English    Türkçe    فارسی   

3
3516-3540

 • İşte tıpkı bunun gibi ölürken de aynı çeşit ölürüz ama yarımız ziyan içindedir, yarımız padişah!
 • همچنان در مرگ یکسان می‌رویم ** نیم در خسران و نیمی خسرویم
 • Allah razı olsun, Bilâl’in neşeyle ölümü
 • وفات یافتن بلال رضی الله عنه با شادی
 • Bilâl; zayıflıktan hilâle dönmüş, yüzüne ölüm rengi çökmüştü.
 • چون بلال از ضعف شد همچون هلال ** رنگ مرگ افتاد بر روی بلال
 • Karısı görüp “Ah, bu ne elem, bu ne keder” dedi. Bilâl, “Hayır hayır… Bu ne zevk ve ne neşe,
 • جفت او دیدش بگفتا وا حرب ** پس بلالش گفت نه نه وا طرب
 • Şimdiye kadar hayattan elem duymaktaydım, ölüm nasıl bir zevktir, nedir, nedir? Sen bunu ne bileceksin?”
 • تا کنون اندر حرب بودم ز زیست ** تو چه دانی مرگ چون عیشست و چیست
 • Demekte, bu sözleri söylerken de yüzünde nerkisler, güller, lâleler açılmaktaydı! 3520
 • این همی گفت و رخش در عین گفت ** نرگس و گلبرگ و لاله می‌شکفت
 • Yüzünün parlaklığıyla nurlu gözleri, sözünün doğruluğuna şehadet ediyordu.
 • تاب رو و چشم پر انوار او ** می گواهی داد بر گفتار او
 • Her gönlü kara adam onun yüzünü simsiyah görürdü ama o, insanların gözbebeğiydi, neden gözbebeği de siyah?
 • هر سیه دل می سیه دیدی ورا ** مردم دیده سیاه آمد چرا
 • Yüzü kara olanlar, hakikati görmeyenlerdir. İnsanların gözbebeği olan adam ise ayın aynasıdır.
 • مردم نادیده باشد رو سیاه ** مردم دیده بود مرآت ماه
 • Zaten dünyada can gözüne sahip olanlardan başka, senin gözbebeğini kim görebilir ki?
 • خود کی بیند مردم دیده‌ی ترا ** در جهان جز مردم دیده‌فزا
 • Onu, gözbebeği haline gelenlerden başka kimse göremeyince artık ondan başka kim, onun rengini görüp anlar? 3525
 • چون به غیر مردم دیده‌ش ندید ** پس به غیر او کی در رنگش رسید
 • İnsanların gözbebeği olan kişiden başka herkes, mertebesi yüce insanın sıfatlarını taklit eder. Hakikati bilmez.
 • پس جز او جمله مقلد آمدند ** در صفات مردم دیده بلند
 • Karısı “Ah ayrılık, ah ayrılık” deyince Bilâl, “Hayır, hayır… Vuslat, vuslat!” dedi.
 • گفت جفتش الفراق ای خوش‌خصال ** گفت نه نه الوصالست الوصال
 • Karısı “Bu gece gurbete gidiyorsun… Soyunun sopunun gözlerinden kaybolacaksın” dedi.
 • گفت جفت امشب غریبی می‌روی ** از تبار و خویش غایب می‌شوی
 • Bilâl dedi ki: “Hayır, hayır… Bu gece ruhum, gurbet elinden vatanına ulaşacak!”
 • گفت نه نه بلک امشب جان من ** می‌رسد خود از غریبی در وطن
 • Karısı, “Gayri senin yüzünü nerede göreceğiz biz?” dedi. Bilâl dedi ki: “Allah haslarının halkasında! 3530
 • گفت رویت را کجا بینیم ما ** گفت اندر حلقه‌ی خاص خدا
 • Başını kaldırır da –aşağıya değil- yukarıya bakarsan Allah haslarının halkasını görürsün.
 • حلقه‌ی خاصش به تو پیوسته است ** گر نظر بالا کنی نه سوی پست
 • Yüzük taşının yüzüğe nur saçtığı gibi Âlemlerin Rabbi de o halkayı nurlandırıp durmaktadır!”
 • اندر آن حلقه ز رب العالمین ** نور می‌تابد چو در حلقه نگین
 • Karısı, “Yazıklar olsun, bu ev yıkıldı artık “ dedi. Bilâl dedi ki: “ Buluta bakma, aya bak! “
 • گفت ویران گشت این خانه دریغ ** گفت اندر مه نگر منگر به میغ
 • Akrabam kalabalık, ev de küçük… Allah, daha mamur bir hale getirmek için yıktı!
 • کرد ویران تا کند معمورتر ** قومم انبه بود و خانه مختصر
 • Bedenin ölümle harap olmasındaki hikmet
 • حکمت ویران شدن تن به مرگ
 • Ben evvelce sıkıntılar içinde hapis olmuş adama benzerdim, şimdi ruhumun nesli doğuyu da kapladı, batıyı da. 3535
 • من چو آدم بودم اول حبس کرب ** پر شد اکنون نسل جانم شرق و غرب
 • Bu kuyuya benzeyen evde bir yoksuldum, şimdi padişah oldum, padişaha bir köşk, bir saray lâzım!
 • من گدا بودم درین خانه چو چاه ** شاه گشتم قصر باید بهر شاه
 • Padişahlar, köşklerde, saraylarda otururlar, ölüye yurt olarak bir mezar kâfi!
 • قصرها خود مر شهان را مانسست ** مرده را خانه و مکان گوری بسست
 • Peygamberlere bu dünya dar geldi de padişahlar gibi Lâmekân âlemine gittiler.
 • انبیا را تنگ آمد این جهان ** چون شهان رفتند اندر لامکان
 • Kalbi ölmüş kişilereyse bu dünya nurlu göründü. Görünüşü büyük, geniş… Fakat hakikatte dar!
 • مردگان را این جهان بنمود فر ** ظاهرش زفت و به معنی تنگ بر
 • Dar olmasaydı bu feryat neden? Baksana… Daha evvel doğup bu âleme gelenlerin hepsi iki büklüm oldu! 3540
 • گر نبودی تنگ این افغان ز چیست ** چون دو تا شد هر که در وی بیش زیست