok ki bu mescit, yeryüzündeki afetlerden bozulup yıkılmaz.
 • تا که من باشم وجود من بود ** مسجداقصی مخلخل کی شود
 • Ben yaşadıkça nasıl olurda Mescid-i Aksâ perişan olur, yıkılır gider?
 • پس که هدم مسجد ما بی‌گمان ** نبود الا بعد مرگ ما بدان
 • Şu halde şüphe yok, mescidimiz, ölümümüzden sonra yıkılacak!
 • مسجدست آن دل که جسمش ساجدست ** یار بد خروب هر جا مسجدست
 • Bedenin secdegâhı olan mescit, gönüldür... Kötü dost da her yerde mescitte biten keçiboynuzudur!
 • یار بد چون رست در تو مهر او ** هین ازو بگریز و کم کن گفت وگو
 • Sende kötü dostun sevgisi peydahlandı mı kendine gel... Ondan kaç, onunla az konuş, görüş!
 • برکن از بیخش که گر سر بر زند ** مر ترا و مسجدت را بر کند 1385
 • Onu kökünden sök, çıkar... Çünkü biter, boy verirse seni de kökünden söker, mahveder, mescidini de!
 • عاشقا خروب تو آمد کژی ** هم‌چو طفلان سوی کژ چون می‌غژی
 • Ey âşık, eğrilik, sana keçiboynuzu gibidir... Çocuklar gibi niye eğriliğe doğru gider, sürtünürsün?
 • خویش مجرم دان و مجرم گو مترس ** تا ندزدد از تو آن استاد درس
 • Kendini suçlu bil suçlu gör... Korkma da o ders üstadı, senden dersi çalmasın.
 • چون بگویی جاهلم تعلیم ده ** این چنین انصاف از ناموس به
 • Cahilim, bana öğret demen, bu çeşit insaf sahibi olman, namus ve şeref gözetmenden iyidir!
 • از پدر آموز ای روشن‌جبین ** ربنا گفت و ظلمنا پیش ازین
 • Ey yüzü nurlu çocuk, “Rabbimiz, biz nefsimize zulmettik” demeyi babandan öğren!
 • نه بهانه کرد و نه تزویر ساخت ** نه لوای مکر و حیلت بر فراخت 1390
 • O, ne bahaneler buldu, ne hileye kalkıştı, ne de düzen bayrağını yüceltti.
 • باز آن ابلیس بحث آغاز کرد ** که بدم من سرخ رو کردیم زرد
 • Fakat İblis, bahse girişte, benzin kırmızı, beni sen sararttın...
 • رنگ رنگ تست صباغم توی ** اصل جرم و آفت و داغم توی
 • Renk, senin verdiğin renktedir... Beni boyayan sensin; suçumun da aslı sensin, uğradığım afetin, dağlandığım dağın da, dedi!
 • هین بخوان رب بما اغویتنی ** تا نگردی جبری و کژ کم تنی
 • Kendine gel de “Rabbi bima agveyteni”yi oku... Oku da cebri olma, ters bir kumaş dokumaya kalkışma!
 • بر درخت جبر تا کی بر جهی ** اختیار خویش را یک‌سو نهی
 • Cebir ağacına ne vakte dek sıçrayıp çıkacak, ihtiyarını bir yana bırakacaksın?
 • هم‌چو آن ابلیس و ذریات او ** با خدا در جنگ و اندر گفت و گو 1395
 • İblis ve soyu sopu gibi Allah ile savaşta, mübahasedesin...
 • چون بود اکراه با چندان خوشی ** که تو در عصیان همی دامن کشی
 • Eteklerini çemrer de isyana öyle koşar, gidersin... Bu kadar hoşlukla, bunca istekle cebir olur muymuş hiç?
 • آن‌چنان خوش کس رود در مکرهی ** کس چنان رقصان دود در گم‌رهی
 • O kadar istekle kim, kötülüğe gider... Böyle oynaya oynaya kim sapıklığa koşar?
 • بیست مرده جنگ می‌کردی در آن ** کت همی‌دادند پند آن دیگران
 • Sana başkaları öğüt verdikçe o işin iyiliğini söyler, belki yirmi erle bu hususta savaşa girişir, yirmi ere karşı ayak direrdin!
 • که صواب اینست و راه اینست و بس ** کی زند طعنه مرا جز هیچ‌کس
 • Doğrusu budur... Yol ancak budur... Ve bundan ibarettir; adam olmayandan başka kim beni kınar ki, sersin!
 • کی چنین گوید کسی کو مکر هست ** چون چنین جنگد کسی کو بی‌رهست 1400
 • Mecbur olan adam böyle söz söyler mi? Yolsuz olan kişi, böyle savaşır mı?
 • هر چه نفست خواست داری اختیار ** هر چه عقلت خواست آری اضطرار
 • Nefsin neyi isterse ihtiyarın var, fakat aklının istediği şeyde mecbursun ha!
 • داند او کو نیک‌بخت و محرمست ** زیرکی ز ابلیس و عشق از آدمست
 • Bahtı yaver ve talihi kutlu olan bilir ki akıl ve zekâ taslamak iblistendir, aşk Âdem’den!
 • زیرکی سباحی آمد در بحار ** کم رهد غرقست او پایان کار
 • Akıl ve zekâ denizde yüzgeçliğe benzer... Bundan az kişi kurtulur ve yüzgeçlikte bulunan nihayet gün gelir, gark olur gider!
 • هل سباحت را رها کن کبر و کین ** نیست جیحون نیست جو دریاست این
 • Yüzgeçliği bırak, kibirden, kinden vazgeç... Bu ırmak değil; denizdir deniz!
 • وانگهان دریای ژرف بی‌پناه ** در رباید هفت دریا را چو کاه 1405
 • Hem de öyle sığınılacak bir yeri olmayan uçsuz bucaksız deniz ki yedi denizi bir saman çöpü gibi kapı verir!
 • عشق چون کشتی بود بهر خواص ** کم بود آفت بود اغلب خلاص
 • Aşk, ileri gidenler için bir gemiye benzer... Gemiye binen kişinin bir afete uğraması nadirdir, çok defa kurtulur.
 • زیرکی بفروش و حیرانی بخر ** زیرکی ظنست و حیرانی نظر
 • Aklı zekâyı sat da hayranlığı satın al... Akıl ve zekâ zandır, hayranlıksa bakış görüş!
 • عقل قربان کن به پیش مصطفی ** حسبی الله گو که الله‌ام کفی
 • Aklı Mustafa’nın önünde kurban et... Hasbiyallah de, yani Allah’ım bana yeter!
 • هم‌چو کنعان سر ز کشتی وا مکش ** که غرورش داد نفس زیرکش
 • Kenan gibi gemiden baş çekme... Ona da zeki aklı bu gururu vermiş aldatmıştı.
 • که برآیم بر سر کوه مشید ** منت نوحم چرا باید کشید 1410
 • Ben yüce bir dağın üzerine çıkar kurtulurum, neden Nuh’a minnet edeyim? Dedi.
 • چون رمى از منتش اى بىرشد ** كه خدا هم منت او مىكشد
 • A akılsız nasıl olurda onun minnetini çekmezsin! Allah bile onun mihnetini çekmekte.
 • چون رمی از منتش بر جان ما ** چونک شکر و منتش گوید خدا
 • Nasıl olur canımız ona minnettar olmaz! Allah bile ona şükretmede, minnet etmede!
 • تو چه دانی ای غراره‌ی پر حسد ** منت او را خدا هم می‌کشد
 • A hasetle dolu mağrur kişi, onun minnetini Allah bile çekiyor!
 • کاشکی او آشنا ناموختی ** تا طمع در نوح و کشتی دوختی
 • Keşke o yüzme öğrenmeseydi de Nuh’a minnet etse, gemiye girmeye tamah etseydi!
 • کاش چون طفل از حیل جاهل بدی ** تا چو طفلان چنگ در مادر زدی 1415
 • Keşke çocuk gibi hilelere cahil olsaydı da çocuklar gibi anasına el atsa, anasına sarılsaydı!
 • یا به علم نقل کم بودی ملی ** علم وحی دل ربودی از ولی
 • Yahut da nakli bilgi ile az dolu olsaydı da gönlü bir veliden vahiy ilmini kapsaydı!
 • با چنین نوری چو پیش آری کتاب ** جان وحی آسای تو آرد عتاب
 • Böyle bir nur varken kitabı önüne açarsın vahiy ile dinlenen ruhunda seni azarlar!
 • چون تیمم با وجود آب دان ** علم نقلی با دم قطب زمان
 • Zamanın kutbunun sözüne karşı nakli ilim, bil ki su varken teyemmüm etmeye benzer!
 • خویش ابله کن تبع می‌رو سپس ** رستگی زین ابلهی یابی و بس
 • Kendini aptal yerine koy, ona uy da yürü... Ancak bu aptallıkla kurtulabilirsin!
 • اکثر اهل الجنه البله ای پسر ** بهر این گفتست سلطان البشر 1420
 • Babam, insanların padişahı, bunun için “cennetliklerin çoğu aptaldır” dedi.
 • زیرکی چون کبر و باد انگیز تست ** ابلهی شو تا بماند دل درست
 • Akıl ve zekâ sana kibir ve gurur verir... Aptal ol da gönlün doğru kalsın!