English    Türkçe    فارسی   

3
4195-4244

 • Seni de acılıklarla gönlün kanlara bulanırsa içindeki bütün acılıklar gider. 4195
 • تمثیل صابر شدن مؤمن چون بر شر و خیر بلا واقف شود
 • Hayır ve belânın sırrını bilen mümin sabreder
 • تمثیل صابر شدن مومن چون بر شر و خیر بلا واقف شود
 • Av köpeği olmayan köpeğin boynunda tasma yoktur. Ham ve kaynamamış şey, mutlaka lezzetsizdir.”
 • سگ شکاری نیست او را طوق نیست ** خام و ناجوشیده جز بی‌ذوق نیست
 • Nohut, bu sözleri duyunca “Mademki iş böyledir hanımcığım, güzel güzel kaynarım, sen de bana yardım et ama.
 • گفت نخود چون چنینست ای ستی ** خوش بجوشم یاریم ده راستی
 • Sen, bu kaynatmada beni yapıp yoğuran bir mimara benziyorsun. Vur bana kepçeyle… Ne de güzel vuruyorsun.
 • تو درین جوشش چو معمار منی ** کفچلیزم زن که بس خوش می‌زنی
 • Ben fil gibiyim, vur başıma, yarala beni… Vur, yarala da Hindistan’ı, Hindistan bahçelerini görmeyeyim.
 • همچو پیلم بر سرم زن زخم و داغ ** تا نبینم خواب هندستان و باغ
 • Bu suretle de kendimi kaynamaya, vereyim de onun kucağına ulaşayım, ona kavuşmaya bir yol bulayım! 4200
 • تا که خود را در دهم در جوش من ** تا رهی یابم در آن آغوش من
 • Çünkü insan, zenginlikte azgın olur. Rüyasında Hindistan’ı gören fil gibi azar, kudurur.
 • زانک انسان در غنا طاغی شود ** همچو پیل خواب‌بین یاغی شود
 • Fil, rüyada Hindistan’ı gördü mü filciyi dinlemez, azgın bir hale gelir.
 • پیل چون در خواب بیند هند را ** پیلبان را نشنود آرد دغا
 • Hanımın nohuda özürler getirmesi ve nohudu kaynatmasındaki hikmet
 • عذر گفتن کدبانو با نخود و حکمت در جوش داشتن کدبانو نخود را
 • Hanım, nohuda der ki: “Ben de bundan önce senin gibi yeryüzü cüz’ülerindenim.
 • آن ستی گوید ورا که پیش ازین ** من چو تو بودم ز اجزای زمین
 • Ateş gibi mücadeleyi içercesine tadınca makbul oldum.
 • چون بنوشیدم جهاد آذری ** پس پذیرا گشتم و اندر خوری
 • Bir müddet yeryüzünde kaynadım, bir müddet de ten tenceresinin içinde. 4205
 • مدتی جوشیده‌ام اندر زمن ** مدتی دیگر درون دیگ تن
 • Bu iki kaynayışla duygulara kuvvet oldum, ruh kesildim de sonra seni pişiriyorum.
 • زین دو جوشش قوت حسها شدم ** روح گشتم پس ترا استا شدم
 • Cematken, bu sıfattan koşar, geçersen bilgi olur, manevi sıfatlar haline gelirsin, derdim.
 • در جمادی گفتمی زان می‌دوی ** تا شوی علم و صفات معنوی
 • Ruh sahibi oldum ama bu sefer de diyorum ki: Bir kere daha coş, kayna da bu canlı suretten de geç!
 • چون شدم من روح پس بار دگر ** جوش دیگر کن ز حیوانی گذر
 • Allah’tan inayet iste… Bu ince bahislerde ayağın sürçmesin, mananın künhüne, işin ta sonuna eriş!
 • از خدا می‌خواه تا زین نکته‌ها ** در نلغزی و رسی در منتها
 • Çünkü çok kişiler Kur’an’ı anlayamadılar da yol azıttılar… Bazı kişilerse o ipe sarıldılar ama kuyunun dibine gittiler. 4210
 • زانک از قرآن بسی گمره شدند ** زان رسن قومی درون چه شدند
 • A inatçı, yücelere çıkmak sevdasında değilsen ipin ne suçu var?
 • مر رسن را نیست جرمی ای عنود ** چون ترا سودای سربالا نبود
 • Konuk öldüren mescide konuklayan adam hikâyesinin sonu ve o konuğun niyetindeki doğruluk
 • باقی قصه‌ی مهمان آن مسجد مهمان کش و ثبات و صدق او
 • O himmeti yüce garip dedi ki: “Ben, bu mescitte kalacak, bu mescitte uyuyacağım.
 • آن غریب شهر سربالا طلب ** گفت می‌خسپم درین مسجد بشب
 • Ey mescit, bana Kerbelâ olsan yine aldırış etmem. Sen beni muradıma eriştiren bir Kâbe olacaksın!
 • مسجدا گر کربلای من شوی ** کعبه‌ی حاجت‌روای من شوی
 • Ey seçilmiş ev, aman beni kurtar da Mansur gibi ipimle oynayayım.
 • هین مرا بگذار ای بگزیده دار ** تا رسن‌بازی کنم منصوروار
 • Size gelince: Öğüt vermede Cebrail bile olsanız Halil, ateş içinde medet istemez ki. 4215
 • گر شدیت اندر نصیحت جبرئیل ** می‌نخواهد غوث در آتش خلیل
 • Ey Cebrail, git… Ben tutuşmuş yanmaktayım; amber ve öd ağacı gibi yanmakta, bana daha hoş geliyor.
 • جبرئیلا رو که من افروخته ** بهترم چون عود و عنبر سوخته
 • Ey Cebrail, sen bana yardım ediyorsun, kardeş gibi beni görüp gözetiyorsun ama
 • جبرئیلا گر چه یاری می‌کنی ** چون برادر پاس داری می‌کنی
 • Ben ateşe atılmada pek çeviğim… Yanmakla azalacak, yanmakla çoğalacak, yaşayacak can değilim ki!
 • ای برادر من بر آذر چابکم ** من نه آن جانم که گردم بیش و کم
 • Ot yemekle artan, gelişen can hayvan canıdır… O can, ateşe mensuptur, odun gibi de telef olur gider.
 • جان حیوانی فزاید از علف ** آتشی بود و چو هیزم شد تلف
 • Odun olmasaydı meyve verir, ebediyen mamur bir halde kalır, her şeyi de mahmurlaştırırdı. 4220
 • گر نگشتی هیزم او مثمر بدی ** تا ابد معمور و هم عامر بدی
 • Bu ateş, bil ki yakıcı bir yelden ibarettir… Asıl ateşin ışığıdır, kendisi değil!
 • باد سوزانت این آتش بدان ** پرتو آتش بود نه عین آن
 • Asıl ateş, esîrdedir. Yeryüzündeki onun ışığı, onun gölgesidir.
 • عین آتش در اثیر آمد یقین ** پرتو و سایه‌ی ویست اندر زمین
 • Hulâsa ışık ve gölge, daima oynar durur, baki kalmaz… Yine koşa koşa madenine gider, aslına kavuşur.
 • لاجرم پرتو نپاید ز اضطراب ** سوی معدن باز می‌گردد شتاب
 • Boyun daima olduğu gibidir de gölgesi bir an kısalır bir an uzar.
 • قامت تو بر قرار آمد بساز ** سایه‌ات کوته دمی یکدم دراز
 • Çünkü ışıkların hiç kimse sebat ettiğini görmemiştir; akisler yine döner; asıllarına, analarına giderler. 4225
 • زانک در پرتو نیابد کس ثبات ** عکسها وا گشت سوی امهات
 • Kendine gel… Ağzını yum; fitne, dudaklarını açtı… Kuru sözlere giriş, doğrusunu Allah daha iyi bilir!
 • هین دهان بر بند فتنه لب گشاد ** خشک آر الله اعلم بالرشاد
 • İyi anlayanları kötü hayallere düşmeleri
 • ذکرخیال بد اندیشیدن قاصر فهمان
 • Bu hikâye sone ermeden hasetçilerden bir kötü dumandır geldi.
 • پیش از آنک این قصه تا مخلص رسد ** دود و گندی آمد از اهل حسد
 • Ben, bundan korkmam ama bu tekme, belki bir gönlü saf kişinin ayağını çeler.
 • من نمی‌رنجم ازین لیک این لگد ** خاطر ساده‌دلی را پی کند
 • O Hakîmi Gaznevî, perde ardında kalanlara ne güzel manevi bir misal getirdi.
 • خوش بیان کرد آن حکیم غزنوی ** بهر محجوبان مثال معنوی
 • Sapıklar, Kur’an’da sözden, lâftan başka bir şey görmezlerse şaşılmaz ki 4230
 • که ز قرآن گر نبیند غیر قال ** این عجب نبود ز اصحاب ضلال
 • Körün gözüne, nurlarla dolu güneşin ışıkları gelmez de yalnız bir hararet gelir.
 • کز شعاع آفتاب پر ز نور ** غیر گرمی می‌نیابد چشم کور
 • Göbekli biri, ansızın eşek yurdundan şunu, bunu kınayan karılar gibi baş çıkararak,
 • خربطی ناگاه از خرخانه‌ای ** سر برون آورد چون طعانه‌ای
 • “Bu söz, yani Mesnevi, aşağılık bir söz… Peygamber’in hikâyesi ona uymayı anlatıp durmakta.
 • کین سخن پستست یعنی مثنوی ** قصه پیغامبرست و پی‌روی
 • Bunda öyle velilerin at koşturdukları makamlara ait yüce bahisler, yüksek şeyler yok…
 • نیست ذکر بحث و اسرار بلند ** که دوانند اولیا آن سو سمند
 • Dünyadan ve Allah’tan başka her şeyden kesilmeden tut da yokluk makamına kadar derece derece, mertebe mertebe Allah’a ulaşıncaya kadar 4235
 • از مقامات تبتل تا فنا ** پایه پایه تا ملاقات خدا
 • Her durağın, her konağın şehri de yok ki bir gönül sahibi onunla kanatlanıp uçsun” dedi.
 • شرح و حد هر مقام و منزلی ** که بپر زو بر پرد صاحب‌دلی
 • O kâfirler Allah’ın kitabını da bu çeşit kınadılar.
 • چون کتاب الله بیامد هم بر آن ** این چنین طعنه زدند آن کافران
 • “Bu esatirden eski masallardan ibaret… Öyle derin bahisler, yüce hakikatleri eşelemeler yok, bunda.
 • که اساطیرست و افسانه‌ی نژند ** نیست تعمیقی و تحقیقی بلند
 • Bunu küçücük çocuklar bile anlar. Kabul edilecek yahut edilmeyecek emirlerden nehiylerden ibaret.
 • کودکان خرد فهمش می‌کنند ** نیست جز امر پسند و ناپسند
 • Yusuf, Yusuf’un büklüm, büklüm zülüfleri… Yakup, Zeliha, Zeliha’nın derdi… 4240
 • ذکر یوسف ذکر زلف پر خمش ** ذکر یعقوب و زلیخا و غمش
 • Hep bunlar değil mi? Bunları herkes anlar, bilir. Nerede bir söz ki akıl, onu idrak edemesin de hayretlere düşsün” dediler.
 • ظاهرست و هرکسی پی می‌برد ** کو بیان که گم شود در وی خرد
 • Allah’ta dedi ki: “Eğer bu sana kolay görünüyorsa bu çeşit kolay, basit bir sure söyleyiver.
 • گفت اگر آسان نماید این به تو ** این چنین آسان یکی سوره بگو
 • Cinlerinize, insanlarınıza kudret ve sanat sahibi olanlarınıza söyleyin de ehemmiyetsiz gördüğünüz ayetler gibi bir ayet meydana getirsinler!”
 • جنتان و انستان و اهل کار ** گو یکی آیت ازین آسان بیار
 • Mustafa aleyhisselâm’ın “Kur’an’ın zahiri var, bâtını var, bâtının da yedinci bâtına kadar bâtını var” hadisinin tefsiri
 • تفسیر این خبر مصطفی علیه السلام کی للقران ظهر و بطن و لبطنه بطن الی سبعة ابطن
 • Bil ki Kur’an’ın bir zahiri var… Zahirin de gizli ve pek kuvvetli bir de içyüzü var.
 • حرف قرآن را بدان که ظاهریست ** زیر ظاهر باطنی بس قاهریست