English    Türkçe    فارسی   

6
3123-3172

 • تا به شب بی‌خویش بود و بعد از آن  ** نیم مرده بازگشت از غیب جان 
 • Adam, geceye kadar kendisine gelemedi, gece yarısında gayb âleminden canı geri geldi, yarı ölü bir halde ayıldı.
 • باخبر شدن آن غریب از وفات آن محتسب و استغفار او از اعتماد بر مخلوق و تعویل بر عطای مخلوق و یاد نعمتهای حق کردنش و انابت به حق از جرم خود ثم الذین کفروا بربهم یعدلون 
 • Garibin, muhtesibin ölümünü duyunca mahlûka dayandığından, mahlûkun ihsanına güvendiğinden dolayı tövbe etmesi ve Tanrı nimetlerini anarak suçundan vazgeçip Tanrı’ya yüz tutması. “ Kâfir olanlar, bu kadar nimetleri görürler de sonra yine rablerinden dönerler.”
 • چون به هوش آمد بگفت ای کردگار  ** مجرمم بودم به خلق اومیدوار 
 • Aklı başına gelince dedi ki: Yarabbi, suçluyum. Halka ümit bağladım.
 • گرچه خواجه بس سخاوت کرده بود  ** هیچ آن کفو عطای تو نبود  3125
 • Muhtesip cömertti ama cömertlikte hiç de senin eşin olamaz.
 • او کله بخشید و تو سر پر خرد  ** او قبا بخشید و تو بالا و قد 
 • O külâh bağışlar, sen, akılla dolu baş verirsin. O kaftan verir, sen boy pos ihsan edersin.
 • او زرم داد و تو دست زرشمار  ** او ستورم داد و تو عقل سوار 
 • O altın verir bana, sen altın sayan el. O katır verir bana sen ona binecek akıl.
 • خواجه شمعم دادو تو چشم قریر  ** خواجه نقلم داد و تو طعمه‌پذیر 
 • O bana ışık verir, sen aydın göz. O meze verir, sen onu yiyecek kabiliyet.
 • او وظیفه داد و تو عمر و حیات  ** وعده‌اش زر وعده‌ی تو طیبات 
 • O maaş verir, sen ömür ve yaşayış. Onun vaat ettiği şey altındır, senin vaat ettiğin, temiz şeyler.
 • او وثاقم داد و تو چرخ و زمین  ** در وثاقت او و صد چون او سمین  3130
 • O oda verir, sen gök ve yer verirsin. Senin verdiğin sahada onun gibi yüzlercesi yaşar, semirir.
 • زر از آن تست زر او نافرید  ** نان از آن تست نان از تش رسید 
 • Altın senindir, altını o yaratmada. Ekmek senindir, ekmeği sen bağışlarsın.
 • آن سخا و رحم هم تو دادیش  ** کز سخاوت می‌فزودی شادیش 
 • Ona cömertliği merhameti veren de sensin. Cömertlik ederde neşelenir; bu neşeyi, bu sevinci veren de sensin.
 • من مرورا قبله‌ی خود ساختم  ** قبله‌ساز اصل را انداختم 
 • Ben onu kendime kıble edindim de asıl kıble edilecek makamı bıraktım.
 • ما کجا بودیم کان دیان دین  ** عقل می‌کارید اندر آب و طین 
 • O din Tanrısı aklı, suyla topraktan karılmış balçığa ekerken biz neredeydik?
 • چون همی کرد از عدم گردون پدید  ** وین بساط خاک را می‌گسترید  3135
 • Gökyüzünü yokluktan meydana getirdi, bu yer döşemesini de yaptı döşedi.
 • ز اختران می‌ساخت او مصباح‌ها  ** وز طبایع قفل با مفتاح‌ها 
 • Yıldızlardan kandiller yaptı, tabiatlardan kilitler ve anahtarlar.
 • ای بسا بنیادها پنهان و فاش  ** مضمر این سقف کرد و این فراش 
 • Nice gizli, aşikâr yapıları şu tavanla şu döşemenin içine koydu, gizledi.
 • آدم اصطرلاب اوصاف علوست  ** وصف آدم مظهر آیات اوست 
 • İnsan, yücelikler vasıflarının usturlabıdır. İnsan sıfatı onun âyetlerine mazhardır.
 • هرچه در وی می‌نماید عکس اوست  ** هم‌چو عکس ماه اندر آب جوست 
 • İnsanda ne görürsen onun aksidir. Irmak suyuna akseden ay gibi hani.
 • بر صطرلابش نقوش عنکبوت  ** بهر اوصاف ازل دارد ثبوت  3140
 • Usturlabında örümcek ağı gibi nakışlar vardır, ezel vasıfları onlarla anlaşılır bilinir.
 • تا ز چرخ غیب وز خورشید روح  ** عنکبوتش درس گوید از شروح 
 • O usturlabın üstündeki ankebut, gayb göğü ile ruh güneşine ait şerhlerde bulunur, dersler verir.
 • عنکبوت و این صطرلاب رشاد  ** بی‌منجم در کف عام اوفتاد 
 • Bu doğruyu bulan usturlapla ankebut, halkın eline müneccimsiz düşmüştür.
 • انبیا را داد حق تنجیم این  ** غیب را چشمی بباید غیب‌بین 
 • Tanrı bu yıldız bilgisini peygamberlere vermiştir. Gaybı görmek için o âlemi görebilen bir göz gerek.
 • در چه دنیا فتادند این قرون  ** عکس خود را دید هر یک چه درون 
 • Zamanlarca gelip geçen şu insanlar, dünya kuyusuna düşmüşlerdir. Her biri, kuyunun içinde kendi aksini görmüştür.
 • از برون دان آنچ در چاهت نمود  ** ورنه آن شیری که در چه شد فرود  3145
 • Kuyuda sana görünen, bil ki dışarıdadır. Yoksa o aslan gibi sen de kuyuya düştün gitti.
 • برد خرگوشیش از ره کای فلان  ** در تگ چاهست آن شیر ژیان 
 • Tavşan, onu “kuyuda kükremiş bir aslan var.
 • در رو اندر چاه کین از وی بکش  ** چون ازو غالب‌تری سر بر کنش 
 • Kuyuya gir de ondan öç al. Sen ondan üstünsün kopar kafasını” diye yoldan çevirdi.
 • آن مقلد سخره‌ی خرگوش شد  ** از خیال خویشتن پر جوش شد 
 • O mukallit de tavşana kandı, onun maskarası oldu. Kendi hayalleriyle köpürdü, coştu.
 • او نگفت این نقش داد آب نیست  ** این به جز تقلیب آن قلاب نیست 
 • “Bu görünen şey, suyun aksettirmesinden ibaret değil mi? O her şeyi döndüren, çeviren Tanrı’nın bir hayal göstermesinden başka bir şey mi? Diyemedi.
 • تو هم از دشمن چو کینی می‌کشی  ** ای زبون شش غلط در هر ششی  3150
 • Sen de bir düşmana kinlendin mi, ey altı duyguya zebun olan, altı duygun da yanılır, yanlışlar içerisinde kalırsın.
 • آن عداوت اندرو عکس حقست  ** کز صفات قهر آنجا مشتقست 
 • Halbuki ondaki o düşmanlık, Tanrı’nın aksidir. Oradaki kahır, Tanrı’nın kahır sıfatlarından üremiştir.
 • وآن گنه در وی ز جنس جرم تست  ** باید آن خو را ز طبع خویش شست 
 • Ondaki suç, sendeki suçun cinsindendir. Önce o huyu, kendi tabiatından yıkayıp arıtmak gerek.
 • خلق زشتت اندرو رویت نمود  ** که ترا او صفحه‌ی آیینه بود 
 • Sendeki çirkin huy, onda göründü. Çünkü o, sana bir aynadır âdeta.
 • چونک قبح خویش دیدی ای حسن  ** اندر آیینه بر آیینه مزن 
 • Güzelim aynada çirkinliğini görünce aynaya saldırma.
 • می‌زند بر آب استاره‌ی سنی  ** خاک تو بر عکس اختر می‌زنی  3155
 • Mesela yüce yıldız, suya vurur. Sen de yıldızın aksine toprak atarsın.
 • کین ستاره‌ی نحس در آب آمدست  ** تا کند او سعد ما را زیردست 
 • Bir kutsuz yıldız bizim kutluluğumuzu alt etmek için suya geldi mi dersin.
 • خاک استیلا بریزی بر سرش  ** چونک پنداری ز شبهه اخترش 
 • O aksi, yıldız sanır, kapansın diye üstüne toprak atar durursun.
 • عکس پنهان گشت و اندر غیب راند  ** تو گمان بردی که آن اختر نماند 
 • Akis gizlenir, gayb âlemine gider. Sanırsın ki yıldız da söndü.
 • آن ستاره‌ی نحس هست اندر سما  ** هم بدان سو بایدش کردن دوا 
 • O kutsuz yıldız, gökyüzündedir. Başını o tarafa kaldırmak lâzım.
 • بلک باید دل سوی بی‌سوی بست  ** نحس این سو عکس نحس بی‌سو است  3160
 • Hattâ gönlü, mekânsızlık mekânına bağlamak gerek. Burada zuhur eden yomsuzluk, o mekânsızlık âleminin bir aksinden ibarettir.
 • داد داد حق شناس و بخششش  ** عکس آن دادست اندر پنج و شش 
 • Vergiyi Tanrı vergisi, ihsanı Tanrı ihsanı bil. Çünkü bu aksi, beş duygu âlemiyle altı cihet âlemine veren odur.
 • گر بود داد خسان افزون ز ریگ  ** تو بمیری وآن بماند مردریگ 
 • Aşağılık kimselerin ihsanı, kumdan artık bile olsa yine sen ölürsün, o vergiler senden arda kalır.
 • عکس آخر چند پاید در نظر  ** اصل بینی پیشه کن ای کژنگر 
 • Akis, gözde ne kadar kalabilir ki? Ey eğri gören, aslı görmeyi kendine hüner yap.
 • حق چو بخشش کرد بر اهل نیاز  ** با عطا بخشیدشان عمر دراز 
 • Tanrı, yalvarıp yakaranlara ihsanda bulundu mu onlara ihsan ettiği şeylerle beraber uzun bir ömür bağışlar.
 • خالدین شد نعمت و منعم علیه  ** محیی الموتاست فاجتازوا الیه  3165
 • Nimeti de ebedîdir onun, nimet ettiği de ebedîlik verir. O, ölüleri bile diriltir, ona baş vurun!
 • داد حق با تو در آمیزد چو جان  ** آنچنان که آن تو باشی و تو آن 
 • Tanrı, lûtfetti mi o lûtuf, can gibi sana karışır, seninle bir olur. Âdeta sen o olursun, o, sen olur.
 • گر نماند اشتهای نان و آب  ** بدهدت بی این دو قوت مستطاب 
 • Sende ekmek ve suya iştah yoksa bu ikisi de olmaksızın sana tertemiz bir rızk verir yine.
 • فربهی گر رفت حق در لاغری  ** فربهی پنهانت بخشد آن سری 
 • Semizliğin gittiyse Tanrı, gayb âleminden lûtfeder, sana zayıflıkta bir gizli semizlik, şişmanlık verir.
 • چون پری را قوت از بو می‌دهد  ** هر ملک را قوت جان او می‌دهد 
 • O peri ve cine kokuyu gıda etmiş, meleklere can gıdası vermiştir.
 • جان چه باشد که تو سازی زو سند  ** حق به عشق خویش زنده‌ت می‌کند  3170
 • Can nedir ki ona dayanıyorsun? Tanrı kendi aşkı ile seni diriltir.
 • زو حیات عشق خواه و جان مخواه  ** تو ازو آن رزق خواه و نان مخواه 
 • Ondan aşk diriliği iste, can isteme. O rızkı iste, ekmek dileme.
 • خلق را چون آب دان صاف و زلال  ** اندر آن تابان صفات ذوالجلال 
 • Halkı su gibi arı duru bil. O suya akseden, ululuk ıssı Tanrı’nın sıfatlarıdır.