English    Türkçe    فارسی   

3
4549-4598

 • Sizde o zehri neşe ile içiyordunuz: eceliniz, gizlice kulaklarınızı tıkamıştı.
 • با نشاط آن زهر می‌کردید نوش ** مرگتان خفیه گرفته هر دو گوش
 • Ben üst geleyim de dünyayı zapt edeyim diye harp etmiyorum ki. 4550
 • من نمی‌کردم غزا از بهر آن ** تا ظفر یابم فرو گیرم جهان
 • Çünkü bu cihan murdardır, pistir. Ben böyle pis bir şeye nasıl haris olurum?
 • کین جهان جیفه‌ست و مردار و رخیص ** بر چنین مردار چون باشم حریص
 • Köpek değilim ki ölünün perçemini çekip koparayım. Ben İsa’yım, ölüyü diriltmeye gelirim.
 • سگ نیم تا پرچم مرده کنم ** عیسی‌ام آیم که تا زنده‌ش کنم
 • Sizi helak olmaktan kurtarayım diye savaş saflarını yarmaktayım.
 • زان همی‌کردم صفوف جنگ چاک ** تا رهانم مر شما را از هلاک
 • İnsanların başlarını; yüceleyim, devlete erişeyim diye kesmem.
 • زان نمی‌برم گلوهای بشر ** تا مرا باشد کر و فر و حشر
 • Kessem kessem bütün âlem kurtulsun diye birkaç baş keserim. 4555
 • زان همی‌برم گلویی چند تا ** زان گلوها عالمی یابد رها
 • Çünkü siz, bilgisizliğinizden pervane gibi ateşe atılmaktasınız.
 • که شما پروانه‌وار از جهل خویش ** پیش آتش می‌کنید این حمله کیش
 • Bense sizi ateşe düşmeyesiniz diye sarhoşçasına iki elimle ateşten kovmaktayım.
 • من همی‌رانم شما را همچو مست ** از در افتادن در آتش با دو دست
 • Siz kendinizi fetihler elde ettiniz, üst geldiniz sanıyorsunuz ama asıl o vakit bahtsızlık tohumu ekiyordunuz.
 • آنک خود را فتحها پنداشتید ** تخم منحوسی خود می‌کاشتید
 • Hadi gayret, hadi gayret diye birbirinizi teşvik ediyordunuz ama âdeta ejderhanın üstüne at sürüyordunuz.
 • یکدگر را جد جد می‌خواندید ** سوی اژدرها فرس می‌راندید
 • Gûya kahır ediyordunuz, hâlbuki kahrın ta kendisine çatmıştınız… Asıl siz zaman aslanının kahrıyla kahrolmuştunuz! 4560
 • قهر می‌کردید و اندر عین قهر ** خود شما مقهور قهر شیر دهر
 • Azgın, âlemi kahrederken kahrolmuş, üst gelmişken esir düşmüş demektir
 • بیان آنک طاغی در عین قاهری مقهورست و در عین منصوری ماسور
 • Hırsız, ev sahibini kahreder, altın çalar… Hırsızlıkla meşgulken valinin adamları gelip çatar.
 • دزد قهرخواجه کرد و زر کشید ** او بدان مشغول خود والی رسید
 • Eğer o anda ev sahibinden kaçsaydı vali, ona o adamları yollar mıydı hiç?
 • گر ز خواجه آن زمان بگریختی ** کی برو والی حشر انگیختی
 • Hırsızın kahredişi, kahrolmasıdır; çünkü onun kahredişi, kendi başını kapar.
 • قاهری دزد مقهوریش بود ** زانک قهر او سر او را ربود
 • Ev sahibine üstün oluşu, hırsıza bir tuzaktır... Bu suretle vali gelir, hırsızı kısas eder.
 • غالبی بر خواجه دام او شود ** تا رسد والی و بستاند قود
 • Sen halka galip geldin, savaşta üst oldun ama, 4565
 • ای که تو بر خلق چیره گشته‌ای ** در نبرد و غالبی آغشته‌ای
 • Allah, seni çeke çeke zincire vurmak için onları mahsustan mağlûp etmiştir.
 • آن به قاصد منهزم کردستشان ** تا ترا در حلقه می‌آرد کشان
 • Kendine gel de mağlûp olanın ardını bırak, dizginini kas, pek at sürme… Ezilir, paralanırsın sonra!
 • هین عنان در کش پی این منهزم ** در مران تا تو نگردی منخزم
 • Seni bu suretle tuzağa düşürdü mü ondan sonra o kalabalığın saldırışını görürsün sen.
 • چون کشانیدت بدین شیوه به دام ** حمله بینی بعد از آن اندر زحام
 • Akıl, bu üstünlükte bozgunluğu görürken nasıl olur da sevinir?
 • عقل ازین غالب شدن کی گشت شاد ** چون درین غالب شدن دید او فساد
 • İleriyi gören akıl gözü keskindir. Allah, o gözü kendi sürmesiyle sürmelemiştir. 4570
 • تیزچشم آمد خرد بینای پیش ** که خدایش سرمه کرد از کحل خویش
 • Peygamber, “Cennet ehli olanlar, bazı şeyler yüzünden savaşlarda, düşmanlıklarda mağlup ve zebun olurlar” dedi.
 • گفت پیغامبر که هستند از فنون ** اهل جنت در خصومتها زبون
 • Bu alt oluş, bu zebunluk; noksan yüzünden, gönüllerinin kötülüğünden yahut da din zayıflığından değil, son derecede ihtiyata riayet ettiklerinden, düşüncelerine inanmadıklarındandır.
 • از کمال حزم و س الظن خویش ** نه ز نقص و بد دلی و ضعف کیش
 • Peygamber, Hudeybiye’de kâfirlere üstün gelmişken gizlice “İman etmiş erler olmasaydı” hikmetini işitti.
 • در فره دادن شنیده در کمون ** حکمت لولا رجال مومنون
 • Müminlerin halâs olması için melûn kâfirlerden el çekmek farz oldu.
 • دست‌کوتاهی ز کفار لعین ** فرض شد بهر خلاص ممنین
 • Hudeybiye ahdi nasıl oldu, oku da “Allah, kâfirlerin ellerini çekti, size dokunamadılar” ne demektir tamamıyla anla! 4575
 • قصه‌ی عهد حدیبیه بخوان ** کف ایدیکم تمامت زان بدان
 • Peygamber galip gelmişken bile kendisini Allah tuzağında mağlup olmuş gördü de
 • نیز اندر غالبی هم خویش را ** دید او مغلوب دام کبریا
 • “Ben sizi ansızın bastırdım, zincirlere vurdum diye gülmüyorum.
 • زان نمی‌خندم من از زنجیرتان ** که بکردم ناگهان شبگیرتان
 • Sizi zincirlerle, bukağılarla selviliklere, güllük, gülistanlıklara çekiyorum da ona gülüyorum.
 • زان همی‌خندم که با زنجیر و غل ** می‌کشمتان سوی سروستان و گل
 • Ne şaşılacak şey… Sizi zincirlere vurup amansız ateşten çayırlıklara, çimenliklere götürüyorum.
 • ای عجب کز آتش بی‌زینهار ** بسته می‌آریمتان تا سبزه‌زار
 • Cehennemden ağır zincirlerle ta ebedî cennete kadar sürükleyip götürüyorum, dedi. 4580
 • از سوی دوزخ به زنجیر گران ** می‌کشمتان تا بهشت جاودان
 • İyi, kötü: Bu yolda her mukallidi de böylece bağlı olarak Allah kapısına çekerler.
 • هر مقلد را درین ره نیک و بد ** همچنان بسته به حضرت می‌کشد
 • Velilerden başka herkes, bu yolu korku ve belâ zinciriyle aşar.
 • جمله در زنجیر بیم و ابتلا ** می‌روند این ره بغیر اولیا
 • eksik
 • می‌کشند این راه را بیگاروار ** جز کسانی واقف از اسرار کار
 • Gayret et de nurun parlasın, aydın olsun… sülûkun, hizmetin kolaylaşsın.
 • جهد کن تا نور تو رخشان شود ** تا سلوک و خدمتت آسان شود
 • Çocukları da zorla mektebe götürürsün ya… Çünkü onların gözleri kördür, faydalarını görmezler. 4585
 • کودکان را می‌بری مکتب به زور ** زانک هستند از فواید چشم‌کور
 • Ama mektebin faydasını anladılar mı koşa koşa giderler, içleri açılır, neşe duyarlar.
 • چون شود واقف به مکتب می‌دود ** جانش از رفتن شکفته می‌شود
 • Çocuk mektebe kıvrana, kıvrana gider. Çalışmasına karşılık hiçbir şey görmemiştir ki!
 • می‌رود کودک به مکتب پیچ پیچ ** چون ندید از مزد کار خویش هیچ
 • Fakat kesesine birkaç para gündelik kondu mu geceyi hırsız gibi uykusuz geçirir.
 • چون کند در کیسه دانگی دست‌مزد ** آنگهان بی‌خواب گردد شب چو دزد
 • Gayret et de ibadetinin karşılığı gelsin… Bak o zaman ibadet edenlere nasıl haset edersin.
 • جهد کن تا مزد طاعت در رسد ** بر مطیعان آنگهت آید حسد
 • Mukallitlere “Zorla gelin”, yaradılışı temiz kişilere de “İsteyerek gelin” denmiştir. 4590
 • ائتیا کرها مقلد گشته را ** ائتیا طوعا صفا بسرشته را
 • Bu, Allah’ı bir maksat için sever, öbürünün dostluğunda hiçbir garez, hiçbir maksat yoktur.
 • این محب حق ز بهر علتی ** و آن دگر را بی غرض خود خلتی
 • Bu, dadısını sever ama süt için sever. Öbürünü ancak onu âşık olduğundan, o görünmeyen güzele gönül verdiğinden sever.
 • این محب دایه لیک از بهر شیر ** و آن دگر دل داده بهر این ستیر
 • Çocuk, dadının güzelliğini anlamaz ki… Onda sütten başka bir istek yoktur.
 • طفل را از حسن او آگاه نه ** غیر شیر او را ازو دلخواه نه
 • Öbürüyse zaten dadıya âşıktır... Bu sevgide muradı, maksadı ancak ona ulaşmaktır.
 • و آن دگر خود عاشق دایه بود ** بی غرض در عشق یک‌رایه بود
 • Şu halde Allah’tan bir şey umarak, Allah’tan korkarak sevenler, taklit defterinden ders okumaktadırlar. 4595
 • پس محب حق باومید و بترس ** دفتر تقلید می‌خواند بدرس
 • Nerede Hakk’ı ancak hak için seven, garezlerden, maksatlardan ayrılmış âşık?
 • و آن محب حق ز بهر حق کجاست ** که ز اغراض و ز علتها جداست
 • Fakat ister öyle sevsin, ister böyle… Mademki Allah’ı diliyor, onu Hakk’a çeken yine Hakk’tır.
 • گر چنین و گر چنان چون طالبست ** جذب حق او را سوی حق جاذبست
 • Daima Allah’ın hayrına nail olayım diye Allah’ı seven de,
 • گر محب حق بود لغیره ** کی ینال دائما من خیره