English    Türkçe    فارسی   

3
1098-1147

 • Sen korkma, ona uzun bir müddet mühlet ver… Asker topla, yüzlerce hileler düz de” diye vahiy geldi.
 • تو مترس و مهلتش ده دم‌دراز ** گو سپه گرد آر و صد حیلت بساز
 • Musa aleyhisselâm’ın Firavuna şehirlerdeki sihirbazları toplamak üzere mühlet vermesi
 • مهلت دادن موسی علیه‌السلام فرعون را تا ساحران را جمع کند از مداین
 • Musa, “Emir geldi, mühlet sana. Bizden kurtuldun, şimdilik ben yerime gidiyorum” dedi.
 • گفت امر آمد برو مهلت ترا ** من بجای خود شدم رستی ز ما
 • Musa yola düştü, ejderha da bilgili ve dost bir av köpeği gibi peşine takıldı. 1100
 • او همی‌شد و اژدها اندر عقب ** چون سگ صیاد دانا و محب
 • Av köpeği gibi kuyruğunu sallayarak gidiyor, ayaklarının altında taşları kum gibi eziyordu.
 • چون سگ صیاد جنبان کرده دم ** سنگ را می‌کرد ریگ او زیر سم
 • Taşı, demiri nefesiyle çekip sömürmekte, demiri apaşikâr bir surette ağzında ezip çiğnemekteydi.
 • سنگ و آهن را بدم در می‌کشید ** خرد می‌خایید آهن را پدید
 • Havalanıp burçların üstüne çıkmakta, Rum, Gürcü… Herkes ondan kaçmaktaydı.
 • در هوا می‌کرد خود بالای برج ** که هزیمت می‌شد از وی روم و گرج
 • Deve gibi ağzından köpükler saçıyordu. O köpüğün bir katresi kimin üstüne düşse cüzzam illetine tutuluyordu.
 • کفک می‌انداخت چون اشتر ز کام ** قطره‌ای بر هر که زد می‌شد جذام
 • Dişlerinin gıcırtısı, yürekleri yerinden oynatıyor, kara aslanların bile canları elden gidiyordu. 1105
 • ژغژغ دندان او دل می‌شکست ** جان شیران سیه می‌شد ز دست
 • O seçilmiş peygamber, kavminin yanına varınca ejderhayı boğazından yakaladı, ejderha asâ oldu yine.
 • چون به قوم خود رسید آن مجتبی ** شدق او بگرفت باز او شد عصا
 • Asâya dayandı da dedi ki: “Ne şaşılacak şey. Bizim yanımızda güneş, düşmana karşı gece!
 • تکیه بر وی کرد و می‌گفت ای عجب ** پیش ما خورشید و پیش خصم شب
 • Ne hayret edilecek şey ki bu ordu, kuşluk güneşiyle dopdolu olan bu âlemi görmüyor.
 • ای عجب چون می‌نبیند این سپاه ** عالمی پر آفتاب چاشتگاه
 • Göz de açık, kulak da; sonra da bu zekâ… Allah’ın gözbağcılığına hayretteyim!
 • چشم باز و گوش باز و این ذکا ** خیره‌ام در چشم‌بندی خدا
 • Ben onlara şaşırıyorum, onlar da bana şaşırıyorlar. Baharın onlar diken, ben yasemin: 1110
 • من ازیشان خیره ایشان هم ز من ** از بهاری خار ایشان من سمن
 • Onlara nice lezzetli şaraplarla dolu kadehler sundum. Fakat onlara kadehteki şerbet taş kesildi.
 • پیششان بردم بسی جام رحیق ** سنگ شد آبش به پیش این فریق
 • Gül desteleri yaptım, götürdüm, her gül, diken oldu, şerbet zehir döndü.
 • دسته گل بستم و بردم به پیش ** هر گلی چون خار گشت و نوش نیش
 • Bu kendisinden geçenlerin canlarına nasip olan bir şey. Onlar, kendilerine oldukça nasıl meydana çıkar?
 • آن نصیب جان بی‌خویشان بود ** چونک با خویش‌اند پیدا کی شود
 • Yanımızda uyanık bir uyur gerek ki uyanıkken rüyalar görsün!
 • خفته‌ی بیدار باید پیش ما ** تا به بیداری ببیند خوابها
 • Halkın düşüncelere dalması bu güzelim uykunun düşmanıdır. Halk, düşünceleri yatışmasın, uyumasın diye bu güzelim uykunun boğazını sıkar. 1115
 • دشمن این خواب خوش شد فکر خلق ** تا نخسپد فکرتش بستست حلق
 • Bir hayret lâzım ki düşünceleri silip süpürsün. Hayret, fikirleri de yok eder, zikirleri de!
 • حیرتی باید که روبد فکر را ** خورده حیرت فکر را و ذکر را
 • Hüner ve marifette kim daha kâmilse mana bakımından artta sureta ileridedir.
 • هر که کاملتر بود او در هنر ** او بمعنی پس بصورت پیشتر
 • Allah “Geri dönenler” dedi. Geri dönmek sürünün yazıdan gelip ağıla gitmesine benzer.
 • راجعون گفت و رجوع این سان بود ** که گله وا گردد و خانه رود
 • Sürü, yazıdan dönüp geldi mi giderken en önde olan keçi artta kalır.
 • چونک واگردید گله از ورود ** پس فتد آن بز که پیش آهنگ بود
 • Giderken geride kalan topal keçiye gelince suratı asıkları bile güldürecek bir halde öne düşer. 1120
 • پیش افتد آن بز لنگ پسین ** اضحک الرجعی وجوه العابسین
 • Bu kavim, laf olsun diye topal olmadılar ya… övünmeyi terk ettiler de ârı satın aldılar.
 • از گزافه کی شدند این قوم لنگ ** فخر را دادند و بخریدند ننگ
 • Bu kavim, hacca ayakları kırık olduğu halde topallaya topallaya giderler. Sıkıntıdan kurtuluşa gizli bir yol vardır.
 • پا شکسته می‌روند این قوم حج ** از حرج راهیست پنهان تا فرج
 • Bu tarife gönüllerini bilgilerden yıkayıp arıtmışlardır. Çünkü bu yol, zahirî bilgiyi tanımaz.
 • دل ز دانشها بشستند این فریق ** زانک این دانش نداند آن طریق
 • Bu yolda, aslı o âlemden olan bir bilgi gerek. Zira her feri, aslında yol gösterir.
 • دانشی باید که اصلش زان سرست ** زانک هر فرعی به اصلش رهبرست
 • Her kanat, denizi aşacak kudrete nereden sahip olacak? Allah bilgisi gerek ki insanı Allah’a ulaştırsın. 1125
 • هر پری بر عرض دریا کی پرد ** تا لدن علم لدنی می‌برد
 • Şu halde adama sonunda gönülden silinip arıtılması lâzım olan bilgiyi neye öğretirsin?
 • پس چرا علمی بیاموزی به مرد ** کش بباید سینه را زان پاک کرد
 • Öyleyse bu âlemde ileri gitmeye heves etme, topal ol da geri dönerken en öne düş.
 • پس مجو پیشی ازین سر لنگ باش ** وقت وا گشتن تو پیش آهنگ باش
 • Ey nazik adam, ileri giden son gelenlerden ol. Taze ve turfanda meyve, ağaca nazaran daha ileridedir, derecesi daha üstündür.
 • آخرون السابقون باش ای ظریف ** بر شجر سابق بود میوه‌ی طریف
 • Gerçi meyve ağaçtan sonra vücuda gelir, fakat hakikatte evvel odur, çünkü ağaçtan maksat odur.
 • گرچه میوه آخر آید در وجود ** اولست او زانک او مقصود بود
 • Melekler gibi "Bizim bilgimiz yok" de de, “Ancak senin bildirdiğin bilgiyi biliriz” sırrı elini tutsun. 1130
 • چون ملایک گوی لا علم لنا ** تا بگیرد دست تو علمتنا
 • Bu mektep de hecelemeyi bilmezsen Ahmed gibi akıl ve irfan nuriyle dolarsın.
 • گر درین مکتب ندانی تو هجا ** همچو احمد پری از نور حجی
 • Şehirlerde ad san sahibi olmazsan, Allah kullarının halini daha iyi bilir ya, kaybolmazsın, merak etme.
 • گر نباشی نامدار اندر بلاد ** گم نه‌ای الله اعلم بالعباد
 • Altın definesini bilinmeyen viranelere gizlerler?
 • اندر آن ویران که آن معروف نیست ** از برای حفظ گنجینه‌ی زریست
 • Hiç defineyi bilinen yere koyarlar mı? İşte kurtulmanın, halâs olmanın da zahmet ve meşakkatlerde gizlenmesi buna benzer.
 • موضع معروف کی بنهند گنج ** زین قبل آمد فرج در زیر رنج
 • Burada hatıra birçok şüpheler, tereddütler gelebilir ama iyi at, kösteklerini kırar, bukağıdan kurtuluverir. 1135
 • خاطر آرد بس شکال اینجا ولیک ** بسکلد اشکال را استور نیک
 • Onun sevgisi, şüphe ve tereddütleri yakan bir ateştir. Gündüzün nuru, bütün hayalleri siler süpürür.
 • هست عشقش آتشی اشکال‌سوز ** هر خیالی را بروبد نور روز
 • Ey Allah rızasını elde eden, bu sual, sana o taraftan geldi, cevabını da o taraftan ara.
 • هم از آن سو جو جواب ای مرتضا ** کین سال آمد از آن سو مر ترا
 • Gönlün köşesiz köşesi yok mu? İşte o bucak, padişaha varan bir yoldur. Gönlün doğudan da olmayan, batıdan da olmayan aydınlığı, tek bir aydan meydana gelir.
 • گوشه‌ی بی گوشه‌ی دل شه‌رهیست ** تاب لا شرقی و لا غرب از مهیست
 • Ey mana dağı, sen yoksullar gibi bu tarafa o tarafta neden ses arayıp durursun.
 • تو ازین سو و از آن سو چون گدا ** ای که معنی چه می‌جویی صدا
 • Derde düşünce iki büklüm olup “Yarabbi” diye yalvardığın taraf yok mu, bu sesi de o tarafta ara. 1140
 • هم از آن سو جو که وقت درد تو ** می‌شوی در ذکر یا ربی دوتو
 • Dert ve ölüm zamanı o tarafa yönelir, feryat ve figana düşersin. Dertten kurtulunca neden yabancıya dönüyor, hiç o tarafı aklına bile getirmiyorsun?
 • وقت درد و مرگ آن سو می‌نمی ** چونک دردت رفت چونی اعجمی
 • Mihnet zamanında “Allah” demeye başlar, sıkıntın geçti mi “Nerede ona yol ?” dersin.
 • وقت محنت گشته‌ای الله گو ** چونک محنت رفت گویی راه کو
 • Bu hal, şundan ileri geliyor: “Allah’ı şeksiz, şüphesiz bilen, tanıyan, daima onu anlar, ondan hiç ayrılmaz.
 • این از آن آمد که حق را بی گمان ** هر که بشناسد بود دایم بر آن
 • Fakat akıl ve şüphe hicaplarında kalan kişiye Allah tecellisi, gâh örtülür, gâh yenini, yakasını yırtıp görünür.
 • وانک در عقل و گمان هستش حجاب ** گاه پوشیدست و گه بدریده جیب
 • Aklı cüzi gâh üstündür, gâh baş aşağı, Aklı Külli ise bütün hâdiselerden kurtulmuştur, emindir. 1145
 • عقل جزوی گاه چیره گه نگون ** عقل کلی آمن از ریب المنون
 • Akılla hüneri sat da hayreti satın al. Oğul, horluğa doğru git, Buhara’ya değil!
 • عقل بفروش و هنر حیرت بخر ** رو به خواری نه بخارا ای پسر
 • Biz neye bu derece de söze daldık? Hikâye söyleyelim derken hikâye olduk gitti.
 • ما چه خود را در سخن آغشته‌ایم ** کز حکایت ما حکایت گشته‌ایم