English    Türkçe    فارسی   

3
3516-3565

 • İşte tıpkı bunun gibi ölürken de aynı çeşit ölürüz ama yarımız ziyan içindedir, yarımız padişah!
 • همچنان در مرگ یکسان می‌رویم ** نیم در خسران و نیمی خسرویم
 • Allah razı olsun, Bilâl’in neşeyle ölümü
 • وفات یافتن بلال رضی الله عنه با شادی
 • Bilâl; zayıflıktan hilâle dönmüş, yüzüne ölüm rengi çökmüştü.
 • چون بلال از ضعف شد همچون هلال ** رنگ مرگ افتاد بر روی بلال
 • Karısı görüp “Ah, bu ne elem, bu ne keder” dedi. Bilâl, “Hayır hayır… Bu ne zevk ve ne neşe,
 • جفت او دیدش بگفتا وا حرب ** پس بلالش گفت نه نه وا طرب
 • Şimdiye kadar hayattan elem duymaktaydım, ölüm nasıl bir zevktir, nedir, nedir? Sen bunu ne bileceksin?”
 • تا کنون اندر حرب بودم ز زیست ** تو چه دانی مرگ چون عیشست و چیست
 • Demekte, bu sözleri söylerken de yüzünde nerkisler, güller, lâleler açılmaktaydı! 3520
 • این همی گفت و رخش در عین گفت ** نرگس و گلبرگ و لاله می‌شکفت
 • Yüzünün parlaklığıyla nurlu gözleri, sözünün doğruluğuna şehadet ediyordu.
 • تاب رو و چشم پر انوار او ** می گواهی داد بر گفتار او
 • Her gönlü kara adam onun yüzünü simsiyah görürdü ama o, insanların gözbebeğiydi, neden gözbebeği de siyah?
 • هر سیه دل می سیه دیدی ورا ** مردم دیده سیاه آمد چرا
 • Yüzü kara olanlar, hakikati görmeyenlerdir. İnsanların gözbebeği olan adam ise ayın aynasıdır.
 • مردم نادیده باشد رو سیاه ** مردم دیده بود مرآت ماه
 • Zaten dünyada can gözüne sahip olanlardan başka, senin gözbebeğini kim görebilir ki?
 • خود کی بیند مردم دیده‌ی ترا ** در جهان جز مردم دیده‌فزا
 • Onu, gözbebeği haline gelenlerden başka kimse göremeyince artık ondan başka kim, onun rengini görüp anlar? 3525
 • چون به غیر مردم دیده‌ش ندید ** پس به غیر او کی در رنگش رسید
 • İnsanların gözbebeği olan kişiden başka herkes, mertebesi yüce insanın sıfatlarını taklit eder. Hakikati bilmez.
 • پس جز او جمله مقلد آمدند ** در صفات مردم دیده بلند
 • Karısı “Ah ayrılık, ah ayrılık” deyince Bilâl, “Hayır, hayır… Vuslat, vuslat!” dedi.
 • گفت جفتش الفراق ای خوش‌خصال ** گفت نه نه الوصالست الوصال
 • Karısı “Bu gece gurbete gidiyorsun… Soyunun sopunun gözlerinden kaybolacaksın” dedi.
 • گفت جفت امشب غریبی می‌روی ** از تبار و خویش غایب می‌شوی
 • Bilâl dedi ki: “Hayır, hayır… Bu gece ruhum, gurbet elinden vatanına ulaşacak!”
 • گفت نه نه بلک امشب جان من ** می‌رسد خود از غریبی در وطن
 • Karısı, “Gayri senin yüzünü nerede göreceğiz biz?” dedi. Bilâl dedi ki: “Allah haslarının halkasında! 3530
 • گفت رویت را کجا بینیم ما ** گفت اندر حلقه‌ی خاص خدا
 • Başını kaldırır da –aşağıya değil- yukarıya bakarsan Allah haslarının halkasını görürsün.
 • حلقه‌ی خاصش به تو پیوسته است ** گر نظر بالا کنی نه سوی پست
 • Yüzük taşının yüzüğe nur saçtığı gibi Âlemlerin Rabbi de o halkayı nurlandırıp durmaktadır!”
 • اندر آن حلقه ز رب العالمین ** نور می‌تابد چو در حلقه نگین
 • Karısı, “Yazıklar olsun, bu ev yıkıldı artık “ dedi. Bilâl dedi ki: “ Buluta bakma, aya bak! “
 • گفت ویران گشت این خانه دریغ ** گفت اندر مه نگر منگر به میغ
 • Akrabam kalabalık, ev de küçük… Allah, daha mamur bir hale getirmek için yıktı!
 • کرد ویران تا کند معمورتر ** قومم انبه بود و خانه مختصر
 • Bedenin ölümle harap olmasındaki hikmet
 • حکمت ویران شدن تن به مرگ
 • Ben evvelce sıkıntılar içinde hapis olmuş adama benzerdim, şimdi ruhumun nesli doğuyu da kapladı, batıyı da. 3535
 • من چو آدم بودم اول حبس کرب ** پر شد اکنون نسل جانم شرق و غرب
 • Bu kuyuya benzeyen evde bir yoksuldum, şimdi padişah oldum, padişaha bir köşk, bir saray lâzım!
 • من گدا بودم درین خانه چو چاه ** شاه گشتم قصر باید بهر شاه
 • Padişahlar, köşklerde, saraylarda otururlar, ölüye yurt olarak bir mezar kâfi!
 • قصرها خود مر شهان را مانسست ** مرده را خانه و مکان گوری بسست
 • Peygamberlere bu dünya dar geldi de padişahlar gibi Lâmekân âlemine gittiler.
 • انبیا را تنگ آمد این جهان ** چون شهان رفتند اندر لامکان
 • Kalbi ölmüş kişilereyse bu dünya nurlu göründü. Görünüşü büyük, geniş… Fakat hakikatte dar!
 • مردگان را این جهان بنمود فر ** ظاهرش زفت و به معنی تنگ بر
 • Dar olmasaydı bu feryat neden? Baksana… Daha evvel doğup bu âleme gelenlerin hepsi iki büklüm oldu! 3540
 • گر نبودی تنگ این افغان ز چیست ** چون دو تا شد هر که در وی بیش زیست
 • İnsan, uyku zamanında bak, nasıl azat olmakta… Ruh, o vardığı, ulaştığı mekândan nasıl neşelenmekte.
 • در زمان خواب چون آزاد شد ** زان مکان بنگر که جان چون شاد شد
 • Zalim, zulüm tabiatından kurtuluyor, zindandaki mahpus, hapse düştüğünü, hapiste bulunduğunu unutuyor.
 • ظالم از ظلم طبیعت باز رست ** مرد زندانی ز فکر حبس جست
 • Pek geniş olan bu yer, bu gök devenin çökeceği zaman pek daralmakta.
 • این زمین و آسمان بس فراخ ** سخت تنگ آمد به هنگام مناخ
 • Bu dünyanın genişliği, bir gözbağı… Oysaki pek dar. Gülmesi ağlamaktan ibaret, övünmesi ardan, ayıptan başka bir şey değil.
 • جسم بند آمد فراخ وسخت تنگ ** خنده‌ی او گریه فخرش جمله ننگ
 • Dünya, görünüşte geniş, hakikatte dardır, uyku da bu darlıktan kurtulmaya benzer
 • تشبیه دنیا کی بظاهر فراخست و بمعنی تنگ و تشبیه خواب کی خلاص است ازین تنگی
 • Hamam kızıştı, ısındı mı daralırsın, için sıkılır. 3545
 • همچو گرمابه که تفسیده بود ** تنگ آیی جانت پخسیده شود
 • Oysaki hamam geniştir, uzundur. O hararetten sana dar gelir, ruhun sıkılır, usanırsın.
 • گرچه گرمابه عریضست و طویل ** زان تبش تنگ آیدت جان و کلیل
 • Dışarı çıkmadıkça gönlün açılmaz peki… Mekânın genişmiş ne fayda?
 • تا برون نایی بنگشاید دلت ** پس چه سود آمد فراخی منزلت
 • Yahut da meselâ dar bir ayakkabı giyersin de geniş bir ovada yürürsün.
 • یا که کفش تنگ پوشی ای غوی ** در بیابان فراخی می‌روی
 • Fakat o geniş ova, sana öyle daralır ki… o ova o sahra sana âdeta zindan kesilir.
 • آن فراخی بیابان تنگ گشت ** بر تو زندان آمد آن صحرا و دشت
 • Seni uzaktan gören ovada bir lâle gibi açılmış der. 3550
 • هر که دید او مر ترا از دور گفت ** کو در آن صحرا چو لاله تر شکفت
 • Bilmez ki sen, zalimler gibi görünüşte gül bahçesindesin, fakat ruhun, feryat edip duruyor!
 • او نداند که تو همچون ظالمان ** از برون در گلشنی جان در فغان
 • Uyuman, o dar ayakkabıyı çıkarmana benzer. Uykuda bir müddet ruhun, bedenden kurtulur.
 • خواب تو آن کفش بیرون کردنست ** که زمانی جانت آزاد از تنست
 • Azizim, uyku, Allah velilerinin malı, mülküdür… Dünyadaki Eshabı Kehif gibi!
 • اولیا را خواب ملکست ای فلان ** همچو آن اصحاب کهف اندر جهان
 • Uyumadıkları halde rüya görürler, görünürde bir kapı yoktur, yokluğa giderler!
 • خواب می‌بینند و آنجا خواب نه ** در عدم در می‌روند و باب نه
 • Ev dar. Ruh bu daracık evde eli, ayağı çarpılmış gibi iki büklüm. O evi, padişahların sarayları genişletmek, mamur bir hale koymak için yıkar. 3555
 • خانه‌ی تنگ و درون جان چنگ‌لوک ** کرد ویران تا کند قصر ملوک
 • Ben de ana rahminde iki büklüm oldum. Dokuz ay doldu, artık buradan göçmem gerek!
 • چنگ‌لوکم چون جنین اندر رحم ** نه‌مهه گشتم شد این نقلان مهم
 • Anamı doğum ağrısı tutmasa bu zindanda ateş içinde kalırım.
 • گر نباشد درد زه بر مادرم ** من درین زندان میان آذرم
 • Bir anaya benzeyen tabiatın da kuzu, koyundan doğsun diye ağrıya düşüyor, bu ağrı, doğum yolunu açıyor.
 • مادر طبعم ز درد مرگ خویش ** می‌کند ره تا رهد بره ز میش
 • Ey tabiat, rahmini aç… Kuzu büyüdü, çıksın da o yemyeşil ovada yayılsın, otlasın artık!
 • تا چرد آن بره در صحرای سبز ** هین رحم بگشا که گشت این بره گبز
 • Doğum ağrısı, gebeye bir derttir ama çocuk için zindanın yıkılması gibidir. 3560
 • درد زه گر رنج آبستان بود ** بر جنین اشکستن زندان بود
 • Gebe, ne yapayım, nereye sığınayım? Diye ağlar… Çocuk kurtuluş vakti geldi diye güler!
 • حامله گریان ز زه کاین المناص ** و آن جنین خندان که پیش آمد خلاص
 • Göğün altındaki analar (ateş, yel, su, toprak) la cansız şeyler, canlı mahlûklar, nebatlar. Hulâsa ne varsa,
 • هرچه زیر چرخ هستند امهات ** از جماد و از بهیمه وز نبات
 • Hepsi, birbirlerinin derdinden gafildir. Yalnız bilen ve kemale sahip olan kişiler, bunların dertlerini bilir.
 • هر یکی از درد غیری غافل اند ** جز کسانی که نبیه و کامل‌اند
 • Kösenin, başkalarının evinde olanları bildiği kadar kabasakal, kendi evindekini bilemez.
 • آنچ کوسه داند از خانه‌ی کسان ** بلمه از خانه خودش کی داند آن
 • Amca, sen, kendi halini bilmezsin… Fakat gönül sahibi yok mu? Senin halini o bilir işte! 3565
 • آنچ صاحب‌دل بداند حال تو ** تو ز حال خود ندانی ای عمو
 • Gaflet, dert, tembellik ve gönül karanlığı gibi ne varsa hepsi de yere mensup ve aşağılık bir şey olan tenden ileri gelir
 • بیان آنک هرچه غفلت و غم و کاهلی و تاریکیست همه از تنست کی ارضی است و سفلی