English    Türkçe    فارسی   

6
68-77

 • O arkı o derece aç ki her an Mesneviyi, ancak ve ancak mâna denizi göresin.
 • فرجه کن چندانک اندر هر نفس  ** مثنوی را معنوی بینی و بس 
 • Yel, derenin üzerindeki saman çöplerini temizledi mi su, tek renkliliğini meydana çıkarır.
 • باد که را ز آب جو چون وا کند  ** آب یک‌رنگی خود پیدا کند 
 • Sen Mesnevide ter-ü taze mercan dallarını gör, can suyundan bitmiş meyveleri seyret. 70
 • شاخهای تازه‌ی مرجان ببین  ** میوه‌های رسته ز آب جان ببین 
 • Söz, harften, sesten ve soluktan ayrıldı mı hepsini bırakır, deniz kesilir.
 • چون ز حرف و صوت و دم یکتا شود  ** آن همه بگذارد و دریا شود 
 • Harfi söyleyen de, duyan da, hattâ harfler de, bu üçü de sonunda can olur.
 • حرف‌گو و حرف‌نوش و حرفها  ** هر سه جان گردند اندر انتها 
 • Ekmek veren, ekmek alan ve pak ekmek, suretlerden kurtulur, toprak olur.
 • نان‌دهنده و نان‌ستان و نان‌پاک  ** ساده گردند از صور گردند خاک 
 • Fakat mânaları, yine birbirinden ayrı olarak ve daimî bir surette üç makamdadır.
 • لیک معنیشان بود در سه مقام  ** در مراتب هم ممیز هم مدام 
 • Suret toprak olur ama mâna olmaz. Kim, olur derse de ki: Hayır buna imkân yok. 75
 • خاک شد صورت ولی معنی نشد  ** هر که گوید شد تو گویش نه نشد 
 • Ruh âleminde gâh suretten kaçarak, gâh surete bürünerek üçü de beklerler.
 • در جهان روح هر سه منتظر  ** گه ز صورت هارب و گه مستقر 
 • Suretlere gidin diye emir gelir, giderler. Yine onun emri ile suretlerden ayrılırlar.
 • امر آید در صور رو در رود  ** باز هم از امرش مجرد می‌شود