English    Türkçe    فارسی   

3
168-217

 • O yalan yemini ederken nefesin, kovuculuk eder. Kokusu seninle beraber oturanların dimağına vurur.
 • آن دم سوگند غمازی کند ** بر دماغ همنشینان بر زند
 • O koku yüzünden dualar reddedilir. O kötü kalp, sözle kendisini gösterir.
 • پس دعاها رد شود از بوی آن ** آن دل کژ می‌نماید در زبان
 • O duaya “Sesinizi kesin” cevabı gelir. Her azgının cezası onu kovan sopadır. 170
 • اخسا آید جواب آن دعا ** چوب رد باشد جزای هر دغا
 • Fakat sözün eğri, özün doğru olursa o söz eğriliği, Allah’a makbuldür.
 • گر حدیثت کژ بود معنیت راست ** آن کژی لفظ مقبول خداست
 • Dostların hatası, yabancıların doğrusundan daha iyidir.
 • بیان آنک خطای محبان بهترست از صواب بیگانگان بر محبوب
 • O doğru sözlü Bilâl, ezan okurken “Hayyı alesselâ, Hayyı alelfelâh- Haydin namaza, Haydin felâha” cümlelerindeki “Hayyı- haydin” kelimesini “Heyyi” diye okurdu.
 • آن بلال صدق در بانگ نماز ** حی را هی همی‌خواند از نیاز
 • Nihayet Peygamber’e dediler ki: “Ya Resulâllâh, bina yeni kuruluyor. Bu hata, hiç de doğru değil.
 • تا بگفتند ای پیمبر راست نیست ** این خطا اکنون که آغاز بناست
 • Ey Allah habercisi, ey Allah resulü, ey Allah meydanının tek binicisi, daha fasih bir müezzin getir.
 • ای نبی و ای رسول کردگار ** یک مذن کو بود افصح بیار
 • Din daha yeni kurulur, doğruluk düzenlik daha yeni meydana gelirken “Hayyı alelfelâh”’ı yanlış okumak ayıptır. 175
 • عیب باشد اول دین و صلاح ** لحن خواندن لفظ حی عل فلاح
 • Peygamber’in hiddeti coştu. Gizli inayetlerden bir iki remiz söyleyip dedi ki :
 • خشم پیغامبر بجوشید و بگفت ** یک دو رمزی از عنایات نهفت
 • “Ey aşağılık adamlar, Allah yanında Bilâl’in Heyyi’si yüzlerce hadan, hıdan, yüzlerce dedikodudan iyidir.
 • کای خسان نزد خدا هی بلال ** بهتر از صد حی و خی و قیل و قال
 • İşi çok karıştırmayın da sırrınızı açmayayım, önünüzü, sonunuzu söylemeyeyim.”
 • وا مشورانید تا من رازتان ** وا نگویم آخر و آغازتان
 • Her duada güzel bir nefese sahip değilsen yürü, özü sözü doğru kardeşlerden dua iste.
 • گر نداری تو دم خوش در دعا ** رو دعا می‌خواه ز اخوان صفا
 • Musa aleyhisselâm’a, Beni günah etmediğin ağızla çağır diye vahiy gelmesi
 • امر حق به موسی علیه السلام که مرا به دهانی خوان کی بدان دهان گناه نکرده‌ای
 • Allah, “Ey Musa, bana suç etmediğin, kötü söylemediğin bir ağızla sığın, dua et” dedi. 180
 • گفت ای موسی ز من می‌جو پناه ** با دهانی که نکردی تو گناه
 • Musa, “Bende o ağız yok deyince Allah, “Başkasının ağzıyla dua et”
 • گفت موسی من ندارم آن دهان ** گفت ما را از دهان غیر خوان
 • Başkasının ağzıyla nasıl günah edebilirsin? Yarabbi diye başkasının ağzıyla çağır” buyurdu.
 • از دهان غیر کی کردی گناه ** از دهان غیر بر خوان کای اله
 • Sen de öyle muamelede bulun ki ağızlar, gece gündüz sana dua edip dursunlar.
 • آنچنان کن که دهانها مر ترا ** در شب و در روزها آرد دعا
 • Günah etmediğim ağız, başkasının özürler dileyen ağzıdır.
 • از دهانی که نکردستی گناه ** و آن دهان غیر باشد عذر خواه
 • Yahut da kendi ağzını temizle, ruhunu çevik bir hale getir. 185
 • یا دهان خویشتن را پاک کن ** روح خود را چابک و چالاک کن
 • Çünkü Allah adı temizdir, temizlik geldi mi pislik, pılısını pırtısını toparlayıp gider.
 • ذکر حق پاکست چون پاکی رسید ** رخت بر بندد برون آید پلید
 • Zıtlar, zıtlardan kaçar. Ziya parladı mı gece kalmaz.
 • می‌گریزد ضدها از ضدها ** شب گریزد چون بر افروزد ضیا
 • Ağza temiz bir ad gelince de ne pislik kalır, ne gamlar, kederler.
 • چون در آید نام پاک اندر دهان ** نه پلیدی ماند و نه اندهان
 • Yalvarırım Allah demesi, Hakk’ın Lebbeyk demesinin ta kendisidir
 • بیان آنک الله گفتن نیازمند عین لبیک گفتن حق است
 • Birisi her gece Allah der durur, bu zikrinden ağzı tatlılaşır, zevk alırdı.
 • آن یکی الله می‌گفتی شبی ** تا که شیرین می‌شد از ذکرش لبی
 • Şeytan “Ey çok söz söyleyen, bunca Allah demene karşılık onun Lebbeyk demesi nerde? 190
 • گفت شیطان آخر ای بسیارگو ** این همه الله را لبیک کو
 • Allah tahtından bir cevap gelmiyor. Böyle utanmadan, sıkılmadan ne vakte dek Allah deyip duracaksın” dedi.
 • می‌نیاید یک جواب از پیش تخت ** چند الله می‌زنی با روی سخت
 • Adamın gönlü kırıldı, başını yere koydu, yattı. Rüyada yeşiller giyinmiş Hızır’ı gördü.
 • او شکسته‌دل شد و بنهاد سر ** دید در خواب او خضر را در خضر
 • Hızır “Kendine gel, niçin zikri bıraktın, çağırdığın addan nasıl usandın, zikrinden nasıl pişman oldun?” dedi.
 • گفت هین از ذکر چون وا مانده‌ای ** چون پشیمانی از آن کش خوانده‌ای
 • Adam, cevap olarak “Lebbeyk sesi gelmiyor, kapıdan sürüleceğimden korkuyorum” deyince
 • گفت لبیکم نمی‌آید جواب ** زان همی‌ترسم که باشم رد باب
 • Hızır ”Senin o Allah demen, bizim Lebbeyk dememizdir. Senin o niyazın derde düşmen, yanıp yakılman, bizim haberci çavuşumuzdur. 195
 • گفت آن الله تو لبیک ماست ** و آن نیاز و درد و سوزت پیک ماست
 • Senin hilelere düşmen, çareler araman, seni kendimize çekmemizden, ayağını çözmemizdendir.
 • حیله‌ها و چاره‌جوییهای تو ** جذب ما بود و گشاد این پای تو
 • Korkun da bizim lütfumuzun kemendidir, aşkın da. Her Yarabbi demende bizim, efendim, buyur dememiz gizli” dedi.
 • ترس و عشق تو کمند لطف ماست ** زیر هر یا رب تو لبیکهاست
 • Bilgisiz adamın canı, bu duadan uzaktır. Çünkü Yarabbi demesine izin yok ki!
 • جان جاهل زین دعا جز دور نیست ** زانک یا رب گفتنش دستور نیست
 • Zarara, ziyana uğrayınca Allah’a sızlanmasın diye ağzında da kilit var, gönlünde de. Ağzı da bağlı, gönlü de.
 • بر دهان و بر دلش قفلست و بند ** تا ننالد با خدا وقت گزند
 • Firavuna yüzlerce mal, mülk verdi, o da nihayet ululuk, büyüklük dâvasına girişti. 200
 • داد مر فرعون را صد ملک و مال ** تا بکرد او دعوی عز و جلال
 • O kötü yaradılışlı, Hakk’a sızlanmasın diye ömründe baş ağrısı bile görmedi.
 • در همه عمرش ندید او درد سر ** تا ننالد سوی حق آن بدگهر
 • Allah, ona bütün dünya mülkünü verdi de dert, elem, keder vermedi.
 • داد او را جمله ملک این جهان ** حق ندادش درد و رنج و اندهان
 • Dert, Allah’ı gizlice çağırmana sebep olduğundan bütün dünya malından yeğdir.
 • درد آمد بهتر از ملک جهان ** تا بخوانی مر خدا را در نهان
 • Dertsiz dua soğuktur, bir şeye yaramaz. Dertli dua ve niyaz, gönülden, aşktan gelir.
 • خواندن بی درد از افسردگیست ** خواندن با درد از دل‌بردگیست
 • O gizlice niyazın, o önü sonu anman yok mu? 205
 • آن کشیدن زیر لب آواز را ** یاد کردن مبدا و آغاز را
 • İşte saf, halis ve hüzünlü dua odur. “Ey Allah’ım ey feryadıma erişen, ey yardımcım” demendir.
 • آن شده آواز صافی و حزین ** ای خدا وی مستغاث و ای معین
 • Allah yolunda köpeğin sesi bile Allah cezbesiyledir. Çünkü Allah’a her yönelen, bir yol kesicinin esiridir.
 • ناله‌ی سگ در رهش بی جذبه نیست ** زانک هر راغب اسیر ره‌زنیست
 • Eshabı Kehf’in köpeği gibi… Pis şeyden kurtulunca padişahlar sofrasının başına oturdu.
 • چون سگ کهفی که از مردار رست ** بر سر خوان شهنشاهان نشست
 • Mağaranın önünde kıyamete kadar dağarcıksız, heybesiz ârifcesine rahmet lokmasını, rahmet suyunu yiyip içmekte.
 • تا قیامت می‌خورد او پیش غار ** آب رحمت عارفانه بی تغار
 • Nice köpek postuna bürünmüş adsız sansız kişiler var ki perde ardında şarapsız kalmazlar. 210
 • ای بسا سگ‌پوست کو را نام نیست ** لیک اندر پرده بی آن جام نیست
 • Oğul, bu şarap, için can ver. Savaşsız, sabırsız yenme olur mu hiç?
 • جان بده از بهر این جام ای پسر ** بی جهاد و صبر کی باشد ظفر
 • Bunun için sabır güç bir şey değildir. Sabret, sabır, güçlüklerin, sıkıntıların anahtarıdır.
 • صبر کردن بهر این نبود حرج ** صبر کن کالصبر مفتاح الفرج
 • Bu pusudan sabır ve ihtiyat etmeksizin kimse kurtulmadı. Sabır da ihtiyatın eli ayağıdır.
 • زین کمین بی صبر و حزمی کس نرست ** حزم را خود صبر آمد پا و دست
 • İhtiyatta bulun, bu zehirli otu yeme. İhtiyata riayet, peygamberlerin kuvvetinden, nurundandır.
 • حزم کن از خورد کین زهرین گیاست ** حزم کردن زور و نور انبیاست
 • Her yelden oynayıp duran samandır. Dağ, hiç yele ehemmiyet verir mi? 215
 • کاه باشد کو به هر بادی جهد ** کوه کی مر باد را وزنی نهد
 • Her yanda bir gulyabani, seni çağırır, “Kardeş, gel, yol istiyorsan işte buracıkta.
 • هر طرف غولی همی‌خواند ترا ** کای برادر راه خواهی هین بیا
 • Yoldaş, sana yol göstereyim, yoldaşın olayım. Bu ince yolda ben sana kılavuzum” der.
 • ره نمایم همرهت باشم رفیق ** من قلاووزم درین راه دقیق