English    Türkçe    فارسی   

3
1873-1882

 • Bağını mı yaktı? Sana bir bağ dolusu üzüm ihsan eder; yas içinde neşe verir.
 • گر بسوزد باغت انگورت دهد ** در میان ماتمی سورت دهد
 • O elsiz çolağa da el verir, gamlara maden olan kişiye neşeli, sarhoş bir gönül bağışlar.
 • آن شل بی‌دست را دستی دهد ** کان غمها را دل مستی دهد
 • Kaybettiğimiz şey büyük ve değerli bir şey bile olsa mademki bize karşılık olarak ihsanlarda bulunuyor, şu halde itiraz etmemize imkân yok. 1875
 • لا نسلم و اعتراض از ما برفت ** چون عوض می‌آید از مفقود زفت
 • Ortada ateş olmadığı halde bana hararet verdikten, beni ısıttıktan sonra ateşimi söndürse de razıyım.
 • چونک بی آتش مرا گرمی رسد ** راضیم گر آتشش ما را کشد
 • Mademki mumsuz da aydınlık vermekte, mumun sönüşüne neye feryat ediyorsun?
 • بی چراغی چون دهد او روشنی ** گر چراغت شد چه افغان می‌کنی
 • Bazı veliler, Allah hükümlerine razı olurlar Yarabbi, bu hükmü çevir diye niyaz etmezler
 • صفت بعضی اولیا کی راضی‌اند باحکام و لابه نکنند کی این حکم را بگردان
 • Şimdi, dünyada hiç itiraz etmeyen yolcuların hallerini işit.
 • بشنو اکنون قصه‌ی آن ره‌روان ** که ندارند اعتراضی در جهان
 • Velîlerden dua edenler, gâh diken, gâh sökenler var. Bunlar başka.
 • ز اولیا اهل دعا خود دیگرند ** که همی‌دوزند و گاهی می‌درند
 • Bir de velilerden öylelerini tanırım ki ağızları yumulmuştur, hiç dua etmezler. 1880
 • قوم دیگر می‌شناسم ز اولیا ** که دهانشان بسته باشد از دعا
 • O, ulular, Allah hükümlerine razı olmuşlardır, takdirin def’ine çalışmak onlara haramdır.
 • از رضا که هست رام آن کرام ** جستن دفع قضاشان شد حرام
 • Bunlar, kaza ve kaderde hususi bir zevk bulurlar, bundan kurtulmayı dilemek onlarca küfürdür.
 • در قضا ذوقی همی‌بینند خاص ** کفرشان آید طلب کردن خلاص