English    Türkçe    فارسی   

5
3209-3218

 • Pösteki, senin o derde düştüğün zamanki halindir.Eyaz, onun için onu saklamıştır.
 • پوستین آن حالت درد توست  ** که گرفتست آن ایاز آن را به دست 
 • Yine o kâfir cebrînin kendisini İslama davet eden, cebir inanışını bırakmaya teşvik edip duran sünniye cevap vermesi, sual ve cevabın iki taraflı olarak uzayıp gitmesi. Müşkül olan şeyi ve cevap verme kudretini ancak hakikî aşk halleder, kesip atar, aşkın sualden, cevaptan pervası yoktur. "Ve bu da Tanrı'nın ihsanıdır, dilediğine verir."
 • باز جواب گفتن آن کافر جبری آن سنی را کی باسلامش دعوت می‌کرد و به ترک اعتقاد جبرش دعوت می‌کرد و دراز شدن مناظره از طرفین کی ماده‌ی اشکال و جواب را نبرد الا عشق حقیقی کی او را پروای آن نماند و ذلک فضل الله یتیه من یشاء 
 • Cebrî kâfir, öyle bir cevap vermeye girişti ki müslümanın mantığı, âdeta cevaptan âciz kaldı,şaşırdı. 3210
 • کافر جبری جواب آغاز کرد  ** که از آن حیران شد آن منطیق مرد 
 • Fakat ben o cevaplarla sualleri hep söylersem söyliyeceğim sözü bırakmalıyım.
 • لیک گر من آن جوابات و سال  ** جمله را گویم بمانم زین مقال 
 • Halbuki bizim ondan daha mühim söyliyeceğimiz şeyler var ki onlarla anlayışın daha ziyadeleşir.
 • زان مهم‌تر گفتنیها هستمان  ** که بدان فهم تو به یابد نشان 
 • Onun için o sual cevabı azıcık ve kısaca anlattık. Bütün, azla meydana çıkar zaten.
 • اندکی گفتیم زان بحث ای عتل  ** ز اندکی پیدا بود قانون کل 
 • Esasen kadere inanmıyanla cebrî arasındaki bu bahis, mahşere kadar sürer gider.
 • هم‌چنین بحثست تا حشر بشر  ** در میان جبری و اهل قدر 
 • Hasmını alt edemeseydin onun mezhebine uyar, onun yolunu tutardın. 3215
 • گر فرو ماندی ز دفع خصم خویش  ** مذهب ایشان بر افتادی ز پیش 
 • Onlar da cevapta âciz kalsalardı o bozuk yoldan dönerlerdi.
 • چون برون‌شوشان نبودی در جواب  ** پس رمیدندی از آن راه تباب 
 • Fakat bu gidişin böyle olması lâzım ki onların hepsi,delillerle yollarının doğruluğuna kanmadalar.
 • چونک مقضی بد دوام آن روش  ** می‌دهدشان از دلایل پرورش 
 • Kimsenin, hasmın müşkül suallerini cevapsız bırakmaması, düşmanın devlet ve ikbalinden mahcup olması, o devleti görmemesi lâzım ki,
 • تا نگردد ملزم از اشکال خصم  ** تا بود محجوب از اقبال خصم