English    Türkçe    فارسی   

1
697-706

 • Dedi ki: “İşte o zatın vekili; zamanede İsa halifesi benim.
 • گفت اینک نایب آن مرد من ** نایب عیسی منم اندر زمن‌‌
 • İşte tomar, ondan sonra vekilliğin bana ait olduğuna dair burhanımdır.”
 • اینک این طومار برهان من است ** کاین نیابت بعد از او آن من است‌‌
 • Öbür emir de pusudan çıkageldi. Hilâfet hususunda onun dâvası da bunun dâvası gibiydi.
 • آن امیر دیگر آمد از کمین ** دعوی او در خلافت بد همین‌‌
 • O da koltuğundan bir tomar çıkardı, gösterdi. Her ikisinin de Yahudi kızgınlığı başladı. 700
 • از بغل او نیز طوماری نمود ** تا بر آمد هر دو را خشم جهود
 • Diğer emirler de bir bir katar olup (birbirlerinin ardınca dâvaya kalkışıp) keskin kılıçlar çektiler.
 • آن امیران دگر یک یک قطار ** بر کشیده تیغهای آب دار
 • Her birinin elinde bir kılıç ve bir tomar vardı; sarhoş filler gibi birbirlerine düştüler.
 • هر یکی را تیغ و طوماری به دست ** درهم‌‌افتادند چون پیلان مست‌‌
 • Yüz binlerce Hıristiyan öldü, bu suretle kesik başlardan tepe oldu.
 • صد هزاران مرد ترسا کشته شد ** تا ز سرهای بریده پشته شد
 • Sağdan, soldan sel gibi kanlar aktı. Havaya, dağlarcasına tozlar kalktı.
 • خون روان شد همچو سیل از چپ و راست ** کوه کوه اندر هوا زین گرد خاست‌‌
 • O vezirin ektiği fitne tohumları, onların başlarına afet kesilmişti. 705
 • تخمهای فتنه‌‌ها کاو کشته بود ** آفت سرهای ایشان گشته بود
 • Cevizler kırıldı; içi sağlam olan, kırıldıktan sonra temiz ve lâtif ruha malik oldu.
 • جوزها بشکست و آن کان مغز داشت ** بعد کشتن روح پاک نغز داشت‌‌