English    Türkçe    فارسی   

3
3379-3388

 • Bu, yemekten meydana gelen gönül bulantısı değil, ölüm alâmeti! A ham betbaht, kay etmenin ne faydası var sana?
 • شورش مرگست نه هیضه‌ی طعام ** قی چه سودت دارد ای بدبخت خام
 • Dört kişi alıp evine götürdüler. Adamcağızın ayakları birbirine dolaşıyordu. 3380
 • چار کس بردند تا سوی وثاق ** ساق می‌مالید او بر پشت ساق
 • Musa’nın öğüdünü dinlemiyor, halifelikte bulunuyorsun ha… Fakat kandini çeliği sağlam bir kılıcın üstüne atıyorsun!
 • پند موسی نشنوی شوخی کنی ** خویشتن بر تیغ پولادی زنی
 • Kılıç, senin canını alıverir, hiç utanıp sıkılmaz. Kardeş, bu senin lâyığındır, lâyığın!
 • شرم ناید تیغ را از جان تو ** آن تست این ای برادر آن تو
 • Musa’nın, o adamın imanla ölmesi için duası
 • دعاکردن موسی آن شخص را تا بایمان رود از دنیا
 • Musa, o seher çağı duaya başladı: “Yarabbi, sen, onun imanını alma.
 • موسی آمد در مناجات آن سحر ** کای خدا ایمان ازو مستان مبر
 • Padişahlıkta bulun, bağışla onu… O yanılmış, şaşırmış, haddini bilmemiş, haddinden fazla ileri gitmiş!
 • پادشاهی کن برو بخشا که او ** سهو کرد و خیره‌رویی و غلو
 • Bu bilgi, senin harcın değil dedim ama sözümü anlamadı. Başımdan savıyorum sandı. 3385
 • گفتمش این علم نه درخورد تست ** دفع پندارید گفتم را و سست
 • Sopasını ejderha yapabilen kişi ejderhaya el atabilir.
 • دست را بر اژدها آنکس زند ** که عصا را دستش اژدرها کند
 • Dudağını yumup söylemeyen, sırrı gizleyebilen, gayb sırrını öğrenebilir.
 • سر غیب آن را سزد آموختن ** که ز گفتن لب تواند دوختن
 • Su kuşundan başka kuş denize atılmaz, artık anlayıver… Doğrusunu Allah daha iyi bilir.
 • درخور دریا نشد جز مرغ آب ** فهم کن والله اعلم بالصواب