English    Türkçe    فارسی   

5
3809-3818

 • Sopanın doğruluğu, suretleri yer, siler süpürür. Fakat Firavun'a mensup olan göz, tozla toprakla doludur.
 • نقشها را میخورد صدق عصا  ** چشم فرعونیست پر گرد و حصا 
 • Öbür sofi, harb safına, yaralanmak için yirmi kere girer. 3810
 • صوفی دیگر میان صف حرب  ** اندر آمد بیست بار از بهر ضرب 
 • Savaş zamanı müslümanlarla beraber kâfire saldırır, bir kere bile geri dönmez.
 • با مسلمانان به کافر وقت کر  ** وانگشت او با مسلمانان به فر 
 • Yaralanır, yarasını bağlar, tekrar saldırır, savaşır.
 • زخم خورد و بست زخمی را که خورد  ** بار دیگر حمله آورد و نبرد 
 • Beden, bir yarayla ölmez diye savaşta yirmi kere yaralanır.
 • تا نمیرد تن به یک زخم از گزاف  ** تا خورد او بیست زخم اندر مصاف 
 • Bir yarayla can vermeye açıklanır; doğruluğu elinden canının kolayca kurtulacağından üzülür!
 • حیفش آمد که به زخمی جان دهد  ** جان ز دست صدق او آسان رهد 
 • Bir savaş eri, her gün gümüş parayla dolu torbasından bir kuruş çıkarır, hendeğe atardı. Nefsinden bir vesvese, bir hırs ve istek koptu. Mademki bu paraları hendeğe atıyorsun, bari birden at da şu eziyetten kurtulayım. Tamamiyle ümit kesiş de iki rahatlıktan biridir dedi. O er, nefsine, sana bu rahatlığı da vermeyeceğim dedi.
 • حکایت آن مجاهد کی از همیان سیم هر روز یک درم در خندق انداختی به تفاریق از بهر ستیزه‌ی حرص و آرزوی نفس و وسوسه‌ی نفس کی چون می‌اندازی به خندق باری به یک‌بار بینداز تا خلاص یابم کی الیاس احدی الراحتین او گفته کی این راحت نیز ندهم 
 • Birisinin elinde kırk kuruşu vardı. Her gece birini denize atardı. 3815
 • آن یکی بودش به کف در چل درم  ** هر شب افکندی یکی در آب یم 
 • Bu suretle de nefsine iyice eziyet etmek, yavaşlıkla onun can çekişmesini uzatmak isterdi.
 • تا که گردد سخت بر نفس مجاز  ** در تانی درد جان کندن دراز 
 • Müslümanlarla savaşa gider, onlar düşmandan yüz döndürseler bile o geri dönmezdi.
 • با مسلمانان بکر او پیش رفت  ** وقت فر او وا نگشت از خصم تفت 
 • Bir kere daha yaralanır, onu da bağlardı. Belki yirmi kere bedeninde mızrak ve ok kırılırdı.
 • زخم دیگر خورد آن را هم ببست  ** بیست کرت رمح و تیر از وی شکست