English    Türkçe    فارسی   

6
3354-3363

 • Fatiha okudu, bir hayli lahavle çekti. Fakat okuduğu fatiha gönlündeki derdi çoğalttı.
 • فاتحه خواند و بسی لا حول کرد  ** فاتحه‌ش در سینه می‌افزود درد 
 • Çünkü padişahı çeken zaten fatihaydı. Fatiha bir muradın olmasında, bir kötülükten kurtulmada birebirdir, ama onu bu derde sokan, fatihanın sahibi Tanrıydı. 3355
 • زانک او را فاتحه خود می‌کشید  ** فاتحه در جر و دفع آمد وحید 
 • Göze bir başkasını gösterirse bu onun işidir. Gözden kendisinden başkası kaybolur, göz yalnız Hakk’ı görürse bu da onun uyandırmasıdır.
 • گر نماید غیر هم تمویه اوست  ** ور رود غیر از نظر تنبیه اوست 
 • Padişah, iyice anladı ki gönlünün akması Tanrıdan. Tanrının işi her an eşsiz örneksiz şeyler yaratmaktır.
 • پس یقین گشتش که جذبه زان سریست  ** کار حق هر لحظه نادر آوریست 
 • Onun hilesiyle taştan öküze , taştan ata tapar, secde ederler.
 • اسپ سنگین گاو سنگین ز ابتلا  ** می‌شود مسجود از مکر خدا 
 • Kafire göre putun bir ikincisi olamaz. Halbuki putta ne bir kudret vardır, ne bir ruhaniyet.
 • پیش کافر نیست بت را ثانیی  ** نیست بت را فر و نه روحانیی 
 • Öyle olduğu halde o gizliden gizli gönülleri çekip duran nedir? O, bu aleme başka bir alemden parlamadadır. 3360
 • چست آن جاذب نهان اندر نهان  ** در جهان تابیده از دیگر جهان 
 • Bu pusuyu akıl da görmez can da. Ben göremiyorum sen görebiliyorsan gör.
 • عقل محجوبست و جان هم زین کمین  ** من نمی‌بینم تو می‌توانی ببین 
 • Harzemşah, gezintiden dönünce saltanat erkanının ileri gelenlerine sırrını açtı.
 • چونک خوارمشه ز سیران باز گشت  ** با خواص ملک خود هم‌راز گشت 
 • Derhal, çavuşlara o atı. Beyden alıp getirmelerini emretti.
 • پس به سرهنگان بفرمود آن زمان  ** تا بیارند اسپ را زان خاندان