English    Türkçe    فارسی   

6
852-876

 • Davulcu dedi ki: Sen sözünü bitirdin şimdi cevabımı dinle de şaşırıp kalma.
 • گفت گفتی بشنو از چاکر جواب  ** تا نمانی در تحیر و اضطراب 
 • Sence şimdi gece yarısı ama bence neşe sabahı yaklaştı.
 • گرچه هست این دم بر تو نیم‌شب  ** نزد من نزدیک شد صبح طرب 
 • Her sınıklık bence kutlu bir hale geldi. Bütün geceler, gözüme gündüz kesildi.
 • هر شکستی پیش من پیروز شد  ** جمله شبها پیش چشمم روز شد 
 • Nil ırmağı sana kandır ama bence kan değil, sudur ey akıllı kişi. 855
 • پیش تو خونست آب رود نیل  ** نزد من خون نیست آبست ای نبیل 
 • Sence o demirdir, tunçtur ama Davut peygambere mumdur.
 • در حق تو آهنست آن و رخام  ** پیش داود نبی مومست و رام 
 • Dağ, sana karşı ağırdır, cansızdır, fakat Davut’un önünde usta bir çalgıcı, bir okuyucudur.
 • پیش تو که بس گرانست و جماد  ** مطربست او پیش داود اوستاد 
 • Senin önünde o kırık taşlar susarlar. Fakat Ahmed’in önünde fasih bir hale gelir, hamdü senada bulunurlar.
 • پیش تو آن سنگ‌ریزه ساکتست  ** پیش احمد او فصیح و قانتست 
 • Senin önünde mescidin sütunu ölüdür, fakat Ahmed’e karşı gönlünü aldırmış bir âşıktır.
 • پیش تو استون مسجد مرده‌ایست  ** پیش احمد عاشقی دل برده‌ایست 
 • Cihanın bütün cüzüleri halkın önünde ölüdür, Allah’ya karşı bilgi sahibi ve muti. 860
 • جمله اجزای جهان پیش عوام  ** مرده و پیش خدا دانا و رام 
 • Bu evde bu konakta kimse yok, neden bu davulu çalıyorsun, dedin.
 • آنچ گفتی کاندرین خانه و سرا  ** نیست کس چون می‌زنی این طبل را 
 • Bu halk, Allah için paralar verir, yüzlerce hayrın temelini atar, mescitler yaparlar.
 • بهر حق این خلق زرها می‌دهند  ** صد اساس خیر و مسجد می‌نهند 
 • Sarhoş âşıklar gibi uzun bir yol olan Hacca giderler, seve seve canları ile, malları ile oynarlar.
 • مال و تن در راه حج دوردست  ** خوش همی‌بازند چون عشاق مست 
 • Hiç o evde kimse yok derler mi? Ev sahibi, ev içinde gizlenen cana benzer.
 • هیچ می‌گویند کان خانه تهیست  ** بلک صاحب‌خانه جان مختبیست 
 • Allah nuru ile ışıklanan, sevgilinin konağını dolu görür. 865
 • پر همی‌بیند سرای دوست را  ** آنک از نور الهستش ضیا 
 • Nice dolu ve kalabalık konaklar vardır ki işin sonunu görenler, onları boş görürler.
 • بس سرای پر ز جمع و انبهی  ** پیش چشم عاقبت‌بینان تهی 
 • Kimi dilersen Kâbe’de ara da derhal önünde beliriversin.
 • هر که را خواهی تو در کعبه بجو  ** تا بروید در زمان او پیش رو 
 • Ziynetli ve yüce olan bir suret, nasıl olur da Allah yurdu olmaz, boş olur?
 • صورتی کو فاخر و عالی بود  ** او ز بیت الله کی خالی بود 
 • Ona kapı kapanmaz, o geldi mi derhal açılır. Fakat başkaları, aşkla değil, ihtiyaçlardan gelirler.
 • او بود حاضر منزه از رتاج  ** باقی مردم برای احتیاج 
 • Hacca gidenler, neden bu ses duymadan “Lebbeyk” deyip duruyoruz derler mi? 870
 • هیچ می‌گویند کین لبیکها  ** بی‌ندایی می‌کنیم آخر چرا 
 • Hakikatte onlara şu “Lebbeyk” demeyi nasip ediş, her lâhza tek Allah’dan gelen bir sestir.
 • بلک توفیقی که لبیک آورد  ** هست هر لحظه ندایی از احد 
 • Ben de koku aldım, biliyorum bu köşk, bu konak, can meclisinin kurulduğu yerdir toprağı da kimyadır.
 • من ببو دانم که این قصر و سرا  ** بزم جان افتاد و خاکش کیمیا 
 • Hafif ve tiz nağmelerle bakırımı ebediyen onun kimyasına vurup duracağım.
 • مس خود را بر طریق زیر و بم  ** تا ابد بر کیمیااش می‌زنم 
 • Nihayet bu sahur davulum, denizleri coşturacak, inciler saçacak, ihsanlarda bulunacak.
 • تا بجوشد زین چنین ضرب سحور  ** در درافشانی و بخشایش به حور 
 • Halk, savaş safında Allah için canları ile oynar. 875
 • خلق در صف قتال و کارزار  ** جان همی‌بازند بهر کردگار 
 • Birisi Eyüp gibi belâlara düşer, öbürü Yakup gibi sabreder.
 • آن یکی اندر بلا ایوب‌وار  ** وان دگر در صابری یعقوب‌وار