English    Türkçe    فارسی   

3
2052-2101

 • Bu ağaçların ne dizleri vardı, ne belleri! Nasıl rükûa, secdeye varıyorlar, bu ne biçim namaz? derken,
 • این درختان را نه زانو نه میان ** این چه ترتیب نمازست آنچنان
 • Allah’tan ilham geldi: A nurlu, pirli kişi, hâlâ bizim işimize şaşıyor musun? Bizce bu işler, şaşılacak işler değil ki!
 • آمد الهام خدا کای با فروز ** می عجب داری ز کار ما هنوز
 • Yedi ağacın yedi adam olması
 • هفت مرد شدن آن هفت درخت
 • Bir müddet sonra ağaçlar, yedi tane adam oldu. Hepsi de tek Allah’ın huzurunda ka’dedeydi.
 • بعد دیری گشت آنها هفت مرد ** جمله در قعده پی یزدان فرد
 • Gözlerini ovuşturup bu yedi aslan kimlerdir, âlemde ne işleri var ki, diye bakmaktaydım. 2055
 • چشم می‌مالم که آن هفت ارسلان ** تا کیانند و چه دارند از جهان
 • Yanlarına yaklaşıp onlara uyanık bir gönülle selâm verdim.
 • چون به نزدیکی رسیدم من ز راه ** کردم ایشان را سلام از انتباه
 • Selâmımı alıp “Ey Dekukî, ey uluların tacı, büyüklerin övündüğü zat” dediler.
 • قوم گفتندم جواب آن سلام ** ای دقوقی مفخر و تاج کرام
 • Kendi kendime beni nasıl tanıdılar? Bundan önce beni görmemişlerdi dedim.
 • گفتم آخر چون مرا بشناختند ** پیش ازین بر من نظر ننداختند
 • Hatırımdan geçeni hemencecik anlayıp birbirlerine baktılar.
 • از ضمیر من بدانستند زود ** یکدگر را بنگریدند از فرود
 • Gülerek “Ey aziz, bu sır, şimdi sana gizli mi ki? 2060
 • پاسخم دادند خندان کای عزیز ** این بپوشیدست اکنون بر تو نیز
 • Allah’a ulaşıp hayrete varan bir gönle solun, sağın sırları gizli kalabilir mi?” dediler.
 • بر دلی کو در تحیر با خداست ** کی شود پوشیده راز چپ و راست
 • Yine kendi kendime bunlar hakikatlere ermişler, hakikatler âlemine ulaşmışlar, âlâ… Fakat bu surete ait ismi, bu surete ait harfi nasıl biliyorlar, dedim.
 • گفتم ار سوی حقایق بشکفند ** چون ز اسم حرف رسمی واقفند
 • İçlerinden biri “Velî, bir adı bilmezse bil ki bu istiğraktan ileri gelen bir şeydir, cahillikten değil” dedi.
 • گفت اگر اسمی شود غیب از ولی ** آن ز استغراق دان نه از جاهلی
 • Ondan sonra bana “Ey temiz dost, biz namazda sana uymak istiyoruz” dediler.
 • بعد از آن گفتند ما را آرزوست ** اقتدا کردن به تو ای پاک دوست
 • Peki dedim, fakat bir an müsaade edin zamanın devrine ait müşküllerim var. 2065
 • گفتم آری لیک یک ساعت که من ** مشکلاتی دارم از دور زمن
 • Temiz sohbetinizle o müşküller hal olsun. Topraktan üzüm bile sohbetle biter.
 • تا شود آن حل به صحبتهای پاک ** که به صحبت روید انگوری ز خاک
 • İçi dolu olan tane kara toprağa ulaşır, toprakta halvet eder, toprakta sohbet eder,
 • دانه‌ی پرمغز با خاک دژم ** خلوتی و صحبتی کرد از کرم
 • Kendisini toprakta tamamıyla mahveder; nihayet ne sarı, ne kırmızı rengi kalır, kokusu da mahvolur da,
 • خویشتن در خاک کلی محو کرد ** تا نماندش رنگ و بو و سرخ و زرد
 • Tamamıyla mahvolur kabza eriştikten sonra kol kanat açar, basta erişir, atını sürmeye başlar.
 • از پس آن محو قبض او نماند ** پرگشاد و بسط شد مرکب براند
 • Aslının önünde varlığından geçince suret ortadan gider, manası cilvelenir. 2070
 • پیش اصل خویش چون بی‌خویش شد ** رفت صورت جلوه‌ی معنیش شد
 • Hüküm senin diye baş eğdiler. Onların bu baş eğmelerinden öyle hararetlendim, gönlümden öyle bir ateş çıktı ki!
 • سر چنین کردند هین فرمان تراست ** تف دل از سر چنین کردن بخاست
 • Bir zaman o seçilmiş kişilerle murakabeye daldım, kendimden geçtim.
 • ساعتی با آن گروه مجتبی ** چون مراقب گشتم و از خود جدا
 • O zaman canım, zamandan kurtuldu. Zaman insanı gençken kocaltır.
 • هم در آن ساعت ز ساعت رست جان ** زانک ساعت پیر گرداند جوان
 • Bütün renkten renge girişler, zamandan meydana gelir. Zamandan kurtulan, renkten renge girmekten de kurtulur.
 • جمله تلوینها ز ساعت خاستست ** رست از تلوین که از ساعت برست
 • Bir zaman, zamandan, zaman kaydından kurtuldun mu keyfiyet kalmaz, keyfiyetsiz Allah’a mahrem olursun. 2075
 • چون ز ساعت ساعتی بیرون شوی ** چون نماند محرم بی‌چون شوی
 • Zaman zamansızlığı bilmez. Zamansızlık âlemine varmak için hayretten başka yol yoktur.
 • ساعت از بی‌ساعتی آگاه نیست ** زانکش آن سو جز تحیر راه نیست
 • Bu arayıp tarama âleminde herkesi, zamanın bir hususi tavlasına bağlamışlardır.
 • هر نفر را بر طویله خاص او ** بسته‌اند اندر جهان جست و جو
 • Her tavlaya bir memur dikilmiş… Oranın ehli olmayan, memurdan izinsiz oraya giremez.
 • منتصب بر هر طویله رایضی ** جز بدستوری نیاید رافضی
 • Bir tavlada bağlı olan, hevese düşüp de bağlarını çözdü, başkalarının tavlasına gitti mi,
 • از هوس گر از طویله بسکلد ** در طویله دیگران سر در کند
 • Hemen ahır memurları onu aramaya koyulur, bulup yularını tutar, çeke çeke yerine getirir! 2080
 • در زمان آخرجیان چست خوش ** گوشه‌ی افسار او گیرند و کش
 • Seni koruyanları görmüyorsan kendine bak! İhtiyarın elinde mi senin?
 • حافظان را گر نبینی ای عیار ** اختیارت را ببین بی اختیار
 • Zahiren ihtiyarın elinde… Elin, ayağın bağlı değil… Peki, ya neden hapistesin, neden,
 • اختیاری می‌کنی و دست و پا ** بر گشادستت چرا حسبی چرا
 • Seni koruyan memuru inkâr etmeye yüz tuttun da dilediğin şeylerden seni alıkoyan nefsin tehditleri adını taktın ha!
 • روی در انکار حافظ برده‌ای ** نام تهدیدات نفسش کرده‌ای
 • Dekukî’nin imam olarak öne geçmesi
 • پیش رفتن دقوقی رحمة الله علیه به امامت
 • Dekukî’ye “Bu sözün sonu yoktur. Namaz vakti, hemencecik öne geç.
 • این سخن پایان ندارد تیز دو ** هین نماز آمد دقوقی پیش رو
 • Ey tek kişi, bize iki rekât sabah namazı kıldır da zaman seninle bezensin. 2085
 • ای یگانه هین دوگانه بر گزار ** تا مزین گردد از تو روزگار
 • Ey gözü aydın imam, bize imamlık et… İmam olanın gözü açık olması lâzım.
 • ای امام چشم‌روشن در صلا ** چشم روشن باید ایدر پیشوا
 • Şeriat de körün imamlığı mekruhtur.
 • در شریعت هست مکروه ای کیا ** در امامت پیش کردن کور را
 • Hafız, akıllı ve fakih olsa bile körün imamlığı hoş değil. Sersem ve suçlu olsa bile gözü açık imam bu çeşit körden iyidir.
 • گرچه حافظ باشد و چست و فقیه ** چشم‌روشن به وگر باشد سفیه
 • Kör, pisliklerden çekinemez. Çekinmenin asıl sebebi, asıl vesilesi gözdür.
 • کور را پرهیز نبود از قذر ** چشم باشد اصل پرهیز و حذر
 • Kör yolda yürürken pisliği göremez. Dilerim, hiçbir müminin gözü kör olmasın. 2090
 • او پلیدی را نبیند در عبور ** هیچ مومن را مبادا چشم کور
 • Zahiri kör, görünen necasetlere bulaşır. Fakat can gözü kör olan kişi gizli olan, görünmeyen pisliklere bulaşır.
 • کور ظاهر در نجاسه‌ی ظاهرست ** کور باطن در نجاسات سرست
 • Bu görünen pislik bir parça suyla arınır, fakat içte olan pislik, artıkça artar.
 • این نجاسه‌ی ظاهر از آبی رود ** آن نجاسه‌ی باطن افزون می‌شود
 • İçteki pislikler anlaşıldı mı gözyaşından başka bir şeyle temizlenemez.
 • جز بب چشم نتوان شستن آن ** چون نجاسات بواطن شد عیان
 • Allah, kâfire “Pis murdar” demiştir. Bu pislik, bu murdarlık, onun dışında değildir.
 • چون نجس خواندست کافر را خدا ** آن نجاست نیست بر ظاهر ورا
 • Kâfirin dışı, pisliklere bulaşmıştır. Pislik onun huyundadır, dinindedir. 2095
 • ظاهر کافر ملوث نیست زین ** آن نجاست هست در اخلاق و دین
 • Zahiri pisliğin kokusu yirmi adımlık yerden gelir, bâtıni pisliğin kokusuysa Rey’den tut da Şam’a kadar gider!
 • این نجاست بویش آید بیست گام ** و آن نجاست بویش از ری تا بشام
 • Hatta göklere çıkar, hurilerle Rıdvan’ın burunlarını doldurur!
 • بلک بویش آسمانها بر رود ** بر دماغ حور و رضوان بر شود
 • Bu söylediğin sözler yok mu? Senin anlayışın miktarı ancak… Öldüm iyi ve doğru anlayışın hasretinden!
 • اینچ می‌گویم به قدر فهم تست ** مردم اندر حسرت فهم درست
 • Anlayış sudur, beden testi. Testi kırılınca içindeki su dökülür gider!
 • فهم آبست و وجود تن سبو ** چون سبو بشکست ریزد آب ازو
 • Bu testinin beş tane büyük deliği vardır, içinde ne su durur ne kar! 2100
 • این سبو را پنج سوراخست ژرف ** اندرو نه آب ماند خود نه برف
 • “Gözlerinizi sımsıkı yumun” emrini duydun da yine ayağını doğru atmadın.
 • امر غضوا غضة ابصارکم ** هم شنیدی راست ننهادی تو سم