English    Türkçe    فارسی   

5
3663-3712

 • Yağmur, çamur yüzünden konuk kakıldı kaldı. Beylik sabunu gibi elinden çıkmasına imkân yok.
 • مرد مهمان را گل و باران نشاند  ** بر تو چون صابون سلطانی بماند 
 • Bu yağmur çamurda o, nerden gidecek? Başına canına andolsun, adam başımıza kaldı!
 • اندرین باران و گل او کی رود  ** بر سر و جان تو او تاوان شود 
 • Konuk, bu sözleri duyunca hemen sıçrayıp dedi ki: Kadın bırak beni. Ayakkabımı ver benim, çamurdan korkum yok. 3665
 • زود مهمان جست و گفت این زن بهل  ** موزه دارم غم ندارم من ز گل 
 • Ben gidiyorum, Allah size hayırlar versin. Yolculukta can, bir an bile eğlenmez.
 • من روان گشتم شما را خیر باد  ** در سفر یک دم مبادا روح شاد 
 • Yolcu, derhal geldiği yere dönmeli. Bir yerde kalıp eğlenmek, yol keser.
 • تا که زوتر جانب معدن رود  ** کین خوشی اندر سفر ره‌زن شود 
 • Kadın, o soğuk sözü söylediğine pişman oldu. Çünkü o eşsiz mihman ürküp yola düşüyordu.
 • زن پشیمان شد از آن گفتار سرد  ** چون رمید و رفت آن مهمان فرد 
 • Kadın, lütfen, hoş gör, ben şaka olsun diye söyledim deyip.
 • زن بسی گفتش که آخر ای امیر  ** گر مزاحی کردم از طیبت مگیر 
 • Secdeler etti, bir hayli yalvarıp sızlandı ama fayda etmedi. Konuk, yola düşüp bunları hasret bıraktı. 3670
 • سجده و زاری زن سودی نداشت  ** رفت و ایشان را در آن حسرت گذاشت 
 • Bu yüzden adam da yasa battı, kadın da. Çünkü artık o konuğun yüzünü, leğendeki akisten değil, kendi yüzünden görmüşlerdi.
 • جامه ازرق کرد زان پس مرد و زن  ** صورتش دیدند شمعی بی‌لگن 
 • Konuk gitmede, ova, konuğun miriyle cennet gibi aydınlanmadaydı.
 • می‌شد و صحرا ز نور شمع مرد  ** چون بهشت از ظلمت شب گشته فرد 
 • Adam, bundan sonra bu işin derdinden utancından evini konuk evi haline soktu.
 • کرد مهمان خانه خانه‌ی خویش را  ** از غم و از خجلت این ماجرا 
 • Fakat kadının gönlünde de, erkeğin gönlünde de o konuğun hayali, her an derdi ki:
 • در درون هر دو از راه نهان  ** هر زمان گفتی خیال میهمان 
 • Ben, Hızır'ın dostuyum size yüzlerce cömertlik hazinesi saçacaktım, fakat ne yapayım? Kısmetiniz değilmiş! 3675
 • که منم یار خضر صد گنج و جود  ** می‌فشاندم لیک روزیتان نبود 
 • Her gün, gönüle gelen düşünce o gün, sabah çağı gelen konuğa benzer, ev sahibine hükmeder, huysuzlukta bulunur. Ev sahibi olmanın şanı, konuğu görüp gözetmek, ağırlamak ve nazını çekmektir.
 • تمثیل فکر هر روزینه کی اندر دل آید به مهمان نو کی از اول روز در خانه فرود آید و فضیلت مهمان‌نوازی و ناز مهمان کشیدن و تحکم و بدخویی کند به خداوند خانه 
 • Konuk evine her gün nasıl bir yüce konuk gelirse onun gibi her an da sana bir fikir gelir.
 • هر دمی فکری چو مهمان عزیز  ** آید اندر سینه‌ات هر روز نیز 
 • Canım, fikri bir adam say. Çünkü adam, fikirle değerlidir, fikirle diridir.
 • فکر را ای جان به جای شخص دان  ** زانک شخص از فکر دارد قدر و جان 
 • Gam fikri, neşe yolunu vurursa gam yeme. O, hakikatte başka neşeler hazırlamadadır.
 • فکر غم گر راه شادی می‌زند  ** کارسازیهای شادی می‌کند 
 • O, hayrın aslından yeni bir sevinç, yeni bir neşe gelsin diye evi, başkalarından sıkıca süpürür.
 • خانه می‌روبد به تندی او ز غیر  ** تا در آید شادی نو ز اصل خیر 
 • Gönül dalındaki sararmış, kurumuş yaprakları ayırır, daldan yeni ve yeşil yapraklar bitmesine yardım eder. 3680
 • می‌فشاند برگ زرد از شاخ دل  ** تا بروید برگ سبز متصل 
 • Bu âlemden öte bir âleme yeni bir zevk gelsin diye eski sevinci, kökünden çeker, çıkarır.
 • می‌کند بیخ سرور کهنه را  ** تا خرامد ذوق نو از ما ورا 
 • Gam, üstü dallarla yapraklarla örtülü yeni kökü bitirsin diye çürümüş, porsumuş olan eski kökü yerinden söküp çıkarır.
 • غم کند بیخ کژ پوسیده را  ** تا نماید بیخ رو پوشیده را 
 • Gam, gönülden neyi döker, yahut koparırsa karşılık olarak mutlaka daha iyisini verir.
 • غم ز دل هر چه بریزد یا برد  ** در عوض حقا که بهتر آورد 
 • Hele derdin, gamın, yakın ehline kul olduğunu iyice bilene daha fazla lütuf tarda bulunur.
 • خاصه آن را که یقینش باشد این  ** که بود غم بنده‌ی اهل یقین 
 • Bulutla şimşek, asık suratlılık, ekşi yüzlülük göstermese asma yaprağı, doğuya benzeyen gülümsemelerini gösterir mi hiç? 3685
 • گر ترش‌رویی نیارد ابر و برق  ** رز بسوزد از تبسمهای شرق 
 • Kutluluk, kutsuzluk, gönlüne gelir, konuklar. Bunlar, evden eve giden yıldızlara benzerler.
 • سعد و نحس اندر دلت مهمان شود  ** چون ستاره خانه خانه می‌رود 
 • Senin burcunda konakladı mı onun talihi gibi sen de tatlı bir hale, gel, çevikleş.
 • آن زمان که او مقیم برج تست  ** باش هم‌چون طالعش شیرین و چست 
 • Böyle hareket et de o yıldız, aya gitti, ulaştı mı o gönül sultanına senden şükür etsin.
 • تا که با مه چون شود او متصل  ** شکر گوید از تو با سلطان دل 
 • Sabırlı ve her şeye razı olan Eyyub, tam yedi yıl Tanrı konuğunu, belâyı hoş tuttu.
 • هفت سال ایوب با صبر و رضا  ** در بلا خوش بود با ضیف خدا 
 • O sert ve yüzü pek âlâ da Tann'ya dönünce ondan yüzlerce çeşit şükürlerde bulundu da, 3690
 • تا چو وا گردد بلای سخت‌رو  ** پیش حق گوید به صدگون شکر او 
 • Dedi ki: Eyyub, ben sevgililerini öldürdüğüm halde sevgisinden bir kere bile yüzünü çevirmedi.
 • کز محبت با من محبوب کش  ** رو نکرد ایوب یک لحظه ترش 
 • Tanrı bilgisine vefakârlıkta bulundu, utancından belâ ile âdeta sütle bal gibi kaynaştı, karıştı.
 • از وفا و خجلت علم خدا  ** بود چون شیر و عسل او با بلا 
 • Senin de gönlüne yeniden yeniye belâlar geldikçe o belâları güle güle karşıla.
 • فکر در سینه در آید نو به نو  ** خند خندان پیش او تو باز رو 
 • Ey yaradanım, beni o belânın şerrinden sakla bekle. O yüzden gelecek ihsanları bana haram etme, beni o lûtuflara kavuştur.
 • که اعذنی خالقی من شره  ** لا تحرمنی انل من بره 
 • Rabbim, uğradığım belâlara karşı lütfet de şükredeyim, geçip giderse ona hasret çekmeyeyim de. 3695
 • رب اوزعنی لشکر ما اری  ** لا تعقب حسرة لی ان مضی 
 • O suratı asık derdi koru. O acılığı şeker gibi tatlı say.
 • آن ضمیر رو ترش را پاس‌دار  ** آن ترش را چون شکر شیرین شمار 
 • Bulutun da görünüşte yüzü asıktır ama gül bahçesini bezer, çalı çırpıyı kırar.
 • ابر را گر هست ظاهر رو ترش  ** گلشن آرنده‌ست ابر و شوره‌کش 
 • Gamı bulut gibi bil de o asık suratlıya pek surat asmaya kalkışma.
 • فکر غم را تو مثال ابر دان  ** با ترش تو رو ترش کم کن چنان 
 • Belki o inci, elindedir, olur ya, Onun için çalış çabala da senden razı olsun.
 • بوک آن گوهر به دست او بود  ** جهد کن تا از تو او راضی رود 
 • Hattâ böyle olmasa bile bu huyu âdet edinir, o güzelim huyla huylanır, o huyu artırırsın da, 3700
 • ور نباشد گوهر و نبود غنی  ** عادت شیرین خود افزون کنی 
 • Başka yerlerde de böyle hareket edersin ve bir gün birdenbire muhtaç olduğun şeye erişiverirsin.
 • جای دیگر سود دارد عادتت  ** ناگهان روزی بر آید حاجتت 
 • Neşene mâni olan düşünce, Tann'nın emriyle, Tanrı'nın hikmetiyle gelir.
 • فکرتی کز شادیت مانع شود  ** آن به امر و حکمت صانع شود 
 • Sen ona felâket deme delikanlım. Belki bir yıldızdır, belki kutluluk kıranındadır.
 • تو مخوان دو چار دانگش ای جوان  ** بوک نجمی باشد و صاحب‌قران 
 • Sen ona feri deme, asıl tut da onunla daima maksadına eriş,'üstün çık.
 • تو مگو فرعیست او را اصل گیر  ** تا بوی پیوسته بر مقصود چیر 
 • Onu fer'i sayar, muzır tutarsan gözün, aslı gözler durur. 3705
 • ور تو آن را فرع گیری و مضر  ** چشم تو در اصل باشد منتظر 
 • Halbuki bekleyiş, çeşnide zehirdir âdeta. Bu gidişle daima ölüm halinde kalırsın.
 • زهر آمد انتظارش اندر چشش  ** دایما در مرگ باشی زان روش 
 • Onu asıl bil, kucakla da bekleyiş ölümünden kurtul.
 • اصل دان آن را بگیرش در کنار  ** بازره دایم ز مرگ انتظار 
 • Padişahın, Eyaz'a iltifatı
 • نواختن سلطان ایاز را 
 • Ey doğru özlü, daima yalvarıp yakarmada olan Eyaz, doğruluğun, denizden de artıktır, dağdan da!
 • ای ایاز پر نیاز صدق‌کیش  ** صدق تو از بحر و از کوهست بیش 
 • Ne istek zamanı bir hataya düşüyorsun, dağ gibi aklın saman gibi uçuyor..
 • نه به وقت شهوتت باشد عثار  ** که رود عقل چو کوهت کاه‌وار 
 • Ne öfke ve kin zamanı sabrın gevşeyip karar ve sebatını terk ediyor! 3710
 • نه به وقت خشم و کینه صبرهات  ** سست گردد در قرار و در ثبات 
 • Erlik budur işte. Yoksa adam, sakalla, aletle adam olmaz, öyle olsaydı eşeğin aleti erlerin padişahı olurdu.
 • مردی این مردیست نه ریش و ذکر  ** ورنه بودی شاه مردان کیر خر 
 • Tanrı, Kur'anda kimlere er dedi? Nerde bu beden, oraya varacak?
 • حق کرا خواندست در قرآن رجال  ** کی بود این جسم را آنجا مجال