English    Türkçe    فارسی   

3
1873-1897

 • Bağını mı yaktı? Sana bir bağ dolusu üzüm ihsan eder; yas içinde neşe verir.
 • گر بسوزد باغت انگورت دهد ** در میان ماتمی سورت دهد
 • O elsiz çolağa da el verir, gamlara maden olan kişiye neşeli, sarhoş bir gönül bağışlar.
 • آن شل بی‌دست را دستی دهد ** کان غمها را دل مستی دهد
 • Kaybettiğimiz şey büyük ve değerli bir şey bile olsa mademki bize karşılık olarak ihsanlarda bulunuyor, şu halde itiraz etmemize imkân yok. 1875
 • لا نسلم و اعتراض از ما برفت ** چون عوض می‌آید از مفقود زفت
 • Ortada ateş olmadığı halde bana hararet verdikten, beni ısıttıktan sonra ateşimi söndürse de razıyım.
 • چونک بی آتش مرا گرمی رسد ** راضیم گر آتشش ما را کشد
 • Mademki mumsuz da aydınlık vermekte, mumun sönüşüne neye feryat ediyorsun?
 • بی چراغی چون دهد او روشنی ** گر چراغت شد چه افغان می‌کنی
 • Bazı veliler, Allah hükümlerine razı olurlar Yarabbi, bu hükmü çevir diye niyaz etmezler
 • صفت بعضی اولیا کی راضی‌اند باحکام و لابه نکنند کی این حکم را بگردان
 • Şimdi, dünyada hiç itiraz etmeyen yolcuların hallerini işit.
 • بشنو اکنون قصه‌ی آن ره‌روان ** که ندارند اعتراضی در جهان
 • Velîlerden dua edenler, gâh diken, gâh sökenler var. Bunlar başka.
 • ز اولیا اهل دعا خود دیگرند ** که همی‌دوزند و گاهی می‌درند
 • Bir de velilerden öylelerini tanırım ki ağızları yumulmuştur, hiç dua etmezler. 1880
 • قوم دیگر می‌شناسم ز اولیا ** که دهانشان بسته باشد از دعا
 • O, ulular, Allah hükümlerine razı olmuşlardır, takdirin def’ine çalışmak onlara haramdır.
 • از رضا که هست رام آن کرام ** جستن دفع قضاشان شد حرام
 • Bunlar, kaza ve kaderde hususi bir zevk bulurlar, bundan kurtulmayı dilemek onlarca küfürdür.
 • در قضا ذوقی همی‌بینند خاص ** کفرشان آید طلب کردن خلاص
 • Allah bunların gönlüne öyle bir hüsnü zan vermiştir ki derde düşüp hiç yaslanmazlar, gök renkli yas elbisesi giymezler.
 • حسن ظنی بر دل ایشان گشود ** که نپوشند از عمی جامه‌ی کبود
 • Behlûl’ün dervişe sual sorması
 • سال کردن بهلول آن درویش را
 • Behlül, dervişin birine “Derviş, nasılsın? Anlat bakalım?” dedi.
 • گفت بهلول آن یکی درویش را ** چونی ای درویش واقف کن مرا
 • Derviş, Dünyadaki işler daima bir adamın dilediği gibi olur; 1885
 • گفت چون باشد کسی که جاودان ** بر مراد او رود کار جهان
 • Seller, ırmaklar muradınca akar, yıldızlar hükmünce hükmeder;
 • سیل و جوها بر مراد او روند ** اختران زان سان که خواهد آن شوند
 • Hayatla ölüm, ona çavuş olur, emrine uyup dilediği yere gider.
 • زندگی و مرگ سرهنگان او ** بر مراد او روانه کو بکو
 • Nereye dilerse baş sağlığı haberi yollar, nereye dilerse kutlu olsun derse…
 • هر کجا خواهد فرستد تعزیت ** هر کجا خواهد ببخشد تهنیت
 • Yolcuların hepsi, onu izler, yolda kalanlar onun tuzağına tutulursa…
 • سالکان راه هم بر گام او ** ماندگان از راه هم در دام او
 • Onun fermanı, onun rızası olmadıkça âlemde hiçbir ağız gülmezse bu adamın hali nasıldır? İşte o haldeyim ben” dedi. 1890
 • هیچ دندانی نخندد در جهان ** بی رضا و امر آن فرمان‌روان
 • Behlûl, padişahım doğru söyledin. Bu hale sahip olduğun nurundan da belli, yüzünden de görünüp durmakta.
 • گفت ای شه راست گفتی همچنین ** در فر و سیمای تو پیداست این
 • Böylesin, hatta yüz mislisin... Doğru ama bunu bir güzelce anlat.
 • این و صد چندینی ای صادق ولیک ** شرح کن این را بیان کن نیک نیک
 • Öyle bir anlat ki duyunca fazilet sahibi de kabul etsin, bir şeyden anlamaz adam da.
 • آنچنانک فاضل و مرد فضول ** چون به گوش او رسد آرد قبول
 • Herkesin aklının ereceği, fikrinin anlayacağı bir tarzda anlat.
 • آنچنانش شرح کن اندر کلام ** که از آن هم بهره یابد عقل عام
 • Söz söyleyen kemal sahibi olursa söz söyleme sofrasını yaydı mı sofrası, her çeşit aşlarla doludur. 1895
 • ناطق کامل چو خوان‌پاشی بود ** خوانش بر هر گونه‌ی آشی بود
 • Hiçbir konuk mahrum kalmaz. Herkes o sofrada kendi gıdasını bulur.
 • که نماند هیچ مهمان بی نوا ** هر کسی یابد غذای خود جدا
 • O sofra, Kur’an’a benzer; Kur’an’ın da yedi manası vardır; alelâde halk da ondan doyar, halkın bilgide, irfanda ileri gelenleri de” dedi.
 • همچو قرآن که بمعنی هفت توست ** خاص را و عام را مطعم دروست