English    Türkçe    فارسی   

3
3076-3125

 • Kendini unuttun mu seni anarlar… Kul oldun mu azat ederler!
 • چون فراموش خودی یادت کنند ** بنده گشتی آنگه آزادت کنند
 • “Hattâ izistey’ eserrüsül” hükmünce Peygamberlerin, münkirler, sözlerimizi kabul etmiyorlar diye ümitsizliğe, yese düşmeleri
 • نومید شدن انبیا از قبول و پذیرای منکران قوله حتی اذا استیاس الرسل
 • Peygamberler bile, “Şuna buna nasihat edip duruyoruz.
 • انبیا گفتند با خاطر که چند ** می‌دهیم این را و آن را وعظ و پند
 • Niceye bir soğuk demiri dövüp duracak, niceye bir kafese üfleyip yatacağız?” diye hatırlarından geçirdiler.
 • چند کوبیم آهن سردی ز غی ** در دمیدن در قفض هین تا بکی
 • Halkın yaptığı işler, Allah’ın kaza ve kaderiyledir. Dişin keskinliği, midenin hararet ve kuvvetinden ileri gelir.
 • جنبش خلق از قضا و وعده است ** تیزی دندان ز سوز معده است
 • Nefs-i Kül, insanın cüz’i nefsine tesir etti de olacaklar oldu. Balık baştan kokar, kuyruktan değil! 3080
 • نفس اول راند بر نفس دوم ** ماهی از سر گنده باشد نه ز دم
 • Bunu böyle bil, bil ama eşeğini de yine ok gibi süre dur. Çünkü Allah, “Emirlerimi tebliğ et” diye emretmiştir; emrinden dışarı çıkmaya imkân yok.
 • لیک هم می‌دان و خر می‌ران چو تیر ** چونک بلغ گفت حق شد ناگزیر
 • (Bir fırka cennetliktir, bir fırka cehennemlik). Bu iki fırkanın hangisindensin, bilemezsin ki. Ne olduğunu görünceye kadar çalış, çabala!
 • تو نمی‌دانی کزین دو کیستی ** جهد کن چندانک بینی چیستی
 • Gemiye yükünü yükledin mi Allah’a dayanman gerek.
 • چون نهی بر پشت کشتی بار را ** بر توکل می‌کنی آن کار را
 • Yolda gark mı olacaksın, kurtulup sağlıkla, selâmetle gideceğin yere mi varacaksın? Bu ikisinden hangisi başına gelecek, bilemezsin ki,
 • تو نمی‌دانی که از هر دو کیی ** غرقه‌ای اندر سفر یا ناجیی
 • Eğer ne olacağım, başına ne gelecek? Bunu bilmedikçe gemiye binmem. 3085
 • گر بگویی تا ندانم من کیم ** بر نخواهم تاخت در کشتی و یم
 • Bu seferden kurtulacak mıyım, yoksa yolda boğulacak mıyım? Ne olacağımı bildir bana.
 • من درین ره ناجیم یا غرقه‌ام ** کشف گردان کز کدامین فرقه‌ام
 • Ben, başkaları gibi kuru bir ümide kapılıp şüpheyle yola düşmem dersen,
 • من نخواهم رفت این ره با گمان ** بر امید خشک همچون دیگران
 • Hiçbir ticarette bulunamazsın. Çünkü bu ikisi de gaybdadır, sırdır.
 • هیچ بازرگانیی ناید ز تو ** زانک در غیبست سر این دو رو
 • Pul şişe gibi ruhu incecik olan, cüz’i bir şeyden kırılıveren korkak tacir, ticaretinden ne fayda görür, ne ziyan eder.
 • تاجر ترسنده‌طبع شیشه‌جان ** در طلب نه سود دارد نه زیان
 • Hatta fayda şöyle dursun ziyan eder, mahrum kalır, hor olur. Kimde yanış varsa nuru o bulur. 3090
 • بل زیان دارد که محرومست و خوار ** نور او یابد که باشد شعله‌خوار
 • Çünkü bütün işler, ihtimalle yapılır. Sen de din işini üstün ve ön planda tut da kurtul.
 • چونک بر بوکست جمله کارها ** کار دین اولی کزین یابی رها
 • Bu kapıyı ümitten başka bir şeyle açmaya izin yok… Allah, doğrusunu daha iyi bilir.
 • نیست دستوری بدینجا قرع باب ** جز امید الله اعلم بالصواب
 • Mukallidin imanı korku ve ümittir
 • بیان آنک ایمان مقلد خوفست و رجا
 • Çalışanların boyunları iğ gibi incelse de yine insanı her sanata sevk eden ümittir, ihtimaldir.
 • داعی هر پیشه اومیدست و بوک ** گرچه گردنشان ز کوشش شد چو دوک
 • Sabahleyin dükkânına giden rızık elde etmek ümidiyle koşar gider.
 • بامدادان چون سوی دکان رود ** بر امید و بوک روزی می‌دود
 • Rızık ümidi olmasa nasıl olur da gidersin? Mahrumiyet korkusu olursa nasıl olur da kuvvet bulursun? 3095
 • بوک روزی نبودت چون می‌روی ** خوف حرمان هست تو چونی قوی
 • Belki ezelde sana bir rızık verilmemiştir. Bu ezeli mahrumiyet korkusu, nasıl oluyor da yiyeceğini, içeceğini elde etmek için çalışıp çabalamanda, arayıp taramanda seni âciz, kuvvetsiz bir hale sokmuyor?
 • خوف حرمان ازل در کسب لوت ** چون نکردت سست اندر جست و جوت
 • Deseler, dersin ki: “Çalıştığım halde bir şey elde edememek korkusu da var. Var ama bu korku tembellikte daha fazla.
 • گویی گرچه خوف حرمان هست پیش ** هست اندر کاهلی این خوف بیش
 • Çalışırsam belki kazanırım; bunda ümidim daha çok… Tembellikte daha fazla zarar var.
 • هست در کوشش امیدم بیشتر ** دارم اندر کاهلی افزون خطر
 • Peki, a kötü zanna düşen, ya neden din işinde bu ziyan korkusu eteğini tutuyor öyleyse?
 • پس چرا در کار دین ای بدگمان ** دامنت می‌گیرد این خوف زیان
 • Yoksa bu bizim pazarımızın tacirleri olan peygamberlerle velilerin ne kârlar elde ettiklerini görmedin mi ki? 3100
 • یا ندیدی کاهل این بازار ما ** در چه سودند انبیا و اولیا
 • Onlara bu dükkânı terk etmekle neler yüz gösterdi… Bu pazarda nasıl kârlar ettiler… Haberin yok mu ki?
 • زین دکان رفتن چه کانشان رو نمود ** اندرین بازار چون بستند سود
 • Ateş onlara halhal gibi râm oldu, deniz, onların emrine uydu, onları baş üstüne taşıdı.
 • آتش آن را رام چون خلخال شد ** بحر آن را رام شد حمال شد
 • Demir, onlara râm oldu, mum kesildi… Rüzgâr, onlara kul oldu, hükümlerine girdi!
 • آهن آن را رام شد چون موم شد ** باد آن را بنده و محکوم شد
 • Resulullâh sallallâhu aleyhi ve selem, “Şüphe yok ki Allah’ın gizli velileri var” buyurdu
 • بیان آنک رسول علیه السلام فرمود ان لله تعالی اولیاء اخفیاء
 • (Peygamberlerden başka) bir taife daha vardır ki bunlar pek gizlidirler. Bu zahir halkına nereden meşhur olacaklar?
 • قوم دیگر سخت پنهان می‌روند ** شهره‌ی خلقان ظاهر کی شوند
 • Bunca kerametleri vardır da yine ululuklarını hiç kimsenin gözü görmez! 3105
 • این همه دارند و چشم هیچ کس ** بر نیفتد بر کیاشان یک نفس
 • Hem uludurlar, kerametleri vardır… Hem Allah hareminde gizlenmişlerdir. Onların adlarını Abdal bile işitmemiştir.
 • هم کرامتشان هم ایشان در حرم ** نامشان را نشنوند ابدال هم
 • Sen yoksa Allah’ın keremlerini bilmiyor musun ki… Seni “Gel” diye onların bulunduğu tarafa çağırıp duruyor.
 • یا نمی‌دانی کرمهای خدا ** کو ترا می‌خواند آن سو که بیا
 • Âlemin altı ciheti de onun keremleriyle dolu… Nereye baksan onun bayrakları orada dikildi!
 • شش جهت عالم همه اکرام اوست ** هر طرف که بنگری اعلام اوست
 • Bir kerem sahibi, sana gel, ateşe gir dese hemencecik atıl ateşe… Beni yakar mı deme bile!
 • چون کریمی گویدت آتش در آ ** اندر آ زود و مگو سوزد مرا
 • Allah razı olsun, Enes’in peşkirini ateşe atması ve peşkirin yanmaması
 • حکایت مندیل در تنور پر آتش انداختن انس رضی الله عنه و ناسوختن
 • Malik oğlu Enes’ten rivayet edilmiştir. Birisi ona konuk olmuştu. 3110
 • از انس فرزند مالک آمدست ** که به مهمانی او شخصی شدست
 • O hikâye eder: Yemekten sonra, peşkirini sararmış,
 • او حکایت کرد کز بعد طعام ** دید انس دستارخوان را زردفام
 • Kirlenmiş, yemeğe bulaşmış gören Enes, hizmetçi kadına: “Bunu al da tandıra at, bir müddet kalsın” dedi.
 • چرکن و آلوده گفت ای خادمه ** اندر افکن در تنورش یک‌دمه
 • Enes’in sırlarına vâkıf olan o hizmetçi de peşkiri ateşle dopdolu olan tandıra atıverdi.
 • در تنور پر ز آتش در فکند ** آن زمان دستارخوان را هوشمند
 • Bütün konuklar, şaşırıp kaldılar, peşkirden duman çıkacağını kavrulup yanacağını umuyorlardı.
 • جمله مهمانان در آن حیران شدند ** انتظار دود کندوری بدند
 • Derken bir müddet sonra hizmetçi, peşkiri arınmış temizlenmiş, tertemiz olarak getirdi. 3115
 • بعد یکساعت بر آورد از تنور ** پاک و اسپید و از آن اوساخ دور
 • Oradakiler, “Ey Peygamber’le görüşüp konuşmuş olan aziz zat, peşkir nasıl oldu da hem yanmadı, hem de temizlendi?” dediler.
 • قوم گفتند ای صحابی عزیز ** چون نسوزید و منقی گشت نیز
 • Enes dedi ki. “Mustafa, bu peşkire elini, ağzını silmişti; onun için!”
 • گفت زانک مصطفی دست و دهان ** بس بمالید اندرین دستارخوان
 • Ey ateşten, azaptan korkan gönül, böyle bir ele, böyle bir ağıza yaklaş!
 • ای دل ترسنده از نار و عذاب ** با چنان دست و لبی کن اقتراب
 • Bu el, bu ağız, cansız bir şeye böyle bir yücelik verirse âşığın ruhuna neler açmaz, neler yapmaz?
 • چون جمادی را چنین تشریف داد ** جان عاشق را چه‌ها خواهد گشاد
 • Kâbe’nin taşını kerpicini öptü, Kâbe (puthaneyken) kıble oldu. Ey can, sen de çalış, çabala da erlere karşı toprak ol (erler seni de putlardan arıtsınlar!) 3120
 • مر کلوخ کعبه را چون قبله کرد ** خاک مردان باش ای جان در نبرد
 • Sonra o hizmetçi kadına dediler ki: “Peki biz bu ahvali gördük, sen de bize halini söylemez misin?
 • بعد از آن گفتند با آن خادمه ** تو نگویی حال خود با این همه
 • O söyler söylemez nasıl oldu da hemencecik peşkiri tandıra attın? Tutalım o sırlara erişmiş…
 • چون فکندی زود آن از گفت وی ** گیرم او بردست در اسرار پی
 • Ya sen, bu derecede değerli bir peşkiri nasıl ateşe fırlatıp attın a hanım?”
 • این‌چنین دستارخوان قیمتی ** چون فکندی اندر آتش ای ستی
 • Hizmetçi, “Ben kerem sahiplerine itimat ederim. Onların keremlerinden ümitsiz değilim ki.
 • گفت دارم بر کریمان اعتماد ** نیستم ز اکرام ایشان ناامید
 • Peşkir de ne oluyor? Bana bile düşünmeden hemen ateşe atıl dese, 3125
 • میزری چه بود اگر او گویدم ** در رو اندر عین آتش بی ندم