English    Türkçe    فارسی   

3
3092-3101

 • Bu kapıyı ümitten başka bir şeyle açmaya izin yok… Allah, doğrusunu daha iyi bilir.
 • نیست دستوری بدینجا قرع باب ** جز امید الله اعلم بالصواب
 • Mukallidin imanı korku ve ümittir
 • بیان آنک ایمان مقلد خوفست و رجا
 • Çalışanların boyunları iğ gibi incelse de yine insanı her sanata sevk eden ümittir, ihtimaldir.
 • داعی هر پیشه اومیدست و بوک ** گرچه گردنشان ز کوشش شد چو دوک
 • Sabahleyin dükkânına giden rızık elde etmek ümidiyle koşar gider.
 • بامدادان چون سوی دکان رود ** بر امید و بوک روزی می‌دود
 • Rızık ümidi olmasa nasıl olur da gidersin? Mahrumiyet korkusu olursa nasıl olur da kuvvet bulursun? 3095
 • بوک روزی نبودت چون می‌روی ** خوف حرمان هست تو چونی قوی
 • Belki ezelde sana bir rızık verilmemiştir. Bu ezeli mahrumiyet korkusu, nasıl oluyor da yiyeceğini, içeceğini elde etmek için çalışıp çabalamanda, arayıp taramanda seni âciz, kuvvetsiz bir hale sokmuyor?
 • خوف حرمان ازل در کسب لوت ** چون نکردت سست اندر جست و جوت
 • Deseler, dersin ki: “Çalıştığım halde bir şey elde edememek korkusu da var. Var ama bu korku tembellikte daha fazla.
 • گویی گرچه خوف حرمان هست پیش ** هست اندر کاهلی این خوف بیش
 • Çalışırsam belki kazanırım; bunda ümidim daha çok… Tembellikte daha fazla zarar var.
 • هست در کوشش امیدم بیشتر ** دارم اندر کاهلی افزون خطر
 • Peki, a kötü zanna düşen, ya neden din işinde bu ziyan korkusu eteğini tutuyor öyleyse?
 • پس چرا در کار دین ای بدگمان ** دامنت می‌گیرد این خوف زیان
 • Yoksa bu bizim pazarımızın tacirleri olan peygamberlerle velilerin ne kârlar elde ettiklerini görmedin mi ki? 3100
 • یا ندیدی کاهل این بازار ما ** در چه سودند انبیا و اولیا
 • Onlara bu dükkânı terk etmekle neler yüz gösterdi… Bu pazarda nasıl kârlar ettiler… Haberin yok mu ki?
 • زین دکان رفتن چه کانشان رو نمود ** اندرین بازار چون بستند سود