English    Türkçe    فارسی   

3
2175-2184

 • Namaz yumurtasından civcivi çıkara gör, yerden tane toplayan yolsuz yordamsız kuş gibi yere başvurup durma! 2175
 • بچه بیرون آر از بیضه نماز ** سر مزن چون مرغ بی تعظیم و ساز
 • Dekukî’nin namazdayken garkolmak üzere bulunan bir gemideki halkın feryadını duyması
 • شنیدن دقوقی در میان نماز افغان آن کشتی کی غرق خواست شدن
 • Dekukî, o kıyıda namaz kıldırmak üzere imam oldu, onlar da arkasında saf olup namaza durdular.
 • آن دقوقی در امامت کرد ساز ** اندر آن ساحل در آمد در نماز
 • İşte güzelim bir cemaat, işte seçilmiş bir imam!
 • و آن جماعت در پی او در قیام ** اینت زیبا قوم و بگزیده امام
 • Namazdayken denizden “ İmdat!” seslerini duydu. Ansızın gözüne bir gemi ilişti.
 • ناگهان چشمش سوی دریا فتاد ** چون شنید از سوی دریا داد داد
 • Gemi, dalgalar arasına düşmüş, belâlara uğramış, perişan bir hale gelmişti.
 • در میان موج دید او کشتیی ** در قضا و در بلا و زشتیی
 • Hem gece, hem bulutlu bir hava, hem de dalga. Bu üç karanlık bir yandan, batma korkusu bir yandan… 2180
 • هم شب و هم ابر و هم موج عظیم ** این سه تاریکی و از غرقاب بیم
 • Fırtına Azrail gibi saldırıyor, dalgalar sağdan soldan hücum edip duruyordu.
 • تند بادی همچو عزرائیل خاست ** موجها آشوفت اندر چپ و راست
 • Gemidekiler, korkudan canlarından olmuşlar gibi feryatlarını göklere çıkarıyorlardı.
 • اهل کشتی از مهابت کاسته ** نعره وا ویلها برخاسته
 • Bağrışıp çağrışıyorlar, başlarını dövüyorlardı. Kâfir ve mülhit… Hepsi de imana gelmişti.
 • دستها در نوحه بر سر می‌زدند ** کافر و ملحد همه مخلص شدند
 • Yüzlerce niyazlarda bulunarak candan ahitler ediyorlar, adaklar adıyorlardı.
 • با خدا با صد تضرع آن زمان ** عهدها و نذرها کرده بجان