English    Türkçe    فارسی   

4
697-746

 • O sırrına şaşılacak er, benim bu düşünceme karşı ağzının içinden söylenip durmaktaydı.
 • پس همی منگید با خود زیر لب ** در جواب فکرتم آن بوالعجب
 • Padişahlar hakkında böyle düşünüyorsun ha... Onlar, sana rızık vermeseler nasıl rızıklanacaksın ki demekteydi.
 • که چنین اندیشی از بهر ملوک ** کیف تلقی الرزق ان لم یرزقوک
 • Ben sözünü anlayamıyordum ama azarlanması gönlüme iyice aksediyordu.
 • من نمی‌کردم سخن را فهم لیک ** بر دلم می‌زد عتابش نیک نیک
 • Derken aslan gibi heybetle önüme geldi, sırtındaki odun demetini yere bıraktı. 700
 • سوی من آمد به هیبت هم‌چو شیر ** تنگ هیزم را ز خود بنهاد زیر
 • Odunları yere korken halindeki heybetten yedi azami bir titremedir aldı!
 • پرتو حالی که او هیزم نهاد ** لرزه بر هر هفت عضو من فتاد
 • Dedi ki: Yarabbi, senin duaları kutlu izleri yomlu has kulların varsa,
 • گفت یا رب گر ترا خاصان هی‌اند ** که مبارک‌دعوت و فرخ‌پی‌اند
 • Onların hürmetine lütfunun bir sanat göstermesini diliyorum... şimdicek bu odun yığını altın olsun!
 • لطف تو خواهم که میناگر شود ** این زمان این تنگ هیزم زر شود
 • Bunu der demez bir de gördüm ki odunlar altın olmuş, yeryüzünde ateş gibi parlayıp duruyorlar!
 • در زمان دیدم که زر شد هیزمش ** هم‌چو آتش بر زمین می‌تافت خوش
 • Ben bunu görünce kendimden geçtim... bir hayli zaman baygın kaldım. O şaşkınlığım geçip kendime gelince, 705
 • من در آن بی‌خود شدم تا دیرگه ** چونک با خویش آمدم من از وله
 • Dedi ki: Allah’ın o ulular, gayret sahibi ve şöhretten kaçar kişilerse,
 • بعد از آن گفت ای خداگر آن کبار ** بس غیورند و گریزان ز اشتهار
 • Onların hürmetine yine bu altını hemen odun yap, eski haline getiriver!
 • باز این را بند هیزم ساز زود ** بی‌توقف هم بر آن حالی که بود
 • Bu söz üzerine derhal o altın dallar, yine odun oldu... o erin işini görünce akıl da sarhoş oldu, kendisinden geçti. Bakış da!
 • در زمان هیزم شد آن اغصان زر ** مست شد در کار او عقل و نظر
 • Ondan sonra odunlarını yükleyip yürüdü... Hızlı hızlı önümden şehre gitti!
 • بعد از آن برداشت هیزم را و رفت ** سوی شهر از پیش من او تیز و تفت
 • O padişahtan, ardından gidip müşküllerini sormak, sözünü duymak istedim ama, 710
 • خواستم تا در پی آن شه روم ** پرسم از وی مشکلات و بشنوم
 • Heybeti mâni oldu gidemedim... Bayağı kişilerin has erlere varmasına yol yok!
 • بسته کرد آن هیبت او مر مرا ** پیش خاصان ره نباشد عامه را
 • Eğer biri can- beş vererek yol bulursa bu da onların rahmeti ve cezbesiyle olur.
 • ور کسی را ره شود گو سر فشان ** کان بود از رحمت و از جذبشان
 • Şu halde o tevfike erişmeyi ganimet bil... Eğer bir doğru erin sohbetini bulduysan bunu fırsat say!
 • پس غنیمت دار آن توفیق را ** چون بیابی صحبت صدیق را
 • Padişaha yakın olduğu, padişahın yakınlığına erdiği halde bu kutluluğu değersiz görüp yolundan olan ahmağa benzeme!
 • نه چو آن ابله که یابد قرب شاه ** سهل و آسان در فتد آن دم ز راه
 • Ahmak kurbanlık koyundan bol ve iyi bir parça verdiler mi “Bu, galiba öküz budu” der. 715
 • چون ز قربانی دهندش بیشتر ** پس بگوید ران گاوست این مگر
 • A iftiracı, bu öküz budu değil... Fakat eşekliğinden sana öküz budu görünmede.
 • نیست این از ران گاو ای مفتری ** ران گاوت می‌نماید از خری
 • Bu rüşvetsiz verilen padişah ihsanı... Bu rahmet yüzünden verilen hususi bir ihsan!
 • بذل شاهانه‌ست این بی رشوتی ** بخشش محضست این از رحمتی
 • Süleyman aleyhisselâm’ın Belkis’in imana gelmesi için elçilerin tez gitmesini emretmesi ve onları teşviki
 • تحریض سلیمان علیه‌السلام مر رسولان را بر تعجیل به هجرت بلقیس بهر ایمان
 • Süleyman Peygamber de savaşacağı yerde Belkıs’ın adamlarını ve askerini kendisine çekti.
 • هم‌چنان که شه سلیمان در نبرد ** جذب خیل و لشکر بلقیس کرد
 • Ey azizler dedi, çabucak gelin... Çünkü cömertlik denizi dalgalanmaya başladı.
 • که بیایید ای عزیزان زود زود ** که برآمد موجها از بحر جود
 • 720.Köpüren dalgaları, her an kıyıya zararsız, ziyansız, yüzlerce inci atar! 720
 • سوی ساحل می‌فشاند بی‌خطر ** جوش موجش هر زمانی صد گهر
 • Ey doğru yolu bulanlar, salâ dedim size... Rıdvan, şimdicek cennet kapısını açtı.
 • الصلا گفتیم ای اهل رشاد ** کین زمان رضوان در جنت گشاد
 • Süleyman dedi ki: “Ey elçiler, gidin, Belkıs’a varın, onu bu dine inandırın!
 • پس سلیمان گفت ای پیکان روید ** سوی بلقیس و بدین دین بگروید
 • Deyin ki: Hep buraya gelin... Çabuk şüphe yok ki Allah, sizi esenlik yurduna çağırtmada!
 • پس بگوییدش بیا اینجا تمام ** زود که ان الله یدعوا بالسلام
 • Ey devlet isteyen, tez buraya gel... Bu zaman, feyiz zamanı, kapıların açıldığı çağ!
 • هین بیا ای طالب دولت شتاب ** که فتوحست این زمان و فتح باب
 • Ey dilemeyen sen de gel... Sen de gel de bu vefalı sevgiliden dilek sahibi olasın! 725
 • ای که تو طالب نه‌ای تو هم بیا ** تا طلب یابی ازین یار وفا
 • Allah sırrını kutlasın, İbrahim Edhemin ülkesinden göçmesindeki sebep ve Horasan saltanatını terk etmesi
 • سبب هجرت ابراهیم ادهم قدس الله سره و ترک ملک خراسان
 • Sen de Edhem gibi devlet ve saltanatı hemencecik terk et de ebedi bir saltanata eriş!
 • ملک برهم زن تو ادهم‌وار زود ** تا بیابی هم‌چو او ملک خلود
 • İbrahim Edhem, geceleyin tahtında uyumaktaydı. Gözcüler, bekçiler de damda gürültü edip duruyorlardı.
 • خفته بود آن شه شبانه بر سریر ** حارسان بر بام اندر دار و گیر
 • Padişah, bekçilerin hırsızları ve kötü kişileri defetmelerini istemiyordu.
 • قصد شه از حارسان آن هم نبود ** که کند زان دفع دزدان و رنود
 • Çünkü kendisinin adâlet sahibi olduğunu, kendisine hiçbir kötülük gelmeyeceğini biliyordu, gönlü emindi.
 • او همی دانست که آن کو عادلست ** فارغست از واقعه آمن دلست
 • Muratları, dilekleri koruyan adalettir... Geceleyin damlarda sopalarını kakıp gezen bekçiler değil! 730
 • عدل باشد پاسبان گامها ** نه به شب چوبک‌زنان بر بامها
 • Fakat padişahın, rebap sesini dinlemeden maksadı, iştiyaklar çekenler gibi Allah hitabını hayal etmekti.
 • لیک بد مقصودش از بانگ رباب ** هم‌چو مشتاقان خیال آن خطاب
 • Zurna ve davul sesleri, bir parçacık o külli nefirin, kıyamet gününde çalınacak olan Sur’un sesine benzer.
 • ناله‌ی سرنا و تهدید دهل ** چیزکی ماند بدان ناقور کل
 • Hakîmler, bu musiki nağmelerini göklerin dönüşünden aldık demişlerdir.
 • پس حکیمان گفته‌اند این لحنها ** از دوار چرخ بگرفتیم ما
 • Halkın tamburla çaldığı, ağızla söylediği bu şarkılar, nağmeler, hep göğün hareketinden alınmadır.
 • بانگ گردشهای چرخست این که خلق ** می‌سرایندش به طنبور و به حلق
 • Müminler derler ki cennetin tesiriyle bütün kötü ve çirkin sesler de latif olur. 735
 • ممنان گویند که آثار بهشت ** نغز گردانید هر آواز زشت
 • Biz hepimiz Âdem’in cüz’üleriydik... Cennette o nağmeleri dinledik, duyduk!
 • ما همه اجزای آدم بوده‌ایم ** در بهشت آن لحنها بشنوده‌ایم
 • Gerçi suyla toprak, bize bir şüphe verdi ama yine o nağmeleri birazcık hatırlıyoruz.
 • گرچه بر ما ریخت آب و گل شکی ** یادمان آمد از آنها چیزکی
 • Fakat musibet toprağıyla karıştıktan sonra bu zir ve bem perdeleri, nereden o nağmeleri verecek?
 • لیک چون آمیخت با خاک کرب ** کی دهند این زیر و آن بم آن طرب
 • Su, sidik ve pislikle karışınca bozulur, mizacı acı ve sert bir hale gelir.
 • آب چون آمیخت با بول و کمیز ** گشت ز آمیزش مزاجش تلخ و تیز
 • İnsanın cesedinde de birazcık su vardır... Sen onu sidik bile saysan yine ateşi söndürür ya! 740
 • چیزکی از آب هستش در جسد ** بول گیرش آتشی را می‌کشد
 • Su, pis bile olsa yine tabiatı bakidir... O tabiatla gam ateşini söndürür!
 • گر نجس شد آب این طبعش بماند ** که آتش غم را به طبع خود نشاند
 • İş bu yüzden güzel sesi dinlemek âşıklara gıdadır... Çünkü güzel ses dinlemede kalp huzuru ve Allah ile birleşme zevki vardır.
 • پس غدای عاشقان آمد سماع ** که درو باشد خیال اجتماع
 • Adamın içindeki hayâller kuvvetlenir, hatta hayaller, o güzel sesten, o güzel nağmeden suretlere bürünür.
 • قوتی گیرد خیالات ضمیر ** بلک صورت گردد از بانگ و صفیر
 • Suya ceviz atanın ateşi nasıl kuvvetlendiyse aşk ateşi de güzel seslerle kuvvet bulunur!
 • آتش عشق از نواها گشت تیز ** آن چنان که آتش آن جوزریز
 • Susuz adamın ceviz ağacına binip silkelemesi ve cevizlerin çukurdaki, erişemediği suya düşmesi, bu suretle suyun sesini duyup onunla zevklenmesi, neşelenmesi
 • حکایت آن مرد تشنه کی از سر جوز بن جوز می‌ریخت در جوی آب کی در گو بود و به آب نمی‌رسید تا به افتادن جوز بانگ آب# بشنود و او را چو سماع خوش بانگ آب اندر طرب می‌آورد
 • Su, pek derin yerdeydi... Susuzun biri suyun üst tarafında bulunan ceviz ağacına binmiş, ağacı silkeliyordu. 745
 • در نغولی بود آب آن تشنه راند ** بر درخت جوز جوزی می‌فشاند
 • Ağaçtan cevizler, suya düştükçe suyun sesini dinliyor, sudan meydana gelen habbeleri seyrediyordu.
 • می‌فتاد از جوزبن جوز اندر آب ** بانگ می‌آمد همی دید او حباب