English    Türkçe    فارسی   

6
852-861

 • Davulcu dedi ki: Sen sözünü bitirdin şimdi cevabımı dinle de şaşırıp kalma.
 • گفت گفتی بشنو از چاکر جواب  ** تا نمانی در تحیر و اضطراب 
 • Sence şimdi gece yarısı ama bence neşe sabahı yaklaştı.
 • گرچه هست این دم بر تو نیم‌شب  ** نزد من نزدیک شد صبح طرب 
 • Her sınıklık bence kutlu bir hale geldi. Bütün geceler, gözüme gündüz kesildi.
 • هر شکستی پیش من پیروز شد  ** جمله شبها پیش چشمم روز شد 
 • Nil ırmağı sana kandır ama bence kan değil, sudur ey akıllı kişi. 855
 • پیش تو خونست آب رود نیل  ** نزد من خون نیست آبست ای نبیل 
 • Sence o demirdir, tunçtur ama Davut peygambere mumdur.
 • در حق تو آهنست آن و رخام  ** پیش داود نبی مومست و رام 
 • Dağ, sana karşı ağırdır, cansızdır, fakat Davut’un önünde usta bir çalgıcı, bir okuyucudur.
 • پیش تو که بس گرانست و جماد  ** مطربست او پیش داود اوستاد 
 • Senin önünde o kırık taşlar susarlar. Fakat Ahmed’in önünde fasih bir hale gelir, hamdü senada bulunurlar.
 • پیش تو آن سنگ‌ریزه ساکتست  ** پیش احمد او فصیح و قانتست 
 • Senin önünde mescidin sütunu ölüdür, fakat Ahmed’e karşı gönlünü aldırmış bir âşıktır.
 • پیش تو استون مسجد مرده‌ایست  ** پیش احمد عاشقی دل برده‌ایست 
 • Cihanın bütün cüzüleri halkın önünde ölüdür, Allah’ya karşı bilgi sahibi ve muti. 860
 • جمله اجزای جهان پیش عوام  ** مرده و پیش خدا دانا و رام 
 • Bu evde bu konakta kimse yok, neden bu davulu çalıyorsun, dedin.
 • آنچ گفتی کاندرین خانه و سرا  ** نیست کس چون می‌زنی این طبل را