English    Türkçe    فارسی   

4
3188-3237

 • هم‌چنان باشد چو مومن راه یافت ** سوی نور حق ز ظلمت روی تافت
 • Mümin yol buldu da karanlıktan Hak nurunun bulunduğu tarafa yüz çevirdi mi öyle olur işte!
 • در بیان آنک شه‌زاده آدمی بچه است خلیفه‌ی خداست پدرش آدم صفی خلیفه‌ی حق مسجود ملایک و آن کمپیر کابلی دنیاست کی آدمی‌بچه را از پدر ببرید به سحر و انبیا و اولیا آن طبیب تدارک کننده
 • Şehzade,insanoğludur,Tanrı halifesidir,babasıda meleklerin secde ettikleri,Tanrı halifesi Âdem Safî’dir Kâbil’li kocakarı dünyadır;insanoğlunu babasından büyü yaparak ayırdı;peygamberle veliler de buna çare bulan o hekimdir.
 • ای برادر دانک شه‌زاده توی ** در جهان کهنه زاده از نوی
 • Kardeş bil ki şehzade sensin bu eski dünyada yeniden doğmuşsun!
 • کابلی جادو این دنیاست کو ** کرد مردان را اسیر رنگ و بو 3190
 • Kabil’li büyücü bu dünyadır... erleri bile rengine kokusuna esir etmiştir.
 • چون در افکندت دریغ آلوده روذ ** دم به دم می‌خوان و می‌دم قل اعوذ
 • Bu bulanık ırmağa düştün mü her an “Kul eüzü” leri oku kendine üfür de,
 • تا رهی زین جادوی و زین قلق ** استعاذت خواه از رب الفلق
 • Bu büyüden bu ıstıraptan kurtul, sabah, Tanrısına sığın ondan yardım iste!
 • زان نبی دنیات را سحاره خواند ** کو به افسون خلق را در چه نشاند
 • Dünya, halkı büyü yaparak kuyuya atmıştır da Peygamber onun için dünyaya büyücü demiştir.
 • هین فسون گرم دارد گنده پیر ** کرده شاهان را دم گرمش اسیر
 • Kendine gel bu kokmuş kocakarının kuvvetli büyüleri vardır... sıcak nefesi padişahları bile esir eder.
 • در درون سینه نفاثات اوست ** عقده‌های سحر را اثبات اوست 3195
 • Gönülde onun tükürüklü üfürükler salan büyücüleri var... büyü düğümlerini düğümleyen odur!
 • ساحره‌ی دنیا قوی دانا زنیست ** حل سحر او به پای عامه نیست
 • Dünya büyücüsü pek ilginç bir karıdır... onun büyü ipini çözmek herkesin ayağının harcı değil!
 • ور گشادی عقد او را عقلها ** انبیا را کی فرستادی خدا
 • Eğer akıllar onun bağladığı düğümleri çözseydi Tanrı peygamberleri yollar mıydı?
 • هین طلب کن خوش‌دمی عقده‌گشا ** رازدان یفعل الله ما یشا
 • Kendine gel de nefesi kutlu, düğümler çözen, Tanrı dilediğini işler sırrını bilir birisini ara!
 • هم‌چو ماهی بسته است او به شست ** شاه زاده ماند سالی و تو شصت
 • Dünya seni de balık gibi oltasına takmıştır... şehzade bir yıl kaldı, sense altmış yıldır o oltadasın!
 • شصت سال از شست او در محنتی ** نه خوشی نه بر طریق سنتی 3200
 • Tam altmış yıldır onun oltasında mihnetler içindesin... ne bir hoşluğum var, ne bir sünnete uyarsın!
 • فاسقی بدبخت نه دنیات خوب ** نه رهیده از وبال و از ذنوب
 • Günahkâr bir bedbahtsın... ne dünyan güzel, ne vebalden, günahtan kurtulmuşsun!
 • نفخ او این عقده‌ها را سخت کرد ** پس طلب کن نفخه‌ی خلاق فرد
 • Dünyanın üfürüğü bu düğümleri pek sıkı düğümledi... sen artık tek yaratıcının üfürüğünü iste!
 • تا نفخت فیه من روحی ترا ** وا رهاند زین و گوید برتر آ
 • İste de “Ben Adem’e ruhumdan üfürdüm” üfürüğü, seni bundan kurtarsın ve yücel desin!
 • جز به نفخ حق نسوزد نفخ سحر ** نفخ قهرست این و آن دم نفح مهر
 • Büyü üfürüğünü Tanrı üfürüğünden başka bir şey bozmaz... bu kahır üfürüğüdür, o lûtuf üfürüğü!
 • رحمت او سابقست از قهر او ** سابقی خواهی برو سابق بجو 3205
 • Tanrının rahmeti kahrından artıktır, ileridir. Sen de ileri olmak istiyorsan yürü, bir ileri gitmiş er ara.
 • تا رسی اندر نفوس زوجت ** کای شه مسحور اینک مخرجت
 • Bu suretle amelleriyle, yahut, hurilerle evlendirilmiş kişilerin mertebesine eriş... ey büyülenmiş padişah işte sana kurtuluş çaresi!
 • با وجود زال ناید انحلال ** در شبیکه و در بر آن پر دلال
 • Dünya kocakarısı senin yanında oldukça ve sen, onun işvelerine kapılıp kaldıkça ne onun ağı, tuzağı çözülür, ne büyü düğümleri.
 • نه بگفتست آن سراج امتان ** این جهان و آن جهان را ضرتان
 • Ümmetlerin ışığı olan peygamber, bu dünya ile öbür dünyaya ortaklar demedi mi?
 • پس وصال این فراق آن بود ** صحت این تن سقام جان بود
 • Şu halde bununla buluşmak ondan ayrılmaktır... bu bedenin sıhhati, canın hastalığıdır.
 • سخت می‌آید فراق این ممر ** پس فراق آن مقر دان سخت‌تر 3210
 • Bu geçitten ayrılmak müşküldür, o duraktan ayrılmaksa bil ki daha müşkül!
 • چون فراق نقش سخت آید ترا ** تا چه سخت آید ز نقاشش جدا
 • Nakıştan ayrılmak bile sana güç geliyor... nakkaşından ayrılmak ne kadar güç gelir ya!
 • ای که صبرت نیست از دنیای دون ** چونت صبرست از خدا ای دوست چون
 • Ey aşağılık dünya ayrılığına sabretmeyen dost, Tanrı ayrılığına nasıl sabredeceksin?
 • چونک صبرت نیست زین آب سیاه ** چون صبوری داری از چشمه‌ی اله
 • Bu kara sudan ayrılamıyorsun da Tanrı kaynağından ayrılmaya nasıl katlanıyorsun ya?
 • چونک بی این شرب کم داری سکون ** چون ز ابراری جدا وز یشربون
 • Bu kara suyu içmedikçe pek dinlenemiyor, esenleşemiyorsun... iyi kişilerden ve onların içtikleri kaynak suyundan ayrılınca halin ne olur?
 • گر ببینی یک نفس حسن ودود ** اندر آتش افکنی جان و وجود 3215
 • Bir nefescik Tanrı güzelliğini görsen canın da ateşlere düşer, vücudun da!
 • جیفه بینی بعد از آن این شرب را ** چون ببینی کر و فر قرب را
 • Ondan sonra bu suyu cife görürsün... Tanrı yakınlığının debdebesini gördün mü,
 • هم‌چو شه‌زاده رسی در یار خویش ** پس برون آری ز پا تو خار خویش
 • Şehzade gibi sevgiline kavuşursun... ayağındaki dikeni çıkarırsın!
 • جهد کن در بی‌خودی خود را بیاب ** زودتر والله اعلم بالصواب
 • Kendinden geçmeye çalış da hemencecik kendini bul... doğrusunu Tanrı daha iyi bilir.
 • هر زمانی هین مشو با خویش جفت ** هر زمان چون خر در آب و گل میفت
 • Aklını başına devşir; her zaman kendinle eş olma... her an eşek gibi balçığa düşme.
 • از قصور چشم باشد آن عثار ** که نبیند شیب و بالا کور وار 3220
 • Bu sürçme, gözünün iyi görmeyişindendir... kör gibi inişi yokuşu göremiyorsun.
 • بوی پیراهان یوسف کن سند ** زانک بویش چشم روشن می‌کند
 • Yusuf’un gömleğinin kokusunu kendine senet yap... çünkü onun kokusu gözleri aydın eder!
 • صورت پنهان و آن نور جبین ** کرده چشم انبیا را دوربین
 • O gizli suretle o alındaki nur, peygamberlerin gözlerini uzakları görür bir hale getirmiştir.
 • نور آن رخسار برهاند ز نار ** هین مشو قانع به نور مستعار
 • O yüzün nuru, insanı ateşten kurtarır... kendine gel de iğreti nura kâni olma.
 • چشم را این نور حالی‌بین کند ** جسم و عقل و روح را گرگین کند
 • Bu nur, insana ancak içinde bulunduğu zamanı gösterir; bedeni aklı ve ruhu uyuz eder.
 • صورتش نورست و در تحقیق نار ** گر ضیا خواهی دو دست از وی بدار 3225
 • Görünüşü nurdur ama hakikatte ateştir. Eğer ışık istiyorsan iki elini de bu nurdan çek!
 • دم به دم در رو فتد هر جا رود ** دیده و جانی که حالی‌بین بود
 • Ancak içinde bulunduğu zamanı ve hali gören göz ve can, nereye giderse gitsin an be an yüzüstü düşer.
 • دور بیند دوربین بی‌هنر ** هم‌چنانک دور دیدن خواب در
 • Bu çeşit insanlar içinde uzağı gören olsa bile hünersizdir... görür ama uykuda uzağı nasıl görürse öyle görür.
 • خفته باشی بر لب جو خشک‌لب ** می‌دوی سوی سراب اندر طلب
 • Dere kıyısında dudakların kupkuru... yatar uyursun; su aramak içinde seraba doğru koşup gidersin!
 • دور می‌بینی سراب و می‌دوی ** عاشق آن بینش خود می‌شوی
 • Uzaklarda serabı görür ona koşar... görüşüne âşık olur,
 • می‌زنی در خواب با یاران تو لاف ** که منم بینادل و پرده‌شکاف 3230
 • Uykuda arkadaşlarına gönlü gözü açık olan benim, perdeleri deler, her şeyi görürüm ben...
 • نک بدان سو آب دیدم هین شتاب ** تا رویم آنجا و آن باشد سراب
 • İşte bak, şimdi de o tarafta su gördüm... hadi, koşalım, oraya varalım diye atar tutarsın... halbuki o gördüğün seraptır senin.
 • هر قدم زین آب تازی دورتر ** دو دوان سوی سراب با غرر
 • Her adımda bu güzelim sudan biraz daha uzaklaşırsın... koşa, koşa seni aldatan o seraba gûya yaklaşır, fakat hakiki sudan uzak düşersin.
 • عین آن عزمت حجاب این شده ** که به تو پیوسته است و آمده
 • Azmin, bu sana gelmiş, akmış ulaşmış olan hakiki suya tam bir perde!
 • بس کسا عزمی به جایی می‌کند ** از مقامی کان غرض در وی بود
 • Nice kişiler vardır ki ulaşmak istedikleri yerden hareket eder oraya varmak için yola düşerler.
 • دید و لاف خفته می‌ناید به کار ** جز خیالی نیست دست از وی بدار 3235
 • Uyuyan kişinin ne gördüğü şey işe yarar, ne söylediği lâf! Gördüğü şey de söylediği söz de bir hayalden başka bir şey değildir, ondan elini çek.
 • خوابناکی لیک هم بر راه خسپ ** الله الله بر ره الله خسپ
 • Uykun gelmişse yolda uyu... Tanrı hakkı için, ancak Tanrı yolunda yat.
 • تا بود که سالکی بر تو زند ** از خیالات نعاست بر کند
 • Olur ya, belki bir yolcu, rastlar da seni hayallerden, uykudan kurtarır.