English    Türkçe    فارسی   

3
4725-4774

 • Keşke varlığın bir dili olsaydı da varlardan perdeyi kaldırsa, hakikati anlatsaydı! 4725
 • کاشکی هستی زبانی داشتی ** تا ز هستان پرده‌ها برداشتی
 • Ey varlık nefesi, ona ait ne söylersen bil ki onun üstüne bir perde daha örttün.
 • هر چه گویی ای دم هستی از آن ** پرده‌ی دیگر برو بستی بدان
 • Onu anlamanın afeti, sözdür, haldir; kanı kanla yıkamanın imkânı yok!
 • آفت ادراک آن قالست و حال ** خون بخون شستن محالست و محال
 • Ben, onun sevdalılarının mahremiyim… Gece, gündüz kafes içinde ondan bahsetmedeyim!
 • من چو با سوداییانش محرمم ** روز و شب اندر قفص در می‌دمم
 • Ey can, pek sarhoşsun, pek kendinden geçmiş, pek perişan ve harap olmuşsun… Dün gece hangi yanına yattın ki?
 • سخت مست و بی‌خود و آشفته‌ای ** دوش ای جان بر چه پهلو خفته‌ای
 • Kendine gel, kendine… bu sırdan pek bahsetme; önce bir sıçra, kendine mahrem bir dost iste! 4730
 • هان و هان هش دار بر ناری دمی ** اولا بر جه طلب کن محرمی
 • Âşıksın, sarhoşsun, dilin açılmış… Allah, Allah… Sen, oluk üstünde bir devesin!
 • عاشق و مستی و بگشاده زبان ** الله الله اشتری بر ناودان
 • Dil, onun sırrından, onun nazından bahse kalkıştı mı gök, “Ey hakikatini güzelce örten Allah” demeye başlar.
 • چون ز راز و ناز او گوید زبان ** یا جمیل الستر خواند آسمان
 • Fakat aşkı örtmek nedir? Ateşi yün ve pamuk içinde gizlemek! Ne kadar örtersen o kadar meydana çıkar!
 • ستر چه در پشم و پنبه آذرست ** تا همی‌پوشیش او پیداترست
 • Ben, onu örtmeye çalıştım mı o, bayrak gibi başkaldırır, işte buracıktayım der.
 • چون بکوشم تا سرش پنهان کنم ** سر بر آرد چون علم کاینک منم
 • Benim inadıma o, iki kulağımdan yakalar da, a kendi bildiğine giden, beni nasıl örteceksin, nasıl gizleyeceksin? Hadi, gizle bakalım der. 4735
 • رغم انفم گیردم او هر دو گوش ** کای مدمغ چونش می‌پوشی بپوش
 • Derim ki: Hadi git, coşmuşsun ama can gibi hem meydandasın, hem gizli!
 • گویمش رو گرچه بر جوشیده‌ای ** همچو جان پیدایی و پوشیده‌ای
 • Der ki: Bu tenim küp içinde mahpus… Fakat şarap gibi küp içinde ıslık çalmaktayım!
 • گوید او محبوس خنبست این تنم ** چون می اندر بزم خنبک می‌زنم
 • Derim ki: bir yere rehin olmadan, sarhoşluk afeti gelmeden çekil, git.
 • گویمش زان پیش که گردی گرو ** تا نیاید آفت مستی برو
 • Der ki: İçimi güzel lâtif kadehin içinde ta akşam namazı vaktine kadar gündüzün dostuyum.
 • گوید از جام لطیف‌آشام من ** یار روزم تا نماز شام من
 • Akşam gelip de kadehimi çaldı mı, ona daha benim akşamım gelmedi, kadehimi ver derim! 4740
 • چون بیاید شام و دزدد جام من ** گویمش وا ده که نامد شام من
 • Şarap içmeye alışmış olan, şaraba doyamaz. Arap, onun için şaraba müdam adını taktı,
 • زان عرب بنهاد نام می مدام ** زانک سیری نیست می‌خور را مدام
 • Hakikat şarabını aşk, kaynatır coşturur. Doğru sözlü, doğru özlü âşıka gizlice saiklik eden aşktır.
 • عشق جوشد باده‌ی تحقیق را ** او بود ساقی نهان صدیق را
 • Allah inayetiyle aşka ulaşmayı dilersem şarap, can suyudur, sürahi de beden!
 • چون بجویی تو بتوفیق حسن ** باده آب جان بود ابریق تن
 • Hidayet şarabı çoğaldı, arttı mı şaraptaki kuvvet, sürahiyi kırar.
 • چون بیفزاید می توفیق را ** قوت می بشکند ابریق را
 • Sâki de su kesilir, sarhoş da… Nasıl olur deme, doğrusunu Allah daha iyi bilir. 4745
 • آب گردد ساقی و هم مست آب ** چون مگو والله اعلم بالصواب
 • Şaraba vuran ışık, sâkinin ışığıdır… Şarap, bu ışıkla coşar, köpürür, oynar kuvvetlenir!
 • پرتو ساقیست کاندر شیره رفت ** شیره بر جوشید و رقصان گشت و زفت
 • Gayri sen o şaşkına sor: Sen şarabın bu halini ne vakit gördün?
 • اندرین معنی بپرس آن خیره را ** که چنین کی دیده بودی شیره را
 • Düşünceye hacet yok, her bilinene aşikârdır: Coşana elbette bir coşturan var!
 • بی تفکر پیش هر داننده هست ** آنک با شوریده شوراننده هست
 • Uzun bir ayrılığa düşmüş, çok maceralar geçirmiş bir âşığın hikâyesi
 • حکایت عاشقی دراز هجرانی بسیار امتحانی
 • Bir delikanlı, kızın birine delicesine âşık olmuştu. Fakat bir türlü vuslat zamanı gelmiyordu.
 • یک جوانی بر زنی مجنون بدست ** می‌ندادش روزگار وصل دست
 • Aşk ona yeryüzünde bir hayli işkenceler etmişti. Aşk neden, önce âşıka kinlenir? 4750
 • بس شکنجه کرد عشقش بر زمین ** خود چرا دارد ز اول عشق کین
 • Neden, önce kanlı katil gibi davranır? Doğru âşık olmayan kaçsın, aşktan vazgeçsin diye!
 • عشق از اول چرا خونی بود ** تا گریزد آنک بیرونی بود
 • O delikanlı da kadına birisini yollasa o yolladığı adam, hasedinden zavallının yolunu vururdu.
 • چون فرستادی رسولی پیش زن ** آن رسول از رشک گشتی راه‌زن
 • Sevgilisine bir mektup yazıp yollasa okuyan, kelimeleri yanlış okurdu.
 • ور بسوی زن نبشتی کاتبش ** نامه را تصحیف خواندی نایبش
 • Sabah rüzgârını, vefatını arz etmek üzere gönderse rüzgâr, toza dumana gark olur, kararırdı.
 • ور صبا را پیک کردی در وفا ** از غباری تیره گشتی آن صبا
 • Kuşun kanadına bir kâğıt parçası bağlayıp uçursa kâğıttaki ateşli sözlerden kuşun kanadı yanardı. 4755
 • رقعه گر بر پر مرغی دوختی ** پر مرغ از تف رقعه سوختی
 • Allah’ın kıskançlığı çare yollarını bağlamış, düşünce askerinin bayrağını kırmıştı!
 • راههای چاره را غیرت ببست ** لشکر اندیشه را رایت شکست
 • Önceleri bekleyiş, gamına munisti… Sonradan bekleyiş, o bekleyişi de kırdı, geçirdi, mahvetti!
 • بود اول مونس غم انتظار ** آخرش بشکست کی هم انتظار
 • Gâh derdi ki: Bu derdin devası yok… Gâh derdi ki: Hayır… Bu dert bizim, canımıza can ve hayat!
 • گاه گفتی کین بلای بی‌دواست ** گاه گفتی نه حیات جان ماست
 • Gâh varlığı galebe eder, bir şeyler yapmaya niyetlenirdi; gâh yokluğa düşer, yokluktan meyveler yer, gıdalanırdı.
 • گاه هستی زو بر آوردی سری ** گاه او از نیستی خوردی بری
 • Nihayet bu hale bir çare bulamayıp ümitsizliğe düşünce birlik kaynağı kızıştı, coştu! 4760
 • چونک بر وی سرد گشتی این نهاد ** جوش کردی گرم چشمه‌ی اتحاد
 • Gurbet azıksızlığıyla azıklanınca azıksızlık azığı, çaresizlik çaresi, ona doğru koştu!
 • چونک با بی‌برگی غربت بساخت ** برگ بی‌برگی به سوی او بتاخت
 • Düşünce salkımları çöpsüz bir hale geldi… O âşık, ay gibi gece yolcularına kılavuz kesildi!
 • خوشه‌های فکرتش بی‌کاه شد ** شب‌روان را رهنما چون ماه شد
 • Nice güzel sözlü dudular vardır ki susarlar… Nice tatlı özlüler vardır ki ekşi yüzlüdürler!
 • ای بسا طوطی گویای خمش ** ای بسا شیرین‌روان رو ترش
 • Yürü, bir an mezarlığa var da susarak otur. O söz söyleyip duran susmuşları gör!
 • رو به گورستان دمی خامش نشین ** آن خموشان سخن‌گو را ببین
 • Onların topraklarını bir renkte, bir halde görürsün ama halleri bir değildir ki! 4765
 • لیک اگر یکرنگ بینی خاکشان ** نیست یکسان حالت چالاکشان
 • Dirilerin da yağları, etleri bir… Fakat birisi gamlı, öbürü neşeli!
 • شحم و لحم زندگان یکسان بود ** آن یکی غمگین دگر شادان بود
 • Sözlerini duymadıkça hallerini ne bileceksin. Halleri senden gizli kalır.
 • تو چه دانی تا ننوشی قالشان ** زانک پنهانست بر تو حالشان
 • Söyletsen de sözlerinden ancak bir hay huydur duyarsın. Yüz kat gizli olan hallerini nereden göreceksin ki?
 • بشنوی از قال های و هوی را ** کی ببینی حالت صدتوی را
 • Bir olan suretimizde bile birbirine zıt vasıflar var. Toprak da bir ama ruhlar ayrı ayrı!
 • نقش ما یکسان بضدها متصف ** خاک هم یکسان روانشان مختلف
 • Seslerde böyle… Ses olmak bakımından bir, fakat birisinin sesi dertli, öbürünün nazlı, edalı! 4770
 • همچنین یکسان بود آوازها ** آن یکی پر درد و آن پر نازها
 • Savaşta atların kişnemelerini… Koşuşup uçuşurken kuşların cıvıltılarını duyarsın ya…
 • بانگ اسپان بشنوی اندر مصاف ** بانگ مرغان بشنوی اندر طواف
 • Birisi kızgınlığından, hasedinden, öbürü arkadaşlarıyla birleşme yüzünden kişner, cıvıldar. Biri derdinden bağırır, öbürü neşesinden!
 • آن یکی از حقد و دیگر ز ارتباط ** آن یکی از رنج و دیگر از نشاط
 • Fakat onların hallerini anlamaktan uzak olana göre o sesler hep birdir!
 • هر که دور از حالت ایشان بود ** پیشش آن آوازها یکسان بود
 • O ağaç baltadan titrer, şu ağaç seher yelinden!
 • آن درختی جنبد از زخم تبر ** و آن درخت دیگر از باد سحر